Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U DZIAŁ W V EDYCJI P RZEDSZKOLNEGO P ROGRAMU E DUKACJI A NTYNIKOTYNOWEJ C ZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. N AUCZYCIELKI DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY ( 5- LATKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U DZIAŁ W V EDYCJI P RZEDSZKOLNEGO P ROGRAMU E DUKACJI A NTYNIKOTYNOWEJ C ZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. N AUCZYCIELKI DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY ( 5- LATKI."— Zapis prezentacji:

1

2 U DZIAŁ W V EDYCJI P RZEDSZKOLNEGO P ROGRAMU E DUKACJI A NTYNIKOTYNOWEJ C ZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. N AUCZYCIELKI DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY ( 5- LATKI ) PROWADZIŁY CYKL 5 ZAJĘĆ, W KTÓRYCH DZIECI UCZYŁY SIĘ ŚWIADOMEJ UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH, W KTÓRYCH INNE OSOBY PALĄ PRZY NICH PAPIEROSY. Z ORGANIZOWAŁY WYCIECZKĘ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRZEDSZKOLA W CELU OBSERWACJI I POZNANIA RÓŻNEGO RODZAJU DYMÓW. P ODCZAS ZAJĘĆ NAUCZYCIELKI STOSOWAŁY METODY AKTYWIZUJĄCE : DRAMA, WYCIECZKA, PIOSENKA, BURZA MÓZGÓW. R EALIZUJĄC PROGRAM NAUCZYCIELKI PODEJMOWAŁY TAKIE DZIAŁANIA, KTÓRE SKONCENTROWANE SĄ NA POBUDZANIU ORAZ STYMULACJI RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO : ZABAWY TWÓRCZEJ, KONSTRUKCYJNEJ, GRUPOWEJ, TEMATYCZNEJ. D ZIECI WYKAZAŁY DUŻE ZAANGAŻOWANIE, GDYŻ NIEJEDNOKROTNIE TEMAT DYMU PAPIEROSOWEGO BYŁ IM BARDZO BLISKI. M AMO, TATO, WOLĘ WODĘ – PRZYŁĄCZANIE SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO MAJĄCEGO NA CELU PODKREŚLENIE ROLI WODY W CODZIENNEJ DIECIE DZIECKA ORAZ POMOC W KSZTAŁTOWANIU PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH WŚRÓD NAJMŁODSZYCH. P ROGRAM REALIZOWALIŚMY JUŻ KOLEJNY ROK. Z ROKU NA ROK, WZRASTA ŚWIADOMOŚĆ DZIECI NA TEMAT DOBROCZYNNOŚCI DZIAŁANIA WODY W RÓŻNYCH ASPEKTACH ŻYCIA. P ODCZAS TRWANIA PROJEKTU POZNAWALIŚMY ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA. P OPRZEZ EDUKACJĘ ORAZ ZABAWĘ PODKREŚLAMY ROLĘ WODY W CODZIENNEJ DIECIE. Z ACHĘCAMY DZIECI DO PICIA WODY. W NASZYM PRZEDSZKOLU MAMY DYSTRYBUTORY Z WODĄ. S TARSZE DZIECI SAME NALEWAJĄ SOBIE WODĘ GDY SĄ SPRAGNIONE, MŁODSZYM POMAGAJĄ PANIE.

3 Z DROWY D ZIEŃ U RODZIN W PRZEDSZKOLU TO WIELE RADOŚCI I DUŻA DAWKA WITAMIN DLA KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA. Z ASTĄPILIŚMY SŁODKOŚCI PRZYNOSZONE TEGO DNIA PYSZNYMI OWOCAMI I WARZYWAMI. D ZIECI SZYBKO POLUBIŁY TĘ FORMĘ OBCHODZENIA URODZIN JAK I RODZICE, CO NIEKTÓRZY PRZYNOSZĄC PEŁNE KOSZE WITAMIN NA DZIEŃ URODZIN SWOICH POCIECH. J ESIEŃ TO OKRES ZBIORÓW I KOLEJNY PRETEKST DO SZERZENIA ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW. Pełna skrzynia smakołyków Mniam mniam…. lubimy witaminki

