Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INDEKSY CYTOWAŃ WYKONAŁY: Anna Garbowska Małgorzata Gierczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INDEKSY CYTOWAŃ WYKONAŁY: Anna Garbowska Małgorzata Gierczak"— Zapis prezentacji:

1 INDEKSY CYTOWAŃ WYKONAŁY: Anna Garbowska Małgorzata Gierczak
Ewa Głowacz Agnieszka Inglot Ilona Krawczyk Anna Krzak

2 SCI- Ex  SCIENCE CITATION INDEX- EXPANDED
………………………………………………………… SCI- Ex  SCIENCE CITATION INDEX- EXPANDED …………………………………………………………

3 Dysponent: Biblioteka Jagiellońska Opis / zakres tematyczny:
Producent: Institute for Scientific Information, Philadelphia Dysponent: Biblioteka Jagiellońska Opis / zakres tematyczny: SCI-Ex jest multidyscyplinarną bazą danych, która podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z ponad 5700 czasopism naukowych spośród 164 dyscyplin naukowych. W bazie zawartych jest ponad 17 mln rekordów, a średnio 17 750 nowych jest zapisywanych do bazy na tydzień. Zawiera to ok. 362 000 nowych cytowań. Abstrakty zawarte w SCI-Ex, odpowiadają tym, które są zamieszczone w bazie Current Contents w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych („Clinical Medicine”, „Life Science”, „Physical, Chemical & Earth Science”)

4 Reprezentowane dyscypliny:
matematyka, fizyka, chemia, nauki biologiczne, nauki medyczne, rolnictwo, ekologia, geografia, geologia, oceanografia, meteorologia, nauki inżynieryjne, technologia, nauki materiałowe, nauki komputerowe, informatyka i filozofia nauki. Zakres czasowy: Publikacje od 1996 roku

5 Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik: Online Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ

6

7 SPOSOBY WYSZUKIWANIA:
easy search full search

8 EASY SEARCH: wyszukiwanie wg tematu (topic), wyszukiwanie przez osobę (person), wyszukiwanie przez miejsce (place).

9

10 Easy search - wyszukiwanie wg tematu:
w oknie dialogowym umieszcza się wszystkie słowa, które nawiązują do tematu. Istnieje możliwość użycia operatorów Boole’a. sortowanie wyników: wg relewancji, chronologicznie.

11

12

13

14 Easy search - wyszukiwanie przez osobę:
w oknie dialogowym umieszcza się nazwisko autora (ewentualnie nazwiska autorów), a następnie wybiera się jedną z następujących opcji: - pokaż wszystkie artykuły w bazie, których autorem jest wyszukiwana osoba, - pokaż wszystkie artykuły, gdzie jest cytowana praca danego autora, - pokaż wszystkie artykuły o szukanej osobie.

15

16

17

18 Easy search - wyszukiwanie przez miejsce:
w oknie dialogowym umieszczamy nazwę instytucji (np. uniwersytetu) lub nazwę geograficzną

19

20

21

22 FULL SEARCH: wyszukiwanie wg daty dodania artykułu:
* w ostatnim tygodniu, * w ciągu ostatnich dwóch tygodni, * w ciągu ostatniego miesiąca, * wszystkie roczniki, * ograniczenie wyszukiwania do lat, w jakich zostały dodane dokumenty: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

23 FULL SEARCH - c.d. typy wyszukiwania:
* general search (wyszukiwanie) artykułów przez: - termin, - nazwisko autora, - tytuł czasopisma, - afiliację autora, * cited reference search: wyszukiwanie artykułów, które cytuje autor lub praca

24

25 GENERAL SEARCH : Wyszukiwanie za pomocą indeksu:
- temat np. robotics lub medical robotics, - autor, - tytuł czasopisma np. ABA Journal, - afiliacja autora. Możemy zawęzić wyszukiwanie do: - określonego języka, - określonego typu dokumentu np. artykułu, bibliografii, reprintu. Sortowanie wyników wg: - czasu cytowania, – relewancji, - pierwszego autora, - tytułu czasopisma.

26

27

28

29

30

31

32 ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
………………………………………………………… A&HCI  ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX …………………………………………………………

33 Dysponent: Biblioteka Jagiellońska Opis/zakres tematyczny:
Producent: Institut for Scientific Information, Philadelphia Dysponent: Biblioteka Jagiellońska Opis/zakres tematyczny: Opisy bibliograficzne artykułów z ok humanistycznych czasopism świata oraz dodatkowo wybór odnoszących się do humanistyki pozycji z 6000 innych czasopism uwzględnianych w innych bazach ISI; podaje cytowaną w artykułach literaturę. Do bazy dodaje się średnio nowych rekordów tygodniowo, co daje 15 250 nowych cytowań. W sumie zawiera ona 2,5 miliona rekordów.

34 Reprezentowane dyscypliny:
archeologia, architektura, film, filozofia, folklor, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, muzyka, studia klasyczne, sztuka, taniec, teatr, teologia i religioznawstwo, TV i radio. Zakres czasowy: publikacje od 1994 r. do 2005 r.

