Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalne ocieplenie I efekt cieplarniany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalne ocieplenie I efekt cieplarniany"— Zapis prezentacji:

1 Globalne ocieplenie I efekt cieplarniany
Valeriia Kumohorodska Khrystyna Shevchuk 3LTD GC01

2 Globalne ocieplenie co to jest?
Globalne ocieplenie to zjawisko polegające na wzroście średnich temperatur na powierzchni Ziemi. Dotyczy ono całej naszej planety (występuje więc w skali globalnej): zarówno atmosfery jak i wód powierzchniowych. Stopniowe ocieplanie klimatu obserwowane jest od końca XIX wieku, od tamtego czasu do początku wieku XXI średnia roczna temperatura na Ziemi wzrosła o 0,7 oC.

3 Czym jest spowodowane globalne ocieplenie?
Globalne ocieplenie spowodowane jest wypuszczaniem do atmosfery gazów cieplarnianych,głównie dwutlenku węgla oraz metanu. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi do przestrzeni kosmicznej, powodując podgrzewanie się Ziemi. Innymi słowy ciepło zamiast wydostać się w kosmos, jest gromadzone w atmosferze jak pod grubym kocem, powodując zwiększanie temperatury.

4 Co w praktyce powoduje globalne ocieplenie?
Badania dowodzą, że powodem występowania globalnego ocieplenia jest działalność człowieka, który jest odpowiedzialny za wypuszczanie do atmosfery gazów cieplarnianych. W praktyce oznacza to na przykład jazdę samochodem, podróże samolotami odrzutowymi, korzystanie z elektryczności z pobliskiej elektrowni spalającej węgiel, spalanie drewna czy powstawanie niektórych procesów rolniczych (jak uprawa ryżu).

5 Znaczny wpływ na poziom gazów cieplarnianych w atmosferze ma również wycinanie lasów. Drzewa są zdolne do pobierania dwutlenku węgla z atmosfery i zamieniania go na tlen. W związku z czym wycinając lasy, człowiek zmniejsza zdolność do usuwania z atmosfery CO2.

6 Czy temperatura na Ziemi faktycznie rośnie?
Tak. Dowodzą tego dane z kilku źródeł, choćby z National Climatic Data Center która od 1880 roku bada średnie temperatury na lądach i ocenach na północnej i południowej półkuli. NCDC jest największą na świecie instytucją gromadzącą informacje pogodowe.

7 Czy globalne ocieplenie ma wpływ na ilość powstających huraganów?
Nie, globalne ocieplenie nie ma wpływu na ilość huraganów. Jednakże badania dowodzą, że ocieplanie klimatu ma wpływ na siłę powstających huraganów , temperatura oceanów wzrasta, w związku z czym huragan może pobierać z wody więcej energii stając się silniejszym i bardziej niebezpiecznym.

8 Które z państw jest najbardziej odpowiedzialne za globalne ocieplenie?
Stany Zjednoczone. Pomimo tego, że populacja USA stanowi tylko 4% całej populacji na Ziemi, produkuje ona aż 25% wszystkich zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu). Co ciekawe, Stany Zjednoczone zanieczyszczają w ten sposób środowisko bardziej niż Chiny, Indie oraz Japonia razem wzięte.

9 Zdrowie Cieplejsze zimy mogą przynieść zmniejszenie śmiertelności, zwłaszcza w grupie ludzi starszych. Ale ta sama część populacji jest też bardziej wrażliwa na gorące temperatury i oczekujemy że ilość zgonów przypisanych falom upałów będzie pięć razy większa niż zmniejszenie ilości zgonów w okresie zimowym. Istnieje też szerokie przekonanie, że cieplejszy klimat ułatwi migrację noszących choroby owadów, jak np. komary. Malaria już pojawia się w miejscach gdzie wcześniej jej nie było.

10 Topniejące lodowce Skutki topnienia lodowców są w dużym stopniu szkodliwe, głównie dlatego, że miliony ludzi (jedna szósta światowej populacji) jest uzależniona od wody dostarczanej co roku przez naturalne wiosenne topnienie i której zasoby są corocznie odnawiane. Te zasoby wody - do picia i do nawadniania w rolnictwie - mogą zniknąć.

11 Czym jest efekt cieplarniany?
Efekt cieplarniany zwany również szklarniowym, jest skutkiem zatrzymania energii słonecznej przez gazy cieplarniane. Kula Ziemska posiada atmosferę o grubości większej niż tysiąc kilometrów. Zawiera ona masy powietrza które zatrzymóją i magazynują ciepło pochodzące ze słońca pod postacią promieniowania podczerwonego.

