Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta C Metryczka Rekrutacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta C Metryczka Rekrutacja."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta C Metryczka Rekrutacja

2 Struktura respondentów (osób bezrobotnych do 25 roku życia) według wieku (N=500; w%)

3 Struktura respondentów (osób bezrobotnych do 25 roku życia) według stanu cywilnego (N=500; w%)

4 Struktura respondentów (osób bezrobotnych do 25 roku życia) według ilości dzieci i ilości dzieci na utrzymaniu (N=500; w%)

5 Miejsce zamieszkania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)
Małe miasteczko (do 20 tys. mieszkańców) – 7,3% Średniej wielkości miasto (pow. 20 do 100 tys. mieszkańców) – 30,2% Duże miasto (pow. 100 do 500 tys. mieszkańców) – 62,6%

6 Główne źródła dochodu respondentów osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia (N=500; w%)

7 Wykształcenie i posiadana wiedza
Moduł A Wykształcenie i posiadana wiedza

8 Okres pozostawania bez pracy – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

9 Struktura respondentów według wykształcenia – osoby bezrobotne do 25 roku życia (N=500; w%)

10 Struktura respondentów według posiadanych kwalifikacji – bezrobotni do 25 roku życia (N=500; w%)

11 Struktura respondentów według innych umiejętności/ cech – bezrobotni do 25 roku życia (N=500; w%)

12 Czy w ostatniej szkole, której jest Pan/i absolwentem/ absolwentką miała Pan/i kontakt z praktyką zawodową – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

13 Korzyści wynikające z odbywania praktyki zawodowej/ stażu przez uczniów/studentów – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=84; w%)

14 Negatywne strony odbywania praktyki zawodowej/ stażu przez uczniów/studentów – wskazania osób bezrobotnych do 25 doku życia (N=84; w%)

15 Ocena przydatności wiedzy i umiejętności wyniesionych z ostatnio ukończonej szkoły/uczelni z punktu widzenia szans na rynku (N=500; w%)

16 Czy w trakcie nauki w ostatniej szkole/uczelni uczestniczył/ła Pan/i w zajęciach z zakresu poruszania się po rynku pracy? – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%) Nie – dlaczego? Szkoła nie organizowała tego rodzaju zajęć – 84,5% Brak czasu – 5,6% Były to zajęcia, na których przekazywano wiedzę ogólnie dostępną – 5,3% Były to zajęcia nieobowiązkowe – 4,9% Brak potrzeby uczestnictwa w takich zajęciach – 1,4% Rzadko chodziłem do szkoły – 0,4% Nie było mnie na zajęciach – 0,4% Brak odpowiedzi – 0,4%

17 Jak ocenia Pan/i przydatność wiedzy uzyskanej podczas tych zajęć
Jak ocenia Pan/i przydatność wiedzy uzyskanej podczas tych zajęć? – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=215; w%)

18 Czy w szkole/uczelni, której jest Pan/i absolwentem/tką informowano Pana/ią o możliwościach zatrudnienia po zakończeniu nauki – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500;w%)

19 Moduł B

20 Czy interesuje się Pan/i sytuacją na regionalnym rynku pracy
Czy interesuje się Pan/i sytuacją na regionalnym rynku pracy? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

21 Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje na temat regionalnego rynku pracy? – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=456; w%)

22 Proszę wymienić znane Panu/i instytucje rynku pracy wspomagające młode (do 25 roku życia) bezrobotne osoby w znalezieniu zatrudnienia (N=500; w%)

23 Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i bądź obecnie korzysta ze wsparcia instytucji rynku pracy? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

24 Ze wsparcia których instytucji Pan/i korzystał/a lub obecnie korzysta
Ze wsparcia których instytucji Pan/i korzystał/a lub obecnie korzysta? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=340; w%)

25 Ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia oferowanych przez instytucje rynku pracy dokonana przez bezrobotnych do 25 roku życia (skala 1–5) (N=500; w%) wcale nieskuteczne bardzo skuteczne

26 Działania, jakie zdaniem osób bezrobotnych do 25 roku życia, powinny podjąć instytucje rynku pracy by skutecznie pomóc im wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie (N=500; w%)

