Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 CELE PROJEKTU: kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, analizy danych, formułowania wniosków,

3 planowanie harmonogramu działań i przekonanie członków grupy do proponowanych rozwiązań, przewidywanie trudności w czasie realizacji i radzenia sobie z nimi.

4 PODZIAŁ ZADAŃ GRUPY: Aleksandra Noweiska - lider grupy, Paulina Janicka - kronikarz Agnieszka Serwus - kronikarz Kamil Fabijańczuk - sprawozdawca Wojciech Nowicki - sprawozdawca Kinga Wawrzyniak - szperacz Agata Gronowska- szperacz Aleksandra Skotarek Paulina Serwatka członkowie grupy Aleksandra Molisak

5 CZYM JEST MATERIA? MATERIA TO WSZYSTKO TO, CO POSIADA MASĘ I ZAJMUJE OKREŚLONĄ PRZESTRZEŃ.

6 TEMAT PROJEKTU : GĘSTOŚĆ MATERII

7 GĘSTOŚĆ Zapewne każdy słyszał pytanie: Co jest cięższe: kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Udzielając odpowiedzi bez zastanowienia odpowiemy żelaza. Czy to prawda? Bardzo często używamy potocznych określeń, cięższy, lżejszy podświadomie odnosimy je do ciał o tych samych rozmiarach np. porównując masę dwóch butelek: pierwsza wypełniona powietrzem a druga wodą. Bez trudu odpowiemy że cięższa jest butelka z wodą, chociaż maja taką samą objętość, to co je różni? GĘSTOŚĆ.

8 JAK WYZNACZYĆ GĘSTOŚĆ ? Gęstość jest cechą charakterystyczną każdej substancji. Sposób wyznaczenia gęstości danej substancji polega na zrobieniu z tej substancji kostki sześciennej o krawędzi 1m lub 1 cm i zważeniu jej. Gęstość = masa kostki materiału o krawędzi 1m (1 cm). Możemy ją także wyznaczyć z poniższego wzoru: gęstość = masa ciała objętość ciała

9 UŻYWAJĄC SYMBOLI MOŻEMY ZAPISAĆ: d- (gęstość to po angielsku density) ρ – gęstość m – masa ciała V- objętość ciała Z definicji gęstości wynika, że jest to wielkość fizyczna, która wskazuje, jaka masa przypada na jednostkową objętość ciała

10 Jednostka gęstości w układzie SI (franc. Systèmefranc. International d'Unités ) jest ( kilogram na metr sześcienny. Często używa się także jednostki mniejsze:,.,

11 DLACZEGO WARTO ZNAĆ GĘSTOŚĆ CIAŁA ? Gdy znamy gęstość ciała, możemy oszacować masę ciała ( np. piasku w piaskownicy, benzyny w cysternie, śniegu na dachu) wystarczy tylko określić objetość. Dokonując przekształceń wzoru otrzymujemy: Gdy znamy gęstość i masę ciała, możemy określić jego objętość:

12 Gęstość ciała może się zmieniać. Ogrzewanie zwiększa objętość ciała, chociaż jego masa pozostaje taka sama.

13 Zatem wzrost temperatury powoduje, że taka sama masa zajmuje większą objętość, czyli podczas ogrzewania zmniejsza się gęstość ciała.

14 Ciała stałe i ciecze są praktycznie nieściśliwe, ale gdy wywieramy ciśnienie na tłok strzykawki w której znajduje się gaz, objętość gazu maleje. Masa gazu w strzykawce jest taka sama, co oznacza, że zmiana ciśnienia gazu powoduje zmianę jego gęstości. Gęstość ciała – szczególnie w stanie gazowym – zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia wywieranego na ciało.

15 DLACZEGO NIEKTÓRE CIAŁA TONĄ ???

16 CZYM ZAJMOWALIŚMY SIĘ W RAMACH PROJEKTU ? wyznaczaliśmy gęstość różnych substancji

17 budowaliśmy maszyny proste do wyznaczania gęstości

18 rozwiązywalismy zadania

19 PRZYKŁADOWE ZADANIA Zad 1. Zamień jednostki. a) 12 mm 3 = 0,000012 dm 3, b) 8 dm 3 = 8000 cm 3 c ) 0,35 m 3 = 350 dm 3, d) e ) f )

20 Zad. 2 Z jakiego materiału wykonana jest bryła o masie 139,5 kg i objętości 50 dm 3. Dane:Szukane:Wzór: m = 139,5kg ρ = ? V = 50 dm 3 = 0,05m 3 Odpowiedź: Bryła jest wykonana z aluminium.

21 Zad.3 Jaka masę ma bryła lodu o objętości 2 dm 3 ? Dane:Szukane:Wzór: V = 2 dm 3 =0,002 m 3 m = ? Odpowiedź: Masa bryły lodu wynosi 1,76 kg

22 Zad. 4 Kulki przedstawione na rysunku maja takie same masy. Która z nich ma : a) mniejszą gęstość b) największa gęstość a)b)c)d) Odpowiedzi: a) Najmniejszą gęstość ma kulka na rysunku d b) Największa gęstość ma kulka na rysunku a

23 W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ PRACOWALIŚMY Z EXCELEM.

24

25 WYKONYWALIŚMY TABELE GĘSTOŚCI

26

27 A TAKŻE UCZESTNICZYLIŚMY W WYKŁADZIE OD WIELKIEGO WYBUCHU DO POWSTANIA KRYSZTAŁÓW

28

29 A TO MY …

30 WNIOSKI I WŁASNE SPOSTRZEŻENIA potrafimy wyznaczać gęstość ciał różnymi metodami, umiemy szacować niepewności pomiarowe, współpracować w grupie, wyszukiwać informacje, selekcjonować i wykorzystywać w życiu codziennym, umiemy planować swoją pracę i konsekwentnie realizować postawione cele, potrafimy analizować dane i wyciągać wnioski.

31 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google