Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia Dzieci, Rodziców i terapeutów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce Jurki, 17.05.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia Dzieci, Rodziców i terapeutów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce Jurki, 17.05.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Osiągnięcia Dzieci, Rodziców i terapeutów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce
Jurki, r.

2 Rozwijanie umiejętności dziecka
Poprzez określenie stanu rozwoju dziecka Przez określenie sfery najbliższego rozwoju

3 Uwzględnianie szerokiego spektrum rozwoju
Rozumienie zachowania w sensie rozwojowym Rozwój sfery społeczno – emocjonalnej

4 Prawo rodziców do głosu w sprawach dziecka
Problem „przetrenowania”

5 Co robimy podczas zajęć?
Motoryka duża od kontroli ciała i ruchu do złożonych funkcji motorycznych – stymulowanie rozwoju ruchowego Motoryka mała od aspektu funkcjonalnego do rozwijania chwytów – stymulowanie rozwoju ruchowego Motoryka jest niezbędna do osiągania każdej umiejętności

6 Percepcja od zainteresowania zmysłowego do pamięci Czynności poznawcze Większość naszych podopiecznych prezentuje myślenie na poziomie konkretno - obrazowym

7 Usamodzielnianie trening toaletowy mycie jedzenie i picie ubieranie i rozbieranie porządkowanie i sprzątanie

8 Rozwój społeczny i emocjonalny zdolność wyrażania emocji odpowiednio do sytuacji zabawa naśladownictwo trening umiejętności społecznych umiejętność współpracy

9 Komunikacja rozumienie i nadawanie naśladownictwo mimiczne, werbalne

10 Terapia logopedyczna Ćwiczenia słuchu fonemowego
służą usprawnianiu zdolności precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków w wypowiedziach własnych i otoczeniu

11 Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, rozruszanie przepony, a także zapobieganie arytmii oddechowej

12 Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (artykulacyjne) mają na celu wypracowanie celowych ruchów języka, warg, podniebienia miękkiego. Dziecko ćwiczy umiejętność wyczuwania określonego ruchu i położenia narządów mownych podczas artykulacji danej głoski.

13 Historia Kuby zapalenie mózgu i opon mózgowo – rdzeniowych (7 m-c)
rehabilitacja: NDT, Peto diagnoza psychologiczna: rozwój umysłowy nieharmonijny (3,10) diagnoza logopedyczna: niedokształcenie mowy pochodzenia korowego po przebytym zapaleniu mózgu i opon mózgowo – rdzeniowych 3,8 wczesne wspomaganie rozwoju (4,6)

14 DIAGNOZA logopedyczna
w wieku 7,2 Zwiększone czucie w obrębie jamy ustnej Wysokie kompetencje komunikacyjne Zmniejszony ślinotok (masaż) DIAGNOZA logopedyczna w wieku 3,8 Brak mowy czynnej Porażenie języka Nosowe zabarwienie głosu Osłabienie i zwiotczenie mięśni Nieprawidłowe odgryzanie, żucie, przełykanie Zaburzenia koordynacji oddechowo – fonacyjno- artykulacyjnej Ślinotok

15

16 Rysunek po lewo: 4,3; karta pracy po prawo 7,2

17 Historia Wiktorii wcześniak w wieku 3,2 zdiagnozowano autyzm
diagnoza psychologiczna: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym (3,11) diagnoza logopedyczna: opóźniony rozwój mowy (3,11) wczesne wspomaganie rozwoju od 4 roku życia

18 Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
Zespół: psycholog (40) pedagog – terapeuta integracji sensorycznej (30) logopeda (30) Diagnoza WISC – R po zakończeniu WWR norma intelektualna

19 DIAGNOZA w wieku 3,11 Reaguje na proste polecenia Manipuluje klockami Obniżona sprawność grafomotoryczna Rysunek schematyczny Trudności z odwzorowywaniem DIAGNOZA w wieku 6,11 Sprawność arytmetyczna bardzo dobra Bardzo dobre tempo i dokładność spostrzegania Analiza i synteza wzrokowa w normie Poziom graficzny rysunku adekwatny do wieku życia Prawidłowa orientacja w kierunkach, schemacie ciała, zależnościach na obrazku

