Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Patrycja Wojkowska. Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Patrycja Wojkowska. Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Patrycja Wojkowska

2 Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Motyw miłości Motyw miłości Motyw miłości Motyw miłości Ballady romantyczne Ballady romantyczne Ballady romantyczne Ballady romantyczne Cechy ballad Cechy ballad Cechy ballad Cechy ballad Wielcy pisarze Wielcy pisarze Wielcy pisarze Wielcy pisarze Słowniczek Słowniczek Słowniczek Test Test Test

3 Charakterystyka epoki Romantyzm to prąd umysłowy i literacki, który rozwijał się głównie w Europie od ostatniego 10-lecia XVIII w. do połowy XIX w. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa romans, które z czasem dały początek określeniom romanca (krótki utwór), romanta (powieść o niezwykłych przygodach), romans (powieść miłosna). Geneza i ideologia romantyczna wywodzi się od przemian ideowych i społecznych, jakie przyniosły angielska rewolucja burżuazyjna i rewolucja francuska. Jej naczelne hasła to wolność, równość i braterstwo. Stały się drogowskazem dla nowego prądu umysłowego, który zakwestionował postawy oświeceniowego, racjonalnego pojmowania świata. Według romantyków świat można podzielić na to, co widzialne (materialne) i na to, co niewidzialne (duchowe). Romantyzm przyniósł ideę człowieka wewnętrznego, zwrócił uwagę na jednostkę, jej odmienność, indywidualność, pokazał dominację uczucia nad rozumem.

4 Miłość w romantyzmie postrzegana jest głównie jako miłość prowadzącą do zguby. Trudno bowiem do końca wykazać jej prawdę, lecz myślę, że romantyzm pokazuje idealną miłość, nieszczęśliwą, z pasją i uduchowieniem. Wgląd w duszę, gdzie słowa nie mówi rozum, lecz serce i uczucia wewnętrzne. Brak doświadczenia miłości w życiu jest nieszczęściem. Romantyków bardziej interesował w miłości znak losu niż tajemnica pociągu wzajemnego oraz psychologia uczucia. Przykładem nieszczęśliwej miłości w literaturze romantycznej są: Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego, Dziady A. Mickiewicza lub Kordian J. Słowackiego.

5 Cechy ballad Fabuła pochodzi z ludowych opowieści i wierzeń; Gatunek wywodzi się z literatury ludowej; Wśród bohaterów ballad spotykamy widma; Wydarzenia są często nadprzyrodzone; Fantastyka, tajemniczość, atmosfera grozy towarzyszą postaciom; W balladach mamy do czynienia z ludowym kodeksem moralnym (ma być ktoś ukarany za zły czyn, nawet jeśli jest bogaty);

6 Has ł a romantyzmu Irracjonalizm- pogląd ten wskazuje poszukiwanie prawdy za pomocą środków pozarozumowych tj. wiara i uczucie; Irracjonalizm- pogląd ten wskazuje poszukiwanie prawdy za pomocą środków pozarozumowych tj. wiara i uczucie; Indywidualizm- wyizolowanie i odrębność człowieka, jednostkowość; Indywidualizm- wyizolowanie i odrębność człowieka, jednostkowość; Mesjanizm- przypisywanie jednostce lub całemu narodowi misji posłannictwa wobec ludzkości. Jednostka- mesjasz, wybrana jest, by dla ogółu poświęcić siebie. Naród- mesjasz cierpi za inne narody, swoim cierpieniem chce odkupić ich wolność; Mesjanizm- przypisywanie jednostce lub całemu narodowi misji posłannictwa wobec ludzkości. Jednostka- mesjasz, wybrana jest, by dla ogółu poświęcić siebie. Naród- mesjasz cierpi za inne narody, swoim cierpieniem chce odkupić ich wolność; Historyzm- historia własnego narodu stała się źródłem motywów literatury romantycznej; Historyzm- historia własnego narodu stała się źródłem motywów literatury romantycznej; Tajemniczość- mroczna przestrzeń, niewyjaśnione sytuacje, zjawiska paranormalne; Tajemniczość- mroczna przestrzeń, niewyjaśnione sytuacje, zjawiska paranormalne; Orientalizm- zafascynowanie tradycją arabską, perską, japońską i chińską; Orientalizm- zafascynowanie tradycją arabską, perską, japońską i chińską; Ludowość- wielu twórców romantycznych wykorzystywało w swoich tekstach tematykę zaczerpniętą z ludowych opowiadań. Wiele gatunków wywodzi się z twórczości ludu, np. ballada. Ludowość- wielu twórców romantycznych wykorzystywało w swoich tekstach tematykę zaczerpniętą z ludowych opowiadań. Wiele gatunków wywodzi się z twórczości ludu, np. ballada.

7 Ballady romantyczne W romantyzmie słynnym poetą, który pisał ballady był Adam Mickiewicz. Jedną najsłynniejszą z nich jest Romantyczność, z której pochodzą słowa: Miej serce i patrzaj w serce Miej serce i patrzaj w serce Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż nędza szkiełko i oko. Innymi balladami Mickiewicza są: Świtezianka, Rybka, To lubię, Pani Twardowska. Napisał też słynny zbiór tekstów zatytułowany Sonety Krymskie. Opowiadają one o utraconej ojczyźnie i wielkiej tęsknocie za nią. Autor pisząc je opisuje swoje podróże emigracyjne i ciszę morską jaka go otacza z każdej strony. Cisza ta oznacza brak buntu od strony Litwy- gdzie autor godzi się ze swoim losem.

