Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska. Misja Zespołu OGB Być zaufanym doradcą, zarządzającym ryzykiem Klienta w sposób bardziej skuteczny niż On Sam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska. Misja Zespołu OGB Być zaufanym doradcą, zarządzającym ryzykiem Klienta w sposób bardziej skuteczny niż On Sam."— Zapis prezentacji:

1 OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska

2 Misja Zespołu OGB Być zaufanym doradcą, zarządzającym ryzykiem Klienta w sposób bardziej skuteczny niż On Sam

3 Jak się zaczęło Wrzesień 1992 roku – Mariusz Apelski zakłada Kancelarię Brokerską rozpoczyna działalność jako indywidualny broker ubezpieczeniowy do września 1998 roku – Mariusz Apelski zdobywa doświadczenie świadcząc usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i na życie dla około 50 podmiotów gospodarczych w całej Polsce, do zespołu Kancelarii Brokerskiej Mariusza Apelskiego dołącza Magdalena Rosiak 25 września 1998 roku – zostaje założona przez Mariusza Apelskiego jako 100% właściciela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCORPION, która w całości przejmuje dorobek Kancelarii Brokerskiej Mariusza Apelskiego

4 1999 rok – do zespołu SCORPION sp. z o.o. dołączają Sławomir Apelski i Robert Królikowski Pierwsze 3 lata działalności 2000 rok – otrzymanie tytułu Laureata LIDER RYNKU 2000 roku oraz nagrody HIT POLAGRA 2000 roku 1999 rok – otrzymanie Dyplomu Nagrody Polskich Ubezpieczeń 1999 roku

5 Pierwsze 3 lata działalności 2000 rok – otrzymanie Medalu Europejskiego Business Centre Club 2001 – zmiana nazwy i loga spółki na OGÓLNOPOLSKA GRUPA BROKERSKA sp. z o.o – uzyskanie jako pierwszy broker ubezpieczeniowy Certyfikatu ISO 9001/2000

6 Dalsze 7 lat działalności 2004 rok – wznowienie ważności Certyfikatu ISO 9001/ rok – otrzymanie tytułu laureata Firma Przyjazna Klientowi 2005 rok – otrzymanie Certyfikatu Najlepsza Jakość Usług 2005 roku 2006 rok – otrzymanie Orderu Finansowego Miesięcznika Home & Market

7 Dalsze 7 lat działalności rok – założenie Polskiego Centrum Likwidacji Szkód sp. z o.o., która przejęła dorobek działalności PCLS s.c. działającej już od 10 lat 2007 rok – otrzymanie Certyfikatu Najlepsza Jakość Usług 2007 roku luty 2008 rok – kolejne wznowienie Certyfikatu ISO 9001/2000

8 Podsumowanie 10 lat działalności Przez 10 lat działalności OGB sp. z o.o. uzyskała pozycję wśród wiodących brokerów ubezpieczeniowych działających na polskim rynku ubezpieczeniowym: doświadczenie w usługach brokerskich dla ponad 500 podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże gospodarki, doświadczenie we współpracy z ok. 40 towarzystwami ubezpieczeniowymi, zdobycie pozycji rynkowej w gronie kilkunastu największych brokerów ubezpieczeniowych.

9 Rebranding Kwiecień przez cały rok Świat bez strat

10 OGB jest częścią APRIL GROUP OGB - Acquisition Car fleet insurance

11 OGB i PCLS częścią April Group Kwiecień 2008 rok z wielkimi sukcesami działa we Francji od 20 lat, Ogólnopolska Grupa Brokerska sp. z o.o. a tym samym Polskie Centrum Likwidacji Szkód sp. z o.o. stają się spółkami APRIL GROUP w ramach międzynarodowej strategii rozwoju tej grupy, która: jest notowana na paryskiej giełdzie, zakończyła 2007 rok obrotem ok.600 mln Euro, posiada kapitalizacj ę ok. 1,7 mld Euro

12 12 Najbliższe plany: K onsolidacj a polskiego rynku brokerskiego w formule MASTER BROKER, w której to APRIL GROUP posiada bardzo duże doświadczeni e. Konsolidacja kapitałowa Konsolidacja biznesowa i/lub

13 13 APRIL OGB - zakres usług Zespół APRIL OGB efektywnie przeprowadzi : badanie prawidłowości i poprawności zawartych umów ubezpieczenia, identyfikacje i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności, planowanie i organizację polityki ochrony ubezpieczeniowej, analizy porównawcze ofert Ubezpieczycieli wraz z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji, szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód, przygotowywanie instrukcji i procedur. przygotowywanie projektów dokumentów ubezpieczenia, wdrażanie programów, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia, raportowanie realizacji programów, przygotowywanie statystyk szkodowych, administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych, reprezentowanie lub merytoryczny nadzór w procesie likwidacji szkód,

14 14 APRIL OGB: Partnerzy – zakres usług We współpracy z Partnerami, zespół APRIL OGB jest gotowy do: organizacji ubezpieczeń indywidualnych, programów indywidualnych, branżowych, wyceny składników majątku dla celów ubezpieczeniowych, sporządzanie technicznych ekspertyz i technicznych analiz ocen ryzyka, poprowadzenia zastępstwa prawnego, organizacji usług rzeczoznawczych w procesie likwidacji szkód.

15 15 APRIL PCLS – zakres usług : Zespół APRIL PCLS profesjonalnie oferuje : sprzedaż produktów ubezpieczeniowych szerokiego grona Ubezpieczycieli, przygotowanie analiz porównawczych warunków ubezpieczeń wraz z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji, przygotowanie wycen pojazdów dla celów ubezpieczeniowych, wystawianie i dostarczanie dokumentów ubezpieczenia, przygotowanie statystyk szkodowych, administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych, prowadzenie procesu pełnej likwidacji szkody, prowadzenie merytorycznego nadzoru nad procesem likwidacji szkody przeprowadzanym przez ubezpieczycieli, prowadzenie postępowań regresowych w imieniu Ubezpieczycieli, szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód.

16 16 APRIL PCLS: Partnerzy – zakres usług We współpracy z Partnerami, zespół APRIL PCLS jest gotowy do: wyceny składników majątku dla celów ubezpieczeniowych, badanie prawidłowości i poprawności zawartych umów ubezpieczenia, sporządzanie technicznych ekspertyz i technicznych analiz ocen ryzyka, planowanie i organizację polityki ochrony ubezpieczeniowej. identyfikacje i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności,

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska. Misja Zespołu OGB Być zaufanym doradcą, zarządzającym ryzykiem Klienta w sposób bardziej skuteczny niż On Sam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google