Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice

2 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI Opiekun Specjalności: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki Doradca Dziekana ds. Toku Studiów dr inż. Jerzy Kotowski Zakład Sterowania i Optymalizacji Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, I-6

3 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI Absolwenci specjalności EZI uzyskują szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej. Nabywają umiejętności –Posługiwania się technikami informatycznymi w pracach inżynierskich, –Tworzenia i wykorzystywania oprogramowania dla komputerów i systemów komputerowych, –Wykorzystywania technik komputerowych dla analizy, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji systemów (produkcji, sterowania, zarządzania), –Projektowania i eksploatacji urządzeń wykorzystujących technikę mikroprocesorową.

4 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI c.d. Program kształcenia obejmuje analizę inżynierską, w tym –metody i techniki analizy oraz modelowanie złożonych procesów produkcji, zarządzania, sterowania, –zastosowania badań operacyjnych, –tworzenie modeli na podstawie danych empirycznych, –akwizycję i analizę danych, –bazy danych, –metody numeryczne, –technikę przesyłania informacji w sieciach komputerowych, –projektowanie i uruchamianie specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.

5 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI c.d. Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie wykorzystywania systemów sieci komputerowych w przedsiębiorstwach, w tym w działach produkcyjnych, zarządzania, zbierania i przetwarzania informacji. Są również przygotowani do pracy w mniejszych firmach, w tym także usługowych, o szerokim zakresie działalności, np. udzielania konsultacji, opracowywania jednostkowych systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektowania, konstrukcji i eksploatacji specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.

6 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Tematy prac dyplomowych – 2007 Kryptoanaliza szyfru RSA Harmonogramowanie w systemach przepływowych z uwzględnieniem możliwości równoczesnego wykonywania wielu zadań Nowe metody zabezpieczeń sieci bezprzewodowych i sposoby autoryzacji użytkowników Wybrane aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych na przykładzie banków w Polsce Kontekstowe sieci neuronowe w przetwarzaniu obrazów Projekt systemu do diagnostyki cytologicznej za pomocą mikroskopu kontrastowo-fazowego Metody automatycznego zarządzania komputerową siecią LAN w oparciu o protokół SNMP Metody zarządzania pamięciami typu SmartCart Projekt klastra obliczeniowego dla zastosowań multimedialnych Identyfikacja szumow w matrycach swiatloczulych Czytnik kart transponderowych RFID z funkcjami kontroli dostępu i logowania Metody śledzenia ruchów na podstawie analizy obrazu video Algorytmy dla problemów szeregowania zadań z optymalizacją pożądanego przedziału zakończenia ich wykonywania w systemach produkcyjnych

7 Siatka zajęć Organizacja komputerów Podstawy obliczeń komputerowych Systemy operacyjne 1 Sieci komputerowe (1) Podstawy obliczeń komputerowych Oprogramowanie systemów akwizycji i przetwarzania informacji Aparatura mikroprocesorowa Programowanie w systemie operacyjnym UNIX Struktury danych i projektowanie algorytmów Efektywność procedur obliczeniowych Zaawansowane techniki programowania Lokalne sieci komputerowe Zarządzanie w systemach komputerowych Optymalizacja w systemach dyskretnych Programowanie współbieżne i rozproszone Algorytmy i oprogramowanie analizy danych Zastosowanie sterowników mikroprocesorowych Sztuczna rzeczywistość i inteligencja Zastosowania baz danych Komputerowa symulacja procesów dynamicznych Interface'y komputerowe Metody przetwarzania informacji

8 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Tematy prac dyplomowych – 2007, c.d. Algorytmy rozwiązania wybranych problemów szeregowania zadań z parametrami zależnymi od dodatkowych zasobów w systemach komputerowych Analiza i implementacja algorytmów do badania zależności między notowaniami giełdowymi Analiza i symulacja zachowania się oka ludzkiego Analiza możliwości realizacji układu pomiarowego do badania zespołu mechanicznego tłok - cylinder Technika motion capture do identyfikacji ruchu postaci Wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych dla pewnej klasy zadań programowania mieszanego Model dynamicznego testu komputerowego z języka C z mechanizmem dostrajania się do możliwości użytkownika Prosty system wspomagający projektowanie relacyjnych baz danych Efektywne metody odzyskiwania danych w hurtowniach danych w wypadku awarii Wykorzystanie metaheurez do identyfikacji parametrów nieliniowych sieci transportowych Zadania optymalizacji rozkroju surowca - algorytm Harmony Search

