Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Q-Administratorze ułatw sobie życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Q-Administratorze ułatw sobie życie."— Zapis prezentacji:

1 Q-Administratorze ułatw sobie życie.
WGUiSW Spotkanie nr 49

2 O sobie słów Kilka Przedstawmy się Szwejkowski Adrian
Administrator Systemów IT w GfK Polonia Mentorzy: Kamil Bączyk Paweł Kałużny

3 Zaczynamy! Praca jako Administrator. Wyzwania dnia codziennego.
Presja ze strony użytkowników. I brak czasu na wszystko. Jak Ułatwić sobie życie ? Zaczynamy!

4 Jak to wygladalo kiedyś. -brak powershella
' Get OU ' strOU = "OU=Users,DC=domain,DC=com" ' Create connection to AD Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;" ' Create command Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command") objCommand.ActiveConnection = objConnection objCommand.Properties("Page Size") = 1000 ' Execute command to get all users in OU objCommand.CommandText = _ "<LDAP://" & strOU & ">;" & _ "(&(objectclass=user)(objectcategory=person));" & _ "adspath,distinguishedname,sAMAccountName;subtree" Set objRecordSet = objCommand.Execute ' Show info for each user in OU Do Until objRecordSet.EOF ' Show required info for a user WScript.Echo objRecordSet.Fields("adspath").Value WScript.Echo objRecordSet.Fields("distinguishedname").Value WScript.Echo objRecordSet.Fields("sAMAccountName").Value LDIFDE Csvde Directory Service CMD Tools

5 New ERA Powershell! FTW! Brak predefiniowanych CMDletow
Nadal obiektowe ale już nieco prościej (New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher "ObjectClass=user").FindAll()

6 Q..Q…Q….Quest! Quest Software! Część Pierwsza
Zarzadzanie SQL Zarzadzanie Serwerami Windows Monitorowanie wydajności. Zarzadzanie Tożsamością i dostępem.

7 Qad Powershell! Czym chcemy zarządzać? Quest.activeroles.admanagement
WindowsManagementFramework 3.0 ! Czym chcemy zarządzać? Qad GROUP USER COMPUTER OBJECT

8 CMDLETY Questa Skąd je wziąć ?
Start Skąd je wziąć ? Jak są budowane ? GET-QADUSER NEW-QADUSER SET-QADUSER Ile jest ich wszystkich ?

9 Najpierw Export później praca!
|export-csv –twój przyjaciel Nauczmy się pracować z kilkoma narzędziami. - excel – twój przyjaciel -notepad++ twój przyjaciel Demo.

10


Pobierz ppt "Q-Administratorze ułatw sobie życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google