Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach ID grupy: 96/16 Opiekun: Łukasz Jahnke Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Już dziś pomyśl o swojej przyszłości Semestr/rok szkolny: Semestr II 2010/2011

3 Ju ż dzi ś pomy ś l o swojej przyszło ś ci…

4 Gmina Pszczółki leży w województwie pomorskim, w południowej części powiatu gdańskiego. Gmina znajduje się w odległości ok. 23 km od Gdańska i ok. 10 km od Tczewa. Przebiega przez nią droga krajowa nr 1, linia kolejowa na trasie Gdynia – Warszawa, a od niedawna również autostrada A1. INFORMACJE O NASZYM REGIONIE

5 GMINA W LICZBACH Gmina zajmuje obszar około 50 km 2, co stanowi 6,2% powierzchni powiatu gdańskiego. Liczba mieszkańców zamieszkujących dziewięć sołectw, wchodzących w skład gminy wynosi 8954.

6 PROBLEM BEZROBOCIA W POLSCE Podobnie jak pozostałych częściach kraju, również nasz region zmaga się z problemem bezrobocia, a w szczególności z brakiem pracy dla młodych ludzi, absolwentów szkół ponad gimnazjalnych oraz uczelni wyższych. Obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi około 11,7%, co oznacza, że ponad 1 mnl 800 tys. Polaków jest bez pracy.

7 PROBLEM BEZROBOCIA W WOJ. POMORSKIM Stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosi obecnie około 11,7%, czyli ponad 100 tysięcy osób poszukuje pracy, z czego 2445 zamieszkuje powiat gdański.

8 JUŻ DZIŚ POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI W dobie trwającego kryzysu gospodarczo - ekonomicznego oraz problemu bezrobocia, który dosięga coraz większej liczby osób, już na etapie najwcześniejszej edukacji należy zastanowić się jak pokierować swoim życiem, aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie w zawodzie, który spełni nasze oczekiwania, ambicje i zapewni godziwe wynagrodzenie.

9 Kończąc edukację w gimnazjum, młody człowiek staje na rozdrożu co dalej… Wybór jest trudny ponieważ od niego może zależeć przyszłość i to co osiągniemy w dorosłym życiu.

10 CO PO GIMNAZJUM? Kończąc naukę na etapie gimnazjum mamy kilka ścieżek do wyboru 3 letnie Licea 2-3 letnie Szkoły Ogólnokształcące Zasadnicze 3 letnie Licea 4 letnie Technika Profilowane

11 To, jaki kierunek edukacji wybierzemy, jest jedną z ważniejszych decyzji jakie podejmujemy na początku swojej drogi rozwoju, dlatego warto zastanowić się czy aby na pewno szkoła, którą wybiorę spełni moje oczekiwania…

12 3 – LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dla osób niezdecydowanych co do tego co chcą robić w przyszłości ten wybór wydaje się być najsensowniejszy. Licea ogólnokształcące są w stanie zaoferować nam szereg profili np. matematyczny, humanistyczny, które mogą pomóc nam określić dalszą drogę rozwoju naszych zainteresowań. Absolwent liceum ogólnokształcącego, po zdaniu egzaminu maturalnego, może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej.

13 3 – LETNIE LICEA PROFILOWANE Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata i tak jak w przypadku Liceum Ogólnokształcącego kończy się egzaminem maturalnym, z tą różnicą, że liceum profilowane jest ukierunkowane również na naukę zawodu w 14 profilach: chemicznym badaniu środowiska, ekonomiczno – administracyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym, kreowaniu ubiorów, kształtowaniu środowiska, leśnictwie i technologii drewna, mechanicznych technikach wytwarzania, mechatronicznym, rolniczo – spożywczym, socjalnym, transportowo – spedycyjnym, usługowo gospodarczym i zarządzaniu informacją.

14 4 – LETNIE TECHNIKA Alternatywą wobec liceów ogólnokształcących i profilowanych jest technikum. Ukończenie tego rodzaju szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego), a także przystąpienie do egzaminu maturalnego. Absolwenci mogą kontynuować naukę w technikach uzupełniających lub podjąć studia na uczelniach wyższych.

15 2 – 3 – LETNIA SZKOŁA ZASADNICZA Dla absolwentów gimnazjum, którzy chcą jak najszybciej rozpocząć pracę zawodową, najlepszym wyborem będzie Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która bezpośrednio kształci młodych ludzi na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem placówki. Po ukończeniu nauki można zdobyć dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, zdając egzamin zawodowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

16 CIĘŻKI WYBÓR… Jak widać oferta edukacyjna, dla kończących gimnazjum jest dosyć bogata, ale wybór której drogi umożliwi nam najlepszy start w dorosłość…

17 Wybierając szkołę ponad gimnazjalną warto wybiec jeszcze dalej w przyszłość i zastanowić się co dalej? Czy to ostatni etap mojej edukacji czy mam zamiar jeszcze bardziej pogłębić zdobytą, w szkole średniej, wiedzę? Warto wiedzieć, że w dzisiejszych czasach pracodawcy poszukują wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie spełnić wysokie wymagania rynku pracy.

18 PROGNOZOWANE TOP 10 POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W 2011 ROKU 1. Inżynier budowlany 2. Kierownik budowy 3. Konstruktor maszyn 4. Eksperci od reklamy i sprzedaży internetowej 5. Moderator dyskusji internetowych 6. Programiści 7. Pracownicy działu IT (Information technology – technologia informacyjna) 8. Budowlańcy z wykształceniem zawodowym 9. Kasjerzy 10. Księgowi i finansiści

19 Jak widać z tego zestawienia, największe zapotrzebowanie jest na absolwentów wyższych uczelni technicznych, więc może warto podążać w tym kierunku? Wybór należy do ciebie młody człowieku, ale…

20 Ju ż dzi ś pomy ś l o swojej przyszło ś ci…

21 PREZENTACJA POWSTAŁA W OPARCIU O MATERIAŁY ZGROMADZONE PODCZAS SPOTKAŃ GRUPY PROJEKTOWEJ 96/16-P-G1 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH Autorzy: Nikoletta Jędrzejewska Adrianna Wnuk Kamil Lewsza Piotr Ruszniak Karol Szarmach Grzegorz Juchniewicz Tomasz Grabowski Mikołaj Pawłowski Tomasz Januszewski Łukasz Cyrzan Opiekun: Łukasz Jahnke

22 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google