Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury SEBASTIAN WILCZEWSKI Konsultant | Betacom SA +48 694 445.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury SEBASTIAN WILCZEWSKI Konsultant | Betacom SA +48 694 445."— Zapis prezentacji:

1 Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury SEBASTIAN WILCZEWSKI Konsultant | Betacom SA swilczewski@betacom.com.pl, +48 694 445 752

2 Agenda Wirtualizacja Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VCED) Dual Core, Quad Core SQL Enterprise vs Standard Enterprise CAL Tanie wdrożenie SCCMa

3 Agenda cd… Sekrety cenników na licencje Microsoft Jak wdrożyć za darmo Microsoft Office SharePoint Server Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie, jak się przed nim uchronić?

4 Wirtulizacja

5 Wirtualizacja - wystąpienia Co to jest wystąpienie oprogramowania? jest tworzone przez jego skonfigurowanie lub zainstalowanie. zduplikowane wystąpienie jest również wystąpieniem Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub nośnikach magazynowania dowolna liczba wystąpień oprogramowania, przechowywanie na dowolnym serwerze lub nośniku magazynowania.

6 Uruchomione wirtualne maszyny Windows 2003 Server (każda wersja) 0 dodatkowych wystąpień Windows 2003 Server R2 Standard 0 dodatkowych wystąpień Windows 2008 Server Standard 1 wystąpienie Windows 2003R2/2008 Server R2 Enterprise 4 maszyny wirtualne Windows 2003R2/2008 Datacenter dowolna ilość wystąpień

7 Ograniczenia uruchomienie maksymalnej dozwolonej ilości wystąpień - system fizyczny może być używany wyłącznie w celu: uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji, świadczenia usług wirtualizacji, uruchomienia oprogramowania do zarządzania środowiskami systemu operacyjnego i ich obsługi

8 VECD

9 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) *.vhd

10 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) Wirtualizacja stacji roboczych na skalę masową Windows Vista Enterprise Centralized Desktop for Software Assurance (dla PCtów) wymagana licencja na system na stacji roboczej, wymagane SA, Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (dla cienkich klientów) Nie wymagane dodatkowe licencje na system

11 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) *.vhd VECD (cienki klient) VECD for SA Vista + SA

12 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) VECD – miesięczna subskrypcja, Prawo do poprzedniej wersji, Dowolna liczba instancji, Równoczesny dostęp do 4 instancji, Licencjonowane na urządzenie (tylko), Niezależne od platformy virtualizacyjnej

13 Dual Core, Quad Core …

14 Dla środowiska fizycznego nie ma znaczenia liczba rdzeni, Licencja na każdy procesor fizyczny, a nie każdy core liczba rdzeni może mieć znaczenie dla środowiska wirtualnego, odmiennie dla wersji standard i Enterprise

15 SQL Enterprise vs Standard

16 Definicje z EULA Fizyczny procesor – w środowisku fizycznym Fizyczne środowisko systemu operacyjnego wykorzystuje fizyczne procesory Wirtualny procesor – w środowisku wirtualnym (emulowanym) Wirtualny system operacyjny - wykorzystuje procesory wirtualne, Zakłada się że procesor wirtualny ma tyle rdzeni co fizyczny

17 Fizyczny vs wirtualny 1 procesor fizyczny (2 rdzenie) 2 procesory wirtualne

18 Liczenie procesorów Suma procesorów (A+B) A) w fizycznym środowisku (fizycznych procesorów) dostępne dla systemu operacyjnego a nie SQL !!! B) w środowisku wirtualnym (wirtualnych procesorów) wykorzystanie jednego rdzenia to wykorzystanie całego procesora

19 SQL Server - per processor SQL Server Standard dowolna ilość instancji, w środowisku fizycznym i wirtualnym, nie przekraczać ilości licencjonowanych procesorów SQL Server Enterprise jak w SQL Server Standard lub nieograniczona wirtualizacja, jeżeli wykupiono licencje dla wszystkich procesorów fizycznych

20 SQL Server – server + CAL SQL Server Standard dowolna ilość instancji w jednym środowisku fizycznym lub wirtualnym, SQL Server Enterprise dowolna ilość instancji w dowolnej ilości środowisk fizycznych lub wirtualnym,

21 Przypadek 1 SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy Środowisko fizyczne Wymagane 2 licencje procesorowe

22 Przypadek 2 SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy Środowisko fizyczne Wymagane 4 licencje procesorowe SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne

23 Przypadek 3 SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy Środowisko fizyczne Wymagane 4 licencje procesorowe SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne

