Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu ID grupy: 98/48_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu ID grupy: 98/48_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu ID grupy: 98/48_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: I/2009/2010

3 Wprowadzenie Poniższa prezentacja jest wynikiem pracy naszej grupy dotyczącej zbierania i systematyzowania wiadomości o gęstości materii z podziałem na różne substancje. Podczas godzin dodatkowych przeprowadzaliśmy szereg doświadczeń z zakresu gęstości ciał stałych i cieczy. O gęstości gazów dowiedzieliśmy się z filmowych materiałów edukacyjnych i podręczników. W obliczeniach korzystaliśmy z arkusza kalkulacyjnego.

4 Zagadka ????? Zapewne słyszeliście zagadkę: Co jest cięższe: kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Co to znaczy że pierze jest lżejsze? Co mamy na myśli mówiąc, że balonik wypełniony helem jest lżejszy od powietrza? W odpowiedzi odnosząc się do ciał o tych samych rozmiarach musimy wspomnieć o gęstości.

5 Leksykon definicji Gęstość jest wielkością służącą do porównywania ciężarów różnych materiałów. Wiemy, że stal jest cięższa niż tworzywo sztuczne, że styropian jest bardzo lekki, a ołów ciężki. Aby jednak powiedzieć dokładnie jak ciężki, trzeba podać jego gęstość . Gęstość materii oblicza się ze wzoru :

6 Gęstość względna Gęstość względna wskazuje nam czy dane ciało stałe unosi się na powierzchni, czy tonie w wodzie. Gęstość względna wody wynosi 1. Ciała o gęstości względnej mniejszej niż 1, takie jak korek, lód oraz większość gatunków drewna, unoszą się na wodzie. Ciała mające gęstość względną większą niż 1, takie jak metal czy kamień, toną.

7 Leksykon definicji Materia – w potocznym rozumieniu ogół obiektywnie istniejących przedmiotów fizycznych poznawalnych zmysłami. Czyli… Materia to jest to, co widzimy na co dzień, co smakujemy, czego dotykamy. Skały jako przykład materii.

8 Leksykon definicji Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. Najczęściej oznaczana literą m. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram. Masa jest miarą bezwładności ciała, a więc wpływa na to, że "masywne" ciało trudno jest  rozpędzić, a rozpędzone - trudno zatrzymać. Wiemy jeszcze to, że masa jest wielkością addytywną - tzn. jeżeli weźmiemy dwa ciała i połączymy ze sobą, to masa całego układu jest sumą mas składników tego układu.

9 Jednostki masy

10 Leksykon definicji Objętość jest pojęciem matematycznym, określającym jak dużo miejsca w przestrzeni zajmuje dane ciało, obszar, kształt. Objętość jest łatwo zdefiniować dla ciała w postaci kostki (sześcianu) o krawędzi a. Objętość sześcianu dane jest wzorem:

11 Wzory

12 Jednostki SI

13 Przedrostki

14 Naukowcy w dziedzinie gęstości

15 Ciekawostki Co to jest Czarna Dziura?
Jest to niezmierzalnie gęste, zapadające się gwiazdy, których przyciąganie grawitacyjne jest tak silne, że nic, nawet światło, nie może się z niej wydostać. Wielkość czarnej dziury zależy od masy zapadającej się gwiazdy. Czarna dziura jest niewidoczna, żadnej nie wykryto więc bezpośrednio. Jej istnienie można wywnioskować z wpływu, jaki wywiera na inne obiekty. Szacuje się, że 1cm sześcienne czarnej dziury (objętość kostki cukru) waży ok. 100 ton.

16 Ciekawostki Jaka jest gęstość jądra… ?
Gęstość jądra jest bardzo duża. Jej średnia wartość wynosi 2*1014g/cm3. Wyobraźmy sobie kulę 11 gram ołowiu. Gdybyśmy mieli taką samą kulę, która byłaby jądrem czyli mieszaniną protonów i neutronów to ważyła by 200 miliardów ton. Niewiele mniejszą gęstość mają gwiazdy zbudowane z samych neutronów zwane gwiazdami neutronowymi.

