Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Logistyka Łódź, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Logistyka Łódź, 2013."— Zapis prezentacji:

1 Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Logistyka Łódź, 2013

2 2 Informacje ogólne Informacje ogólne Podział specjalności Podział specjalności Opis specjalności Opis specjalności Wybór specjalności Wybór specjalności

3 3 Informacje ogólne Specjalność Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie.

4 4 Wzór dyplomu

5 5 Oferta specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Transport – Spedycja – Logistyka Transport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji Logistyka handlu i dystrybucji E - logistyka E - logistyka Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się na stronie w zakładce Studenci, Kierunki i specjalności oraz na stronie

6 6 Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku logistyka dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013. Zasady wyboru specjalności

7 7 Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie w zakładce wybór specjalności W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 2 preferowane specjalności zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 2, gdzie: W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 2 preferowane specjalności zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 2, gdzie: w polu 1 wybiera numer specjalności preferowanej jako pierwszej w kolejności

8 8 Zasady wyboru promotora Wyboru promotora dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie Wyboru promotora dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie w zakładce wybór specjalności W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 2 preferowanych promotorów zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 2, gdzie: W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 2 preferowanych promotorów zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 2, gdzie: w polu 1 wybiera promotora preferowanego jako pierwszego w kolejności

9 9

10 10

11 11 Zasady wyboru specjalności Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. W przypadku braku możliwości uruchomienia najbardziej preferowanej specjalności, student zostanie zapisany na kolejną z wybranych. W przypadku braku możliwości uruchomienia najbardziej preferowanej specjalności, student zostanie zapisany na kolejną z wybranych. Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach do Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach do Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca.

12 12 12 Zasady wyboru specjalności Dnia r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność oraz listy osób zapisanych do danego promotora przy zachowaniu limitów grup seminaryjnych. Dnia r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność oraz listy osób zapisanych do danego promotora przy zachowaniu limitów grup seminaryjnych. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność tzn. do dnia Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność tzn. do dnia

13 13 Kontakt mgr inż. Marta Brzozowska dyżur: środa – Katedra Marketingu ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 Zjazd A sobota – 13.30, ul. Sienkiewicza 46 (III LO), sala 107

14 14 Podział specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Transport – Spedycja – Logistyka Transport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji Logistyka handlu i dystrybucji E - logistyka E - logistyka

15 15 Opis specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

16 16 Zarządzanie Jakością w Systemach Produkcyjnych Dla osób zainteresowanych logistyką produkcji oraz systemami zarządzania jakością

17 Zarządzanie Jakością w Systemach Produkcyjnych - studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego; - istotą tej specjalności jest zapoznanie się z różnymi systemami zarządzania jakością oraz metodami ich wdrażania w przedsiębiorstwach produkcyjnych; - student powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego;

18 18 Zarządzanie Jakością w Systemach Produkcyjnych Tematyka zajęć obejmuje: Organizowanie i sterowanie w systemach produkcyjnych Organizowanie i sterowanie w systemach produkcyjnych Metody redukcji strat w przedsiębiorstwach przemysłowych Metody redukcji strat w przedsiębiorstwach przemysłowych Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Zagadnienia związane z ergonomią Zagadnienia związane z ergonomią Logistyka zwrotna Logistyka zwrotna Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce

19 19 Opis specjalności Transport – Spedycja - Logistyka

20 20 Dla osób zainteresowanych zarządzaniem transportem i procesami związanymi z przygotowaniem ładunków do transportu

21 Transport – Spedycja - Logistyka - student tej specjalności zapozna się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży TSL; - w szczególności pozna pojęcia z zakresu spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego, uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych; - dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.

22 22 Transport – Spedycja - Logistyka Tematyka zajęć obejmuje: Systemy transportowe Systemy transportowe Spedycję Spedycję Krajowe i międzynarodowe prawo transportowe Krajowe i międzynarodowe prawo transportowe Logistykę międzynarodową i globalną Logistykę międzynarodową i globalną Modelowanie i symulację w logistyce Modelowanie i symulację w logistyce Obsługę celną Obsługę celną Logistykę miejską Logistykę miejską

23 23 Opis specjalności Logistyka handlu i dystrybucji

24 24 Dla osób zainteresowanych zarządzaniem procesami dystrybucji oraz sprzedażą oraz systemami informatycznymi wspomagającymi te procesy

25 Logistyka handlu i dystrybucji - istotnym celem utworzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju; - studenci tej specjalności będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania transportem oraz sprzedażą ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zapasami; - istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych;

26 26 Logistyka handlu i dystrybucji Tematyka zajęć obejmuje: Organizacja giełd towarowych Organizacja giełd towarowych Zarządzanie centrami logistycznymi Zarządzanie centrami logistycznymi Przepisy prawa celnego Przepisy prawa celnego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze Podstawy technologii internetowych Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczegoPodstawy prawa gospodarczego Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce

27 27 Opis specjalności E - Logistyka

28 28 Dla osób zainteresowanych systemami informatycznymi w logistyce Dla osób zainteresowanych systemami informatycznymi w logistyce Specjalność prowadzona przez Katedrę Marketingu i Informatyki Specjalność prowadzona przez Katedrę Marketingu i Informatyki

29 29 E - Logistyka - specjalność ta ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki na rynkach wirtualnych, na których to prowadzi się coraz więcej transakcji; - wiedza z obszaru zarządzania połączona ze znajomością obsługi specjalistycznych programów informatycznych daje synergiczny efekt, gdzie absolwent zna i rozumienie zasady funkcjonowania nowoczesnej opartej na informatyce gospodarki; - kwalifikacje absolwenta specjalności E-Logistyka będą dla pracodawców bardzo przydatne w procesie wyboru, implementacji oraz eksploatacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie połączenie wiedzy z obszaru logistyki, informatyki, ekonomii oraz zarządzania ma fundamentalne znaczenie.

30 30 E - Logistyka Tematyka zajęć obejmuje: Nowe technologie w biznesie Nowe technologie w biznesie E – commerce – gry menedżerskie E – commerce – gry menedżerskie Procesy informacyjne w zarządzaniu Procesy informacyjne w zarządzaniu Logistyka on – line Logistyka on – line CRM CRM Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce

31 31PROMOTORZY dr Katarzyna Kolasińska - Morawska prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi dr inż. Danuta Janczewska dr Dominika Kaczorowska - Spychalska

32 32 Logistyka Katedra Marketingu: dr Katarzyna Kolasińska – Morawska mgr inż. Marta Brzozowska

33 33 Życzymy udanego wyboru specjalności Prodziekan ds. dydaktycznych dr Katarzyna Kolasińska - Morawska


Pobierz ppt "Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Logistyka Łódź, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google