Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ID grupy: 97/80_mf_g1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Zjawiska optyczne (świetlne) w atmosferze Semestr/rok szkolny: 1/2010

3 Statystyczne metody prezentowania danych
Przedstawianie danych na podstawie wykresu w układzie współrzędnych diagramu kołowego, prostokątnego.

4 Stosowanie Obliczeń procentowych
W obliczeniach procentowych spotykamy: I - zamiana procentów na liczby i liczb na procenty II - obliczanie procentu z liczby III - obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba IV - obliczanie liczby gdy dany jest jej procent

5 Obliczenie kątów figur płaskich
Suma miar kątów wewnętrznych wielokątów. Suma kątów zewnętrznego i wewnętrznego trójkąta. Do figur płaskich zaliczają się : * Trójkąt * Kwadrat * Prostokąt * Równoległobok itp.

6 Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

7 Porządkowanie danych statystycznych
Mediana - to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Dominanta - to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Rozstęp - jest to różnica pomiędzy największa wartością i najmniejszą.

8 Wzór Eulera S + W – K = 2 S – ilość ścian W - ilość wierzchołków K – ilość krawędzi np. sześcian: – 12 = 2

9 Zjawiska optyczne Prawo Snelliusa - prawo fizyki opisujące zmianę kierunku biegu promienia światła przy przejściu przez granicę między dwoma ośrodkami przeźroczystymi o różnych współczynnikach załamania. Dyspersja światła - (in. rozszczepienie światła) to zjawisko rozkładu światła na składowe barwne. W większości urządzeń optycznych takich jak obiektywy, aparaty fotograficzne, lunety, lornetki i mikroskopy rozszczepienie światła jest zjawiskiem niekorzystnym prowadzącym do powstawania aberracji chromatycznej. Prawo odbicia – mówi, że promień odbity leży w płaszczyźnie padania, przy czym kąt odbicia równy jest kątowi padania. Soczewka to przezroczysta dla światła bryła ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe, płasko- wypukłe, wklęsło-wypukłe oraz dwuwklęsłe, płasko-wklęsłe i wypukło-wklęsłe. Ogniskowa - odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego. Dla układów soczewkowych wyróżnia się ogniskową przednią f i tylną F, spełniona jest równość: f/n=F/N

10


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google