35 Aktualizacja: Nośnik: CD-ROM Udostępnianie:
Prenumerata bazy nie jest obecnie kontynuowana. Nośnik: CD-ROM Udostępnianie: W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

36 Wyszukiwanie: W bazie wyszukiwania dokonywać można poprzez:
tytuł (słowo z tytułu), autora (nazwisko autora), cytowanie (cytowany autor, cytowane dzieło), adres (afiliację autora, np. kod pocztowy) skrócony tytuł czasopisma, pełny tytuł czasopisma.

37 Do formułowania kwerendy można używać operatorów Boole’a, a także łączyć pola.
Baza oferuje (oprócz tradycyjnych AND, OR, NOT) także dwa dodatkowe operatory:  THRU – związany z „poszerzaniem” wyszukiwania np. zamiast wpisywać 1 OR 2 OR 3 OR 4 możemy użyć: 1 THRU 4,  SAME – wzmocnione AND (ma zastosowanie szczególnie przy wyszukiwaniu adresu).

38 Każde pole wyszukiwawcze wyposażone jest w słownik - indeks możliwych do zastosowania w wyszukiwaniu zwrotów. Wyszukiwanie zawęzić można do: - języka, - typu dokumentu (np.: artykuł, bibliografia, recenzja, list, poezja itd.), - ostatnio dodanych dokumentów. Dodatkowe możliwości: - drukowanie kwerendy, - zapisanie kwerendy w bazie lub na dyskietce.

39 Budowa pełnego rekordu:
Rezultaty: Do wyboru mamy dwie możliwości wyświetlania rezultatów: - tylko tytuły, - pełne rekordy. Budowa pełnego rekordu: - hasło autorskie, składające się z nazwiska autora i pierwszej litery imienia, - tytuł, - język dokumentu, - typ dokumentu, - cytata wydawnicza, - liczba rekordów powiązanych tematycznie bądź cytowaniem, - liczba pozycji w bibliografii załącznikowej.

40 SSCI  SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX WITH ABSTRACTS
………………………………………………………… SSCI  SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX WITH ABSTRACTS …………………………………………………………

41 Producent: Institut for Scientific Information, Philadelphia
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska Opis/zakres tematyczny: opisy bibliograficzne artykułów z ponad 1700 najważniejszych czasopism świata z 50 dyscyplin nauk społecznych (w rozumieniu zachodnim) oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w 3300 wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie „Science Citation Index with Abstracts” – a odnoszących się do nauk społecznych. Podaje cytowaną w artykułach literaturę oraz abstrakty.

42 Reprezentowane dyscypliny:
antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, biznes i finanse, demografia, edukacja, ekonomia, ergonomia, geografia, historia, historia i filozofia nauki, informacja naukowa, filozofia, komunikacja społeczna, kryminologia, lingwistyka, prawo, psychiatria, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, środowisko i urbanistyka. Zakres czasowy: publikacje od 1997r. do 2005 r.

43 Aktualizacja: Nośnik: CD-ROM Udostępnianie:
prenumerata bazy nie jest obecnie kontynuowana. Nośnik: CD-ROM Udostępnianie: w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

44 Wyszukiwanie proste: wpisujemy pojedyncze słowo; w sytuacji gdy wpiszemy więcej niż jedno, system potraktuje je automatycznie jako frazę. Możemy także wyszukiwać używając operatorów Boole’a.

45 Wyszukiwanie zaawansowane:
możemy m.in. sprecyzować, jakiego typu dokumentów poszukujemy. Do wyboru mamy m.in. artykuły, bibliografie, recenzje książek i listy. W opisywanej bazie jest mniej typów dokumentów do wyboru niż w Arts & Humanities Citation Index, ponieważ tamta dotyczy także sztuki i w związku z tym możemy poszukiwać w niej poezji czy też recenzji filmów. Podobnie jak w bazach Mak, nazwisko autora czy też słowo z tytułu możemy wybrać z indeksu i użyć go następnie w naszej kwerendzie.

46 Rezultaty: Kiedy już otrzymamy rekordy, możemy po naciśnięciu V (View) zobaczyć je w postaci listy tytułów, rekord możemy też zachować i wydrukować. Możemy też zapoznać się z afiliacją autora (Addresses) i bibliografią załącznikową do jego pracy (Cited references). Wybierając Related records otrzymujemy listę rekordów, z którymi daną pracę łączy pozycja w bibliografii załącznikowej bądź podejmowany temat. Jeśli przejdziemy do jednego z tych rekordów, opcja Shared references odeśle nas do rekordów, które mają co najmniej jedną wspólną z daną pracą pozycję w bibliografii załącznikowej.

47 ………………………………………………………
…………………………………………………………....

48 Citeseer jest połączeniem elektronicznej biblioteki i wyszukiwarki naukowej, działającej na zasadzie indeksu cytowań. Skupia w swojej bazie recenzowane dokumenty pochodzące z czasopism naukowych (obecnie 747,588). Citeseer ma na celu udoskonalenie rozpowszechniania i opiniowania literatury naukowej oraz szerzenie bardziej funkcjonalnego, łatwiejszego, tańszego i szybszego dostępu do wiedzy naukowej. Baza jest aktualnie tworzona w Penn State's School of Information Sciences and Technology w USA pod kierunkiem prof. Lee Giles’a.