8 Wielcy pisarze Johann Wolfgang Goethe Faust, Cierpienia młodego Wertera, Król olch, Rybak, Śpiewak Adam Mickiewicz Dziady, Pan Tadeusz Juliusz Słowacki Kordian Zygmunt Krasiński Nie- Boska komedia

9 Słowniczek Werteryzm- to styl bycia typowy dla romantycznego młodego człowieka. To moda, sposób odczuwania, a nawet ubierania (niebieski frak i żółta kamizelka). Wziął się z powieści epistoralnej Goethego Cierpienia młodego Wertera; Werteryzm- to styl bycia typowy dla romantycznego młodego człowieka. To moda, sposób odczuwania, a nawet ubierania (niebieski frak i żółta kamizelka). Wziął się z powieści epistoralnej Goethego Cierpienia młodego Wertera; Powieść epistoralna- typowa dla okresu romantyzmu. Jest pisana w formie listów; Powieść epistoralna- typowa dla okresu romantyzmu. Jest pisana w formie listów; Prometeizm- bunt jednostki, najczęściej wybitnej przeciwko każdemu systemowi, który tolerował zło w świecie. Stanowił wyraz romantycznej wiary w wolność i wielkość człowieka; Prometeizm- bunt jednostki, najczęściej wybitnej przeciwko każdemu systemowi, który tolerował zło w świecie. Stanowił wyraz romantycznej wiary w wolność i wielkość człowieka; Bajronizm- to postawa człowieka, który pogardza światem i mieszczańskim życiem. Jest śmiały, dumny, poszukuje innego, obcego, niezwykłego terytorium; Bajronizm- to postawa człowieka, który pogardza światem i mieszczańskim życiem. Jest śmiały, dumny, poszukuje innego, obcego, niezwykłego terytorium;

10 Pytanie 1 Na jakie wartości prąd umysłowy w romantyzmie zwrócił najbardziej uwagę? a)Na odmienność indywidualną jednostki społecznej; Na odmienność indywidualną jednostki społecznej;Na odmienność indywidualną jednostki społecznej; b)Na cały naród i ich pasje ornamentalne; Na cały naród i ich pasje ornamentalne;Na cały naród i ich pasje ornamentalne; c)Na tajemniczość ludzką; Na tajemniczość ludzką;Na tajemniczość ludzką;

11 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Pytanie następne Pytanie następnePytanie następnePytanie następne

12 Pytanie 2 Co głosił mesjanizm? a)Miał być sprawą duchową każdego człowieka; Miał być sprawą duchową każdego człowieka;Miał być sprawą duchową każdego człowieka; b)Posłannictwo wobec ludzkości, wybawienie narodów; Posłannictwo wobec ludzkości, wybawienie narodów;Posłannictwo wobec ludzkości, wybawienie narodów; c)Wiarę w Boga; Wiarę w Boga;Wiarę w Boga;

13 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Pytanie następne Pytanie następnePytanie następnePytanie następne

14 Pytanie 3 Jaki jest przykład nieszczęśliwej, prawdziwej miłości w literaturze romantyzmu? a)Sonety Krymskie A. Mickiewicza; Sonety Krymskie A. Mickiewicza;Sonety Krymskie A. Mickiewicza; b)Faust J.W. Goethego; Faust J.W. Goethego;Faust J.W. Goethego; c)Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego; Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego;Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego;

15 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Pytanie następne Pytanie następnePytanie następnePytanie następne

16 Pytanie 4 Skąd pochodzą opisy przyrody, niezwykłej, utajnionej tęsknoty oraz ciszy morskiej? a)Z Sonetów Krymskich A. Mickiewicza; Z Sonetów Krymskich A. Mickiewicza;Z Sonetów Krymskich A. Mickiewicza; b)Z Kordiana J. Słowackiego; Z Kordiana J. Słowackiego;Z Kordiana J. Słowackiego; c)Z Dziadów A. Mickiewicza; Z Dziadów A. Mickiewicza;Z Dziadów A. Mickiewicza;

17 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Pytanie następne Pytanie następnePytanie następnePytanie następne

18 Pytanie 5 Główną cechą ballady romantycznej jest: a)Tematyka fantastyczna, zabawna; Tematyka fantastyczna, zabawna;Tematyka fantastyczna, zabawna; b)Pochodzi od opowiadań ludowych; Pochodzi od opowiadań ludowych;Pochodzi od opowiadań ludowych; c)Jest pisana lekkim językiem; Jest pisana lekkim językiem;Jest pisana lekkim językiem;

19 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Pytanie następne Pytanie następnePytanie następnePytanie następne

20 Pytanie 6 Co to był werteryzm? Co to był werteryzm? a)Był to byt, którym młodzi ludzie napawali się, przy tym mając pozytywne nastawienie do ich życia; Był to byt, którym młodzi ludzie napawali się, przy tym mając pozytywne nastawienie do ich życia;Był to byt, którym młodzi ludzie napawali się, przy tym mając pozytywne nastawienie do ich życia; b)Był to styl życiowy, w którym młody człowiek odczuwał smutek, zamknięcie w sobie z powodu nieszczęścia; Był to styl życiowy, w którym młody człowiek odczuwał smutek, zamknięcie w sobie z powodu nieszczęścia;Był to styl życiowy, w którym młody człowiek odczuwał smutek, zamknięcie w sobie z powodu nieszczęścia; c)Był to styl, w którym młodzieniec odczuwał smutek miłosny, ubrany najczęściej w niebieski frak; Był to styl, w którym młodzieniec odczuwał smutek miłosny, ubrany najczęściej w niebieski frak;Był to styl, w którym młodzieniec odczuwał smutek miłosny, ubrany najczęściej w niebieski frak;

21 Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Koniec testu Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

22 Zła odpowiedź Zła odpowiedź Powrót do pytania Powrót do pytania


Pobierz ppt "Autor: Patrycja Wojkowska. Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Charakterystyka epoki Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła romantyzmu Hasła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google