Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.sp8lubin.pl1 D-1 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.sp8lubin.pl1 D-1 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio."— Zapis prezentacji:

1 www.sp8lubin.pl1 D-1 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. Droga z pierwszeństwem T 6a

2 www.sp8lubin.pl2 D-2 Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem, czyli że dojeżdżamy do drogi, na której zmuszeni będziemy do ustąpienia pierwszeństwa kierującym pojazdami poruszającymi się po tej drodze. Koniec drogi z pierwszeństwem

3 www.sp8lubin.pl3 D-3 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Droga jednokierunkowa

4 www.sp8lubin.pl4 D-4a Znak ten umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą. Droga bez przejazdu

5 www.sp8lubin.pl5 D-4b Znak ten oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu. Wjazd na drogę bez przejazdu

6 www.sp8lubin.pl6 D-5 Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

7 www.sp8lubin.pl7 D-6 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem jest zabronione. Przejście dla pieszych P 10

8 www.sp8lubin.pl8 D-6a Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz przed i za tym przejazdem w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione. Przejazd dla rowerzystów P 11

9 www.sp8lubin.pl9 D-6b Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-10 i P-11. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów P 11P 10

10 www.sp8lubin.pl10 D-7D-7 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Droga ekspresowa

11 www.sp8lubin.pl11 D-8D-8 Znak ten oznacza koniec drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Koniec drogi ekspresowej

12 www.sp8lubin.pl12 D-9D-9 Znak ten oznacza początek lub kontynuację autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Autostrada

13 www.sp8lubin.pl13 D-10 Znak ten oznacza koniec autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Koniec autostrady

14 www.sp8lubin.pl14 D-11 Znak ten informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Początek pasa ruchu dla autobusów

15 www.sp8lubin.pl15 D-12 Znak ten oznacza, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja. Pas ruchu dla autobusów

16 www.sp8lubin.pl16 D-13 Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu. Początek pasa ruchu powolnego

17 www.sp8lubin.pl17 D-13a Znak ten oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Początek pasa ruchu

18 www.sp8lubin.pl18 D-14 Znak Informuje o końcu skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Koniec pasa ruchu

19 www.sp8lubin.pl19 D-15 Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli Przystanek autobusowy

20 www.sp8lubin.pl20 D-16 Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się trolejbusów. Przystanek trolejbusowy

21 www.sp8lubin.pl21 D-17 Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów. Przystanek tramwajowy

22 www.sp8lubin.pl22 D-18 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów. Parking

23 www.sp8lubin.pl23 D-19 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Postój taksówek

24 www.sp8lubin.pl24 D-20 Znak ten oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20. to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Koniec postoju taksówek

25 www.sp8lubin.pl25 D-21 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szpital

26 www.sp8lubin.pl26 D-21a Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Policja

27 www.sp8lubin.pl27 D-22 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Punkt opatrunkowy

28 www.sp8lubin.pl28 D-23 Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z benzyną bezołowiową. Stacja benzynowa

29 www.sp8lubin.pl29 D-24 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Telefon

30 www.sp8lubin.pl30 D-25 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Poczta

31 www.sp8lubin.pl31 D-26 Znak Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów. Stacja obsługi technicznej

32 www.sp8lubin.pl32 D-26a Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Wulkanizacja

33 www.sp8lubin.pl33 D-26b Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Myjnia

34 www.sp8lubin.pl34 D-26c Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Toaleta publiczna

35 www.sp8lubin.pl35 D-26d Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Natrysk

36 www.sp8lubin.pl36 D-27 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Bufet lub kawiarnia

37 www.sp8lubin.pl37 D-28 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Restauracja

38 www.sp8lubin.pl38 D-29 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Hotel (motel)

39 www.sp8lubin.pl39 D-30 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Obozowisko (kemping)

40 www.sp8lubin.pl40 D-31 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. O bozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep

41 www.sp8lubin.pl41 D-32 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Pole biwakowe

42 www.sp8lubin.pl42 D-33 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Schronisko młodzieżowe

43 www.sp8lubin.pl43 D-34 Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Punkt informacji turystycznej

44 www.sp8lubin.pl44 D-35 Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Przejście podziemne dla pieszych

45 www.sp8lubin.pl45 D-35a Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Schody ruchome w dół

46 www.sp8lubin.pl46 D-36 Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Przejście nadziemne dla pieszych

47 www.sp8lubin.pl47 D-36a Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Schody ruchome w górę

48 www.sp8lubin.pl48 D-37 Znak ten oznacza wjazd do tunelu. Tunel

49 www.sp8lubin.pl49 D-38 Znak ten oznacza wyjazd z tunelu.Począwszy od tego znaku przestają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania. Koniec tunelu

50 www.sp8lubin.pl50 D-39 Znak ten wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa. Dopuszczalna prędkość

51 www.sp8lubin.pl51 D-40 Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Począwszy od tego znaku aż do znaku D-41 stosuje się przepisy dotyczące ruchu w strefie zamieszkania. Strefa zamieszkania

52 www.sp8lubin.pl52 D-41 Znak ten oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Koniec strefy zamieszkania

53 www.sp8lubin.pl53 D-42 Znak ten oznacza wjazd na obszar zabudowany. począwszy od miejsca umieszczenia tego znaku aż do znaku D-43 stosuje się przepisy dotyczące ruchu na obszarze zabudowanym. Obszar zabudowany

54 www.sp8lubin.pl54 D-43 Znak ten oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wyjazd z takiego obszaru oznacza włączanie się do ruchu. Kierujący pojazdem jest wtedy obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Koniec obszaru zabudowanego


Pobierz ppt "Www.sp8lubin.pl1 D-1 Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio."

Podobne prezentacje


Reklamy Google