Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚMIECI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚMIECI."— Zapis prezentacji:

1 ŚMIECI

2 W LICZBACH: Przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci. W naszej miejscowości przeciętna rodzina w ciągu miesiąca wyrzuca 4 worki śmieci.

3 PO CO SEGREGOWAĆ ODPADY?
Dlaczego powinniśmy segregować papier? Zapotrzebowanie na makulaturę stale wzrasta. Branża papiernicza przerabia rocznie około 800 tysięcy ton papieru, a jak donoszą statystyki każdy człowiek zużywa ponad 65 kilogramów papieru rocznie. Zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, makulatura stanowi idealny surowiec do otrzymywania papieru lub tektury. W wyniku recyklingu jednej tony papieru obniża się zużycie drewna, zostają zachowane zasoby leśne (17 drzew), dochodzi do zaoszczędzenia energii (o 75%), następuje zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają nigdzie indziej jak tylko na wysypiska (oszczędność postaci około 5 m3 na wysypisku), powoduje to także zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do powietrza (o 74%) i ubywa wytwarzania ścieków (o 35%). Dlaczego powinniśmy segregować szkło? Wśród odpadów komunalnych szkło stanowi około 10 %. Najwiekszy udział stanowią butelki i słoje. Szacuje się, że w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 18 kg odpadów szklanych na rok. Do wyrobu opakowań szklanych oprócz takich składników jak piasek szklarski, wapienie, dolomity czy soda, stosuje się także tak zwaną stłuczkę szklaną. Jest to materiał złożony ze zużytych opakowań szklanych (które my segregujemy) oraz odpadów powstających przy krajaniu lub kształtowaniu wyrobów szklanych. Dlaczego segregować tworzywa sztuczne i metale? Parę lat temu tworzywa sztuczne stanowiły zaledwie 2% zawartości naszych kubłów. Teraz te produkty zalały wręcz cały rynek. Tworzywa sztuczne ze względu na swoje właściwości i budowę chemiczną nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Przykładowo rozkład plastikowej butelki po napoju chłodzącym (PET) może trwać nawet do 1000 lat! Jeśli chodzi o aluminium, przykładowo puszki - jest to produkt posiadający wiele zalet i podobnie jak tworzywa sztuczne zalewający prawie cały nasz rynek. Niestety jej wyprodukowanie prowadzi do skażenia gleby, wody i powietrza głównie związkami fluoru. Można tego jednak uniknąć, gdyż puszki w całości nadają się do ponownego przetworzenia i nie muszą zapełniać wysypiska śmieci. Puszki aluminiowe są coraz popularniejsze. W 2006 roku zużyliśmy ich w Polsce ponad 3 mld (okolo 85 na osobę), sześć razy więcej niż 10 lat temu. Wyrzucona puszka to gigantyczne marnotrawstwo. Przy produkcji aluminium zużywa się mnóstwo energii i wody. Dzięki recyclingowi straty będą kilkanaście razy mniejsze, zredukuje się też emisje zanieczyszczeń oraz oszczędzi rudę aluminium. Odzysk tego metalu można prowadzić w nieskończoność. Dlaczego segregować Elektrośmieci, czyli stary sprzęt AGD, RTV i IT? Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne substancje trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Przykładowo związki bromu stosowane w komputerach powodują schorzenia układu rozrodczego oraz schorzenia neurologiczne. W Polsce wciąż ponad 80% zużytego sprzetu RTV i AGD trafia na wysypiska, powodując poważne zagrożenie ekologiczne.

4 DZIKIE WYSIPISKA ŚMIECI:
Każdego roku powstają nowe miejsca nielegalnego deponowania różnego rodzaju śmieci. Jak łatwo się domyśleć rosnąca ilość „dzikich wysypisk” nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwłaszcza środowisko glebowe. Każde, nowo powstające czy istniejące już od lat, „dzikie wysypisko” śmieci jest potencjalnym źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń: • Przedostawania się substancji toksycznych (wraz z wodami opadowymi) pochodzących ze zdeponowanych odpadów w głąb gleby. • Zwiększenia w glebie różnego rodzaju domieszek pochodzenia antropogenicznego • Zagrożenia epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania i rozwoju w odpadach wielu chorobotwórczych bakterii, grzybów i innych patogenów). • Istnienia odpadów problemowych czy też niebezpiecznych (m.in. resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane leki, środki owadobójcze), które są dużym zagrożeniem, ponieważ zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi. • Gnijących substancji organicznych, które są źródłem nieprzyjemnych zapachów i powodują zanieczyszczenia powietrza (m.in. siarkowodór i metan). • Stwarzania dogodnych warunków dla rozwoju much, komarów i szczurów, roznoszących choroby. Dodatkowo odpady zjadane przez zwierzęta mogą prowadzić do ich śmierci, a odłamki szkła, metali mogą kaleczyć zwierzęta, sznurki prowadzą do splątania nóg, zwłaszcza ptaków.

5 JAK TO WYGLĄDA:

6 Jak wyrzucać śmieci - segregacja odpadów i kolory pojemników

7 PLASTIK żółte pojemniki Wrzucamy do nich:
butelki po napojach i płynach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki i reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach. Na co zwrócić uwagę: wszystkie odpady powinny być czyste (np. możesz je wcześniej wypłukać wodą) zgniataj przed wyrzuceniem. Co nie należy wrzucać: butelek i pojemników po olejach (spożywczych, silnikowych), opakowań po lekarstwach, zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego, styropianu.

8 ALUMINIUM pojemniki czerwone Wrzucamy do nich:
puszki po napojach i innych produktach spożywczych drobny złom, kapsle. Na co zwrócić uwagę: wszystkie odpady powinny być czyste (np. możesz je wcześniej wypłukać wodą) zgniataj przed wyrzuceniem. Co nie należy wrzucać: opakowań po aerozolach, puszek po farbach i innych silnych środkach chemicznych, zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego, baterii.

9 SZKŁO BEZBARWNE białe pojemniki Wrzucamy do nich:
bezbarwne szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych, bezbarwne słoiki, bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach. Na co zwrócić uwagę: wrzucamy tylko SZKŁO BEZBARWNE I PRZEZROCZYSTE wszystkie odpady powinny być czyste, nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Co nie należy wrzucać: szkła stołowego, porcelany i ceramiki, szkła okiennego, luster, szyb samochodowych, doniczek, szkła żaroodpornego, wszelkich żarówek, lamp i neonówek, szkła okularowego.

10 SZKŁO KOLOROWE zielone pojemniki
Zasady są identyczne jak w przypadku białych pojemników przeznaczonych na szkło przezroczyste - oczywiście z tą różnicą, że wrzucamy do nich szkło kolorowe. Jak już zlokalizujemy takie pojemniki w naszej okolicy to warto zwrócić uwagę na oznaczenia oraz opis znajdujący się na nich - niestety, ale nie zawsze zachowana jest powyższa kolorystyka i zasady.

11 RECYKLING

12 RECYKLING jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy: właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi, rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części, projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling, projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów. projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione, projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej, system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów. edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych, logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych, przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

13

14 KONIEC


Pobierz ppt "ŚMIECI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google