Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele projektu: kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele projektu: kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Cele projektu: kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, analizy danych, formułowania wniosków,

3 planowanie harmonogramu działań i przekonanie członków grupy do proponowanych rozwiązań,
przewidywanie trudności w czasie realizacji i radzenia sobie z nimi.

4 Podział zadań grupy: Aleksandra Noweiska - lider grupy,
Paulina Janicka - kronikarz Agnieszka Serwus - kronikarz Kamil Fabijańczuk sprawozdawca Wojciech Nowicki - sprawozdawca Kinga Wawrzyniak - „szperacz” Agata Gronowska - „szperacz” Aleksandra Skotarek Paulina Serwatka członkowie grupy Aleksandra Molisak

5 Czym jest materia? Materia to wszystko to, co posiada masę i zajmuje określoną przestrzeń.

6 Temat projektu : Gęstość materii

7 Gęstość Zapewne każdy słyszał pytanie: Co jest cięższe: kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Udzielając odpowiedzi bez zastanowienia odpowiemy żelaza. Czy to prawda? Bardzo często używamy potocznych określeń, cięższy, lżejszy podświadomie odnosimy je do ciał o tych samych rozmiarach np. porównując masę dwóch butelek: pierwsza wypełniona powietrzem a druga wodą. Bez trudu odpowiemy że cięższa jest butelka z wodą, chociaż maja taką samą objętość, to co je różni? GĘSTOŚĆ.

8 Jak wyznaczyć gęstość ? Gęstość jest cechą charakterystyczną każdej substancji. Sposób wyznaczenia gęstości danej substancji polega na zrobieniu z tej substancji kostki sześciennej o krawędzi 1m lub 1 cm i zważeniu jej. Gęstość = masa kostki materiału o krawędzi 1m (1 cm). Możemy ją także wyznaczyć z poniższego wzoru: gęstość = masa ciała objętość ciała

9 Używając symboli możemy zapisać:
d- (gęstość to po angielsku density) ρ – gęstość m – masa ciała V- objętość ciała Z definicji gęstości wynika, że jest to wielkość fizyczna, która wskazuje, jaka masa przypada na jednostkową objętość ciała

10 Jednostka gęstości w układzie SI (franc
Jednostka gęstości w układzie SI (franc. Système International d'Unités ) jest ( kilogram na metr sześcienny. Często używa się także jednostki mniejsze: , . ,

11 Dlaczego warto znać gęstość ciała ?
Gdy znamy gęstość ciała, możemy oszacować masę ciała ( np. piasku w piaskownicy, benzyny w cysternie, śniegu na dachu) wystarczy tylko określić objetość. Dokonując przekształceń wzoru otrzymujemy: Gdy znamy gęstość i masę ciała, możemy określić jego objętość:

12 Gęstość ciała może się zmieniać
Gęstość ciała może się zmieniać. Ogrzewanie zwiększa objętość ciała, chociaż jego masa pozostaje taka sama.

13 Zatem wzrost temperatury powoduje, że taka sama masa zajmuje większą objętość, czyli podczas ogrzewania zmniejsza się gęstość ciała.

14 Ciała stałe i ciecze są praktycznie nieściśliwe, ale gdy wywieramy ciśnienie na tłok strzykawki w której znajduje się gaz, objętość gazu maleje. Masa gazu w strzykawce jest taka sama, co oznacza, że zmiana ciśnienia gazu powoduje zmianę jego gęstości. Gęstość ciała – szczególnie w stanie gazowym – zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia wywieranego na ciało.

15 Dlaczego niektóre ciała toną ???

16 Czym zajmowaliśmy się w ramach projektu ?
wyznaczaliśmy gęstość różnych substancji

17 budowaliśmy maszyny proste do wyznaczania gęstości

18 rozwiązywalismy zadania

19 Przykładowe zadania Zad 1. Zamień jednostki. a) 12 mm3 = 0, dm3, b) 8 dm3 = 8000 cm3 c ) 0,35 m3 = 350 dm3 , d) e ) f )

20 Zad. 2 Z jakiego materiału wykonana jest bryła o masie 139,5 kg i objętości 50 dm3. Dane: Szukane: Wzór: m = 139,5kg ρ = ? V = 50 dm3 = 0,05m3 Odpowiedź: Bryła jest wykonana z aluminium.

21 Zad. 3 Jaka masę ma bryła lodu o objętości 2 dm3
Zad.3 Jaka masę ma bryła lodu o objętości 2 dm3 ? Dane: Szukane: Wzór: V = 2 dm3 =0,002 m3 m = ? Odpowiedź: Masa bryły lodu wynosi 1,76 kg

22 Zad. 4 Kulki przedstawione na rysunku maja takie same masy
Zad. 4 Kulki przedstawione na rysunku maja takie same masy. Która z nich ma : a) mniejszą gęstość b) największa gęstość a) b) c) d) Odpowiedzi: a) Najmniejszą gęstość ma kulka na rysunku d b) Największa gęstość ma kulka na rysunku a

23 W pracowni komputerowej pracowaliśmy z excelem.

24

25 Wykonywaliśmy tabele gęstości

26

27 A także uczestniczyliśmy w wykładzie „ Od wielkiego wybuchu do powstania kryształów”

28

29 A to MY …

30 Wnioski i własne spostrzeżenia
potrafimy wyznaczać gęstość ciał różnymi metodami, umiemy szacować niepewności pomiarowe, współpracować w grupie, wyszukiwać informacje, selekcjonować i wykorzystywać w życiu codziennym, umiemy planować swoją pracę i konsekwentnie realizować postawione cele, potrafimy analizować dane i wyciągać wnioski.

31


Pobierz ppt "Cele projektu: kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google