Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Polsce na 20 000 składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Polsce na 20 000 składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy."— Zapis prezentacji:

1

2 W Polsce na 20 000 składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy z nich "produkuje" 250 kg odpadów (śmieci) rocznie, otrzymujemy roczny przyrost masy odpadów komunalnych w wielkości 10 mln ton.

3 Każdy człowiek produkuje około 250 kg śmieci rocznie!!! Z tego wynika, że Rocznie 4-osobowa rodzina produkuje tonę śmieci!

4 Odpady te w większości nie są utylizowane, ani w jakikolwiek inny sposób zagospodarowywane. Zalegają one w środowisku naturalnym, pogrupowane jedynie w wysypiska komunalne.

5 Składowiska odpadów komunalnych silnie oddziałują z otoczeniem zmieniając na niekorzyść jego cechy krajobrazowe, zdrowotne i wszystkie inne. Odpady komunalne "pozostawione same sobie" ulegają naturalnej biodegradacji. Jednak proces ten trwa nawet kilka tysięcy lat.

6 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Chusteczka higieniczna 3 miesiące

7 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Bilet autobusowy 3 - 4 miesiące

8 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Skórki bananów, pomarańczy 5 miesięcy

9 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Niedopałki papierosów 1 – 5 lat

10 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Plastikowa torba 400 lat

11 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Puszka aluminiowa 500 lat

12 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Plastikowa butelka 100 - 1000 lat

13 Przykładowy czas rozkładu śmieci: Szklana butelka 4000 lat

14 Prowadząc gospodarkę odpadami komunalnymi ograniczoną do ich składowania i nie podejmując działań w zakresie ich recyklingu - "podkładamy" przyszłym pokoleniom "bombę ekologiczną". Składowiska odpadów są chemicznymi bombami zegarowymi. Odpady organiczne stanowią zaledwie około 30% wszystkich śmieci z gospodarstw domowych, a większość śmieci nie jest sortowana. Znajdują się więc w nich także metale ciężkie tj. rtęć z baterii, szkło, blacha, tworzywa sztuczne, resztki farb i wiele innych trujących substancji.

15 Te rozmaite materiały mieszają się, wywołując reakcje chemiczne, które z kolei powodują powstawanie jeszcze bardziej trujących substancji. Zanieczyszczenia przenikają powoli do gleby - zanieczyszczają wody gruntowe, stanowiące znaczną część wody pitnej. Na składowiskach odpadów wytwarzają się gazy mające tendencję do wybuchania, a po dostaniu się do atmosfery - przyczyniające się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Mieszanina tych gazów składa się w 55% z metanu, 45% z dwutlenku węgla. Na składowiskach nie korzystających z nowoczesnych technologii tzw. biogaz uchodzi, a czasem się zapala.

16 Niektóre substancje znajdujące się na składowisku reagują między sobą, dając nowe związki, co może prowadzić do nagrzania się nawet do temperatury 60-70 C. Na starych wysypiskach śmieci dochodzi do powstawania tlących się ognisk i wybuchów - powstaje bardzo toksyczny dym i pył.

17 Siedlisko chorób które znajdują tam pożywienie. Deszcze wypłukujące ze stert śmieci szkodliwe i często bardzo toksyczne substancje skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre krawędzie puszek po konserwach często są przyczyną okaleczeń zwierząt. Mewy i wrony poszukujące pożywienia na wysypisku mogą przenosić wiele chorób na duże odległości. Niebezpieczeństwo stwarzają także gryzonie, muchy i komary, które znajdują tam pożywienie. Deszcze wypłukujące ze stert śmieci szkodliwe i często bardzo toksyczne substancje skażają ziemię i wodę. Odłamki szkła, ostre krawędzie puszek po konserwach często są przyczyną okaleczeń zwierząt.

18 SEGREGOWANIE ODPADÓW JEST W DZISIEJSZYCH CZASACH KONIECZNOŚCIĄ!

19 Wiodącym celem domowej selekcji jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.

20 Wyróżniamy następujące typy odpadów: - odpady niebezpieczne - makulatura - szkło - plastik

21 Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: - zużyte baterie, akumulatory; - resztki farb, lakierów; - środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich; - środki ochrony roślin i pojemniki, w których były przechowywane; - przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki, - przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki; - środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki;

22 Sposoby na zmniejszanie ilości odpadów niebezpiecznych: - przeterminowane lub niewykorzystane leki wyrzucamy do specjalnych pojemników w aptekach; - najlepiej zużywać całość produktu i nie zostawiać niczego w opakowaniach; - zamiast baterii jednorazowych używaj akumulatorków, nadających się do ponownego naładowania; - korzystaj z kalkulatorów na ogniwa słoneczne.