9 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Tematy prac dyplomowych – 2007, c.d. Zastosowanie algorytmów grupowania na platformie.NET do zarządzania przedsiębiorstwem Projekt i implementacja efektywnego systemu bazodanowego wspierającego działanie rozproszonego układu pomiarowego laboratorium chemicznego Metodologie tworzenia systemów do prowadzenia wideokonferencji w technologii JAVA Analiza porównawcza mechanizmów zapewniających spójność danych w systemie Oracle Opracowanie procedur wbudowanych ORACLE do parametryczno- nieparametrycznej estymacji funkcji regresji Algorytmy harmonogramowania w systemach produkcyjnych z ograniczoną liczbą operatorów maszyn Komputerowo wspomagane harmonogramowanie wytwarzania wyrobów kartonowych. Modelowanie i algorytmy Modelowanie wybranych ograniczeń w harmonogramowaniu prac projektowych Problem marszrutyzacji pojazdów. Algorytmy harmonogramowania on-line Badania porównawcze klasyfikatorów neuronowych Badanie efektywności algorytmów quasi-Newtonowskich w uczeniu sieci neuronowych

10 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Tematy prac dyplomowych – 2007, c.d. Wykrywanie obiektów w obrazach cyfrowych z filtrów "nowości Zastosowanie sieci neuronowych do redukcji szumów w obrazach Algorytmy dystrybucji towarów w systemie transportowym z podziałem zamówień Algorytmy meta-heurystyczne w optymalizacji wielokryterialnej Zastosowanie metaheurez do projektowania dystrybucji towarów ze zwrotnymi zamówieniami Algorytmy rozpoznawania w systemie kontroli dostępu Techniki programowania aplikacji multimedialnych w urządzeniach przenośnych Wykorzystanie znaków wodnych w sekwencjach wideo Zagadnienia sprzętowej implementacji algorytmu kompresji JPEG2000 Zastosowania algorytmów predykcji do oceny czasu pracy baterii w urządzeniach przenośnych Zastosowania falek w przetwarzaniu obrazów Zastosowanie falek do sekwencyjnej identyfikacji systemów Antycypacyjny uczący się system klasyfikujący w zadaniach eksploracji danych Model ACS w zadaniach eksploracji danych rzeczywistoliczbowych

11 Wyniki XX Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2003 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Rozstrzygnięto XX Ogólnopolski Konkurs PTI (…). Do konkursu zgłoszono 37 prac, wykonanych w roku akademickim 2002/2003 w czternastu krajowych wyższych uczelniach: w AGH (5), w Politechnice Gdańskiej (2), (…) w Politechnice Wrocławskiej (9) (…). Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2003 we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: (…) uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, po dyskusji ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu: …………………………… Drugą nagrodę, w wysokości 1,600 zł otrzymał mgr inż. Bartosz Jabłoński, za pracę pt. Metody porównywania generatorów animowanych postaci ludzkich, wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej, promotor: dr inż. Ryszard Klempous) Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Przykładowy sukces

12 Koło Naukowe Studentów EZI Koło Naukowe EZI działa od marca 2004 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność Zastosowania Komputerów w Technice (EZI). Koło zrzesza głównie studentów tej specjalności, ale jest otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej. Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej, w różnych gałęziach techniki. Koło realizuje swoje cele regulaminowe poprzez: –Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym; –Ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach; –Organizowanie odczytów, wykładów, spotkań, konferencji i seminariów związanych z działalnością Koła; –Wykształcanie interdyscyplinarnego myślenia o technikach komputerowych przez łączenie nauki o inżynierii komputerowej z innymi dyscyplinami naukowymi; –Wygłaszanie prelekcji i wykładów przez praktyków przemysłowych; –Nawiązywanie kontaktów z firmami poprzez organizacje wycieczek i praktyk; –Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych Kół Naukowych zarówno z Politechniki Wrocławskiej jak i spoza niej, m.in. celem prowadzenia działań interdyscyplinarnych; –Współpraca z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie badań naukowych.

