Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Politechniki Krakowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

2 Plan prezentacji Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wstęp – inne spojrzenie na bibliotekę. Analizy systemowe – jak to robią na świecie? Czy to jest przydatne? Projekt AFBN – co jest przedmiotem badań i jak je realizujemy. Możliwości korzystania z rezultatów AFBN – wybrane wyniki badań porównawczych Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011  2

3 Biblioteka… Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

4 (a może… co powinniśmy wiedzieć)
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka …co wiemy? …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Jakie jest ich wykorzystanie Czy zaspokajają potrzeby użytkowników Na przykład: Ile i jakie ma zbiory Czy są dla nich łatwo dostępne, jak jest dynamika zbiorów Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Jaki budżet musimy przeznaczyć na ich rodzaje Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

5 (a może… co powinniśmy wiedzieć)
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka …co wiemy? …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Jaka jest ich aktywność w korzystaniu z biblioteki Czy biblioteka jest łatwo dostępna Na przykład: Ilu ma użytkowników Jakie jest obciążenie miejsc w czytelniach Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Jaka jest efektywność wypożyczeń międzybibliotecznych Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

6 (a może… co powinniśmy wiedzieć) Jaki ma budżet (o ile ma)
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka …co wiemy? …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Jakie są wydatki biblioteki z podziałem na grupy i jakie są tendencje Jak kształtują się wydatki w przeliczeniu na użytkowników Na przykład: Jaki ma budżet (o ile ma) Jakie są możliwości oszczędzania Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Jakie wydatki powinny mieć priorytet Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

7 (a może… co powinniśmy wiedzieć)
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka …co wiemy? …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Jakie są proporcje w kontekście wykształcenia Jakie są tendencje demograficzne Na przykład: Jaki ma personel Jakie są proporcje stanowisk i funkcji Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Jaka jest aktywność naukowa pracowników (publikacje, badania naukowe ect.) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

8 (a może… co powinniśmy wiedzieć)
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka …co wiemy? …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Ilu użytkowników przypada na jednego pracownika Ile operacji przypada na jednego pracownika Na przykład: Jakie ma warunki pracy Ile miejsc przypada na jednego użytkownika Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Ilu użytkowników przypada na 1 stację roboczą z dostępem do internetu Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

9

10 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Analizy systemowe – jak to robią na świecie? Normy i zalecenia ISO 11620: 1998 AD1: 2003 Information and documentation. Library performance indicators ð PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek ISO/TR 20983:2003 Information and documentation. Performance indicators for electronic library services ISO FDIS 11620:2006 Information and documentation -Library performance indicators PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja - Międzynarodowa statystyka biblioteczna Poll R., te Boekhorst P. Mierzenie jakości: międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich, Wrocław 2004 Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011 

11 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Badanie funkcjonalności bibliotek Co jest przedmiotem badań? efektywność procesów i usług satysfakcja użytkowników opinie o ważności poszczególnych usług wskaźniki ilościowe wskaźniki jakościowe statystyka biblioteczna W jakim celu? lepsze zarządzanie Lepszy poziom usług badania porównawcze Benchmarking rankingi Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] W jaki sposób? Określenie standardów/wzorców w skali kraju uporządkowanie i ujednolicenie gromadzonych danych statystycznych wytypowanie zestawu wskaźników i podanie metod ich obliczania wieloletnie, systematyczne badania porównawcze Porównanie wskaźników finansowych na świecie

12 Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] 12

13 Czy to jest przydatne? Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] „International Journal of Decision Support System Technology” (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.:

14 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] „International Journal of Decision Support System Technology” (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.: 14

15 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Narzędzia do prowadzenia analiz wykorzystywane w Polsce Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] „International Journal of Decision Support System Technology” (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.: 15

16 Statystyka bazy AFBN – liczby zatwierdzonych ankiet w latach 2002-2009
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Statystyka bazy AFBN – liczby zatwierdzonych ankiet w latach Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] 16

17 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Projekt AFBN – co jest przedmiotem badań i jak je realizujemy? Założenia projektu AFBN Opracowanie metody oceny funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce Pozyskiwanie danych do bazy komputerowej w celu opracowania wskaźników i standardów dla bibliotek naukowych w Polsce Prowadzenie badań porównawczych wyników analizy ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania zagranicznych bibliotek naukowych Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Opracowywanie i publikowanie rocznych raportów Rekomendowanie twórcom krajowych rankingów wskaźników istotnych dla działalności bibliotek (publikowanych np. w prasie)

18 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
AFBN – narzędzia Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Oficjalna strona WWW (informacje ogólne, instrukcje, wzory ankiety, wyniki badań)

19 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
AFBN – narzędzia Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Formularz ankiety 19

20 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
AFBN – narzędzia Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Baza danych 20

21 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
AFBN – narzędzia Prezentacja danych

22 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Dostęp do bazy jest podzielony na cztery kategorie użytkowników: administrator dyrektor biblioteki (prawa administratora ograniczone do własnej biblioteki) inni pracownicy biblioteki uprawnieni przez dyrektora (prawo udzielania odpowiedzi na przydzielone w ankiecie pytania) ZSBN

