Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA HISTORYCZNE I CZAS W HISTORII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA HISTORYCZNE I CZAS W HISTORII"— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA HISTORYCZNE I CZAS W HISTORII
Wprowadzenie do lekcji historii w klasie I LO Opracowała Helena Tomaszewska

2 ŹRÓDŁA HISTORYCZNE Źródło historyczne – jest to każdy ślad działalności człowieka, zarówno materialny jak i niematerialny, który służy do rekonstruowania przeszłości.

3 (REALYCJNO - NARRACYJNE)
PODZIAŁ ŹRODEŁ HISTORYCZNYCH ŻRÓDŁA PISANE AKTOWE (NORMATYWNE) OPISOWE (REALYCJNO - NARRACYJNE) KONSTYTUCJA EDYKT KRONIKA MARTYROLOGIA STATUT USTAWA ROCZNIK RELACJE KODEKS ROZPORZĄDZENIE BIOGRAFIA WSPOMNIENIA DEKRET PRZYWILEJ EPISTOLOGRAFIA GESTA PAKT MANIFEST HAGIOGRAFIA PAMIĘTNIK TRAKTAT UNIWERSAŁ MIRACULA PUBLICYSTYKA

4 PODZIAŁ ŹRODEŁ HISTORYCZNYCH
ŻRÓDŁA NIEPISANE IKONOGRAFICZNE SYMBOLICZNE MATERIALNE BROŃ OBRAZY MAPY STROJE RYCINY DIAGRAMY NARZĘDZIA RYSUNKI KARTODIAGRAMY CERAMIKA KARYKATURY DANE STATYSTYCZNE BIŻUTERIA FOTOGRAFIE

5 ETAPY BADANIA ŹRÓDŁA Etap 1 - Zapoznanie się z epoką, z której pochodzi źródło. Etap 2 – Ocena przydatności źródła oraz jego wiarygodności. Etap 3 – Analiza źródła 0dtworzenie szczegółowych faktów na podstawie źródła. Etap 4 – Synteza źródła –wyjaśnienie odtworzonych faktów i zjawisk.

6 FAŁSZOWANIE HISTORII Fałszowanie historii to „poprawianiem historii” w imię wyższych idei. Przykłady: Zawyżanie bądź zaniżanie danych statystycznych Dopisywanie bądź wykreślanie części tekstu pisanego Przerabianie fotografii Antydatowanie dokumentów, by zmienić datę ich powstania Tendencyjne (jednostronne) ukazywanie rzeczywistości np. w filmach.

7 ŹRÓDŁA PISANE Jan, z łaski bożej król Anglii, pan Irlandii, książę Normandii, Akwitanii, hrabia andegaweński, arcybiskupom, biskupom, opatom, hrabiom, baronom, wszystkim […] wiernym swoim pozdrowienie […]. 39. Żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony, albo wyrzucony z posiadłości, […] ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani na niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu, albo na podstawie prawa ziemskiego […]. Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 10, Warszawa 1959, s. 3-4

8 Fragmenty źródeł pisanych zaczerpnięto z Arkusza I Matura 2007
Zdjęcia źródeł niepisanych zaczerpnięto ze stron British Museum

9 ŹRÓDŁA PISANE […] Przeto My Kazimierz […] postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie, wyznaczyć miejsce, na którym by szkoła powszechna w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła, a dla przyszłości na wieczne czasy tym pismem jej istnienie zapewnić chcemy. Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże, dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne, i w różnych umiejętnościach biegłe […]. Wszystkim […] przyrzekamy, niżej wypisane artykuły […], nienaruszone strzec i zachować, a w szczególności rektorom […], doktorom, mistrzom, scholarom, którzy by […] do wzmiankowanego miasta przybyli. Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 9, Warszawa 1960, s. 39 – 40

10 Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 128-129
ŹRÓDŁA PISANE Cesarz Henryk […] przesłał Bolesławowi wprzód poselstwo w te słowa: Niegodnym jest cesarza […] wkraczać zbrojnie do kraju wroga, a zwłaszcza swego wasala, zanim się z nim nie porozumie […]. Dlatego winieneś […] przyjąć z powrotem brata swego, oddając mu połowę królestwa, a mnie płacić rocznie 300 grzywien trybutu […]. Bolesław odpowiedział: […] Do przyjęcia […] buntownika lub do podzielenia się z nim niepodzielnym królestwem nie zmusi mnie przemoc żadnej [obcej] władzy […]. Zatem bacz, komu grozisz: jeśli zaczniesz wojnę, znajdziesz ją! Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, s

11

12 ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE - FRESKI

13 OBRAZY

14 RYCINY

15 KARYKATURY

16 ŹRÓDŁA SYMBOLICZNE – ŹRÓDŁA STATYSTYCZNE

17 MAPY

18 PLANY I SCHEMATY

19 ŹRÓDŁA MATERIALNE

20

21

22 BUDOWLE - ARHITEKTURA

23 BUDOWLE - ARHITEKTURA


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA HISTORYCZNE I CZAS W HISTORII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google