Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: ,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: ,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?”"— Zapis prezentacji:

1 Badania grupy a nad rozkładem cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły

2 Temat: ,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?”

3 Hipotezy które sobie postawiliśmy, to:
Wśród uczniów klas III w naszej szkole przeważają cechy dominujące. Przeważają osoby powyżej 1.56 m wzrostu. Przeważają osoby z prostymi włosami. Przeważają osoby z zielonym kolorem oczu. Czy u osób w klasie IIIh może być więcej cech dominujących czy recesywnych?

4 Podstawowe pojęcia, z którymi musieliśmy się zapoznać, to:
Cecha dominująca - cecha przejawiająca się u całego potomstwa w → pokoleniu potomnym F1 przy skrzyżowaniu homozygoty dominującej z recesywną lub występująca z częstością trzykrotnie większą w pokoleniu F2. Cecha recesywna - cecha nie ujawniająca się w obecności allelu dominującego. Homozygota - ma 2 takie same allele, wyróżnia się homozygotę dominującą (AA) i recesywną (aa). Heterozygota - ma 2 różne allele, czyli allel dominujący i recesywny (Aa). Allel - jeden z pary (lub większej liczby) genów odpowiedzialnych za tę samą cechę, warunkujących odmienne jej wykształcenie w organizmie. Drzewo genealogiczne - potoczna nazwa tablicy potomków, sporządzonego dla danej osoby Gen - podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu.

5 Aby odpowiedzieć na postawione sobie pytania musieliśmy stworzyć ankietę dla 100 uczniów klas III plus dodatkowo dla 10 osób posiadających niebieski kolor oczu.

6

7

8 Wyniki ankiety dotyczącej 100 wybranych osób

9 Kolor oczu

10 Kolor włosów

11 Rodzaj włosów

12 Kciuk na górze

13 Krzyżówki genetyczne wybranych osób

14

15

16

17

18

19

20 Drzewa genealogiczne wybranych osób

21

22

23

24 Odpowiedzi na postawione hipotezy
W 4 wybranych klasach III przeważa brązowy kolor włosów. Przeważają osoby powyżej 1.56 m wzrostu. Wśród osób klas III przeważają włosy proste. Osoby z zielonym kolorem oczu nie przeważają wśród uczniów klas III. U osób w klasie IIIh: - jest 5 osób u których występuje większość cech dominujących (2 osoby – wszystkie badane cechy są dominujące, 3 osoby – z 4 badanych cech są dominujące). - jest 11 osób w których występuje większość cech recesywnych (7 osób – 3 z 4 badanych cech są recesywne, 4 osoby – wszystkie badane cechy są recesywne). - 9 osób posiada połowę cech dominujących oraz połowę cech recesywnych.

25 Wnioski Po sprawdzeniu ankiet dochodzimy do wniosku iż większość uczniów z naszej szkoły posiada cechy dominujące.


Pobierz ppt "Temat: ,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google