Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga z pierwszeństwem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga z pierwszeństwem"— Zapis prezentacji:

1 Droga z pierwszeństwem
T 6a Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

2 Koniec drogi z pierwszeństwem
Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem, czyli że dojeżdżamy do drogi, na której zmuszeni będziemy do ustąpienia pierwszeństwa kierującym pojazdami poruszającymi się po tej drodze.

3 Droga jednokierunkowa
Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

4 D-4a Droga bez przejazdu
Znak ten umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą.

5 Wjazd na drogę bez przejazdu
D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu Znak ten oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

6 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

7 Przejście dla pieszych
Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem jest zabronione.

8 Przejazd dla rowerzystów
D-6a Przejazd dla rowerzystów P 11 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz przed i za tym przejazdem w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione.

9 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów P 10 P 11 Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-10 i P-11.

10 D-7 Droga ekspresowa Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych.

11 Koniec drogi ekspresowej
Znak ten oznacza koniec drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych.

12 D-9 Autostrada Znak ten oznacza początek lub kontynuację autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h.

13 D-10 Koniec autostrady Znak ten oznacza koniec autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h.

14 Początek pasa ruchu dla autobusów
Znak ten informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem.

15 Pas ruchu dla autobusów
Znak ten oznacza, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja.

16 Początek pasa ruchu powolnego
D-13 Początek pasa ruchu powolnego Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

17 Znak ten oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
D-13a Początek pasa ruchu Znak ten oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.

18 D-14 Koniec pasa ruchu Znak Informuje o końcu skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

19 Przystanek autobusowy
D-15 Przystanek autobusowy Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli

20 Przystanek trolejbusowy
D-16 Przystanek trolejbusowy Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się trolejbusów.

21 Przystanek tramwajowy
D-17 Przystanek tramwajowy Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów.

22 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów.
Parking Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

23 D-19 Postój taksówek Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

24 Koniec postoju taksówek
D-20 Koniec postoju taksówek Znak ten oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20. to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

25 D-21 Szpital Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

26 D-21a Policja Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

27 D-22 Punkt opatrunkowy Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

28 D-23 Stacja benzynowa Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z benzyną bezołowiową.

29 D-24 Telefon Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

30 D-25 Poczta Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

31 Stacja obsługi technicznej
D-26 Stacja obsługi technicznej Znak Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.

32 D-26a Wulkanizacja Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

33 D-26b Myjnia Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

34 D-26c Toaleta publiczna Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

35 D-26d Natrysk Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

36 D-27 Bufet lub kawiarnia Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

37 D-28 Restauracja Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

38 D-29 Hotel (motel) Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

39 D-30 Obozowisko (kemping)
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

40 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

41 D-32 Pole biwakowe Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

42 Schronisko młodzieżowe
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

43 Punkt informacji turystycznej
D-34 Punkt informacji turystycznej Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

44 Przejście podziemne dla pieszych
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku.

45 D-35a Schody ruchome w dół
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku.

46 Przejście nadziemne dla pieszych
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

47 D-36a Schody ruchome w górę
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

48 Znak ten oznacza wjazd do tunelu.

49 D-38 Koniec tunelu Znak ten oznacza wyjazd z tunelu.Począwszy od tego znaku przestają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania.

50 Dopuszczalna prędkość
Znak ten wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa.

51 D-40 Strefa zamieszkania
Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Począwszy od tego znaku aż do znaku D-41 stosuje się przepisy dotyczące ruchu w strefie zamieszkania.

52 Koniec strefy zamieszkania
D-41 Koniec strefy zamieszkania Znak ten oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

53 D-42 Obszar zabudowany Znak ten oznacza wjazd na obszar zabudowany. począwszy od miejsca umieszczenia tego znaku aż do znaku D-43 stosuje się przepisy dotyczące ruchu na obszarze zabudowanym.

54 Koniec obszaru zabudowanego
Znak ten oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wyjazd z takiego obszaru oznacza włączanie się do ruchu. Kierujący pojazdem jest wtedy obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


Pobierz ppt "Droga z pierwszeństwem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google