23 MAKULATURA Do makulatury przeznaczone są pojemniki i worki koloru niebieskiego! Do pojemnika lub worka na papier wkładamy tylko: - gazety; - katalogi; - czasopisma ilustrowane; - listy, papier do pisania; - zeszyty; - książki, - papier pakowy; - kartony; - pudełka.

24 MUSIMY PAMIĘTAĆ ABY: wszystkie te rzeczy były czyste, absolutnie nie mogą zawierać żadnych metalowych części, nie mogą być w plastikowych opakowaniach, nie mogą też być szyte.

25 Kategorycznie do niebieskiego pojemnika lub worka na papier nie wrzucamy: kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, tapet, worków po cemencie;

26 ODPADY PLASTIKOWE Dla tego typu odpadów przeznaczone są pojemniki koloru żółtego.

27 Do żółtego pojemnika lub worka na plastik wrzucamy: - plastikowe butelki bez nakrętek i obręczy (najlepiej kiedy butelki są zgniecione - kapsle wrzucać osobno do tego samego pojemnika); - opakowania po jogurtach; - torebki plastikowe i reklamówki; -odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych) - pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, itp.; - wielorazowe butelki z tworzywa sztucznego; - kubki z tworzywa sztucznego; - plastikowe koszyczki po owocach; - korki i zakrętki.

28 Do żółtego pojemnika lub worka na plastik nie wrzucamy: - artykułów wykonanych z połączeń z innymi materiałami; - tworzyw sztucznych piankowych

29 SZKŁO Na szkło przeznaczone są zielone worki i pojemniki.

30 Do pojemnika lub worka na szkło wrzucamy tylko: - białe i kolorowe butelki jednorazowe; - słoiki; - butelki po napojach dla dzieci; - butelki po winie i napojach alkoholowych; butelki po piwie - pojemniki szklane i flakony; - szklane opakowania po kosmetykach.

31 W żadnym razie do zielonego pojemnika na szkło nie wrzucamy: - zakrętek; - kapsli; - korków; - kokard z ołowiu (np. z butelek po szampanie); - porcelany i ceramiki; - butelek z tworzywa sztucznego; - luster; - szkła okiennego; - zużytych żarówek.

32 SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ŚMIECI: - Ogranicz ilość niepotrzebnych opakowań. - Używaj produktów, które można użyć ponownie (nie są jednorazowe). - Naprawiaj zamiast wyrzucać. SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ŚMIECI: - Ogranicz ilość niepotrzebnych opakowań. - Używaj produktów, które można użyć ponownie (nie są jednorazowe). - Naprawiaj zamiast wyrzucać.

33 ZMNIEJSZAJMY ILOŚĆ ŚMIECI! Odpady toksyczne (np. zużyte baterie) wyrzucaj do przeznaczonych do tego celu pojemników. Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, które chcesz wyrzucić! Bierz udział w recyklingu! Zbuduj kompostownik! Zachęcaj innych do zmniejszania liczby swoich śmieci! Szukaj własnych sposobów na zmniejszenie ilości śmieci jak na przykład: huśtawka z opony. ZMNIEJSZAJMY ILOŚĆ ŚMIECI! Odpady toksyczne (np. zużyte baterie) wyrzucaj do przeznaczonych do tego celu pojemników. Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, które chcesz wyrzucić! Bierz udział w recyklingu! Zbuduj kompostownik! Zachęcaj innych do zmniejszania liczby swoich śmieci! Szukaj własnych sposobów na zmniejszenie ilości śmieci jak na przykład: huśtawka z opony.

34 Zalety recyklingu: - zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska - pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez konieczności obciążania linii technologicznych mechanicznego sortowania. CO TO JEST RECYKLING ? recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

35 Odpady poddane recyklingowi trafiają do specjalnych maszyn, które przerabiają je na nowy produkt, lub na materiał, z którego produkt powstanie. Pomaga to zmniejszyć zaśmiecenie środowiska, a także zmniejsza koszty produkcji.

36

37 Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu (recyklingu) w 100% Ze 100 ton makulatury można wyprodukować 90 ton papieru z odzysku Butelki plastikowe można przerobić na plastiki stanowiący surowiec do produkcji: włókna, foli, opakowań ochronnych. opakowań ozdobnych oraz do opakowań wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i kosmetycznym.

38 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "W Polsce na 20 000 składowisk odpadów nagromadzonych jest już około 4 mld ton odpadów komunalnych. Przyjmując, że w Polsce żyje 40 mln obywateli i każdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google