Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: I my jesteśmy w kosmosie Semestr/rok szkolny: 4 semestr /

3 I my jesteśmy w kosmosie

4 Ziemia jest trzecią planetą Układu Słonecznego.
Żyjemy na Ziemi Ziemia jest trzecią planetą Układu Słonecznego.

5 składa się z 8 planet i innych ciał niebieskich.
Układ Słoneczny składa się z 8 planet i innych ciał niebieskich.

6 Planety Układu Słonecznego
Pierwsze cztery planety Układu Słonecznego są skaliste a cztery dalsze to gazowe olbrzymy.

7 Planety układu słonecznego

8 Merkury Merkury jest najmniejszą i najbliższą Słońcu planetą.
Temperatura powierzchni waha się od -183°C do 427°C. Planeta ma duże żelazne jądro.

9 Wenus Wenus jest drugą planetą Układu Słonecznego.
Odległość Wenus od Ziemi waha się od 40 do 259 mln km. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 9321,9 kPa

10 Ziemia Ziemia jest trzecią planetą Układu Słonecznego.
Istnieje na niej życie W 71% zajmuje ją woda. Posiada jednego naturalnego satelitę- Księżyc.

11 Mars Mars- czwarta planeta Układu Słonecznego.
Jest nazywany „czerwoną planetą”. Posiada dwa księżyce.

12 jowisz Piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym.

13 saturn Szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety - olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy, ani tak jasny. Obecnie znane są 62 naturalne satelity Saturna.

14 uran Siódma w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest także trzecią pod względem wielkości i czwartą pod względem masy planetą naszego systemu.

15 neptun Ósma, najdalsza od Słońca planeta w Układzie Słonecznym. Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga mórz Neptuna. Wśród planet Układu Słonecznego jest czwartą pod względem średnicy i trzecią pod względem masy.

16 Planeta karłowata - Pluton
Rodzaj obiektu astronomicznego, pośredni między planetami a małymi ciałami niebieskimi. Planety karłowate, wbrew nazwie, nie zaliczają się do planet. Planetą karłowatą jest obiekt, który: -znajduje się na orbicie wokół Słońca, -posiada wystarczającą masę, by własną grawitacją pokonać siły ciała sztywnego tak, aby wytworzyć kształt odpowiadający równowadze hydrostatycznej (prawie kulisty), -nie oczyścił sąsiedztwa swojej orbity z innych względnie dużych obiektów, -nie jest satelitą planety lub innego obiektu niegwiazdowego.

17 Naturalnym satelitą Ziemi jest księżyc
Zdjęcie Księżyca wykonane przez nas w październiku

18 Księżyca „ przybywa ”, Księżyca „ ubywa”. Cały cykl faz trwa 28 dni.

19 ,, morzami księżycowymi ”
Ciemne plamy na księżycu, które są na nim widoczne gołym okiem nazywane są ,, morzami księżycowymi ”

20 strony Księżyca widoczna niewidoczna

21 tak wygląda Halo wokół Księżyca

22 „Migotanie gwiazd” wywołuje powietrze drgające ponad Ziemią.
Ciekawostka „Migotanie gwiazd” wywołuje powietrze drgające ponad Ziemią.

23 Kształt i rozmiary Ziemi

24 Ziemia ma kształt geoidy, jest spłaszczona przy obu biegunach.
Kształt Ziemi Ziemia ma kształt geoidy, jest spłaszczona przy obu biegunach.

25 Geoida

26 Geoida Bryła, której powierzchnia w każdym miejscu jest prostopadła do pionu. Pojęcie to wprowadził w 1873 r. J. F. Listing. zdjęcie fragmentu modelu geoidy wykonanej podczas zajęć

27 Rozmiary Ziemi Obwód Ziemi na równiku wynosi km, natomiast wzdłuż południków km.

28 Objętość równa jest 1,08231 * 1012 km3,
Masa Ziemi wynosi 5,9736 * 1024 kg. Objętość równa jest 1,08231 * 1012 km3, natomiast gęstość wynosi 5,515 g/cm3 Powierzchnia lądów wynosi ,94 mln km2 (29,2 %), a powierzchnia wód równa jest ,132 mln km2 (70,8 %).

29 Ciekawostka Najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus. Temperatura dochodzi tam do 470 stopni Celsjusza.

30 ERATOSTENES (ur. 276 p.n.e. w Cyrenie, zm. 194 p.n.e.) – grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta. Wyznaczył obwód Ziemi oraz oszacował odległość od Słońca i Księżyca do Ziemi. Twierdził, że płynąc na zachód od Gibraltaru, można dotrzeć do Indii. Jako pierwszy zaproponował wprowadzenie roku przestępnego, czyli wydłużonego o jeden dodatkowy dzień w kalendarzu.

31 Wyznaczył obwód Ziemi Eratostenes porównał długość cieni rzucanych w południe, w czasie letniego przesilenia, pomiędzy Siene (dzisiejszy Asuan w Egipcie nad Nilem) i Aleksandrią. Założył przy tym, że Słońce jest tak odległe, że promienie światła w obu miejscach są praktycznie równoległe.

32 Ciekawostka Gwiazda, która ma najdłuższą nazwę to Shurnarkabtishashutu, co po arabsku znaczy „pod południowym rogiem byka".

33 Czas Czas – skalarna wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.

34 ZEGAR SŁONECZNY

35 KLEPSYDRA

36 Zegary współczesne

37 Ciekawostka Galaktyka znajdująca się najbliżej nas to Wielki Obłok Magellana, oddalona od nas o 170 000 lat świetlnych.

