Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prostytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prostytucja."— Zapis prezentacji:

1 prostytucja

2 brak danych ponieważ w 1952 r oficjalnie zakazano rejestracji prostytutek
statystyki policyjne - dane szacunkowe

3 Prostytucję określają 3 przesłanki
Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne, zmierza do zaspokojenia jego popędu Element transakcji ekonomicznej, zapłaty za to zachowanie – bez względu na formę zapłaty Uczuciowa obojętność – wymiana usług

4 Cechy prostytucji wg Imielinskiego
Oddawanie do dyspozycji własnego ciała w celu zaspokojenia seksualnego klienta lub grupy klientów Pobieranie opłaty za czynności seksualne Motywem działania klienta jest rozładowanie napięcia seksualnego natomiast prostytutki chęć zysku

5 Formy prostytucji Prostytucja heteroseksualna
Prostytucja homoseksualna Prostytucja biseksualna i transwestytyczna

6 Podział prostytutek ze wzgl. na miejsce pracy
Piękne, eleganckie, zwykle wykształcone, posługujące się językami obcymi przyjmujące we własnych mieszkaniach Kobiety z „klasą”, dbające o siebie, rezydujące w markowych hotelach Bywalczynie ulic powiązane z melinami i światem kryminalnym Kobiety trudniące się prostytucją okazjonalnie

7 Podział prostytutek wg M. Jasińskiej
Lokalowe, które zawierają znajomość w hotelach, restauracjach Uliczne, które działają na ulicach, skwerach i w parkach „gruzinki”, przyjmujące na klatkach schodowych, w piwnicach, bramach

8 wg dr M. Jasińskiej /lata 90/
Kobiety trudniące się nierządem: pochodziły z patologicznych środowisk rodzinnych miały trudności szkolne kontakty ze środowiskiem wykolejonym wczesne rozpoczęcie życia seksualnego

9 wg badań J. Pabian Główne przyczyny prostytucji są:
zaburzenia w sferze emocjonalnej, osobowościowej oraz zaburzeń w sferze seksualizmu (czasem oziębłość lub skłonność do perwersji seksualnej) Doświadczenia seksualne z dzieciństwa lub wczesnej młodości, które przybierały postać molestowania seksualnego.

10 Przemiany prostytucji w Polsce
wg seksuologa Zbigniewa Izdebskiego W porównaniu z latami 60-tymi i 70-tymi, dziś sytuacja wygląda inaczej. Wówczas mieliśmy do czynienia z grupą kobiet prostytuujących się, które wywodziły się ze środowisk patologicznych. Często były uzależnione od alkoholu i miały fatalne relacje ze swoimi rodzicami.

11 Dziś wśród prostytutek są kobiety z takich środowisk, ale wyraźnie wzrasta liczba tych, które mówiąc o swojej rodzinie wskazują, że nie jest to rodzina patologiczna. Co więcej, ich relacje z rodzicami w zdecydowanej większości były, czy są dobre. Zdaniem Izdebskiego trzeba to podkreślić, bo często sugeruje się, że osoba, która pracuje w seks biznesie, musi mieć "rodzinne problemy".

12 ostatnio Coraz częściej spotyka się kobiety w średnim wieku 30 – 40 lat na rynku seksualnym, które potajemnie uprawiają nierząd i w ten sposób wspomagają budżet rodzinny.

13 ostatnio Coraz częstsza jest tez prostytucja mężczyzn oraz prostytucja dziecięca

14 Statystyka: Najczęściej na prostytucję decydują się kobiety, które mają trudną sytuację materialną (61%), ale rzadziej decydują się na nią z chęci szybkiego zysku, zarobku ( 17%). Tylko niecałe 3% z nich jest zmuszane do wykonywania tej profesji. 55% prostytutek deklaruje, że samodzielnie podjęło decyzję o wyborze tego zawodu. Pozostałe twierdzą, że zrobiły to po namowach koleżanek.

15 Słowo "prostytucja" wywodzi się z łaciny "prostituo, -ere", czyli wystawiać się na sprzedaż. W starożytnym Rzymie za prostytutkę uznawano kobietę, która uprawiała swój zawód nie tylko w lupanarze (domu publicznym), ale i w każdym innym miejscu, biorąc od mężczyzny pieniądze za swoją usługę, lub też czyniąc to w sposób bezinteresowny.

16 Prostytutki były obłożone podatkiem dochodowym
Prostytutki były obłożone podatkiem dochodowym. Podlegały edylom, czyli urzędnikom municypalnym, którzy wyznaczali miejsca do uprawiania nierządu i czuwali nad porządkiem w lupanarach. Edylowie zbierali również podatki od prostytutek. Panie uprawiające nierząd nielegalnie, bez rejestracji u edyla, podlegały karze (wypędzenie z miasta). Kara związana była z wykroczeniem przeciwko państwu (przestępstwo skarbowe), a nie z wykroczeniem moralnym, etycznym.

17 Prostytucja od wieków jest światowym nierozwiązanym problemem społecznym.
Prostytucja jest przejawem patologii życia społecznego. Prostytucja ma związki z przestępczością, alkoholem i narkotykami.

18 Stosunek systemu prawnego do prostytucji
4 systemy 1. PROHIBICJONIZM Całkowity zakaz uprawiania prostytucji, które uważane jest za przestępstwo 2 REGLAMENTARYZM Kontrola i rejestracja prostytutek, przymusowe zaopatrywanie prostytutek w książeczki kontrolne

19 3 NEOREGLAMENTARYZM Zniesienie rejestracji policyjnej i wprowadzenie rejestracji sanitarno – lekarskiej 4 ABOLICJONIZM Bez rejestracji, zakaz prowadzenia domów publicznych, surowe kary dla stręczycielstwa kuplerstwa, sutenerstwa.

20 Stręczycielstwo – nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji
Kuplerstwo – umyślne ułatwianie cudzej prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowej z cudzej prostytucji

21 Art. 203 Kodeksu Karnego – zmuszanie do uprawiania prostytucji: liczba postepowań
Lata Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik % wykrywalności Wnioski o objęcie aktem oskarżenia 2004 40 37 46 43 93,5 2005 34 38 35 32 91,4 2006 33 42 100 41 2007 28 55 51 92,7 2008 19 23 97,1 2009 22 97,0

22 Art. 204 § 1 i 2 Kodeksu Karnego – stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo: liczba postępowań
Lata Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik % wykrywalności Wnioski o objęcie aktem oskarżenia 2004 101 150 376 368 97,6 367 2005 100 180 422 412 395 2006 99 124 205 202 98,1 201 2007 65 112 271 268 95,5 266 2008 85 128 214 215 98,6 211 2009 70 113 375 372 99,2 369

23 Art. 204 § 4 Kodeksu Karnego – uprowadzenie w celu uprawiana prostytucji za granicą: liczba postępowań Lata Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik % wykrywalności Wnioski o objęcie aktem oskarżenia 2004 9 8 6 100 2005 12 3 2 66,7 2006 7 2007 5 1 2008 2009


Pobierz ppt "Prostytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google