Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 22 czerwca 2004 Bożena Romanowicz Dzień Informacyjny Food Quality and Safety.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 22 czerwca 2004 Bożena Romanowicz Dzień Informacyjny Food Quality and Safety."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 22 czerwca 2004 Bożena Romanowicz Dzień Informacyjny Food Quality and Safety

2 Warszawa, 22 czerwca 2004 Wstępne wyniki 2 konkursu w priorytecie Food (analiza uczestnictwa/kraj, % uczestnictwo w 53 pozytywnie ocenionych wnioskach) IPNoESTREPCASSA MS (15) 8183858069 ACC 91381521 AC 7,54551 3rd countries 20209 inne 0,50000 Śr. Liczba partnerów 412812247

3 Warszawa, 22 czerwca 2004 Wstępne wyniki 2 konkursu w priorytecie Food Nowe Instrumenty Uczestnictwo w pozytywnie ocenionych wnioskach AC 7,12% ACC 9,66% Third countries 1,69% UNSPECIFIED 0,17% MS 81,36%

4 Warszawa, 22 czerwca 2004 Wstępne wyniki 2 konkursu w priorytecie Food Nowe Instrumenty Kraje kandydujące – w pozytywnie ocenionych wnioskach BG 9% CY 2% CZ 17% EE 2% HU 18% LT 4% LV 0% PL 31% RO 2% TR 2% SI 9% SK 2% MT 2%

5 Warszawa, 22 czerwca 2004 Wstępne wyniki 2 konkursu w priorytecie Food - projekty SSA Złożone i finansowane- liczba partnerów 226 14 118 19 73 1 22 9 0 50 100 150 200 250 Member StatesAssociated CountriesCandidate CountriesThird Countries

6 Warszawa, 22 czerwca 2004 Wstępne wyniki 2 konkursu w priorytecie Food - projekty SSA Kraje Kandydujące 0%20%40%60%80%100% Ret Sub BGCYCZEEHULTLVMTPLROSISKTR

7 Warszawa, 22 czerwca 2004 3 konkurs w priorytecie Food STREP, CA, SSA: 1-stopniowy proces składania i oceny wniosków 7 lipiec 2004 - data ogłoszenia konkursu 8 luty – ostateczny termin złożenia pełnego wniosku 14 marzec – 8 kwietnia 2005 remote ev. 11-15 kwiecień 2005 consensus meeting (Bxl) 15 kwietnia 2005 – ranking panel (Bxl) Maj 2005 – przesłanie wyników do koorynatorów

8 Warszawa, 22 czerwca 2004 Sieci Doskonałości i Projekty Zintegrowane 2 – stopniowy proces składania i oceny wniosków 7 lipiec 2004 – data ogłoszenia konkursu 7 październik 2004 – ostateczny termin złożenie szkicu wniosku 9-12 listopad 2004 – ocena wniosków (Bxl) 2-ga połowa listopada 2004 – przesłanie wyników 8 luty 2005 – złożenie całego wniosku 7 marzec – 1 kwiecień 2005 remote ev. 4 – 8 kwiecień 2005 – consensus meeting (Bxl) 25 – 27 kwiecień 2005 – ranking panel (Bxl) Maj / czerwiec 2005 przesłanie info do koordynatorów i PC

9 Warszawa, 22 czerwca 2004 Kryteria ewaluacji w Tradycyjnych Instrumentach Bez zmian, np.STREP: 1. Relevance(threshold 3/5) S&T excellence(threshold 4/5) Potential impact(threshold 3/5) Quality of consortium (threshold 3/5) Quality of management(threshold 3/5) Mobilisation of the resources(threshold 3/5) Całościowa ewaluacja(threshold 21/30) Ważne: gender issues, ethical issues, SME involvement...

10 Warszawa, 22 czerwca 2004 Kryteria ewaluacji w Projektach Zintegrowanych 1 stopień: Szkic wniosku, max 20 stron Doskonałość naukowa i pomysł 1.Relevance (threshold 3/5) 2.S&T Excellence (threshold 4/5) 3.Potencial impact(threshold 3/5) Całościowa ewaluacja(threshold 12/15) Dodatkowo, wniosek zawiera info dotyczące konsorcjum, zarządzania, zasobów.

