Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Politechniki Krakowskiej System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji Marek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Politechniki Krakowskiej System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji Marek."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Politechniki Krakowskiej System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

2 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Plan prezentacji Wstęp – inne spojrzenie na bibliotekę. Analizy systemowe – jak to robią na świecie? Czy to jest przydatne? Projekt AFBN – co jest przedmiotem badań i jak je realizujemy. Możliwości korzystania z rezultatów AFBN – wybrane wyniki badań porównawczych Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

3 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka… Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

4 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Na przykład: Ile i jakie ma zbiory Jakie jest ich wykorzystanie …co wiemy? Czy zaspokajają potrzeby użytkowników Czy są dla nich łatwo dostępne, jak jest dynamika zbiorów Jaki budżet musimy przeznaczyć na ich rodzaje Biblioteka …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

5 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Na przykład: Ilu ma użytkowników Jaka jest ich aktywność w korzystaniu z biblioteki …co wiemy? Czy biblioteka jest łatwo dostępna Jakie jest obciążenie miejsc w czytelniach Jaka jest efektywność wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

6 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Na przykład: Jaki ma budżet (o ile ma) Jakie są wydatki biblioteki z podziałem na grupy i jakie są tendencje …co wiemy? Jak kształtują się wydatki w przeliczeniu na użytkowników Jakie są możliwości oszczędzania Jakie wydatki powinny mieć priorytet Biblioteka …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

7 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Na przykład: Jaki ma personel Jakie są proporcje w kontekście wykształcenia …co wiemy? Jakie są tendencje demograficzne Jakie są proporcje stanowisk i funkcji Jaka jest aktywność naukowa pracowników (publikacje, badania naukowe ect.) Biblioteka …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

8 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Na przykład: Jakie ma warunki pracy Ilu użytkowników przypada na jednego pracownika …co wiemy? Ile operacji przypada na jednego pracownika Ile miejsc przypada na jednego użytkownika Ilu użytkowników przypada na 1 stację roboczą z dostępem do internetu Biblioteka …co chcemy wiedzieć? (a może… co powinniśmy wiedzieć) Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

9

10 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Normy i zalecenia ISO 11620: 1998 AD1: 2003 Information and documentation. Library performance indicators PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek ISO/TR 20983:2003 Information and documentation. Performance indicators for electronic library services ISO FDIS 11620:2006 Information and documentation -Library performance indicators PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja - Międzynarodowa statystyka biblioteczna Poll R., te Boekhorst P. Mierzenie jakości: międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich, Wrocław 2004 Analizy systemowe – jak to robią na świecie? Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 29 вересня 2011

11 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Badanie funkcjonalności bibliotek Co jest przedmiotem badań? efektywność procesów i usług satysfakcja użytkowników opinie o ważności poszczególnych usług wskaźniki ilościowe wskaźniki jakościowe statystyka biblioteczna W jakim celu? lepsze zarządzanie Lepszy poziom usług badania porównawcze Benchmarking rankingi W jaki sposób? Określenie standardów/wzorców w skali kraju uporządkowanie i ujednolicenie gromadzonych danych statystycznych wytypowanie zestawu wskaźników i podanie metod ich obliczania wieloletnie, systematyczne badania porównawcze Porównanie wskaźników finansowych na świecie

12

13 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.: Czy to jest przydatne?

14 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.:

15 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Źrodło M.M. Górski, M. Marcinek: Application of selected software tools for data collection and analysis in library management and their effectiveness assessment: results of the research conducted at Polish Academic Libraries, [w:] International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 2010, vol. 2, is. 2.: Narzędzia do prowadzenia analiz wykorzystywane w Polsce

16 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Statystyka bazy AFBN – liczby zatwierdzonych ankiet w latach 2002-2009

17 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Założenia projektu AFBN Opracowanie metody oceny funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce Opracowywanie i publikowanie rocznych raportów Rekomendowanie twórcom krajowych rankingów wskaźników istotnych dla działalności bibliotek (publikowanych np. w prasie) Prowadzenie badań porównawczych wyników analizy ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania zagranicznych bibliotek naukowych Pozyskiwanie danych do bazy komputerowej w celu opracowania wskaźników i standardów dla bibliotek naukowych w Polsce Projekt AFBN – co jest przedmiotem badań i jak je realizujemy?

18 Biblioteka Politechniki Krakowskiej AFBN – narzędzia Oficjalna strona WWW (informacje ogólne, instrukcje, wzory ankiety, wyniki badań)

19 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Formularz ankiety AFBN – narzędzia

20 Biblioteka Politechniki Krakowskiej AFBN – narzędzia Baza danych

21 Biblioteka Politechniki Krakowskiej AFBN – narzędzia Prezentacja danych

22 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Dostęp do bazy jest podzielony na cztery kategorie użytkowników: administrator ZSBN inni pracownicy biblioteki uprawnieni przez dyrektora (prawo udzielania odpowiedzi na przydzielone w ankiecie pytania) dyrektor biblioteki (prawa administratora ograniczone do własnej biblioteki)

23 Biblioteka Politechniki Krakowskiej AFBN BIBLIOTEKA ANKIETA Przesłanie ankiety online, zgodnie z podanym terminem Zatwierdzenie danych przez dyrektora biblioteki Wypełnienie ankiety online Korekta danych Automatyczna weryfikacja poprawności wypełnienia ankiety Informacja o ewentualnych błędach Wydruk ankiety własnej biblioteki wraz z automatycznie obliczonymi wskaźnikami Po dwóch latach możliwość analizowania danych własnej biblioteki Po pierwszym roku – analiza danych wszystkich bibliotek Prezentacja danych na oficjalnej stronie WWW Zatwierdzenie ankiety Automatyczne wyliczenie wskaźników Procedura postępowania po rejestracji w bazie: wprowadzanie danych, weryfikacja, zatwierdzanie

