Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEW YORK CITY 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEW YORK CITY 2010."— Zapis prezentacji:

1 NEW YORK CITY 2010

2 Nowy Jork lub Miasto Nowy Jork – miasto w stanie Nowy Jork, największe pod względem liczby ludności miasto w Stanach Zjednoczonych. "Miasto, które nigdy nie śpi", zwane także "Wielkim Jabłkiem" ("Big Apple"). Leży na wschodnim (atlantyckim) wybrzeżu USA, przy ujściu rzek Hudson i East River do Zatoki Nowojorskiej. Uważany za światowe centrum m.in. reklamowe i medialne (do niedawna także finansowe). W Nowym Jorku mieści się główna siedziba ONZ. Nowy Jork zaliczany jest do najgęściej zaludnionych miejsc w Stanach Zjednoczonych. New York City or New York City - a city in New York, the largest in terms of city population in the United States. "The city that never sleeps", also known as "Big Apple" ( "Big Apple"). It lies on the eastern (Atlantic) coast, at the mouth of the Hudson River and East River to the Gulf of New York. Regarded as a world center of such Advertising and media (until recently, the financial statements). In New York City headquarters of the UN. New York is among the most densely populated places in the United States.

3

4 Nowy Jork założony został w 1614 przez Holendrów na wyspie Manhattan.
New York was founded in 1614 by the Dutch on the island of Manhattan.

5

6 Sercem Times Square sa dwa trójkątne place na skrzyżowaniu Brodwayu i 7 alei.
At the heart of Times Square are two triangular squares at the intersection of Broadway and 7 avenue.

7

8

9

10

11 W Ameryce, w miastach jak śnieg pada to nikt z nim nie walczy
W Ameryce, w miastach jak śnieg pada to nikt z nim nie walczy. Wychodzą z takiego założenia, że się nie opłaca. Niech pada. Oczywiście na autostradach, lotniskach walczą z białym puchem. W miastach nie. In America, in cities such as snow falls this one does not fight with him. Emerge from such an assumption that does not pay. Let the rains. Of course, for highways, airports struggle with white fluff. In the cities do not.

12

13

14

15 W Nowym Jorku jeździ około 13 tys. taksówek
W Nowym Jorku jeździ około 13 tys.taksówek. To właśnie tu rozpoczęła się moda na malowanie taksówek na żółto, która z biegiem czasu rozprzestrzeniła się na inne amerykańskie miasta. Obecnie żółty kolor taksówek to nie efekt mody, lecz nowojorskiego prawa. In New York, runs about 13 It was here taxi the fashion to paint a yellow taxi, which over time spread to other American cities. Currently, yellow taxis are not the result of fashion, but the New York law.

16

17 W mieście mówi się ponad 40 językami, a większość emigrantów pochodzi z Dominikany, Chin, Jamajki, Rosji, Włoch, Polski, Indii i Rumunii.

18 The city says more than 40 languages, and most immigrants from the Dominican Republic, China, Jamaica, Russia, Italy, Polish, India and Romania. …

19

20

21 Tak wygląda przejście dla pieszych
This is the pedestrian crossing

22

23

24

25

26

27

28

29

30 METRO

31

32 Federal Hall mieści się w samym sercu największego na świecie centrum finansowego. Jest mnóstwo policji, a jeszcze więcej turystów:)Przód i tył budynku zdobi 8 dziesięcio metrowych kolumn doryckich. Przez 20 lat Federal Hall był siedziba Amerykańskiego Urzędu Celnego Federal Hall is located in the heart of the world's largest financial center. There are plenty of police, and even more tourists:) The front and rear of the building is decorated with 8 ten-meter high Doric columns. For 20 years, the Federal Hall was the seat of the U.S. Customs Office

33

34

35

36 Most Brookliński zbudowany pod koniec XIX wieku nad East River
Most Brookliński zbudowany pod koniec XIX wieku nad East River.Jeden z symboli NY.To także jeden z najstarszych wiszących mostów na świecie. Brooklyn Bridge was built in the late nineteenth century, the symbol of East River.Jeden NY.To also one of the oldest hanging bridges in the world.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 WTC

50 WTC

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Statua Wolności - pochodnia symbolizuje oświecenie, 7 promieni korony-kontynenty i trzymana w dłoni tablica to Deklaracja Niepodległości Statue of Liberty - the torch symbolizes enlightenment, 7-continent rays crown and held in the hand plate to the Declaration of Independence

61

62 Ellis Island, wyspa niedaleko Manhattanu
Ellis Island, wyspa niedaleko Manhattanu. Na wyspie działało główne centrum przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych przybywających z Europy. Ellis Island, near the island of Manhattan. Work on the island of the main center of admission to the United States arriving from Europe.

