Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwy szkół: Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego oraz Gimnazjum nr 58 w Poznaniu ID grup: 98/84_MF_G2 oraz 98/62_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Semestr III /rok szkolny: 2010/2011

3 Na czym polega rozszerzalności termiczna? Rozszerzalność: liniowa ciał stałych oraz objętościowa ciał stałych cieczy i gazów Nasze doświadczenia Rozszerzalności termiczna ciał stałych, cieczy i gazów wokół nas Wykorzystanie zjawiska rozszerzalności termiczne ciał stałych, cieczy i gazów

4 Rozszerzalnością temperaturową (cieplną, termiczną) ciał nazywamy zjawisko zmiany objętości ciał wraz ze zmianami temperatury. Zjawisko to obserwujemy dla siał stałych, cieczy i gazów

5 Przy zwiększaniu temperatury ciała jego atomy i cząsteczki poruszają się szybciej i wykazują tendencję do oddalania się od siebie. Powoduje to rozszerzanie się ciał. Z nielicznymi wyjątkami, wszystkie ciała, niezależnie od stanu skupienia rozszerzają się przy ogrzewaniu i kurczą przy oziębianiu.

6 Przed ogrzaniem prętaPo ogrzaniu pręta Zjawisko wzrostu długości ciała pod wpływem wzrostu temperatury nazywamy liniową rozszerzalnością temperaturową ciała stałego. Ogrzewany pręt się wydłuża, co powoduje podniesienie wskazówki dylatoskopu.

7

8

9

10 Różne substancje ogrzane o tyle samo stopni zwiększają swoją objętość w różny sposób.

11 Woda powyżej 4°C zachowuje się jak każda inna ciecz, tzn. jej objętość rośnie (czyli gęstość maleje) ze wzrostem temperatury. W przedziale temperatur od 0°C do 4°C obserwujemy anomalną rozszerzalność wody. Jej objętość maleje, osiągając minimum przy 4°C

12

13

14

15

16

17 Po ogrzaniu słupek cieczy jest wyższy. Początkowo sięgał on do 2 czarnej kreski. Przed ogrzaniem zaznaczamy czarnym pisakiem poziom cieczy- 1 czarna kreska

18 Nakładamy balon na wylot butelki i podgrzewamy butelkę, a następnie ochładzamy. Wniosek: Gdy ogrzewamy butelkę, powietrze w środku zwiększa swoją objętość i balon pompuje się. Gdy ją ochładzamy powietrze zmniejsza swoją objętość i balon więdnie

19 Nakładamy monetę na szyjkę zwilżonej butelki i podgrzewamy butelkę rękoma Wniosek: Ogrzane powietrze w butelce na skutek rozszerzalności termicznej zwiększa swoją objętość, wypiera monetę do góry i wylatuje.

20 Przedmioty mogące się po sobie przesuwać z pewnymi oporami, przy zmianach temperatury zmieniają wzajemne usytuowanie, powodując przy tym różnorakie szmery i trzaski często słyszalne podczas użytkowania pieców, lamp oświetleniowych, nagrzewających się urządzeń elektrycznych, rynien plastikowych, a także w domu nocą, gdy temperatura spada.

21 Rozszerzalność cieplna musi być brana pod uwagę przy projektowaniu różnych konstrukcji, maszyn i przyrządów. Dentysta używa do plombowania tylko takich materiałów, które mają taką samą rozszerzalność jak zęby. W budownictwie używa się stalowych prętów zbrojeniowych o takiej samej rozszerzalności jak beton. Przykłady rozszerzalności temperaturowej występujące wokół nas:

22 Napowietrzne przewody telefoniczne lub energetyczne są latem zawieszane luźno, aby się nie zerwały, kiedy będzie zimno i skurczą się. Linie energetyczne trakcji kolejowych i tramwajowych muszą być odpowiednio naciągnięte aby rozszerzalność nie zmieniała wysokości na której wiszą.

23 Połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów wymagają stosowania szczelin lub elementów dylatacyjnych.

24 Stalowe przęsła mostu mogą być latem nawet o pół metra dłuższe niż zimą. Stosuje się wtedy stalowe "grzebienie", za których pomocą łączy się poszczególne części nawierzchni mostu. Nie przyczepia się też mostu sztywno do podłoża, lecz pod jednym z końców przęsła umieszcza stalowe walce, po których ten koniec może się toczyć. taki ruch umożliwiają przerwy dylatacyjne (dylatacja znaczy rozszerzanie).

25 Rozszerzalność temperaturowa może być przyczyną pękania powierzchni klejonych, gdy współczynniki rozszerzalności klejonych obiektów i spoiny klejowej różnią się zbytnio, a klej nie jest elastyczny.

26

27 Linie ciepłownicze doprowadzające wodę na powierzchni ziemi nie są proste. Wykonuje się specjalnie kolana. Gdy rury rozszerzają się lub kurczą to zmieniają swoje rozmiary i przesuwają się na zagięciach i nie następuje ich wyginanie lub pękanie.

28 Współczynnik rozszerzalności cieplnej może mieć różną wartość. Jeżeli złączymy dwa paski metalowe o różnych współczynnikach rozszerzalności np. z mosiądzu i żelaza, to w wyniku niejednakowego wydłużenia tych pasków przy zmianie temperatury układ się wygina. Taki układ nazywa się bimetalem.

29

30

31 Taśma bimetalowa jest wykorzystywana w różnego rodzaju urządzeniach. Wykorzystuje się ją do produkcji czujników automatycznego regulowania temperatury. Czujniki te stosuje się między innymi w pralkach, lodówkach, żelazkach, kuchenkach elektrycznych. W piecykach gazowych czujnik odcina dopływ gazu gdy zgaśnie świeczka.

32 Czujnik automatycznego regulowania w żelazku Po krótkim czasie, gdy pasek ostygnie obwód zostanie zamknięty i grzałka ponownie rozgrzeje żelazko. Czujnik wyłącza prąd w grzejniku żelazka, gdy jego temperatura osiągnie zadaną wartość. Gdy bimetaliczny pasek nagrzeje się, jego wygięcie sprawi, że obwód elektryczny zostanie przerwany.

33 Wieczko metalowe na słoiku z dżemem łatwiej jest otworzyć po podgrzaniu w gorącej wodzie.

34 W termometrze znajduje się substancja zwiększająca swoją objętość pod wpływem temperatury (np. rtęć lub alkohol) Wykorzystanie rozszerzalności temperaturowej cieczy

35 Ogrzewanie cieczy lub gazu prowadzi do wzrostu objętości, co przy stałej masie powoduje zmniejszenie gęstości. Ogrzana ciecz (gaz) wypływa do góry, a jej miejsce zajmuje chłodna o większej gęstości. Tworzą się prądy konwekcyjne. Ruch taki wykorzystuje się w centralnym ogrzewaniu w domkach jednorodzinnych. Ciepła ciecz wędruje przewodami ku górze przenosząc ciepło, a zimna spływa w dół do kotła. Ponownie ogrzewa się i cykl się powtarza.

36

37 Balony unoszą się dzięki ciepłemu powietrzu, które podgrzane zmniejsza swoją gęstość. Zgodnie z prawem Archimedesa balon unosi się do góry Ogrzane powietrze tworzy silne prądy wznoszące wykorzystywane przez pilotów latających na szybowcach

38 Fizyka wokół nas - Paul G. Hewitt Świat fizyki – podręcznik dla gimnazjum, wyd. Zamkor Strony internetowe: net.pl www. wikipedia.org

39 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google