Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestr systemu Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestr systemu Windows"— Zapis prezentacji:

1 Rejestr systemu Windows

2 Rejestr systemu Windows
jest to centralna, hierarchiczna baza danych przechowująca w ujednolicony sposób informacje dotyczące programów, urządzeń, użytkowników. Rejestr składa się z następujących kluczy głównych: HKEY_CLASSEN_ROOT – przechowuje informacje o typach plików. HKEY_CURRENT_USER – zawiera informacje dotyczące zalogowanego uzytkownika HKEY_LOCAL_MACHINE – zawiera wszystkie informacje o zainstalowanym sprzęcie, programach oraz parametrach systemu HKEY_USER – zawiera informacje o ustawieniach użytkowników HKEY_CURRENT_CONFIG – zawiera informacje o profilu sprzętowym HKEY_DYN_DATA – zawiera informacje o urządzeniach plug&play oraz dane dotyczące monitora wydajności. Informacje tu przechowywane zmieniają sie dynamicznie podczas pracy komputera

3 Każdy klucz zawiera podklucze, które również mogą zawierać kolejne podklucze tworząc w ten sposób hierarchiczne zgłębiane drzewo rejestru. Zbiór cech danego klucza (wpis) składa się z: nazwy typu wartości Typy, które mogą przyjmować wpisy: REG_BINARY – przechowuje wartości binarne REG_DWORD – przechowuje dane liczbowe o długości 4 bajty REG_EXPAND_SZ – przechowuje ciąg danych o zmiennej długości, w tym także wpisy, których wartość jest obliczana REG_MULTI_SZ – ciąg wielokrotny, przechowuje zestawienia lub wartości wielokrotne REG_SZ – ciąg stały, przechowuje wartości tekstowe o stałej długości REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTION – seria zagnieżdżonych macierzy, które zostały zaprojektowane do przechowywania listy zasobów sprzętu lub sterownika

4 Pliki rejestru: Informacje dotyczące ustawień komputera przechowywane są w folderze WINDOWS\system32\config w plikach: SAM (gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM) SECURITY (gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY) SOFTWARE (gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE) SYSTEM (gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM, HKEY_LOCAL_MACHINE\CONFIG) Pliki SAM (ang. Security Account Manager) oraz SECURITY zawierają ustawienia dotyczące zabezpieczeń, takie jak konta użytkowników i grup, uprawnienia w systemie itp. Informacje te są zaszyfrowane. Plik SOFTWARE zawiera ustawienia konfiguracji systemu Windows oraz innych zainstalowanych programów. Plik SYSTEM zawiera ustawienia sterowników urządzeń oraz usług wykorzystywanych podczas startu systemu.

5 Informacje o użytkownikach przechowywane są w różnych miejscach:
Windows\system32\config\default (gałąź HKEY_USERS\.DEFAULT )– zawiera ustawienia profilu domyślnego. Są one używane do momentu, gdy użytkownik się zaloguje. Stanowią one podstawowe ustawienia dla nowo utworzoengo użytkownika) Documents and Settings\Nazwa użytkownika\NTUSER.DAT (gałąź HKEY_CURRENT_USER) – zawiera ustawienia profilu użytkownika, takie jak konfiguracja pulpitu, menu Start, programu Internet Explorer, folderu Moje dokumenty, książki adresowejprogramu Outlook Expressoraz inne ustawienia panelu sterowania i sieci) Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat – zawiera ustawienia oprogramowania właściwe dla konkretnego użytkownika

6 Edytor rejestru jest to program pozwalający na przeglądanie, wyszukiwanie i zmianę danych zapisanych w plikach rejestru (START->uruchom->regedit) WSKAZÓWKA Rejestr jest kluczowym elementem systemów operacyjnych Windows . Błędy podczas jego edycji mogą mieć wpływ na poprawne działanie systemu. Przed rozpoczęciem edycji rejestru wskazane jest wykonanie jego kopi zapasowej. Eksportowanie i importowanie plików wpisów rejestru Kopia zapasowa rejestru Edytowanie rejestru Prawa dostępu do rejestru

7 Koniec


Pobierz ppt "Rejestr systemu Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google