11 Warszawa, 22 czerwca 2004 Kryteria ewaluacji w Projektach Zintegrowanych cd. 2 stopień: 1.Relevance(threshold 3/5) 2.Potencial impact(threshold 3/5) 3.S&T excellence(threshold 4/5) 4.Quality of consortium(threshold 3/5) 5.Quality of the management(threshold 3/5) 6.Mobilisation of the resources (threshold 3/5) Całościowa ewaluacja(threshold 24/30) Ważne: gender issues, ethical issues, SME involvement...

12 Warszawa, 22 czerwca 2004 Kryteria ewaluacji w Sieciach Doskonałości 1 stopień: Szkic wniosku maks. 20 stron, Doskonałość naukowa i pomysł 1.Relevance (threshold 3/5) 2.Degree of integration and the JPA (threshold 4/5) Całościowa ewaluacja(threshold 8/10) Dodatkowo, wniosek zawiera info na temat konsorcjum, zarządzania...

13 Warszawa, 22 czerwca 2004 Kryteria ewaluacji w Sieciach Doskonałości cd. 2 stopień: 1.Relevance(threshold 3/5) 2.Potencial impact(threshold 3/5) 3.Excellence of the participants (threshold 3/5) 4.Degree of integration and the JPA(threshold 4/5) 5.Organiastion and management (threshold 3/5) Całościowa ewaluacja(threshold 20/25) Ważne: gender issues, ethical issues, SME involvement...

14 Warszawa, 22 czerwca 2004 FAQs ask for VAQs (1) (Frequently asked questions ask for very appropriate answers) Lista FAQs i VAQs - strona www.cordis.luwww.cordis.lu Dwustopniowy proces składania i ewaluacji wniosków: Uproszczenie oraz redukcja pracy dla składających wnioski, Redukcja pracy dla ewaluatorów oceniających wnioski

15 Warszawa, 22 czerwca 2004 FAQs (2) cd. (Frequently asked questions ask for very appropriate answers) Informowanie składających wnioski o wynikach ewaluacji: ESR – bez uwag -do koordynatorów projektów powyżej threshold, zaproszenie do złożenia całego wniosku ESR – z uwagami- do koordynatorów projektów poniżej threshold, przesłanie listu kończacego proces ewaluacji Ewaluacja pełnego wniosku jest niezależna od wyników z 1 etapu...

16 Warszawa, 22 czerwca 2004 FAQs (3) Guidelines dla składających wnioski, i dla ewaluatorów reader – friendly – czcionka minimum 12, Times New Roman, odstępy między wierszami pojedyncze

17 Warszawa, 22 czerwca 2004 Budżet w 3 konkursie Food IP & NOE152 M STREP & CA 54 M SSA5 M

18 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 1. Total food chain T5.4.1.1 Increasing fruit consumption through a trans- disciplinary approach delivering high quality produce from environmentally friendly, sustainable production methods (IP) T5.4.1.2 Improving quality and fostering innovation of European traditional food production systems (IP or NoE) T5.4.1.3 Improving the quality and safety of ready-to- eat products and semi-prepared foodstuffs by the exploitation of new and innovative technologies (STREP)

19 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 2. Epidemiology of food-related diseases and allergies T5.4.2.1 Influence of diet and lifestyle on childrens health (IP) T5.4.2.2 Developing a trans-European methodology to study food consumption (STREP) T5.4.2.3 Health risks and benefits of increased global trade in foods and food ingredients (STREP)

20 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 3. Impact of Food on Health T5.4.3.1 Understanding consumer choices and dietary habits (NOE) T5.4.3.2 Diet and prevention of cardiovascular disease (IP) T5.4.3.3 Improving patients health through diet (IP) T5.4.3.4 Catering and eating out of home (CA)

21 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 4. Traceability Processes T5.4.4.1 Chilled and frozen supply chain (IP) T5.4.4.2 Vulnerability of food and feed chains to dangerous agents and substances (STREP)

22 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 5. Methods of Analysis, Detection and Control T5.4.5.1 Novel tools for harmonised risk assessment and risk communication (IP) T5.4.5.2 Advanced rapid, non-destructive and non-invasive techniques for screening of foods and feeds (IP) T5.4.5.3 Investigating the fundamentals of TSE enabling the rational development of detection and control strategies (STREP)

