Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska"— Zapis prezentacji:

1 OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska
1

2 Misja Zespołu OGB „Być zaufanym doradcą,
zarządzającym ryzykiem Klienta w sposób bardziej skuteczny niż On Sam” 2

3 Jak się zaczęło Wrzesień 1992 roku – Mariusz Apelski zakłada Kancelarię Brokerską rozpoczyna działalność jako indywidualny broker ubezpieczeniowy do września 1998 roku – Mariusz Apelski zdobywa doświadczenie świadcząc usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i na życie dla około 50 podmiotów gospodarczych w całej Polsce, do zespołu Kancelarii Brokerskiej Mariusza Apelskiego dołącza Magdalena Rosiak 25 września 1998 roku – zostaje założona przez Mariusza Apelskiego jako 100% właściciela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCORPION, która w całości przejmuje dorobek Kancelarii Brokerskiej Mariusza Apelskiego 3

4 Pierwsze 3 lata działalności
1999 rok – do zespołu SCORPION sp. z o.o. dołączają Sławomir Apelski i Robert Królikowski 1999 rok – otrzymanie Dyplomu „Nagrody Polskich Ubezpieczeń roku” 2000 rok – otrzymanie tytułu Laureata „LIDER RYNKU roku oraz nagrody HIT POLAGRA 2000 roku 4

5 Pierwsze 3 lata działalności
2000 rok – otrzymanie Medalu Europejskiego Business Centre Club 2001 – zmiana nazwy i loga spółki na OGÓLNOPOLSKA GRUPA BROKERSKA sp. z o.o. 2001 – uzyskanie jako pierwszy broker ubezpieczeniowy Certyfikatu ISO 9001/2000 5

6 Dalsze 7 lat działalności
2004 rok – wznowienie ważności Certyfikatu ISO 9001/2000 2004 rok – otrzymanie tytułu laureata „Firma Przyjazna Klientowi” 2005 rok – otrzymanie Certyfikatu „Najlepsza Jakość Usług 2005 roku” 2006 rok – otrzymanie Orderu Finansowego Miesięcznika Home & Market 6

7 Dalsze 7 lat działalności
rok – założenie Polskiego Centrum Likwidacji Szkód sp. z o.o., która przejęła dorobek działalności PCLS s.c. działającej już od 10 lat 2007 rok – otrzymanie Certyfikatu „Najlepsza Jakość Usług roku luty 2008 rok – kolejne wznowienie Certyfikatu ISO 9001/2000 7

8 Podsumowanie 10 lat działalności
Przez 10 lat działalności OGB sp. z o.o. uzyskała pozycję wśród wiodących brokerów ubezpieczeniowych działających na polskim rynku ubezpieczeniowym: doświadczenie w usługach brokerskich dla ponad 500 podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże gospodarki, doświadczenie we współpracy z ok. 40 towarzystwami ubezpieczeniowymi, zdobycie pozycji rynkowej w gronie kilkunastu największych brokerów ubezpieczeniowych. 8

9 Kwiecień przez cały rok
Rebranding Kwiecień przez cały rok Świat bez strat 9

10 OGB jest częścią APRIL GROUP
Acquisition 2008 Car fleet insurance 10

11 OGB i PCLS częścią April Group
Kwiecień 2008 rok Ogólnopolska Grupa Brokerska sp. z o.o. a tym samym Polskie Centrum Likwidacji Szkód sp. z o.o. stają się spółkami APRIL GROUP w ramach międzynarodowej strategii rozwoju tej grupy, która: z wielkimi sukcesami działa we Francji od 20 lat, jest notowana na paryskiej giełdzie, zakończyła 2007 rok obrotem ok.600 mln Euro, posiada kapitalizację ok. 1,7 mld Euro 11

12 Konsolidacja kapitałowa
Najbliższe plany: 12 Konsolidacja polskiego rynku brokerskiego w formule MASTER BROKER, w której to APRIL GROUP posiada bardzo duże doświadczenie. Konsolidacja kapitałowa i/lub Konsolidacja biznesowa 12

13 APRIL OGB - zakres usług
13 Zespół APRIL OGB efektywnie przeprowadzi : badanie prawidłowości i poprawności zawartych umów ubezpieczenia, identyfikacje i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności, planowanie i organizację polityki ochrony ubezpieczeniowej, analizy porównawcze ofert Ubezpieczycieli wraz z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji, przygotowywanie projektów dokumentów ubezpieczenia, wdrażanie programów, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia, raportowanie realizacji programów, przygotowywanie statystyk szkodowych, administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych, reprezentowanie lub merytoryczny nadzór w procesie likwidacji szkód, szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód, przygotowywanie instrukcji i procedur. 13

14 APRIL OGB: Partnerzy – zakres usług
14 We współpracy z Partnerami, zespół APRIL OGB jest gotowy do: organizacji ubezpieczeń indywidualnych, programów indywidualnych, branżowych, wyceny składników majątku dla celów ubezpieczeniowych, sporządzanie technicznych ekspertyz i technicznych analiz ocen ryzyka, poprowadzenia zastępstwa prawnego, organizacji usług rzeczoznawczych w procesie likwidacji szkód. 14

15 APRIL PCLS – zakres usług:
15 Zespół APRIL PCLS profesjonalnie oferuje : sprzedaż produktów ubezpieczeniowych szerokiego grona Ubezpieczycieli, przygotowanie analiz porównawczych warunków ubezpieczeń wraz z rekomendacją najkorzystniejszej propozycji , przygotowanie wycen pojazdów dla celów ubezpieczeniowych, wystawianie i dostarczanie dokumentów ubezpieczenia, przygotowanie statystyk szkodowych, administrowanie dokumentami ubezpieczeniowymi, prowadzenie bazy danych, prowadzenie procesu pełnej likwidacji szkody, prowadzenie merytorycznego nadzoru nad procesem likwidacji szkody przeprowadzanym przez ubezpieczycieli, prowadzenie postępowań regresowych w imieniu Ubezpieczycieli , szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz procesu likwidacji szkód. 15

16 APRIL PCLS: Partnerzy – zakres usług
16 We współpracy z Partnerami, zespół APRIL PCLS jest gotowy do: wyceny składników majątku dla celów ubezpieczeniowych, identyfikacje i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności, badanie prawidłowości i poprawności zawartych umów ubezpieczenia, sporządzanie technicznych ekspertyz i technicznych analiz ocen ryzyka, planowanie i organizację polityki ochrony ubezpieczeniowej. 16

17 Dziękuję za uwagę 17


Pobierz ppt "OGB - Ogólnopolska Grupa Brokerska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google