24 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Liczba kontrahentów wymiany Liczba realizowanych projektów (lokalnych, krajowych, międzynarodowych) Liczba organizowanych konferencji, seminariów itp.. Liczba publikacji pracowników (dokumenty samoistne wydawniczo, artykuły, referaty, recenzje, tłumaczenia) Udział w konferencjach i wyjazdach M.in. wydatki biblioteki* Wydatki na zakup materiałów bibliotecznych* Wydatki na zakup źródeł elektronicznych* Wydatki na zakup książek* Wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie* Budżet biblioteki jako procent budżetu uczelni Czas przysposobienia ksiązki Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów *Liczone na 1 użytkownika, studenta i studenta dziennego Liczba potencjalnych użytkowników Liczba zarejestrowanych użytkowników Wolny dostęp do zbiorów (TAK/NIE) Usługi elektroniczne (rejestracja wypożyczeń, prolongaty, rezerwacja) Liczba wypożyczeń na zewnątrz Liczba wypożyczeń na miejscu Liczba odwiedzin w czytelniach Liczba godzin, w których dostępne są usługi Liczba zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne Liczba realizacji ww. zamówień Liczba pracowników Podział pracowników ze względu na: - Wiek - Grupy zawodowe i stanowiska - Wykonywane zadania PracownicyBudżetUdostępnianieUsługi informacyjneDydaktyka bibliotecznaZbioryWspółpraca, aktywność Własne wydawnictwa, bazy danych Wybrane wskaźniki efektywności 86 wskaźników : 19 podawanych przez biblioteki 67 obliczanych automatycznie AFBN Stan zbiorów Nabytki i ubytki Wpływy* z podziałem grupy Wydatki* z podziałem na grupy -Zbiory z podziałem na grupy -Sprzęt komputerowy -Oprogramowanie -Wyposażenie -Płace -Fundusz bezosobowy -Usługi, koszty administrowania -Szkolenia personelu -Utrzymanie pomieszczeń -Promocja -Remonty -Amortyzacja -Inne *wyrażone procentowo Infrastruktura Powierzchnia biblioteki Liczba miejsc w czytelniach Liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych Liczba komputerów (wg różnych kryteriów podziału) Wykorzystanie źródeł elektronicznych -Liczba logowań do baz danych -Liczba sesji -Liczba logowań na witrynę biblioteczną -Liczba logowań do własnej biblioteki cyfrowej Liczba godzin przeznaczonych na szkolenia studentów I roku Liczba godzin przeznaczonych na specjalistyczne szkolenia Inne zajęcia dydaktyczne Liczba przeszkolonych użytkowników Liczba wydawnictw własnych Liczba baz danych tworzonych lub współtworzonych przez bibliotekę Projekt AFBN – ankieta 67 pytań Zarejestrowane biblioteki wypełniające ankiety Praktycy i teoretycy bibliotekarstwa Instytucje oceniające biblioteki Zespół AFBN

25 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Możliwości korzystania z rezultatów AFBN – wybrane wyniki badań porównawczych Zarejestrowane biblioteki wypełniające ankiety Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek

26 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki

27

28

29

30 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki

31

32 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Uzyskanie automatycznie obliczonych wskaźników Przeglądanie i analiza własnych danych wg lat, kategorii pytań czy wskaźników Porównywanie własnych rezultatów ze średnią, medianą, wartością minimalną i maksymalną w danej grupie bibliotek Korzyści z wypełniania ankiet – zarejestrowane biblioteki

33

34

35 Dane (dla biblioteki) i wskaźniki dla wybranych lat

36 Statystyki Średnia arytmetyczna danych i wskaźników z kilku lat

37 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Wybrane wyniki badań porównawczych

38 Przykład - analiza zmian oraz planowanie dla zagadnienia: WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE - liczba zrealizowanych zamówień jako procent wszystkich zamówień w latach 2002-2009 Porównanie: biblioteka X –> dane dla grupy Biblioteka Politechniki Krakowskiej

39 Procentowy udział wydatków na zbiory w budżetach bibliotek w latach 2002-2009 (grupa: biblioteki akademickie typu politechniczne, akademickie o profilu technicznym) Biblioteka Politechniki Krakowskiej

40 Procentowy udział wydatków na zbiory w budżetach bibliotek w latach 2002-2009 (grupa: biblioteki akademickie typu uniwersyteckie) Biblioteka Politechniki Krakowskiej

41 Wydatki biblioteki na 1 użytkownika w PLN w latach 2002-2009 Biblioteka Politechniki Krakowskiej

42 Wydatki na zakup zbiorów na 1 użytkownika w PLN w latach 2002-2009 Biblioteka Politechniki Krakowskiej

43 Liczba vol. nabytków (książki - zakup) na 1 użytkownika w latach 2002-2009 Biblioteka Politechniki Krakowskiej

44 Wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na zbiory ogółem w latach 2005-2009 Biblioteka Politechniki Krakowskiej

45 Adres AFBN: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej

46 Спасибі за Вашу увагу


Pobierz ppt "Biblioteka Politechniki Krakowskiej System oceny efektywności funkcjonowania biblioteki jako element nowoczesnego planowania i podejmowania decyzji Marek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google