49

50 Citeseer oferuje automatyczne przeszukanie
według naszej kwerendy następujących baz: baz danych wyszukiwarek Google, Yahoo i MSN, CSB – zbiorów bibliotecznych z zakresu nauk komputerowych, DBLP - bazy pełnotekstowej, zawierającej zbiór publikacji z różnych dziedzin, uporządkowanych według nazwisk autorów.

51 Citeseer umożliwia wyszukiwanie w dwóch modułach : - Documents - Citations

52 DOCUMENTS: przeszukuje zawartość bibliotek elektronicznych,
prezentuje artykuły i abstrakty naukowe o wysokim poziomie merytorycznym z czasopism recenzowanych.

53 Wyszukiwanie w DOCUMENTS może obejmować:
nagłówek, tytuł, pełny tekst. Rezultaty wyszukiwania zawierające skrócony opis bibliograficzny oraz mające podaną w nawiasie liczbę cytowań, mogą być ułożone według: liczby cytowań, spodziewanej liczby cytowań, grup-ankiet, tutoriali, artykułów wstępnych, liczby odwiedzin, daty publikacji.

54

55 Pojedynczy rezultat wyszukiwania (na podstawie instrukcji wyszukiwawczej „chomsky”) zawiera następujące elementy: pełny tytuł, abstrakt publikacji, publikacje powiązane ze znalezionym dokumentem, publikacje odwiedzane przez innych użytkowników, w związku z szukanym przez nas terminem, dokumenty pokrewne na poziomie tekstowym, dokumenty pokrewne na poziomie zdaniowym, pełny opis bibliograficzny, listę cytowań (mamy możliwość przejrzenia wyimków tekstu i sprawdzenia charakteru cytowania), wykres „życia” publikacji (częstotliwość cytowań w czasopismach naukowych).

56

57

58 CITATIONS: indeks cytowań – zawiera dokumenty cytowane przez publikacje zarejestrowane w Citeseer, służy do permanentnego przeglądania pełnych tekstów artykułów, podczas przeszukiwania pozycji zwraca szczególną uwagę na treść: nagłówków, przypisów, nawiasów i bibliografii załącznikowych.

59 Wyszukiwanie w CITATIONS może obejmować pełny tekst lub być ograniczone do:
autora, tytułu. Rezultaty wyszukiwania zawierają skrócony opis bibliograficzny, liczbę cytowań oraz liczbę samo-cytowań, mogą być ułożone wg: liczby cytowań, spodziewanej liczby cytowań, daty publikacji.

60

61 Pojedynczy rezultat wyszukiwania (na podstawie instrukcji wyszukiwawczej „chomsky”) zawiera następujące elementy: skrócony opis bibliograficzny, liczbę cytowań, umieszczoną przed opisem bibliograficznym, przewidywaną liczbę samo-cytowań umieszczoną w nawiasie przed opisem bibliograficznym, kontekst cytowań (w jakim charakterze zacytowano daną publikację), wykres „życia” publikacji (częstotliwość cytowania w czasopismach naukowych).

62

63 ………………………………………………………….
………………………………………………

64 Citebase jest obecnie bazą w stadium eksperymentalnym, dlatego dane w nim zawarte mogą być niekompletne (twórcy bazy radzą użytkownikom ostrożność przy wykorzystywaniu jej zawartości). Citebase charakteryzuje się specyficznym źródłem pochodzenia pozyskiwanych dla niej dokumentów – są to eprinty z repozytoriów uczelnianych. Dodatkową specyficzną cechą bazy jest fakt, iż działa ona przy użyciu harwesterów (harvester – ang. – żniwiarz), które po sfotografowaniu zawartości dokumentów pobierają tylko ich metadane, niezbędne do stworzenia rekordu (baza nie zawiera pełnych tekstów dokumentów, tylko ich metadane).

65 Citebase oferuje wyszukiwanie w trzech modułach:
Metadata (baza metadanych o dokumentach), Citation (indeks cytowań), OAI Identifier (przeszukuje bazę Open Archive).

66

67 Wyszukiwanie może być wykonywane poprzez:
autora, tytuł, słowa kluczowe, datę publikacji.

68

69 Pojedynczy rezultat dla instrukcji wyszukiwawczej „chomsky” zawiera:
pełny tytuł, abstrakt, informacje o źródle publikacji, jej formacie, typie, związanych z nią dziedzinach, odnośniki do miejsc, gdzie jest dostępny pełny tekst publikacji, pełny opis bibliograficzny, historię cytowań publikacji, bibliografię załącznikową danej publikacji, artykuły cytujące wyszukaną publikację, artykuły, cytujące te same dzieła, które zacytował autor wyszukanej publikacji, wykres dynamiki cytowań wyszukanej publikacji.

70

71 …………………………………………………………
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  …………………………………………………………


Pobierz ppt "INDEKSY CYTOWAŃ WYKONAŁY: Anna Garbowska Małgorzata Gierczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google