Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat:,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat:,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?"— Zapis prezentacji:

1

2 Temat:,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?

3 1. Wśród uczniów klas III w naszej szkole przeważają cechy dominujące. 2. Przeważają osoby powyżej 1.56 m wzrostu. 3. Przeważają osoby z prostymi włosami. 4. Przeważają osoby z zielonym kolorem oczu. 5. Czy u osób w klasie IIIh może być więcej cech dominujących czy recesywnych?

4 Cecha dominująca - cecha przejawiająca się u całego potomstwa w pokoleniu potomnym F1 przy skrzyżowaniu homozygoty dominującej z recesywną lub występująca z częstością trzykrotnie większą w pokoleniu F2. Cecha recesywna - cecha nie ujawniająca się w obecności allelu dominującego. Homozygota - ma 2 takie same allele, wyróżnia się homozygotę dominującą (AA) i recesywną (aa). Heterozygota - ma 2 różne allele, czyli allel dominujący i recesywny (Aa). Allel - jeden z pary (lub większej liczby) genów odpowiedzialnych za tę samą cechę, warunkujących odmienne jej wykształcenie w organizmie. Drzewo genealogiczne - potoczna nazwa tablicy potomków, sporządzonego dla danej osoby Gen - podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu.

5 Aby odpowiedzieć na postawione sobie pytania musieliśmy stworzyć ankietę dla 100 uczniów klas III plus dodatkowo dla 10 osób posiadających niebieski kolor oczu.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 1. W 4 wybranych klasach III przeważa brązowy kolor włosów. 2. Przeważają osoby powyżej 1.56 m wzrostu. 3. Wśród osób klas III przeważają włosy proste. 4. Osoby z zielonym kolorem oczu nie przeważają wśród uczniów klas III. 5. U osób w klasie IIIh: - jest 5 osób u których występuje większość cech dominujących (2 osoby – wszystkie badane cechy są dominujące, 3 osoby – z 4 badanych cech są dominujące). - jest 11 osób w których występuje większość cech recesywnych (7 osób – 3 z 4 badanych cech są recesywne, 4 osoby – wszystkie badane cechy są recesywne). - 9 osób posiada połowę cech dominujących oraz połowę cech recesywnych.

25 Po sprawdzeniu ankiet dochodzimy do wniosku iż większość uczniów z naszej szkoły posiada cechy dominujące.


Pobierz ppt "Temat:,,Jaki jest rozkład cech dominujących i recesywnych wśród uczniów klas III naszej szkoły?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google