Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 TiTD. modulacja cyfrowa – kluczowanie przykład QAM Uzupełnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 TiTD. modulacja cyfrowa – kluczowanie przykład QAM Uzupełnienie."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3 TiTD

2 modulacja cyfrowa – kluczowanie przykład QAM Uzupełnienie

3 QAM – 2 sygnały cyfrowe wyodrębniane 1001110101101101 1 - 00 3 - 01 -1 -10 -3 - 11 IQ Następnie I mnożone przez nośną, Q przez przesuniętą w fazie o /2 nośną, suma jest sygnałem QAM 3 1 -3 3 1 -3 I Q IQIQIQ

4 Sieć analogowa (tradycyjna) nadajnikodbiornik kanał sygnał analogowy (np. mowa) sygnał analogowy sygnał cyfrowy (np. komputer) sygnał analogowy sygnał cyfrowy A/D Sieć cyfrowa np.ISDN- Integrated Services Digital Net nadajnikodbiornik kanał sygnał analogowy (mowa) sygnał analogowy sygnał cyfrowy sygnał cyfrowy (komputer) sygnał cyfrowy A/D

5 Sieć telefoniczna współczesna (cyfrowa) PSTN – Public Switched Telephone Network nadajnikodbiornik kanał sygnał analogowy sygnał cyfrowy lub analogowy centralne biuro sieć publiczna PSTN

6 RJ-11 centralne 2 szpilki z 4-ch słuchawka odłożona – obwód otwarty słuchawka podniesiona – napięcie stałe linii 48 V DC (prąd stały) sygnał dzwonka – mostek blokujący i sygnał zmienny AC ale tylko do czasu podniesienia słuchawki – wtedy wysyłany sygnał zajętości oczekiwanie na połączenie – bardziej zaawansowana usługa para miedziana – twisted pair Usługi:

7 Wybieranie tonowe DTMF – Dual Tone Multi-Frequency każda cyfra 0-9 ma własną częstotliwość tonu nie wszystkie technologie to wykorzystują

8 nadajnik na widełkach centralne biuro sieć publiczna PSTN nadajnik zdjęty centralne biuro sieć publiczna PSTN 48 V DC TIP/RING

9 nadajnik centralne biuro sieć publiczna PSTN nadajnik nieekonomiczne – dużo miedzi

10 nadajnik centralne biuro sieć publiczna PSTN nadajnik multipleksowanie – najczęściej z podziałem czasu TDM Time Division Multiplexing IDLC – (SLC) - CISCO SLC oszczędność miedzi ! A D

11 Multiplekser - należy do klasy układów kombinacyjnych. Multiplekser jest układem posiadającym: k wejść n wejść adresowych (zazwyczaj k=2 n ) jedno wyjście y. Jego działanie polega na połączeniu jednego z wejść x i z wyjściem y. Numer wejścia jest określany przez podanie jego numeru na linie adresowe A. Jeśli na wejście strobujące (blokujące) S (ang. strobe) podane zostanie logiczne zero, to wyjście y przyjmuje określony stan logiczny, niezależny od stanu wejść X i A. linie adresowe Wejście Wyjście

12 Adres Wyjście D C B A | G | W ____________________________ X X X X | H | H 0 0 0 0 | L | EO 0 0 0 1 | L | E1 0 0 1 0 | L | E2 0 0 1 1 | L | E3 0 1 0 0 | L | E4 0 1 0 1 | L | E5 0 1 1 0 | L | E6 0 1 1 1 | L | E7 1 0 0 0 | L | E8 1 0 0 1 | L | E9 1 0 1 0 | L | E10 1 0 1 1 | L | E11 1 1 0 0 | L | E12 1 1 0 1 | L | E13 1 1 1 0 | L | E14 1 1 1 1 | L | E15 Przykładowy multiplexer Tabela stanów E0 do E15 – Wejścia W – Wyjście ABCD – linia adresowa H – high L - low 16 wyjść adresowanych 4-ma bitami

13 Szumy parametr sygnał – szum SNR (ang. Signal Noise Ratio) np. na wejściu odbiornika: SNR =dB /decybeli/ Miara zakłóceń... Można powiedzieć, że SNR to odstęp sygnału od szumu: P sygn dB -P szumu dB

14 Tłumienie = dB /decybeli/ Zanik sygnału... dla U i I 20 log bo log P= 2*log więc współczynnik 10 żeby wielkości były porównywalne

15 Tłumienność – uniezależnia od odległości Np. światłowód – 0,2 dB/km. I tak po ok. 10 km spadek 3-krotny, ale możliwe >100 km odcinki długość fali = f = =850 nm = 1,53 dB/km, =1300 nm = 0,28 dB/km =1550 nm = 0,138 dB/km Tłumienie rośnie dla wyższych częstotliwości f = Tłumienie światłowodów kwarcowych od długości fali maleje zgodnie z krzywą Rayleigh'a, z czwartą potęgą długości fali światła. stąd wybór okna poza granicą 1550nm !!! długie fale mała tłumienność – znamy z radia!!