27 Moduł C

28 Sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne do 25 roku życia (N=500; w%)

29 Powody, dla których osoby bezrobotne do 25 roku życia nie mogą znaleźć zatrudnienia (N=500; w%)

30 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i skorzystać z pomocy instytucji rynku pracy w celu znalezienia zatrudnienia - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

31 Ze wsparcia których instytucji zmierza Pan/i skorzystać w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=360; w%)

32 Czynniki wpływające na poszukiwanie zatrudnienia przez osoby bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

33 Plany zawodowe osób bezrobotnych do 25 roku życia – Gdzie zamierza Pan/i pracować? (N=500; w%)

34 Oczekiwania względem przyszłej pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

35 Moduł D

36 Czy kiedykolwiek podejmował/a Pan/i jakieś działania bądź obecnie podejmuje w celu podniesienia własnych kwalifikacji - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%) Nie, dlaczego? Tak, jakie? Brak środków finansowych – 47,8% Brak atrakcyjnych ofert szkoleń/kursów –21,7% Nie ma takiej potrzeby – 13,5% Brak czasu spowodowany obowiązkami rodzinnymi – 12,2% Brak chęci/motywacji do podnoszenia kwalifikacji – 9,6% Trudno powiedzieć – 9,1% Studiował/am studiuję zaocznie/wieczorowo – 48,3% Uczestniczyłem/am, uczestniczę w szkoleniu/kursie – 30,6% Doksztłacam się samodzielnie (samokształcenie) – 21,1% Uczyłem/am się, uczę się w szkole dla dorosłych – 18,5%

37 Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i podjąć działania w celu podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych, umiejętności? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%) Nie, dlaczego? Tak, jakie? Brak środków finansowych – 34,9% Nie ma takiej potrzeby – 27,4% Brak atrakcyjnych/ciekawych ofert szkoleń/kursów –16,4% Brak czasu spowodowany obowiązkami rodzinnymi – 10,3% Brak chęci/motywacji do podnoszenia kwalifikacji – 3,4% Trudno powiedzieć – 19,9% Odbycie szkolenia/kursu – 52,3% Podjęcie/ kontynuowanie studiów wyższych – 38,3% Podjęcie/ kontynuowanie nauki w szkole dla dorosłych - 14,6% Samodzielnie (samokształcenie) – 12,3%

38 Kursy/szkolenia, w których uczestniczyli bądź obecnie uczestniczą osoby bezrobotne do 25 roku życia (N=81; w%)

39 Jakie szkolenie/kurs planuje Pan/i odbyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

40 Moduł E

41 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: wykształcenie – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

42 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: doświadczenie zawodowe - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

43 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: posiadane kwalifikacje - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

44 Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy – kryterium: inne umiejętności - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

45 Proszę powiedzieć, czy pracodawcy traktują osoby młode (do 25 roku życia) na równi z innymi kandydatami do pracy? (N=500; w%)

46 Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają młode (poniżej 25 roku życia) osoby bezrobotne? - (N=268; w%)

47 Ocena ważności poszczególnych cech/umiejętności, jakie powinien posiadać potencjalny kandydat do pracy dokonana przez osoby bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%) zupełnie neważna bardzo ważna

48 Moduł F

49 W jakim zawodzie zamierza Pan/i podjąć pracę
W jakim zawodzie zamierza Pan/i podjąć pracę?- wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500;w%)

50 Czy obecnie podjął/podjęłaby Pan/i pracę
Czy obecnie podjął/podjęłaby Pan/i pracę? – wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

51 W jakiej odległości od swojego miejsca zamieszkania byłby/aby Pan/i skłonna podjąć pracę dojeżdżając do miejsca zatrudnienia* - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%) * dojazd w jedną stronę

52 Gdzie planuje Pan/i podjąć pracę
Gdzie planuje Pan/i podjąć pracę? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=500; w%)

53 Czy bierze Pan/i pod uwagę możliwość podjęcia pracy zarobkowej za granicą? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=491; w%)

54 Na jak długo chciałby/aby Pan/i wyjechać
Na jak długo chciałby/aby Pan/i wyjechać? - wskazania osób bezrobotnych do 25 roku życia (N=165; w%)


Pobierz ppt "Ankieta C Metryczka Rekrutacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google