17 Ciekawostki Gwiazda neutronowa - to obiekt astronomiczny o stosunkowo niedużych rozmiarach, ale o bardzo dużej gęstości. Przy średnicy 10–15 km ma masę od 1,4 do 2,5 mas Słońca. Tak duża gęstość wynika z gęstości upakowania neutronów i obiekt taki mógłby być nawet interpretowany jako ogromne jądro atomowe (1057 barionów) utrzymywane w równowadze przez siły grawitacyjne.

18 Ciekawostki Komety to materia pozostała po tworzeniu sie naszego Układu Słonecznego. Miliardy lat spędziły w mroźnych, bardzo dalekich rejonach kosmosu. Zbudowane są z lodów, w skład których wchodzi zamrożona woda, metan, amoniak i dwutlenek węgla. W lodowej mieszaninie zatopione są ziarna pyłu, bryłki metali i ciężkie kamienie.

19 Zadania wraz z wynikami
Zadanie 1. Który materiał z rysunku poniżej (żółty, czy czerwony) ma większą gęstość? Ile razy? Odpowiedź: Czerwony klocek ma dwa razy mniejszą gęstość niż żółty, ponieważ przy tej samej masie ma on dwa razy większą objętość.

20 Zadania wraz z wynikami
Zadanie 2 Litr pewnego płynu ma masę 1, kg. Jaka jest gęstość tego płynu? Rozwiązanie: Skorzystamy z definicji gęstości: Podstawiamy dane: Dane jest: masa m = 1,1 kg, objętość V = 1l = 0,001m3.

21 Zadania wraz z wynikami
Zadanie 3 Zaproponuj w jaki sposób bez korzystania z wagi można odmierzyć 220 g oleju rzepakowego o gęstości d= 0,88 kg/dm3 Rozwiązanie: Objętość oleju: Podstawiając wartości do wzoru, uwzględniliśmy, że m= 220 g =0,22 kg Należało tak postąpić, ponieważ gęstość podaliśmy w kg/dm3 Odpowiedz: Odmierzyć 220 g oleju, to znaczy odmierzyć 0,25 dm3, czyli szklankę oleju.

22 Zadania wraz z wynikami

23 Zadania wraz z wynikami

24 Przedstawienie wyników i oszacowanie wiarygodności badań

25 Projekt mechanizmu dźwigni
Projektowaliśmy różne mechanizmy. Mieliśmy pomysły, nawet twórcze…

26 Zastosowanie dźwigni V=1l/min M=15kg Po napełnieniu pojemnika do 15 kg tłok tłoczy wodę, która unosi klocek i zapala lampkę. ciecz

27 Zastosowanie dźwigni do wypompowywania wód gruntowych
Nawadnianie pól Sztuczny zbiornik wodny Wody gruntowe

28 Galeria zdjęć

29 Galeria zdjęć konsultacje Wzory fizyczne na boisku szkolnym

30 Galeria zdjęć

31 Galeria zdjęć

32 Galeria zdjęć

33 Galeria zdjęć

34 Galeria zdjęć

35 Galeria zdjęć

36 Bibliografia „Bliżej fizyki” Sławomir Ziemicki, Krystyna Puchowska cz. 1 „Zbiór zadań z fizyki” Romuald Subieta materiały własne

37 W projekcie udział wzięli:
Dominika Bieda - kronikarz Klaudia Kasprzak Monika Czapczyńska Agnieszka Nowak - lider Bartek Gruszka – zast. Kornela Płaza Daria Gruszka - kronikarz Patrycja Jerczyńska – l.r Kasia Gruszka Kamil Gumienny – l.r Kasia Grzesiak - sprawozdawca Ilona Hadryś - sprawozdawca

38


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu ID grupy: 98/48_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google