Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie ID grupy:97/76_p_G1 Opiekun: Dariusz Wojtala Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Semestr/rok szkolny: Semestr V 2011/2012

3 PRZEDSIĘBIORSTWO To niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno- organizacyjnym i prawnym utworzona w celu trwałego zarobkowego zaspokajania potrzeb osób trzecich na rynku. Kierownictwo tej jednostki podejmuje decyzję samodzielnie i na własne ryzyko.

4 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo charakteryzuje się: celem działalności odrębnością ekonomiczną (przedsiębiorstwo dysponuje wydzielonym majątkiem) odrębnością prawną odrębnością organizacyjną wyodrębnieniem obszaru, na którym jest zlokalizowane

5 KLASYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW W gospodarce rynkowej działają przedsiębiorstwa, które można wyodrębnić, przyjmując różne kryteria klasyfikujące. Mogą je stanowić ; formy własności, pozycja rynkowa, wielkość, przedmiot prowadzonej działalności, sposób zintegrowania zakładów, geograficzny obszar działania, poziom technologiczny

6 KLASYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW Podstawowymi rodzajami przedsiębiorstw są: przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia i spółka. Przedsiębiorstwo państwowe jest to podmiot gospodarki, w którym dominuje Skarb Państwa. Funkcjonuje ono głównie w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym a ich działalność jest nastawiona na zysk.

7 PRODUKCJA wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

8 CZYNNIKI PRODUKCJI Czynniki produkcji dzieli się na czynniki stałe i czynniki zmienne. Czynniki stałe – nakłady niezmienne ze zmianami rozmiarów produkcji. Czynniki zmienne - nakłady zmienne ze zmianami rozmiarów produkcji. Krótki okres czasu to taki, w którym nie zmienia się technologia produkcji. W długim okresie czasu następują zmiany w technologiach produkcji wynikające z postępu technicznego.

9 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE Miejsce, gdzie tworzone są produkty przeznaczone na rynek

10 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE Stanowi źródło dochodu dla zatrudnionych w nim pracowników

11 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE Zasila budżet państwa co pozwala rozwijać państwo

12 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza konkurencji. Zarządzanie przedsiębiorstwem (ambitne cele). Analiza rynku zbytu (liczba klientów). Rozwój gospodarczy państwa. Finansowy cykl życia firmy.

13 DZIAŁANIA FIRMY NA RYNKU 1. pozyskanie kapitału założycielskiego, 2. ocena efektywności planowanej działalności firmy, 3. pozyskanie kredytu inwestycyjnego, 4. konserwatywna polityka finansowania aktywów.

14 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google