12

13 Przyczyny efektu cieplarnianego
Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takoż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza naprzyklad na Śląsku jest tzw. emisja niska, stąd wyższe zanieczyszczenie obserwuje się zimą. W ostatnich latach szczególnie negatywny wpływ na stan powietrza maja spaliny samochodów, których wciąż wzrasta, zawierające dużo CO2.

14

15 Skutki efektu cieplarnianego
Najgroźniejszym z przewidywanych skutków jest globalne ocieplenie klimatu. Spowodować to może podwyższenie poziomu morza na kuli ziemskiej, które zostaną zasilone wodami z topniejących lodów i lodów polarnych (ocieplenie o 5 stopni C wystarczy by roztopić lody Grenlandii i Antarktydy i podnieść poziom mórz o około 60 metrowa od poziomu dzisiejszego). Zasoby wód uwięzione na biegunach wystarczą aby całkowicie zalać Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz a także Londyn, Hamburg, Kopenhagęn, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu oraz wiele innych obszarów przybrzeżnych. Drugą poważną konsekwencją ocieplania się Ziemi jest tzw. wędrówka stref klimatycznych to znaczy przesunięcie stref w kierunku biegunu. Wraz ze strefami przemieszczą asie charakterystyczne dla danego klimatu opady.

16

17

18 Skutki efektu cieplarnianego
Na pytanie o przyszłość klimatu nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z zestawienia faktów wynika, ze działalność ludzka w dostrzegalny sposób wpływa na klimat naszej planety. Dalsza emisja gazów cieplarnianych może spowodować wzmożenie efektu cieplarnianego prowadzącego do zmian klimatu w skali globalnej, przede wszystkim do podniesienia temperatury powietrza i zmian w bilansie wodnym.

19 Metody zapobiegania efektowi cieplarnianemu
Najprostszym (przynajmniej teoretycznie) sposobem ograniczania efektu cieplarnianego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcję spalania paliw. W pierwszej kolejności musimy zmniejszyć (nawet o 35%) spalanie węgla, (co 4 Polak jest właścicielem komina), a następnie: sprawdzić sprawność urządzeń elektrycznych i silników spalinowych, poprawić izolację cieplną budynków, używać gazu ziemnego zamiast ropy naftowej, zastąpić centralnym ogrzewaniem instalacje indywidualne, wprowadzać nowe technologie do przemysłu.Dodatkowo można wzbogacać gaz wodorem i zmniejszyć dopuszczalną maksymalną prędkość dla samochodów.

20 Metody zapobiegania efektowi cieplarnianemu
Efekt cieplarniany stanowi zagrożenie dla całej ludzkości, ale i każdy człowiek może wpływać na zmniejszanie się natężenia efektu cieplarnianego poprzez np. segregację śmieci i używanie surowców wtórnych. Ogranicza w ten sposób emisję dwutlenku węgla, która towarzyszy produkcji opakowań, a także zmniejsza wydzielanie metanu, powstającego przy rozkładzie substancji organicznych na wysypiskach śmieci.Trzeba także zwrócić uwagę na efektywność pracy ciepłowni i elektrowni. Wykorzystywane jest tylko 35% energii, powstającej w wyniku spalania węgla. Pozostałe 65% ulega rozproszeniu, głównie w postaci ciepła. Po przeprowadzeniu odpowiednich remontów elektrowni możliwe stałoby się wykorzystanie tej energii np. do otrzymania gorącej wody służącej potrzebom przemysłu lub do ogrzewania budynków mieszkalnych.Aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych przez samochody należy próbować nakłonić społeczeństwo do korzystania ze środków transportu publicznego lub innych pojazdów, nie zanieczyszczających środowiska - rowerów.

21 Metody zapobiegania efektowi cieplarnianemu W regulacji zawartości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej najistotniejsze znaczenie mają lasy. Obliczono, że 1 ha lasu może pochłonąć 250 kg dwutlenku węgla. Należy całkowicie zaprzestać wycinania lasów równikowych oraz ograniczyć wycinanie i wypalanie pozostałych lasów. Należy również sadzić nowe drzewa w miejsce wyciętych.O działaniach mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery rozmawiano w czerwcu 1992 na tzw. "Szczycie Ziemi" w Rio de Janeiro w Brazylii Podczas Szczytu którego przedstawiciele ok.150 krajów podpisali traktat nazwany Ramową Konwencją, która uzupełniała tzw. Protokół Montrealski z 1978 postanowieniami w sprawie zmniejszenia emisji CO2, CH4 i N2O

22

23


Pobierz ppt "Globalne ocieplenie I efekt cieplarniany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google