Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury"— Zapis prezentacji:

1 Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury
Sebastian Wilczewski Konsultant | Betacom SA

2 Agenda Wirtualizacja Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VCED) Dual Core, Quad Core SQL Enterprise vs Standard Enterprise CAL Tanie wdrożenie SCCMa Speakers: This slide is ONLY for agenda. Use next slide to all presentations slides.

3 Agenda cd… Sekrety cenników na licencje Microsoft
Jak wdrożyć za darmo Microsoft Office SharePoint Server Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie, jak się przed nim uchronić? Speakers: This slide is ONLY for agenda. Use next slide to all presentations slides.

4 Wirtulizacja

5 Wirtualizacja - wystąpienia
Co to jest wystąpienie oprogramowania? jest tworzone przez jego skonfigurowanie lub zainstalowanie. zduplikowane wystąpienie jest również wystąpieniem Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub nośnikach magazynowania dowolna liczba wystąpień oprogramowania, przechowywanie na dowolnym serwerze lub nośniku magazynowania. Speakers: Please use this slide as a master slide.

6 Uruchomione wirtualne maszyny
Windows 2003 Server (każda wersja) 0 dodatkowych wystąpień Windows 2003 Server R2 Standard Windows 2008 Server Standard 1 wystąpienie Windows 2003R2/2008 Server R2 Enterprise 4 maszyny wirtualne Windows 2003R2/2008 Datacenter dowolna ilość wystąpień Speakers: Please use this slide as a master slide.

7 Ograniczenia uruchomienie maksymalnej dozwolonej ilości wystąpień - system fizyczny może być używany wyłącznie w celu: uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji, świadczenia usług wirtualizacji, uruchomienia oprogramowania do zarządzania środowiskami systemu operacyjnego i ich obsługi Speakers: Please use this slide as a master slide.

8 VECD

9 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD)
*.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd Speakers: Please use this slide as a master slide. *.vhd *.vhd

10 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD)
Wirtualizacja stacji roboczych na skalę masową Windows Vista Enterprise Centralized Desktop for Software Assurance (dla PCtów) wymagana licencja na system na stacji roboczej, wymagane SA, Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (dla cienkich klientów) Nie wymagane dodatkowe licencje na system Speakers: Please use this slide as a master slide.

11 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD)
Vista + SA *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd *.vhd Vista + SA *.vhd *.vhd VECD for SA *.vhd VECD (cienki klient) *.vhd *.vhd *.vhd Speakers: Please use this slide as a master slide. *.vhd *.vhd Vista + SA *.vhd *.vhd

12 Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD)
VECD – miesięczna subskrypcja, Prawo do poprzedniej wersji, Dowolna liczba instancji, Równoczesny dostęp do 4 instancji, Licencjonowane na urządzenie (tylko), Niezależne od platformy virtualizacyjnej Speakers: Please use this slide as a master slide.

13 Dual Core, Quad Core …

14 Dual Core, Quad Core … Dla środowiska fizycznego nie ma znaczenia liczba rdzeni, Licencja na każdy procesor fizyczny, a nie każdy core liczba rdzeni może mieć znaczenie dla środowiska wirtualnego, odmiennie dla wersji standard i Enterprise Speakers: Please use this slide as a master slide.

15 SQL Enterprise vs Standard

16 Definicje z EULA Fizyczny procesor – w środowisku fizycznym
Fizyczne środowisko systemu operacyjnego wykorzystuje fizyczne procesory Wirtualny procesor – w środowisku wirtualnym (emulowanym) Wirtualny system operacyjny - wykorzystuje procesory wirtualne, Zakłada się że procesor wirtualny ma tyle rdzeni co fizyczny Speakers: Please use this slide as a master slide.

17 Fizyczny vs wirtualny 1 procesor fizyczny (2 rdzenie)
2 procesory wirtualne Speakers: Please use this slide as a master slide.

18 Liczenie procesorów Suma procesorów (A+B)
A) w fizycznym środowisku (fizycznych procesorów) dostępne dla systemu operacyjnego a nie SQL !!! B) w środowisku wirtualnym (wirtualnych procesorów) wykorzystanie jednego rdzenia to wykorzystanie całego procesora Speakers: Please use this slide as a master slide.

19 SQL Server - per processor
SQL Server Standard dowolna ilość instancji, w środowisku fizycznym i wirtualnym, nie przekraczać ilości licencjonowanych procesorów SQL Server Enterprise jak w SQL Server Standard lub nieograniczona wirtualizacja, jeżeli wykupiono licencje dla wszystkich procesorów fizycznych Speakers: Please use this slide as a master slide.

20 SQL Server – server + CAL
SQL Server Standard dowolna ilość instancji w jednym środowisku fizycznym lub wirtualnym, SQL Server Enterprise w dowolnej ilości środowisk fizycznych lub wirtualnym, Speakers: Please use this slide as a master slide.