23 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 6. Safer and Environmentally Friendly Production Methods and Healthier Foodstuffs T5.4.6.1 Improving crops for quality and human health (IP) T5.4.6.2 Novel processing methods for the production and distribution of high-quality and safe foods (IP) T5.4.6.3 Genomics and epigenetics to develop sustainable animal breeding strategies for improved long-term product quality and safety (IP) T5.4.6.4 Network on epizootic disease diagnosis and control (NoE) T5.4.6.5 Sustainable apiculture and honey production (STREP) T5.4.6.6 Methods for the control of helminths in livestock (STREP)

24 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 6. Safer and Environmentally Friendly Production Methods and Healthier Foodstuffs T5.4.6.7 Developing efficient and stable biological containment systems for GM plants (STREP) T5.4.6.8 Improved rabbit production (STREP) T5.4.6.9 Rational use of water for quality and safe crop products (STREP) T5.4.6.10 Mycobacterium avium sub -species paratuberculosis diagnosis and control (STREP)

25 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 7. Area: Impact of animal feed on human health T5.4.7.1 Impact of aquaculture feeds of different origins on human food quality, safety and health (IP) T5.4.7.2 Development of alternative sources of nutrients in livestock feeds (STREP)

26 Warszawa, 22 czerwca 2004 Topics for 2005 8. Environmental health risks T5.4.8.1 Assessing the health impact of metals: Sources, benefits and toxic effects (IP) T5.4.8.2 Developing biomarkers of exposure to chemicals and biomarkers of effects, using mother- child birth cohorts and biobanks (IP) T5.4.8.3 Assessing health benefits against potential effects of environmental contaminants in selected food groups (STREP) T5.4.8.4 Risk assessment of non-dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) (STREP)

27 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków International co-operation (5projects) ALCUE-FOOD: From European fork to Latin American farm EAGLES Food Forum: European Action on Global life Sciences EU-US-SAFE-FOOD: Strategic transatlantic approach to Food safety Development Test methods for the detection and characterization of endocrine disrupting chemicals in environmental species Integration of mycotoxins and toxigenic Fungi Research for Food safety in global system

28 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków cd. SME participation (3 projects) SMES Networking European Food Safety Stakeholders Trans-regional cooperative platform for competitiveness in agro food research and SMEs (reserve list) Network of European Agro-bio clusters (reserve list)

29 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków cd. LSB action plan (3projects) Action 13-Societal dialogue-communication GMO communication and safety evaluation platform Innovative approaches to public communication of life sciences and biotech by students and young researchers Action 14-Ethics&society Facilitate European public debate on farm animal cloning

30 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków cd. European Research Area (2 projects) Environment friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production E-Platform technologies for the European agro-food supply chain Supporting policy development (1 project) Inventory of national public policies stimulating research in life sciences and biotech (2001-2004) Linking with candidate countries (1 project) Chemical Food Safety Network for the enlarging Europe

31 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków cd. Drugi konkurs – termin 5 luty 2004 ( 6m, 49 wniosków, 13/15 projects): –Tematy na które nie zostały złożone wnioski: stimulation of exploitation, support to policy development and SMEs. –5 projektów na współpracę międzynarodową –Ograniczona liczba wniosków: support to policy development, –SMEs/stimulation of exploitation

32 Warszawa, 22 czerwca 2004 Projekty typu SSA z 2 konkursu w Food, pierwszy termin składania wniosków cd. Przykłady tematów na które nie zostały złożone wnioski: Technology platforms Discussion platform on Mediterranean diet patterns Networking of European and International Research on issues related to conservation, management and sustainable use of genetic resources for food and agriculture. Multi-stakeholder platform for information and debate on life sciences and technology in the EU Drugi termin SSAs konkursu: 29 wrzesień 2004 (budżet 5M): http:///www.cordis.lu/food/ssa.htmhttp:///www.cordis.lu/food/ssa.htm

33 Warszawa, 22 czerwca 2004 Dobre rady Wykorzystać bazę danych EoI do poszukiwania partnerów http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm Zapoznać się z dokumentami konkursów http://www.cordis.lu/experts/fp6_candid ature.htm

34 Warszawa, 22 czerwca 2004 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa, 22 czerwca 2004 Bożena Romanowicz Dzień Informacyjny Food Quality and Safety."

Podobne prezentacje


Reklamy Google