23 Zatwierdzenie ankiety Automatyczne wyliczenie wskaźników
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Procedura postępowania po rejestracji w bazie: wprowadzanie danych, weryfikacja, zatwierdzanie Wypełnienie ankiety online Korekta danych BIBLIOTEKA ANKIETA Przesłanie ankiety online, zgodnie z podanym terminem Zatwierdzenie danych przez dyrektora biblioteki Informacja o ewentualnych błędach AFBN Automatyczna weryfikacja poprawności wypełnienia ankiety Zatwierdzenie ankiety Automatyczne wyliczenie wskaźników Wydruk ankiety własnej biblioteki wraz z automatycznie obliczonymi wskaźnikami Po dwóch latach możliwość analizowania danych własnej biblioteki Po pierwszym roku – analiza danych wszystkich bibliotek Prezentacja danych na oficjalnej stronie WWW

24 Projekt AFBN – ankieta 67 pytań
Wpływy* z podziałem grupy Wydatki* z podziałem na grupy Zbiory z podziałem na grupy Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Wyposażenie Płace Fundusz bezosobowy Usługi, koszty administrowania Szkolenia personelu Utrzymanie pomieszczeń Promocja Remonty Amortyzacja Inne *wyrażone procentowo Biblioteka Politechniki Krakowskiej Liczba potencjalnych użytkowników Liczba zarejestrowanych użytkowników Wolny dostęp do zbiorów (TAK/NIE) Usługi elektroniczne (rejestracja wypożyczeń, prolongaty, rezerwacja) Liczba wypożyczeń na zewnątrz Liczba wypożyczeń na miejscu Liczba odwiedzin w czytelniach Liczba godzin, w których dostępne są usługi Liczba zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne Liczba realizacji ww. zamówień M.in. wydatki biblioteki* Wydatki na zakup materiałów bibliotecznych* Wydatki na zakup źródeł elektronicznych* Wydatki na zakup książek* Wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie* Budżet biblioteki jako procent budżetu uczelni Czas przysposobienia ksiązki Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów *Liczone na 1 użytkownika, studenta i studenta dziennego Projekt AFBN – ankieta 67 pytań Liczba pracowników Podział pracowników ze względu na: Wiek Grupy zawodowe i stanowiska Wykonywane zadania Powierzchnia biblioteki Liczba miejsc w czytelniach Liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych Liczba komputerów (wg różnych kryteriów podziału) Wykorzystanie źródeł elektronicznych Liczba logowań do baz danych Liczba sesji Liczba logowań na witrynę biblioteczną Liczba logowań do własnej biblioteki cyfrowej Pracownicy Stan zbiorów Nabytki i ubytki Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia studentów I roku Liczba godzin przeznaczonych na specjalistyczne szkolenia Inne zajęcia dydaktyczne Liczba przeszkolonych użytkowników Liczba kontrahentów wymiany Liczba realizowanych projektów (lokalnych, krajowych , międzynarodowych) Liczba organizowanych konferencji, seminariów itp.. Liczba publikacji pracowników (dokumenty samoistne wydawniczo, artykuły, referaty, recenzje, tłumaczenia) Udział w konferencjach i wyjazdach Liczba wydawnictw własnych Liczba baz danych tworzonych lub współtworzonych przez bibliotekę Zbiory 86 wskaźników: 19 podawanych przez biblioteki 67 obliczanych automatycznie Budżet Infrastruktura AFBN Udostępnianie Usługi informacyjne Dydaktyka biblioteczna Własne wydawnictwa, bazy danych Zarejestrowane biblioteki wypełniające ankiety Zespół AFBN Praktycy i teoretycy bibliotekarstwa Instytucje oceniające biblioteki Współpraca, aktywność Wybrane wskaźniki efektywności

25 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Możliwości korzystania z rezultatów AFBN – wybrane wyniki badań porównawczych Zarejestrowane biblioteki wypełniające ankiety Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek

26 Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek

27

28

29

30 Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek

31

32 Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek

33

34

35 Dane (dla biblioteki) i wskaźniki dla wybranych lat

36 Statystyki Średnia arytmetyczna danych i wskaźników z kilku lat

37 Wybrane wyniki badań porównawczych
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Wybrane wyniki badań porównawczych

38 Porównanie: biblioteka X –> dane dla grupy
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Przykład - analiza zmian oraz planowanie dla zagadnienia: WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE - liczba zrealizowanych zamówień jako procent wszystkich zamówień w latach Porównanie: biblioteka X –> dane dla grupy

39 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Procentowy udział wydatków na zbiory w budżetach bibliotek w latach (grupa: biblioteki akademickie typu politechniczne, akademickie o profilu technicznym)

40 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Procentowy udział wydatków na zbiory w budżetach bibliotek w latach (grupa: biblioteki akademickie typu uniwersyteckie)

41 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wydatki biblioteki na 1 użytkownika w PLN w latach

42 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wydatki na zakup zbiorów na 1 użytkownika w PLN w latach

43 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Liczba vol. nabytków (książki - zakup) na 1 użytkownika w latach

44 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na zbiory ogółem w latach

45 Adres AFBN: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/
Biblioteka Politechniki Krakowskiej Adres AFBN:

46 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Creative Commons została utworzona w Założycielem i obecnym przewodniczącym rady dyrektorów jest Lawrence Lessig. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. Polski oddział CC W kwietniu 2005 rozpoczął działalność polski oddział Creative Commons. Partnerami Creative Commons Polska do końca 2006 roku byli Fundacja Otwarty Kod Kultury oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. CC-Polska jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji (2008). Zespół polskiego oddziału tworzą koordynatorzy Alek Tarkowski i Justyna Hofmokl oraz prawnik Krzysztof Siewicz.[1] Спасибі за Вашу увагу 46


Pobierz ppt "Biblioteka Politechniki Krakowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google