24 Przypadek 4 2 procesory, 2 rdzenie każdy Środowisko fizyczne Wymagane 6 licencji procesorowych SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne

25 Przypadek 5 2 procesory, 2 rdzenie każdy Środowisko fizyczne Wymagane 2 licencje procesorowe SQL Server Enterprise 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Enterprise 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Enterprise 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne

26 Enterprise CAL Enterprise Server

27 Enterprise Server vs CAL Enterprise Server nie wymaga Enterprise CAL Enterprise Server – określa możliwości serwera np: obsługiwana pamięć i ilość procesorów, możliwość instalacji clustra Enterprise CAL - to możliwość korzystania z dodatkowej funkcjonalności serwera np. MOSS – BDC, Excel Services, formularze OCS – wideokonferencje, telekonferencje, współdzielenie aplikacji i pulpitu,

28 Enterprise Server vs CAL Enterprise Cal Exchange CAL MOSS CAL SBS CAL OCS CAL Enterprise Server Exchange Enterprise SBS Premium SQL Enterprise Commerce Server Enterprise ISA Enterprise Essential Premium Windows Server Enterprise

29 Core CAL Enterprise CAL

30 Enterprise i Core CAL Standard (Core) CAL Windows Server 2008 CAL Exchange Server Standard CAL MOSS Standard CAL Systems Center Configuration Manager 2007 Configuration Management License Enterprise CAL to co Core CAL plus Exchange Enterprise CAL MOSS Enterprise CAL OCS Standard + Enterprise CAL SCOM Client Monitoring Windows Rights Management Services Forefront Security Suite

31 Enterprise i Core CAL Enterprise i Core CAL dostępne w: Enterprise Agreement (EA) Select OPEN Dokupienie licencji serwerowej pozwala na wdrożenie danego rozwiązania

32 Cenniki Microsoft

33 System Center Configuration Manager 2007 R2 z technologią SQL Server 2005 Sys Ctr Config Mgr Svr wSQL System Center Essentials 2007 z technologią SQL Server 2005 Sys Ctr Essentials wSQL System Center Operations Manager 2007 z technologią SQL Server 2005 SysCtrOpsMgrSvrwSQL

34 Produkty z technologią SQL nie trzeba SQL CAL do takiego SQL Server, można uruchamiać jedno wystąpienie takiego SQL Server (nie więcej!!!), SQL do wykorzystania tylko przez ten produkt mamy prawo do zrobienia pasywnego clustra pracy awaryjnej: w oddzielnym środowisku systemu operacyjnego, przeznaczone do tymczasowego użycia bez konieczności dokupowania licencji

35 Virtual Machine Manager 2007 Work Group Edition Zarządzanie do 5 fizycznych hostów, w tym VMWare, Pełna funkcjonalność VMM Managera

36 Wdrożenia za darmo

37 Packaged services Pakiety w ramach benefitów SA w EA: 1, 3, 5, 10, 15 dni Specjalizacje Business Value Planning Services Desktop Deployment Planning Services Exchange Deployment Planning Services SharePoint Deployment Planning Services Więcej informacji http://iwsolve.partners.extranet.microsoft.com/dps/ http://directory.partners.extranet.microsoft.com/psbproviders/

38 Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie

39 Kary Art. 278. KK § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Artykuły 115-118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

40 Kary - paserstwo Art. 291. KK § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

41 Kary - paserstwo Art. 292 KK § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

42 Sprawstwo Art. 18. KK § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

43 Sprawstwo Art. 422. KC Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

44 Podżeganie Art. 18. KK § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

45 Pomocnictwo Art. 18. KK § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

46 Jak się zabezpieczyć? Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowania ITIL - Software Assets Management (SAM) Audyt oprogramowania wewnętrzny zewnętrzny Wdrożenie narzędzi SAM: SCCM inne narzędzia

47 O mnie Konsultant | Betacom SA swilczewski@betacom.com.pl +48 694 445 752 http://swilczew.spaces.live.com/

48 Dodatkowe informacje Blog poświęcony licencjonowaniu, Software Asset Management (SAM), MOSS http://swilczew.spaces.live.com/ Product use rights http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/pur.aspx Product list http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

49 Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie www.mts2009.plwww.mts2009.pl Wygraj wejściówki na następny MTS!

50 © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.


Pobierz ppt "Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury SEBASTIAN WILCZEWSKI Konsultant | Betacom SA +48 694 445."

Podobne prezentacje


Reklamy Google