63

64

65 Polonia skupia się w dzielnicy Greenpoint, w północnym Brooklynie a także Staten Island i dzielnicach Queensu. Greepoint na Brooklynie w przewadze zamieszkany jest przez Polaków. W Nowym Jorku istnieje wiele polskich organizacji. Wydawane są polskie czasopisma, jest wiele galerii artystycznych, klub żeglarski a nawet polski teatr. W Nowym Jorku mieszka ok. 1,3 mln ludzi pochodzenia polskiego. Zajmują wiele ważnych stanowisk w administracji i przemyśle, odgrywają dużą rolę w nauce, kulturze i sztuce. Polonia is concentrated in Greenpoint neighborhood in northern Brooklyn and Staten Island and Queens neighborhoods. Greepoint in Brooklyn, is predominantly inhabited by Poles. In New York there are many Polish organizations. Polish magazines are issued, there are many art galleries, sailing club and even the Polish theater. In New York, lives about 1.3 million people of Polish descent. Occupy many important positions in government and industry play an important role in science, arts and culture.

66

67

68 Statua Wolności - posąg znajdujący się przy wejściu do portu uznawany za symbol Nowego Jorku. W rzeczywistości dużo mniejsza niż wydaje sie byc gdy ogladasz ja na zdjeciach...ale i tak robi wrażenie. Statue of Liberty - the statue is located at the entrance to the port serving as a symbol of New York. In fact, much less than seems to be when you watch photos of her ... but still impressive.

69

70

71 Manhattan

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Empire State Building. Was founded in 1931
Empire State Building. Was founded in The building has 102 floors and 381 m. . in times of crisis, more than half of the 186 does not tysm2 tenants and hence the name - empty Empire State Building. Powstał w 1931 roku. Budynek ma 102 kondygnacje i 381 m.wysokości. w czasie kryzysu ponad połowa spośród 186 tysm2 nie maiła najemców i stąd nazwa - empty (pusty).

82

83

84

85

86

87

88 Swoją nazwę "Żelazko" budynek zawdzięcza umiejscowieniu na trójkątnej parceli u zbiegu Broadwayu i 5 Alei na wysokości 23 ulicy, a co za tym idzie kształtowi żelazka, które przypomina. Budynek wyposażony został w pierwszy na świecie system przeciwpożarowy. Posiada również elektrociepłownię, która może dostarczyć prąd i parę do ogrzewania budynku.

89 Flatiron Building - jest pierwszym nowojorskim wieżowcem
Flatiron Building - jest pierwszym nowojorskim wieżowcem. Został nazwany szaleństwem Burnhama, gdyż projektant koszmarnie bał się zniszczenia budynku przez wichury. ts name "Iron" building owes its location on a triangular lot at the intersection of Broadway Avenue and 5 at an altitude of 23 street, and thus the shape of iron, which recalls. The building was equipped in the world's first fire. It also has heat and power plant, which can provide electricity and steam for heating the building.

90 Flatiron Building - is the first New York skyscraper
Flatiron Building - is the first New York skyscraper. Burnham has been called madness, because the designer horribly afraid of destroying the building by storm.

91

92

93

94

95 Gmach Chryslera-w stylu art deco
Gmach Chryslera-w stylu art deco...Powstał na zamówienie potentata samochodowego - Waltera Chryslera. Fasada ozdobiona jest takimi detalami jak koła i maski chłodnic:)A zwieńczenie gmachu jest stylizowaną kratownicą chłodnicy... Budynek został oddany do użytku w 1930 roku i był wówczas najwyższą budowlą na świecie. Building of the Chrysler-style art-deco ... formed to order the car giant - Walter Chrysler. The facade is decorated with touches such as wheels and bonnet coolers:) And the culmination of the building is a stylized grid cooler ... The building was opened in 1930 and was then the tallest building in the world.

96

97

98

99 Rockefeller Center jest największym w świecie prywatnym kompleksem budynków, placów i ulic. Składa się na niego 19 budynków, w tym: Maison de France, British Empire Building, Radio City Music Hall, NBS Studios, General Electric Building (dawny RCA Building). Kompleks budowano od 1931 do 1939 roku i początkowo składał się z 14 budynków. Na zdjęciu wyłaniający się z wody Prometeusz w Sunken Garden

100 Rockefeller Center is the world's largest private complex of buildings, squares and streets. Is composed of 19 buildings, including the Maison de France, British Empire Building, Radio City Music Hall, the NBS Studios, the General Electric Building (formerly RCA Building). Complex built from 1931 to 1939 and originally consisted of 14 buildings. In the picture emerging from the water Prometheus Sunken Garden

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 MNIE POWITANO PO PRZYLOCIE ;) ;);) 
TAK MNIE POWITANO PO PRZYLOCIE ;) ;);) 

114 OPR,+ ZDJECIA ,MAREK_ZURICH
MUZYKA-BONNIE TYLER


Pobierz ppt "NEW YORK CITY 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google