Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Q-Administratorze ułatw sobie życie. WGUiSW Spotkanie nr 49.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Q-Administratorze ułatw sobie życie. WGUiSW Spotkanie nr 49."— Zapis prezentacji:

1 Q-Administratorze ułatw sobie życie. WGUiSW Spotkanie nr 49

2 O sobie słów Kilka Przedstawmy się Szwejkowski Adrian Administrator Systemów IT w GfK Polonia a.szwejkowski@gmail.com Mentorzy: Kamil Bączyk Paweł Kałużny

3 ZACZYNAMY! Praca jako Administrator. -Wyzwania dnia codziennego. -Presja ze strony użytkowników. -I brak czasu na wszystko. -Jak Ułatwić sobie życie ?

4 JAK TO WYGLADALO KIEDYŚ. -BRAK POWERSHELLA ' Get OU ' strOU = "OU=Users,DC=domain,DC=com" ' Create connection to AD ' Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;" ' Create command ' Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command") objCommand.ActiveConnection = objConnection objCommand.Properties("Page Size") = 1000 ' Execute command to get all users in OU ' objCommand.CommandText = _ " ;" & _ "(&(objectclass=user)(objectcategory=person));" & _ "adspath,distinguishedname,sAMAccountName;subtree" Set objRecordSet = objCommand.Execute ' Show info for each user in OU ' Do Until objRecordSet.EOF ' Show required info for a user ' WScript.Echo objRecordSet.Fields("adspath").Value WScript.Echo objRecordSet.Fields("distinguishedname").Value WScript.Echo objRecordSet.Fields("sAMAccountName").Value LDIFDE Csvde Directory Service CMD Tools

5 NEW ERA POWERSHELL! FTW! -Brak predefiniowanych CMDletow -Nadal obiektowe ale już nieco prościej -(New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher "ObjectClass=user").FindAll()

6 Q..Q…Q….Quest! Quest Software! Część Pierwsza Zarzadzanie SQL Zarzadzanie Serwerami Windows Monitorowanie wydajności. Zarzadzanie Tożsamością i dostępem.

7 Powershell! Quest.activeroles.admanagement WindowsManagementFramework 3.0 ! Czym chcemy zarządzać? OBJECT GROUP USER COMPUTER Q ad

8 CMDLETY Questa Start Skąd je wziąć ? http://www.quest.com/powershell/activeroles-server.aspx Jak są budowane ? – GET-QADUSER – NEW-QADUSER – SET-QADUSER Ile jest ich wszystkich ?

9 Najpierw Export później praca! |export-csv –twój przyjaciel Nauczmy się pracować z kilkoma narzędziami. - excel – twój przyjaciel -notepad++ twój przyjaciel Demo.

10


Pobierz ppt "Q-Administratorze ułatw sobie życie. WGUiSW Spotkanie nr 49."

Podobne prezentacje


Reklamy Google