Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Środki niewygasające w 2008 r. I. Uzyskanie do 15 października informacji od beneficjentów w zakresie: sumy transz dotacji rozwojowej planowanych na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Środki niewygasające w 2008 r. I. Uzyskanie do 15 października informacji od beneficjentów w zakresie: sumy transz dotacji rozwojowej planowanych na."— Zapis prezentacji:

1 1 Środki niewygasające w 2008 r. I. Uzyskanie do 15 października informacji od beneficjentów w zakresie: sumy transz dotacji rozwojowej planowanych na 2008 r. (zgodnie z harmonogramem płatności), kwoty otrzymanych transz w 2008 r., planowanych do otrzymania (do końca 2008 r.) transz dotacji rozwojowej (z podaniem przewidywanego miesiąca i kwoty) środków, które pozostaną niewydatkowane w bieżącym roku budżetowym

2 2 Środki niewygasające w 2008 r.

3 3 II. Obowiązek zwrotu do 30 listopada br. środków zgłoszonych jako środki niewykorzystane w bieżącym roku.

4 4 Środki niewygasające w 2008 r. III. Każdy beneficjent powinien do 15 stycznia 2009 r. złożyć rozliczenie kasowe środków otrzymanych i wydatkowanych w 2008 roku w ramach dotacji rozwojowej wg stanu na 31.12.2008r. (przykładowy wzór rozliczenia w załączniku)

5 5 Środki niewygasające w 2008 r.

6 6 IV. Środki, które nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku beneficjenci muszą: 1) zgłosić do 15 października do IP/IP2 jako środki, które nie zostaną wydatkowane do końca br. Beneficjent powinien zgłoszoną kwotę zwrócić do 30 listopada na rachunek wskazany przez IP/IP2, 2) w przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z pkt 1 zwrócić środki do 15 stycznia 2009 r.

7 7 Zwrot środków W przypadku zgłoszenia środków i ich zwrotu do 30 listopada możliwe jest przyjęcie następujących rozwiązań: jeżeli zgłoszona przez beneficjenta niewydatkowana kwota, przewyższa kwotę kolejnych transz dotacji planowanych do przekazania przez IP/IP2 w danym roku budżetowym, beneficjent do dnia 30 listopada danego roku zwraca różnicę na rachunek wskazany przez IP/IP2 i jednocześnie nie otrzymuje w danym roku kolejnej transzy wskazanej w harmonogramie (przykład 1)

8 8 Zwrot środków c.d. jeżeli zgłoszona przez beneficjenta niewydatkowana kwota jest niższa niż kwota kolejnych transz dotacji planowanych do przekazania przez IP/IP2 w danym roku budżetowym to kolejna transza przekazana beneficjentowi w danym roku zgodnie z harmonogramem płatności zostanie pomniejszona o kwotę, która nie zostanie wydatkowana (przykład 2)

9 9 Zwrot środków c.d. jeżeli zgłoszona przez beneficjenta niewydatkowana kwota jest równa kwocie kolejnych transz dotacji planowanych do przekazania przez IP/IP2, wówczas beneficjent nie ma obowiązku zwrotu środków do 30 listopada i jednocześnie nie otrzyma w danym roku kolejnej transzy wskazanej w harmonogramie płatności (przykład 3)

10 10 Środki niewygasające w 2008 r. Środki zgłoszone przez beneficjenta jako niewydatkowane w danym roku oraz zwrócone do 30 listopada br. będą ponownie dostępne do końca stycznia 2009 r. W przypadku dokonania korekt przez IP2/IP lub MRR/MF część środków (zaakceptowana przez MF jako środki niewygasające) będzie dostępna do końca stycznia 2009r., pozostała część do końca lutego 2009r. (z pierwszej transzy dotacji rozwojowej na 2009r.).

11 11 Środki niewygasające w 2008 r. Środki, które nie zostały zgłoszone do IP/IP2 jako środki niewydatkowane w danym roku, pozostające na rachunku beneficjenta wg stanu na dzień 31.12.2008r. podlegają zwrotowi do 15 stycznia 2009r. Środki będą ponownie przekazane beneficjentom po otrzymaniu przez IP/IP2 środków z I transzy dotacji rozwojowej na 2009r. (do końca lutego 2009r.).

12 12 Środki niewygasające w 2008 r. IP może zgłaszać jako środki niewygasające środki, które przekazała lub planuje przekazać beneficjentom do końca 2008 r. IP/IP2 powinna dokonać analizy oraz ewentualnej korekty kwot zgłoszonych przez beneficjentów jako środków niewykorzystanych w danym roku budżetowych podczas zgłaszania ich do środków niewygasających.


Pobierz ppt "1 Środki niewygasające w 2008 r. I. Uzyskanie do 15 października informacji od beneficjentów w zakresie: sumy transz dotacji rozwojowej planowanych na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google