13 KNS EZI

14 1Warsaw University422395.80 2Moscow State University182096.30 6Comenius University191990.78 7Stanford University101956.82 8ZheJiang University901930.02 11Jagiellonian University361863.60 13Massachusetts Institute of Technology181849.98 14University of Wroclaw201814.77 18Belarusian State University131688.29 19Kiev National University121687.30 22Princeton University101485.39 23Poznan University of Technology211472.39 28University of California Berkeley121394.08 29Georgia Institute of Technology151388.10 30Carnegie Mellon University111383.70 38Warsaw University of Technology181197.68 45Wroclaw University of Technology311129.33 46University of Georgia101088.71 Koło Naukowe Studentów HORYZONT http://www.topcoder.com/tc http://www.grupa-net.pl

15 Koła Naukowe Studentów BARAK i TRAF http://www.barak.iiar.pwr.wroc.pl http://www.traf.iiar.pwr.wroc.pl 14th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS) Conference and Workshops: March 26th-29th, 2007 Raising Expectations of Computer Based Systems Conference location: Tucson, Arizona, USA

16 Aktualności Dwie gablotki przy klatce schodowej C3-C4, II piętro Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Programowaniu zespołowym KrakOpen www.krakopen.pl www.krakopen.pl Warsztaty fotograficzne www.digiphoto.pwr.wroc.plwww.digiphoto.pwr.wroc.pl IT Academic Day 2006 IT Academic Day 2007 http://www.codeguru.pl/Print.aspx?Page=Events/EventsInfoPrint&eve ntId=1151 http://www.codeguru.pl/Print.aspx?Page=Events/EventsInfoPrint&eve ntId=1151 VIII Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2005 IX Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2006 X Dolnośląski Festiwal Nauki - Wrzesień 2007 TARED 2007 TARED 2008 Visual Studio 2008 Install Fest http://www.codevibe.com/

17 EZI is EASY

18 http://diuna.iiar.pwr.wroc.pl dr inż. Jerzy Kotowski –pok. 219 C-3, tel. 071 3203852 –jerzy.kotowski@pwr.wroc.pljerzy.kotowski@pwr.wroc.pl –http://jerzy.kotowski.staff.iiar.pwr.wroc.plhttp://jerzy.kotowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl Zapraszam: czwartek, piątek, godz. 10.15, sala 219 C-3 Tobiasz Gajak – III rok EZI, Prezes KNS EZI –148478@student.pwr.wroc.pl148478@student.pwr.wroc.pl Daniel Mosiński – IV rok EZI, Project Manager, CodeVibe –mosinski@codevibe.commosinski@codevibe.com Michał Nikołajuk – IV rok EZI, Sekretarz KNS Horyzont (Grupa.net) –michalnikolajuk@gmail.commichalnikolajuk@gmail.com Łukasz Pater – III rok EZI, KNS EZI –lukaszpater@o2.pllukaszpater@o2.pl Paweł Rosiński – III rok EZI, Sekretarz KNS EZI –148994@student.pwr.wroc.pl148994@student.pwr.wroc.pl Dominik Szybowski – IV rok EZI, Wiceprezes KNS Horyzont (Grupa.net) –k3nnymusic@gmail.comk3nnymusic@gmail.com Kontakt

19 Zapraszam Panów na kolejne spotkanie które odbędzie się o godzinie 19:00 w środę (9.04.2008) w sali 23/C3. Tematem spotkania będzie "Portal do zarządzania projektami - SharePoint". Poprowadzą je Michał Nikołajuk i Mateusz Kapanowski. http://jerzy.kotowski.staff.iiar.pwr.wroc.pl


Pobierz ppt "Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 9 kwietnia 2008 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google