38 Budowa atmosfery -jonosfera - zawiera głównie naładowane cząstki,
-mezosfera - dostępna dla pojazdów kosmicznych, -stratosfera - dostępna dla samolotów odrzutowych, -troposfera - jest to warstwa w której żyjemy a jej podstawowym składnikiem jest powietrze. Najbardziej zagęszczone powietrze występuje na poziomie morza. W miarę wzrostu wysokości powietrze ulega rozrzedzeniu.

39 Troposfera Jest najniższą i najcieńszą warstwą atmosfery, stanowi ok. 80% jej całkowitej masy. Górna jej granica zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości geograficznej. Nad biegunami sięga ona do 7 km w zimie i do 9 km w lecie W umiarkowanych szerokościach geograficznych od 10 km w zimie do 13 km w lecie. Nad równikiem zasięg troposfery waha się od 15 do 18 km przez cały rok. Zróżnicowana grubość troposfery wynika z różnic nagrzewania się obszarów leżących na różnych szerokościach geograficznych oraz różnej wartości siły odśrodkowej działającej na cząsteczki powietrza.

40 Stratosfera Druga od dołu warstwa atmosfery ziemskiej, położona nad troposferą, a pod mezosferą. Zaczyna się od wysokości ok km nad powierzchnią Ziemi, a kończy na wysokości ok km. W dolnej części stratosfery panuje prawie stała temperatura powietrza, począwszy od wysokości km temperatura rośnie wraz ze wzrostem wysokości. Temperatura w górnej części wzrasta do 15 stopni Celsjusza. W niej znajduje się warstwa ozonowa, która odpowiada za filtrowanie promieni ultrafioletowych docierających do Ziemi ze Słońca. Stratosfera skupia około 21% masy powietrza. Występują w niej chmury iryzujące (perłowe).

41 Mezosfera Warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się na wysokości od 45–50 km do 80– 85 km między stratosferą a mezopauzą, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0 °C do ok. –70 °C). W pobliżu jej górnej granicy czasami w nocy można zaobserwować tzw. obłoki świecące, znane też jako obłoki srebrzyste. Ciśnienie poniżej 1 hPa. Mezosfera jest również obszarem jonosfery, określanym jako warstwa D.

42 Jonosfera Zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50–60 km nad powierzchnią Ziemi (do wysokości 1000 km) w termosferze. Zawiera duże ilości plazmy powstającej na skutek jonizacji cząsteczek gazów obecnych w atmosferze pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz ultrafioletowego promieniowania słonecznego. W jonosferze następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych. Zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej. Jonosferę bada się określając rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w atmosferze, w tym specjalnie do tego celu konstruowanymi jonosondami.

43 Wiatry na Neptunie osiągają prędkość
Ciekawostka Wiatry na Neptunie osiągają prędkość 2 tysięcy kilometrów na godzinę.

44 Powietrze atmosferyczne
Jednorodna mieszanina gazów, stanowiąca atmosferę ziemską.

45 Skład powietrza W powietrzu znajduje się nie tylko tlen. Zawartość tlenu w powietrzu to tylko 21%. Oprócz tego znajdują się w nim także azot (78%) i inne gazy ( ok. 1%)

46 Wykres kołowy przedstawiający skład powietrza (w %).

47 Wykres kołowy zawartości gazów w powietrzu

48 Ciekawostka Największym księżycem w Układzie Słonecznym jest Ganimedes, a jest on nawet większy od Merkurego!

49 Nasze działania w projekcie
Realizując projekt: Przeprowadzaliśmy doświadczenia, Poszukiwaliśmy wiedzy w literaturze i Internecie, Uczestniczyliśmy w wykładach, Zorganizowaliśmy konkursy, Szukaliśmy wiedzy podczas wycieczek.

50 Doświadczenia

51 Wykłady prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawierały też elementy ćwiczeń.

52 Konkurs Plastyczny

53 Konkurs wiedzy o Astronomii

54 Wycieczki „Planetarium” w Bydgoszczy

55 Wycieczka do Planetarium i Orbitarium w Toruniu

56 zobaczyliśmy model powstawania zorzy polarnej

57 mogliśmy włożyć głowę i ręce w „chmury”

58 podziwialiśmy model sondy kosmicznej i strój astronauty
podziwialiśmy model sondy kosmicznej i strój astronauty. wyglądały bardzo realistycznie

59 ,, bawiliśmy się” także różnymi kosmicznymi zabawkami

60 Wycieczka do Teresina _ zegar słoneczny

61 aktualności Analizowaliśmy na bieżąco wiadomości nt. astronomii. Na początku grudnia przeczytaliśmy o odkryciu nowej planety: Odkryto planetę bardzo podobną do Ziemi - Astronomowie odkryli planetę bardzo podobną do Ziemi. Panują na niej warunki sprzyjające życiu. Planeta nosi oficjalną nazwę Kepler 22-b, ma już jednak nieoficjalny przydomek: Ziemia 2.0. Oddalona jest od nas o 600 lat świetlnych, jest 2,4 razy większa od Ziemi. Jej rok, czyli czas potrzebny na okrążenie macierzystej gwiazdy, to 290 dni. Temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza, co oznacza, że może znajdować się na niej płynna woda.

62

63 Udzieliliśmy wywiadu dla Radia PIK

64 Autorzy projektu Zofia Kuligowska Radosław Nowakowski
Aleksandra Galińska Aleksandra Górecka Anita Kasprzykowska Mateusz Laskowski Kamil Łoboda Marcin Łobodziński Kamil Popa Szymon Ziemak Opiekun Grupy - Stanisław Szwajca

65 zdjęcie naszej grupy przy eratyku w Teresinie

66


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google