Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Musioł Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku 24 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Musioł Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku 24 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Karol Musioł Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku 24 września 2011 r.

2 Dawno, dawno temu …… …uniwersytety uznano powszechnie za fundament każdego cywilizowanego państwa.

3 W akcie fundacyjnym Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1364 roku znajdujemy takie słowa...postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło, a dla przyszłości na wieczne czasy tym pismem jego istnienie zapewnić chcemy.

4 Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący.

5 Władysław Jagiełło tak uzasadniał swą wolę: Widzimy bowiem i naocznie spostrzegamy, jak Paryż powołaniem i zgromadzeniem uczonych, biegłych i rozumnych, Francję opromienia i ozdabia, jak Bolonia i Padwa Italię wzmacnia i zdobi, jak Praga Czechy oświeca i wynosi, albo jak Oksford całą Germanię rozjaśnia i użyźnia.

6 A w kolejnym zdaniu pisał: Po to za zrządzeniem najwyższej potęgi, rozlicznych ziem dostąpiliśmy panowania i otrzymaliśmy koronę Królestwa Polskiego, abyśmy je blaskiem uczonych osób oświecili, ich naukami jego niedostatki i cienie usunęli, z innymi krajami je zrównali.

7 Uniwersytet krakowski miał wypełniać zadania postawione mu przez króla fundatora. Wśród nich dokument fundacyjny wymieniał: wzmocnienie władzy królewskiej i wzrost potęgi państwa, walkę z błędami i wadami społeczeństwa, rozwój nauki. Moim zdaniem, taka jest misja i takie są zadania uczelni w Polsce po dziś dzień. No może, bez wzmacniania władzy królewskiej

8 Nie tak dawno temu, od 1989 roku… …rozpoczął się okres głębokich zmian w szkolnictwie wyższym.

9 Problemy szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku Historyczne Pięćdziesiąt lat w lodówce Brak infrastruktury do badań naukowych Wyjazdowe uprawianie nauki

10 Problemy szkolnictwa wyższego… Aktualne Zbyt szeroka akceptacja przeciętności, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych Droga kariery naukowej w Polsce faworyzuje badania naukowe z drugiej linii Nauczanie masowe

11 Aktywność naukowa

12 … Europe has a quality problem. In academia, for example, (ERAB ) the EU produces 33% of global research papers and has 34% of the papers most­often cited by other researchers, the US is far more influential, producing 29% of papers and earning 42% of citations

13 Najważniejsze zadania to: Podniesienie jakości badań naukowych ocena osiągnięć naukowych a nie składanego latami dorobku naukowego, publikowanie wyników badań w lepszych czasopismach, ocena aktywności naukowej pracowników (wraz z konsekwencjami). Włączenie polskich uczelni w europejską przestrzeń badawczą i dydaktyczną powołanie PAWA dysponującej stypendiami, ulokowanie w Polsce europejskich instytucji badawczych, szybkie zwiększenie znajomości angielskiego.

14 Zmiana mentalności pracowników uczelni. lekceważenie interesu uczelni (problem własności intelektualnej) tolerowanie na uczelniach zachowań nagannych często optymalizowane są zarobki a nie jakość pracy dydaktycznej czy badawczej Zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego ( finansowanie uczelni to inwestycja)

15 Za pięć - sześć lat, niedostatki w infrastrukturze dydaktycznej oraz badawczej przestaną być, zasadnym do tej pory, wyjaśnieniem kiepskich pozycji polskich uczelni w światowych czy europejskich rankingach. Historia UJ rozpoczęła się od Collegium Maius Dziś uczelnie w Polsce otrzymują podobny dar – fundusze europejskie, na zakup własnego Collegium: Maius, Novum czy Innego.

16 Czy jesteśmy skazania na sukces? Szanse czy zagrożenia? I.Wolność w nauczaniu (XVI w) II.Swoboda w prowadzeniu badań naukowych (podstawowe- stosowane) III. Autonomia uczelni

17 Jestem optymistą Młodym Polkom i Polakom chce się trochę więcej niż ich rówieśnikom w innych krajach. Nasi studenci bardzo dobrze sobie radzą. sobie w rywalizacji międzynarodowej. Mentalność z dawnych lat zmienia się szybciej niż się spodziewałem. Uczelnie będą coraz lepiej zarządzane. Rozwiną się badania naukowe (NCN, NCBR). Dlatego zwiększy się R polskich uczelni.

18 Twierdzenie o lokalnych geniuszach: Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda "Dla każdego matematyka istnieje otoczenie o promieniu R, w którym jest on najwybitniejszy"

19 Podobnie jest z uczelniami. Wokół każdej można narysować okrąg w którym jest najlepsza.

20 Mniej ważne jest to, czy uczelnia jest publiczna czy niepubliczna, czy ma 648 czy 20 lat Ważniejsze jest to, jakie duże ma R

21 Wszystkim studentom, pracownikom i rektorom, uczelni publicznych i niepublicznych, życzę takiego R To dla porównania


Pobierz ppt "Karol Musioł Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku 24 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google