4 B AL W ARZYWNO - O WOCOWY TO ŚWIETNA ZABAWA I KOLEJNY DZIEŃ PEŁEN WITAMIN. D ZIECI PRZEBIERAJĄ SIĘ ZA WYBRANY OWOC CZY WARZYWO. I TU WIELKIE UKŁONY W STRONĘ R ODZICÓW, KTÓRZY WYKAZUJĄ WIELKI POTENCJAŁ TWÓRCZY WIDOCZNY W STROJACH NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW. P ODCZAS BALU DZIECI MAJĄ OKAZJĘ SPRAWDZIĆ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT WARZYW I OWOCÓW BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSACH, JAK I JĄ WZBOGACIĆ DOŚWIADCZAJĄC WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI. O PRÓCZ TAŃCA PRZY WARZYWNO - OWOCOWEJ NUCIE ZORGANIZOWANO WIELE KONKURENCJI SPORTOWYCH

5 N A BALU POJAWIŁO SIĘ WIELU SMACZNYCH GOŚCI … Zabawa trwa Konkurencje na temat owoców

6 RODZICE SPISALI SIĘ NA MEDAL TWORZĄC POMYSŁOWE STROJE DLA SWOICH POCIECH

7 PANIE PRZYGOTOWAŁY DLA DZIECI KRÓTKĄ INSCENIZACJĘ, OCZYWIŚCIE W WARZYWNYM KLIMACIE

8 R ÓWNIEŻ JESIENNĄ PORĄ ODBYŁY SIĘ OBCHODY Ś WIĘTA D YNI, TEGO DNIA MOŻNA BYŁO SIĘ PRZEBRAĆ Z DYNIĘ I RAZEM Z CAŁYM PRZEDSZKOLEM UCZESTNICZYĆ W RÓŻNYCH AKTYWNOŚCIACH Z DYNIĄ W ROLI GŁÓWNEJ. O DBYŁY SIĘ KONKURSY SPORTOWE GDZIE DZIECI MUSIAŁY WYKAZAĆ SIĘ NIEJEDNOKROTNIE WIELKĄ SIŁĄ NP. KULANIE WIELKIEJ DYNI CZY PODNOSZENIE JEJ. P ANI PROWADZĄCA PRZEDSTAWIŁA KRÓTKI TEATRZYK KUKIEŁKOWY, KUKIEŁKAMI WYKONANYMI PRZEZ DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY. K AŻDA Z GRUP MIAŁA ZA ZADANIE WYKONAĆ DYNIOWE STWORKI, KTÓRE PÓŹNIEJ PIĘKNIE PREZENTOWAŁY SIĘ NA PRZEDSZKOLNYM SKALNIKU. T EGO DNIA W KUCHNI TEŻ KRÓLOWAŁA DYNIA POD POSTACIĄ PYSZNEJ ZUPY, SURÓWKI Z PESTKAMI DYNI, PIECZYWEM Z PESTKAMI DYNI. P ANIE Z NAJSTARSZEJ GRUPY WRAZ Z DZIEĆMI UPIEKŁY ZDROWE CIASTECZKA DYNIOWE.

9 DYNIOWE MENU : PYSZNA ZUPA DYNIOWA, CIASTECZKA Z PESTKAMI DYNI

10 A KCJA PROMOWANIA ZDROWIA WYSZŁA RÓWNIEŻ W KIERUNKU RODZICÓW, KTÓRZY MIELI OKAZJĘ UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU W NASZYM PRZEDSZKOLU PT. O DŻYWIANIE NATURALNE SKIEROWANE KU WZMACNIANIU ODPORNOŚCI. P ROGRAM SPOTKANIA OBEJMOWAŁ OMÓWIENIE TEMATÓW : O DŻYWIANIE NATURALNE SKIEROWANE KU WZMACNIANIU ODPORNOŚCI. W TEMACIE BYŁA MOWA O PIRAMIDZIE ŻYWIENIA, ZDROWYCH ZAMIENNIKACH, RÓWNIEŻ SŁODYCZACH ORAZ O PRODUKTACH, KTÓRE NIE SĄ WSKAZANE W DIECIE DZIECI ZE WZGLĘDU NA ICH SKŁAD CHEMICZNY TJ. DODATKI I JAKI MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA ZDROWIE DZIECI, A TYM SAM JAKI WPŁYW ŻYWIENIE MOŻE MIEĆ NA BUDOWANIE ODPORNOŚCI. R ODZICE PRZEKONALI SIĘ NA SOBIE PODCZAS DEGUSTACJI RÓŻNYCH PYSZNOŚCI, ŻE WARTO WIEDZIEĆ CO SIĘ MA NA TALERZU.

