Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum Dwujęzyczne ID grupy: 98/16_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Gęstość ciał Semestr/rok szkolny: II semestr 2009/2010

3 Nasze pierwsze spotkanie
Dnia r. odbyły się nasze pierwsze zajęcia, jednak już wcześniej się zapoznaliśmy. Grupa matematyczno-fizyczna składa się z osób, które uczęszczają do jednej klasy, a więc nasze pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie aby pogłębić nasze relacje, udaliśmy się na biwak integracyjny do Grodzewa.

4 Biwak integracyjny w Grodzewie

5 Test r. każdy z nas rozwiązał test sprawdzający naszą wiedzę na temat zjawisk dotyczących gęstości oraz innych dziedzin matematyki i fizyki. Nasz sprawdzian wiedzy przebiegł pomyślnie i wynieśliśmy z niego wiele nowych wiadomości.

6 Zapoznanie się z projektem gęstość
Podczas naszych pierwszych zajęć naukowych rozszerzyliśmy naszą wiedzę na temat pojęcia gęstości i związanych z nią zjawisk. Dowiedzieliśmy się o podstawowych jednostkach układu SI. Zastosowaliśmy wzory do obliczenia prostych przykładów.

7 Zajęcia z doświadczeniami
Tematem naszych kolejnych zajęć było obliczanie gęstości danych przedmiotów ( tj. kamienne jajko , piłka ) poprzez przeprowadzanie doświadczeń. Uczestnicy projektu zaopatrzyli się w słoiki z wodą oraz przybory do pomiarów ( waga , miara itp.). Następnym etapem doświadczenia było zważenie i wrzucenie obiektu do słoika z wodą oraz pomiar wyporności wody. Za pomocą przygotowanych przyborów i nowopoznanych wzorów obliczyliśmy objętość, a następnie gęstość przedmiotów.

8 Kurze jajko Podczas kolejnych zajęć omawialiśmy temat dotyczący gęstości kurzego jajka. Dowiedzieliśmy się ,że żółtko ma inną gęstość niż ,,białko” ,lecz po ugotowaniu ujednolicają się. Tym samym zmienia się gęstość jajka. PO

9 Maszyny proste – dźwignia dwustronna
Mechanizm dźwigniowy Maszyny proste – dźwignia dwustronna

10 Zawartość prezentacji - DOŚWIADCZENIE NR 2
Budowa działania mechanizmu 1 Opis mechanizmu 2 Schemat działania 3 Zdjęcia mechanizmu 4

11 Opis działania mechanizmu
Zadaniem mechanizmu dźwigniowego jest załączenie drugiego urządzenia (obwodu elektrycznego). Na pływak zanurzony w wodzie działa siła wyporu skierowana ku górze. Siła ta powoduje unoszenie jednego końca ramienia, natomiast drugi – zakończony „włącznikiem” dociska styki i zamyka obwód elektryczny powodując świecenie żarówki.

12 Budowa 1 2 3 4 5 Dźwignia dwustronna Zbiornik z wodą Pływak Włącznik
Obwód elektryczny

13 ZDJĘCIA MECHANIZMU Obwód elektryczny Pływak w zbiorniku
Załączanie obwodu

14 Schemat działania

15 Schemat działania woda

16 Schemat działania

17 Schemat działania woda

18 Schemat działania

19 Schemat działania woda

20 Wykład 10 czerwca odwiedził nas doktor pan Przemysław Grzybowski – wykładowca nauk fizycznych na Uniwersytecie Poznańskim . Przeprowadził z nami bardzo interesujący wykład. Tematem wykładu były naturalne silniki w przyrodzie. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące konwekcji , termowizji ,procesów zachodzących na słońcu oraz powstawania rzadkich zjawisk atmosferycznych. Wykład trwał 4 godziny więc przez ten czas zdążyliśmy przyswoić dużo informacji.

21 Konwekcja

22 Słońce

23 Erupcja wulkanu

24 Widok z kamery termowizyjnej

25 Zorza polarna

26 Wyjazd na wycieczkę W dniach r. odbyła się wycieczka naukowa. Podczas wyjazdu udało nam się wypocząć oraz zwiedzić wiele ciekawych miejsc:

27 FROMBORK

28 Planetarium i obserwatorium

29 Mikołaj Kopernik – polski astronom
Polski astronom, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616 r. w indeksie ksiąg zakazanych. 

30 Mikołaj Kopernik ( )

31 Teoria Heliocentryczna
Mikołaj Kopernik w I rozdziale swojego dzieła dokonał przeglądu wszystkich znanych wówczas teorii na temat ruchów planet i poparł tę teorię nowymi obliczeniami uzyskanymi dzięki obserwacji i zastosowaniu bardziej rozwiniętej matematyki. Przewrót dokonany przez Mikołaja Kopernika polegał na odwadze myślenia i przeciwstawienia się autorytetom i panującym fałszywym poglądom. Kopernik zainicjował powstanie nowożytnej nauki, która zdobyła świadomość, iż w nauce nie ma niepodważalnych twierdzeń.

32 Teoria Mikołaja Kopernika
Zgodnie z pierwotną koncepcją Kopernika planety poruszają się wokół słońca po okręgach. Kopernik zaproponował swój model, aby wyeliminować konieczność zakładania, że niektóre planety krążą po dodatkowych pętlach zwanych epicyklami. Kopernik musiał założyć istnienie znacznie większej liczby epicykli niż było to w teorii Ptolemeusza, a mimo to, wciąż dawała ona znacznie mniej zgodne z doświadczeniem wyniki. Zakładając, że Ziemia wiruje wokół własnej osi przechodzącej przez oba bieguny można wyjaśnić obracanie się całej sfery niebieskiej w cyklu 24-godzinnym.

33 Mikołaj Kopernik oprócz
astronomii zajmował się także matematyką, geografią, filozofią medycyną, był katolickim duchowym, strategiem i naukowcem w pełnym słowa tego znaczeniu.

34 Malbork Zamek krzyżacki w Malborku- trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad m³. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.

35 Zamek Krzyżacki

36 Gdańsk Żuraw– dźwig portowy Gdańska usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej. W obecnym kształcie żuraw zbudowano w latach Służył przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku towarów i balastu na statki oraz do stawiania ich masztów. Urządzenie było w stanie podnieść ciężar czterech ton na wysokość jedenastu metrów. Mechanizmem są dwa bębny o średnicy około sześciu metrów. Jako siłę napędową wykorzystywano ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów.

37 Brama żuraw w gdańsku

38 Prezentacje przygotowali pod czujnym okiem P. Edyty nowak- polskiej:
~ Anita Labrzycka ~ Lidia Adamczak ~ Nikola Rożkiewicz ~ Wiktoria Jurga ~ Wioletta Kędziora ~ Dawid Kania ~ Filip Michalak ~ Jakub Rożek

39


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google