21 Przypadek 1 Wymagane 2 licencje procesorowe SQL Server Standard
Środowisko fizyczne SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy

22 Przypadek 2 SQL Server Standard 2 procesory wirtualne
Środowisko fizyczne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne SQL Server Standard Wymagane 4 licencje procesorowe 2 procesory, 2 rdzenie każdy

23 Przypadek 3 Wymagane 4 licencje procesorowe SQL Server Standard
Środowisko fizyczne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne SQL Server Standard Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy 2 procesory wirtualne

24 Przypadek 4 Wymagane 6 licencji procesorowych SQL Server Standard
Środowisko fizyczne Środowisko wirtualne SQL Server Standard Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory wirtualne 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Standard 2 procesory, 2 rdzenie każdy 2 procesory wirtualne

25 Przypadek 5 Wymagane 2 licencje procesorowe SQL Server Enterprise
Środowisko fizyczne Środowisko wirtualne SQL Server Enterprise Środowisko wirtualne SQL Server Enterprise 2 procesory wirtualne 2 procesory wirtualne Środowisko wirtualne SQL Server Enterprise 2 procesory, 2 rdzenie każdy 2 procesory wirtualne

26 Enterprise CAL Enterprise Server

27 Enterprise Server vs CAL
Enterprise Server nie wymaga Enterprise CAL Enterprise Server – określa możliwości serwera np: obsługiwana pamięć i ilość procesorów, możliwość instalacji clustra Enterprise CAL - to możliwość korzystania z dodatkowej funkcjonalności serwera np. MOSS – BDC, Excel Services, formularze OCS – wideokonferencje, telekonferencje, współdzielenie aplikacji i pulpitu, Speakers: Please use this slide as a master slide.

28 Enterprise Server vs CAL
Exchange Enterprise SBS Premium SQL Enterprise Commerce Server Enterprise ISA Enterprise Essential Premium Windows Server Enterprise Enterprise Cal Exchange CAL MOSS CAL SBS CAL OCS CAL Speakers: Please use this slide as a master slide.

29 Core CAL Enterprise CAL

30 Enterprise i Core CAL Enterprise CAL Standard (Core) CAL
to co Core CAL plus Exchange Enterprise CAL MOSS Enterprise CAL OCS Standard + Enterprise CAL SCOM Client Monitoring Windows Rights Management Services Forefront Security Suite Standard (Core) CAL Windows Server 2008 CAL Exchange Server Standard CAL MOSS Standard CAL Systems Center Configuration Manager 2007 Configuration Management License Speakers: Please use this slide as a master slide.

31 Enterprise i Core CAL Enterprise i Core CAL dostępne w:
Enterprise Agreement (EA) Select OPEN Dokupienie licencji serwerowej pozwala na wdrożenie danego rozwiązania Speakers: Please use this slide as a master slide.

32 Cenniki Microsoft

33 Cenniki Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 z technologią SQL Server 2005 Sys Ctr Config Mgr Svr wSQL System Center Essentials 2007 z technologią SQL Server 2005 Sys Ctr Essentials wSQL System Center Operations Manager 2007 z technologią SQL Server 2005 SysCtrOpsMgrSvrwSQL Speakers: Please use this slide as a master slide.

34 Produkty z technologią SQL
nie trzeba SQL CAL do takiego SQL Server, można uruchamiać jedno wystąpienie takiego SQL Server (nie więcej!!!), SQL do wykorzystania tylko przez ten produkt mamy prawo do zrobienia pasywnego clustra pracy awaryjnej: w oddzielnym środowisku systemu operacyjnego, przeznaczone do tymczasowego użycia bez konieczności dokupowania licencji Speakers: Please use this slide as a master slide.

35 Virtual Machine Manager 2007 Work Group Edition
Zarządzanie do 5 fizycznych hostów, w tym VMWare, Pełna funkcjonalność VMM Managera Speakers: Please use this slide as a master slide.

36 Wdrożenia za darmo

37 Packaged services Pakiety w ramach benefitów SA w EA: Specjalizacje
1, 3, 5, 10, 15 dni Specjalizacje Business Value Planning Services Desktop Deployment Planning Services Exchange Deployment Planning Services SharePoint Deployment Planning Services Więcej informacji Speakers: Please use this slide as a master slide.

38 Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie

39 Kary Art KK § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Artykuły ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Speakers: Please use this slide as a master slide.

40 Kary - paserstwo Art KK § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Speakers: Please use this slide as a master slide.

41 Kary - paserstwo Art. 292 KK § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Speakers: Please use this slide as a master slide.

42 Sprawstwo Art. 18. KK § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Speakers: Please use this slide as a master slide.

43 Sprawstwo Art KC Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Speakers: Please use this slide as a master slide.

44 Podżeganie Art. 18. KK § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Speakers: Please use this slide as a master slide.

45 Pomocnictwo Art. 18. KK § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Speakers: Please use this slide as a master slide.

46 Jak się zabezpieczyć? Wdrożenie procedur zarządzania oprogramowania
ITIL - Software Assets Management (SAM) Audyt oprogramowania wewnętrzny zewnętrzny Wdrożenie narzędzi SAM: SCCM inne narzędzia Speakers: Please use this slide as a master slide.

47 O mnie Konsultant | Betacom SA swilczewski@betacom.com.pl
Speakers: Please use this slide as a master slide.

48 Dodatkowe informacje Blog poświęcony licencjonowaniu, Software Asset Management (SAM), MOSS Product use rights Product list Speakers: Please use this slide as a master slide.

49 Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie www.mts2009.pl
Wygraj wejściówki na następny MTS! Speakers: Please do not remove nor edit this slide! This is information about evaluation form.

50


Pobierz ppt "Licencjonowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Zasady i procedury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google