11 W RAMACH ZAGADNIEŃ B EZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – ZORGANIZOWALIŚMY SPOTKANIE Z PANIĄ POLICJANT, KTÓRA POKAZYWAŁA DZIECIOM JAK SIĘ ZACHOWAĆ W RAZIE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI, GDZIE ZADZWONIĆ, KOGO POINFORMOWAĆ O ZDARZENIU. D ZIECI UCZYŁY SIĘ RÓWNIEŻ JAK ZACHOWAĆ SIĘ W KONTAKCIE Z PSEM, GDY TEN CHCE NAS ZAATAKOWAĆ. P ODCZAS CODZIENNYCH ZAJĘĆ WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI W SWOICH GRUPACH PRZEKAZYWAŁY DZIECIOM WIEDZĘ NA TEMAT INSTYTUCJI DBAJĄCYCH O PORZĄDEK, CZY ZASADACH ZACHOWANIA SIĘ TAK, ABY WSZYSCY BYLI BEZPIECZNI. K AŻDA Z GRUP WYPRACOWAŁA SOBIE WŁASNY KODEKS GRUPOWY, KTÓRY ZOSTAJE ZAPRZYSIĘŻONY, POWIESZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU W SALI I PRZEDE WSZYSTKIM PRZESTRZEGANY. N AUCZYCIELKI DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PRZYPOMINAJĄ W KAŻDEJ SYTUACJI O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA CZY TO W SALI CZY POZA PRZEDSZKOLEM.

12 K ORZYSTAJĄC Z UPRZEJMOŚCI JEDNEGO Z RODZICÓW UDAŁO SIĘ ZORGANIZOWAĆ WYCIECZKĘ, ABY MÓC POZNAĆ ZAWÓD STRAŻAKA OD PODSZEWKI. Z NAJSTARSZĄ Z GRUP WYBRALIŚMY SIĘ DO S ZKOŁY A SPIRANTÓW P AŃSTWOWEJ S TRAŻY P OŻARNEJ W P OZNANIU. M IELIŚMY OKAZJĘ UCZESTNICZENIA W ĆWICZENIACH, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ NA POLIGONIE STRAŻACKIM, NA ŻYWO WIDZIEĆ UGASZENIE PALĄCEGO SIĘ SAMOCHODU, PRZEKONAĆ SIĘ JAK TO JEST JECHAĆ WOZEM STRAŻACKIM OCZYWIŚCIE Z WŁĄCZONĄ SYRENĄ. W YCIECZKA BYŁA NIESAMOWITYM PRZEŻYCIEM DLA PRZEDSZKOLAKÓW JAK I DLA PAŃ.

13 JAK TO JEST BYĆ STRAŻAKIEM PRZEKONAŁ SIĘ KAŻDY Z NAS PRZEDSZKOLAKI W AKCJI LECZ... …NA POLIGONIE DALIŚMY WYKAZAĆ SIĘ JEDNAK STRAŻAKOM

14 N ASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE WIELE ZAJĘĆ RUCHOWYCH, KTÓRE PANIE PROWADZĄ W SWOICH SALACH CZY NA OGRODZIE : ZABAWY RUCHOWE, KONKURENCJE SPORTOWE KORZYSTAJĄC ZE SPRAWDZONYCH METOD MIN. M ETODA R UCHU R OZWIJAJĄCEGO W ERONIKI S HERBORNE CZY POŁĄCZENIA MUZYKI I RUCHU M ETODA B ATTI S TRAUSS, ELEMENTY JOGI DLA DZIECI. D ZIECI WYKAZUJĄ DUŻĄ AKTYWNOŚĆ NA TEGO RODZAJU ZAJĘCIACH. W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH DZIECI UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH TANECZNYCH, GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, KARATE, PIŁCE NOŻNEJ. S ZCZEGÓLNIE ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ PRZYDAŁY SIĘ DZIECIOM, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W T URNIEJU P IŁKI N OŻNEJ, GDZIE NIE UDAŁO NAM SIĘ ZDOBYĆ PIERWSZEGO MIEJSCA NIESTETY, ALE RYWALIZACJA BYŁA ZACIĘTA. D ZIECI WRÓCIŁY Z UŚMIECHEM NA TWARZY I CHĘCIĄ DALSZEGO DOSKONALENIA GRY W PIŁKĘ, WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNYCH TURNIEJACH.

