Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta GROSIK dla Członków Związku Program "Grosik" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie skierowanym do wszystkich członków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta GROSIK dla Członków Związku Program "Grosik" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie skierowanym do wszystkich członków."— Zapis prezentacji:

1 Karta GROSIK dla Członków Związku Program "Grosik" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie skierowanym do wszystkich członków NSZZ "Solidarność". Ideą tego programu jest przedstawienie członkom naszego związku ciekawej oferty, która ma na celu obniżenie kosztów życia codziennego. Każdy kto jest naszym członkiem będzie mógł z tej oferty skorzystać. Bardzo często jest tak że budżety rodzinne są bardzo napięte i szukamy możliwości aby taniej zrobić zakupy. Przeważnie korzystamy z różnych promocji, które są proponowane przez sklepy. Stałe analizowanie cen jest uciążliwe i w wielu przypadkach nie ma na to czasu, dlatego pomyśleliśmy aby pomóc w tym naszym członkom, poprzez wynegocjowanie stałych rabatów na różnego rodzaju zakupy towarów i usług. Program ten pozytywnie został odebrany przez komisje, z którymi były prowadzone wstępne rozmowy i w związku z tym rozpoczęliśmy jego realizację.

2 Pełnomocnicy przyjmują od Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność zamówienia na Karty Rabatowe Grosik oraz wydają Komisjom Zakładowym NSZZ Solidarność karty wyprodukowane przez Solkarta Sp. z o.o. Złożenie zamówienia skutkuje wystawieniem faktury zamawiającemu. Właścicielem Kart Rabatowych Grosik są Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność. Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność przekazują członkom związku Karty Rabatowe Programu Grosik, a odbierają od nich wypełnione i podpisane ankiety. Po ustaniu członkostwa w NSZZ Solidarność należy o tym zdarzeniu powiadomić pełnomocnika regionalnego a ten powiadomi Spółkę Solkarta celem unieważnienia karty. Każdy członek NSZZ Solidarność przystępujący do Programu Grosik zapoznaje się z regulaminem Programu, wypełnia ankietę oraz potwierdza dane zawarte w ankiecie własnoręcznym podpisem. Oryginały ankiet wypełnione i podpisane przez członka NSZZ Solidarność przystępującego do Programu Grosik pełnomocnicy przekazują do Solkarta Sp. z o.o. Wszystkie dokumenty i materiały potrzebne do funkcjonowania Programu Grosik dostępne są na stronie internetowej Solkarta Sp. z o.o.: www.solkarta.pl.www.solkarta.pl Połączenie ze stroną internetową Solkarta Sp. z o.o. jest możliwe ze strony internetowej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność poprzez uaktywnienie miejsca z widoczną Kartą Rabatową Grosik. Zarząd Solkarta Sp.

3 Zasady funkcjonowania Programu Grosik Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przejęła od Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Program Grosik. Jest to program rabatowy, polegający na przekazaniu członkom związku zawodowego Solidarność kart identyfikacyjnych (zawierających imię, nazwisko, kod kreskowy) umożliwiając im w ten sposób dokonywania zakupów z upustem cenowym w placówkach handlowych, punktach usługowych, aptekach, stacjach paliw, które przystąpiły do programu Grosik. Komisja Krajowa do rozpowszechniania tego Programu na terenie całego kraju powołała spółkę prawa handlowego. Spółka nazywa się Solkarta Sp. z o.o. Schemat organizacyjny Programu Grosik (w załączeniu) pokazuje zależności zachodzące podczas realizacji tego Programu między jego uczestnikami. Zarządy Regionów NSZZ Solidarność podejmują uchwałę o przystąpieniu do Programu Grosik, wyznaczają co najmniej dwie osoby, które uchwałą Zarządu Solkarta Sp. z o.o. otrzymują pełnomocnictwo łączne do negocjowania upustów z podmiotami handlowymi, usługowymi, itp. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy określającej zasady udzielania rabatów oraz jego wielkość pełnomocnicy przesyłają do Solkarta Sp. z o.o., a drugi zostawiają przedstawicielowi podmiotu, z którym podpisali umowę. J edną kopię umowy pełnomocnicy przechowują u siebie.

4 Schemat organizacyjny Programu Grosik

5 Regulamin określający zasady udziału w Programie Grosik I. Postanowienia ogólne 1.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Program – Program Grosik; Regulamin – Regulamin określający zasady udziału w Programie Grosik; Karta – karta Grosik; Wydający – SOLKARTA sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk; Partner – podmiot umieszczony na liście Partnerów, udzielający przy zakupie towarów i usług określonego rabatu; Uczestnik – członek NSZZ Solidarność, który przystąpił do Programu Grosik. Pełnomocnik Regionalny - osoba desygnowana w imieniu Regionu NSZZ Solidarność mająca pełnomocnictwo Zarządu SOLKARTA Sp. z o.o. 2.Regulamin określa zasady udziału w Programie. 3.W Programie uczestniczą członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) Solidarność. 4.Regulamin wraz z listą Partnerów obejmuje wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie podpisu pod Oświadczeniem i odebranie Karty. 5.Wydający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnego z Regulaminem wykorzystania Karty.

6 II. Warunki przystąpienia do Programu 1. Członek NSZZ Solidarność przystępuje do Programu za pośrednictwem podstawowej jednostki organizacyjnej NSZZ Solidarność, w której jest zrzeszony. 2. Przystąpienie następuje poprzez zaakceptowanie Regulaminu, złożeniu oświadczenia i odebranie Karty. 3. Lista Partnerów Programu umieszczona jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl. III. Zasady Programu 1. Uczestnik otrzymuje opatrzoną między innymi kodem kreskowym Kartę. 2. Karta jest własnością Wydającego. 3. Osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i listą Partnerów. 4. Informacje o zmianach Regulaminu i listy Partnerów dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej: www.solkarta.pl 5. W przypadku rezygnacji z członkowstwa w NSZZ Solidarność Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu Karty Wydającemu lub podstawowej jednostce organizacyjnej NSZZ Solidarność, w której jest zrzeszony. 6. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową, płatniczą, ani debetową. 7. Okazanie Karty uprawnia do uzyskania rabatu na towary lub usługi zakupione w punkcie sprzedaży Partnera. 8. Lista Partnerów dostępna jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl


Pobierz ppt "Karta GROSIK dla Członków Związku Program "Grosik" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie skierowanym do wszystkich członków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google