20 DIAGNOZA w wieku 3,11 Znacznie opóźniony rozwój mowy Wycofuje się z wymiany informacji i podtrzymywania interakcji społecznych Posługuje się sylabami w znaczeniu całego wyrazu Zaburzone rozumienie przekazów językowych DIAGNOZA w wieku 6,11 Adekwatny do wieku życia zasób wiadomości ogólnych i słownictwa Prawidłowo rozumie normy społeczne Chętnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania Wysoki wynik w zakresie płynności słownej Poprawa w artykulacji głosek szeregu dentalizowanego (głoski szumiące i syczące)

21 Rysunek po lewo: 3,11; rysunek po prawo 6,11

22 Jesienna kolorowanka (6,4)

23 Co dalej? Wiktoria kontynuuje naukę w szkole ogólnodostępnej
Wskazane jest doskonalenie percepcji słuchowej (analiza i synteza słuchowa oraz pamięć – odróżnianie dźwięków, powtarzanie sekwencji dźwiękowych); usprawnianie koordynacji wzrokowo ruchowej; uczenie stosowania poprawnych form gramatycznych; motywowanie do pokonywania napotykanych trudności Skrzyżowana formuła lateralizacji powoduje „ryzyko dysleksji”

24 Historia Kacperka lekki obustronny niedosłuch przewodzeniowy
diagnoza psychologiczna: niskie umiejętności w każdej sferze rozwoju (2,8) diagnoza logopedyczna: opóźniony rozwój mowy (2,8) wczesne wspomaganie rozwoju (3,0)

25 Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
Zespół: psycholog (45) surdopedagog (45) logopeda (30) Diagnoza kontrolna (3,10) norma intelektualna

26 DIAGNOZA w wieku 2,8 PROFIL OSIĄGNIĘĆ (4,4)
Manipulacja specyficzna i poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej niska Nie wskazuje podobieństwa przedmiotów, kolorów, wielkości, kształtów (na zasadzie „taki sam”) Niski poziom koncentracji uwagi, pamięci bezpośredniej Wskazuje przedmioty codziennego użytku (np. zegarek, łyżka, klucz), wskazuje części ciała Naśladuje niektóre ruchy z zakresu motoryki dużej, ma trudności z utrzymaniem równowagi PROFIL OSIĄGNIĘĆ (4,4) (1semestr 2012/2013) Rozpoznaje obiekty realne, na zdjęciach i na obrazku Wskazuje obiekty o które jest proszony Zna i wykorzystuje pojęcia „taki sam” i „różny/nie pasuje” Tworzy budowle z klocków, wybiera kolory do tworzenia prac plastycznych Tworzy z obiektów lub koloruje sekwencje z wykorzystaniem dwóch kolorów Wykonuje proste labirynty Liczy w zakresie 4 Chodzi po linii, stoi na jednej nodze nie tracąc równowagi, skacze

27 DIAGNOZA w wieku 2,8 PROFIL OSIĄGNIĘĆ (4,4)
Obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego Nie powtarza głosek w izolacji Próbuje naśladować odgłosy zwierząt PROFIL OSIĄGNIĘĆ (4,4) (1semestr 2012/2013) Odpowiada na pytania Używa zwrotów grzecznościowych Nazywa czynności, osoby, przedmioty Powtarza głoski w izolacji, sylaby, wyrazy

28 Rysunek po lewo: 2,8; rysunek po prawo 4,4

29 Kolorowanka wykonana przez Kacpra
w ubiegłym roku szkolnym (3,7)

30 Co dalej? Od września Kacper idzie do przedszkola 
Będzie kontynuował również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

31 Osiągnięcia rodziców świadomość wiedza współpraca integracja rozwój

32 Osiągnięcia poradni rozszerzenie oferty dla małego dziecka i jego rodziny popularyzowanie wiedzy o rozwoju małego dziecka nietypowo rozwijającego się osiągnięcia dzieci osiągnięcia rodziców

33 Nasi absolwenci rozpoczynają edukację w szkołach ogólnodostępnych
rozpoczynają edukację w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi rozpoczynają edukację w szkołach specjalnych

34 Dziękuję za uwagę Opracowała: Monika Krawczyk
psycholog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Pobierz ppt "Osiągnięcia Dzieci, Rodziców i terapeutów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce Jurki, 17.05.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google