15 DZIEŃ SPORTU W ZAPRZYJAŹNIONYM PRZEDSZKOLU NR 9 ORAZ TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Grunt to równowagaZacięta walka

16 D ZIELNY PACJENT – WŁĄCZANIE PRZEDSZKOLAKÓW DO AKCJI PROMUJĄCYCH ZDROWIE - ZORGANIZOWALIŚMY DLA WSZYSTKICH DZIECI Z PRZEDSZKOLA SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI W RAMACH AKCJI P IERWSZA P OMOC Z M ISIEM. K AŻDY PRZEDSZKOLAK MIAŁ MOŻLIWOŚĆ OPATRZYĆ RANY SWOICH UKOCHANYCH DZIELNYCH PACJENTÓW – MISIÓW, KTÓRE TEGO DNIA TAK CHĘTNIE ODWIEDZIŁY PRZEDSZKOLE. D ZIECI DOWIEDZIAŁY SIĘ JAK ZACHOWAĆ SIĘ GDY KTOŚ NP. SIĘ SKALECZY, CZY ZŁAMIE NOGĘ, KOGO POINFORMOWAĆ, JAK I JAKI NUMER WYBRAĆ NA TELEFONIE. Z AJĘCIA MIAŁY PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYCZNY CHARAKTER I KAŻDE DZIECKO MOGŁO AKTYWNIE W NICH UCZESTNICZYĆ. Wiemy gdzie czyhają na nas niebezpieczeństwa Wiemy jak i kogo prosić o pomoc

17 N ASZE MISIAKI OKAZAŁY SIĘ BARDZO DZIELNYMI PACJENTAMI

18 O GÓLNOPOLSKI P ROGRAM P ROFILAKTYKI Z DROWOTNEJ A KADEMIA A QUAFRESH BYŁ REALIZOWANY KOLEJNY JUŻ RAZ PRZEZ CAŁE PRZEDSZKOLE. W RAMACH ZAJĘĆ DZIECI UCZYŁY SIĘ JAK DBAĆ O ZĘBY, JAK JE SZCZOTKOWAĆ ABY JAK NAJDŁUŻEJ MIEĆ PIĘKNY UŚMIECH. C ODZIENNE SZCZOTKOWANIE ZĘBÓW W PRZEDSZKOLU TO OKAZJA ABY SPRAWDZIĆ I POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ DZIECI NA TEMATY ZWIĄZANE Z HIGIENĄ JAMY USTNEJ. U DAŁO SIĘ RÓWNIEŻ ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE Z JEDNĄ Z MAM NASZEGO PRZEDSZKOLAKA, KTÓRA JEST POMOCĄ DENTYSTYCZNĄ. P ANI SPOTKAŁA SIĘ Z KAŻDĄ GRUPĄ DZIECI OSOBNO ABY OMÓWIĆ PROBLEMY DOTYCZĄCE HIGIENY JAMY USTNEJ. N A SPOTKANIACH PREZENTOWANE BYŁY FILMY, MODELE JAMY USTNEJ W KTÓREJ DZIECI MOGŁY SAMODZIELNIE POPRÓBOWAĆ PRAWIDŁOWEGO MYCIA ZĘBÓW PO UPRZEDNIM INSTRUKTAŻU.

19 R ODZICE RÓWNIEŻ WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ PROMOCJI ZDROWIA. Z OKAZJI DNIA DZIECKA WYSTAWILI PRZEDSTAWIENIE - OCZYWIŚCIE W ZDROWYM TONIE PT. RZEPKA

20 C IĄGNĘLI, CIĄGNĘLI, CIĄGNĘLI … AŻ SIĘ UDAŁO ! R ADOŚCI BYŁO WIELE A BRAWA OGROMNE

21 I TAKI BYŁ TO WŁAŚNIE ROK … K OLEJNY BARDZO ZDROWY ROK !


Pobierz ppt "U DZIAŁ W V EDYCJI P RZEDSZKOLNEGO P ROGRAMU E DUKACJI A NTYNIKOTYNOWEJ C ZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. N AUCZYCIELKI DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY ( 5- LATKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google