16 = 380 - 436 nm fiolet, = 436 - 495 nm niebieski, = 495 - 566 nm zielony, = 566 - 589 nm żółty (żółty), = 589 - 627 nm pomarańczowy, = 627 - 780 nm czerwony. nanometr 1 nm= 10 -9 m mikrometr 1 m= 10 -6 m 4.10 -7 8.10 -7 swiatłowód

17 Sygnały cyfrowe łatwiej wykryć – nawet jak silnie spada ich poziom Sygnały analogowe trudniej – w miarę wzmacniania (podnoszenia poziomu) wzmacniany jest również szum Z tłumieniem sygnałów cyfrowych łatwiej sobie poradzić

18 Parametry zasobów telekomunikacyjnych Moc przesyłana Szerokość pasma kanału – zakres częstotliwości Parametr SNR Tłumienie

19 Teoria informacji - nauka źródło cyfrowe (dyskretne) – kodowanie źródła nazywane zagęszczaniem – może być stratne lub bezstratne źródło analogowe – kompresja danych – jest zawsze stratna szyfrowanie – zamaskowanie dla nieuprawnionego odbiorcy

20 Źródło informacji Koder kompresji Koder zagęszczania Strumień bitów Koder szyfrowania Dekoder szyfrowania Dekoder zagęszczania Dekoder kompresji Zrekonstruowany sygnał Kanał NADAJNIK Odbiornik koder źródła dekoder źródła

21 Oprócz kodowania i dekodowania źródła odbywa się również kodowanie i dekodowanie kanału dostosowanie szybkości przesyłu do pojemności kanału Jeśli kanały są analogowe to konieczna jest jeszcze modulacja i demodulacja

22 Źródło informacji analogowe Koder źródła Koder kanału Modulator Kanał Informacja odebrana A Dekoder źródła Dekoder kanału Demodulator Źródło informacji cyfrowe Informacja odebrana D A A D D D D A A D

23 Telekomunikacja analogowa i cyfrowa

24 Projektowanie systemu teleinformatycznego Znane są: źródło, kanał, użytkownik Zadania projektanta: –pobranie sygnału informacyjnego –przetworzenie sygnału –przesłanie –wytworzenie estymaty sygnału –CENA!!! przystępna

25 System analogowy (tradycyjna telekomunikacja) – przetworzenie sygnału analogowego na inny analogowy optymalny dla transmisji - – znalezienie jego charakterystyki i dokonanie powierzchownej zmiany, by dopasować do kanału i potem odtworzyć z wystarczającą jakością dużo prostszy – sygnały analogowe a więc tylko modulacja i demodulacja analogowa czyli:

26 Systemy cyfrowe Bloki funkcjonalne –koder-dekoder źródła koder-dekoder kompresji koder-dekoder zagęszczania koder-dekoder szyfrowania –koder-dekoder kanału –modulator – demodulator Trudna realizacja tych etapów Bogactwo elektroniki –coraz tańsza

27 Zadanie projektanta systemu cyfrowego: poszukiwanie skończonego zbioru sygnałów dopasowanych do charakterystyki kanału, by nie były wrażliwe na niedoskonałości kanału (szumy) przestrzeganie standardów (protokołów)

28 Sieć teleinformatyczna definicja - funkcjonowanie Sieć to połączenie skończonej liczby węzłów (inteligentnych – przetworniki, komputery, procesory) Rolą węzłów jest kierowanie danych Do węzłów dołączone stacje Komutacja kanałów międzywęzłowych stanowi o połączeniu dwóch stacji

29 Cechy sieci Właściwy podział zasobów Efektywność Otwarcie technologiczne (możliwość rozbudowy wprowadzania nowych standardów technologicznych)

30 Komutacja zestawienie połączenia międzywęzłowego między nadawcą i odbiorcą, zestawienie musi zostać potwierdzone zanim rozpocznie się transmisja (niekiedy tylko na krótkim odcinku) ważne prawidłowe wykorzystanie zasobów i pasma

31 Komutacja kanałów – przyznanie stałe zasobów – nawet jeśli brak przepływu informacji - synchroniczna Komutacja pakietów – oszczędniejsze – na zasadzie zapotrzebowania – asynchroniczna Komutacja komunikatów Typy komutacji (przypomnienie)

32 Pakiety PAKIET – każda informacja zostaje podzielona na porcje – pakiety pakiety są łączone u odbiorcy dostosowanie do środowiska teleinformatycznego – przepływ informacji impulsowy

33 Sieci teleinformatyczne Stacje są komputerami Architektura warstwowa – hierarchia warstw zagnieżdżanych przypomnimy warstwy ISO/OSI na następnym wykładzie

34 Komutacja kanałów - aby przenieść dane z jednego węzła sieci do drugiego, tworzone jest połączenie dedykowane między tymi systemami. Wszystkie dane przenoszone są tą samą drogą. Sieci tego typu są użyteczne przy dostarczaniu informacji, które muszą być odbierane w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane. Przykłady sieci korzystających z komutacji kanałów : Analogowa linia telefoniczna ATM - Asynchronous Transfer Mode ISDN Linia dzierżawiona T1 (amerykański system telekomunikacyjny)


Pobierz ppt "Wykład 3 TiTD. modulacja cyfrowa – kluczowanie przykład QAM Uzupełnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google