Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych - jak je ugryźć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych - jak je ugryźć?"— Zapis prezentacji:

1

2 Bazy danych - jak je ugryźć?
Wykład wprowadza do tematyki baz danych. W ramach wykładu zaprezentowane zostanie wprowadzenie do relacyjnego modelu danych. Zdefiniowane zostaną pojęcia : dane, informacja, wiedza oraz baza danych. Pojęcia podstawowe : tabela relacyjna, cechy tabeli relacyjnej, klucz podstawowy i klucz obcy. Przedstawione zostanie pojęcie Systemu Zarządzania Bazami Danych. Pokazane zostaną anomalie związane z modyfikacją danych i sposoby ich rozwiązywania. Omówione zostaną przykłady korzystania z baz danych. informatyka +

3 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

4 Tylko do końca nie wiemy co one znaczą
Dane Liczby, znaki, symbole (i cokolwiek innego) zapisane w celu ich przetwarzania 15,’ Ala’,’ ’, /…/---/…/, ‘Warszawa’, Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. Wniosek : Dane bez uporządkowania i bez umiejętności ich interpretacji to najczęściej „ŚMIETNIK” To są jakieś dane Tylko do końca nie wiemy co one znaczą informatyka +

5 Krótkie podsumowanie informatyka + Dane: znaki liczby teksty dźwięki
obrazy Bez uporządkowania korzystanie z danych jest praktycznie niemożliwe Krótkie podsumowanie podkreślające fakt, że dane mogą być przechowywane w bardzo różnych postaciach ale konieczne jest określenie sposobu ich przechowywania i zasad wykorzystania. Przechowywanie danych najczęściej związane jest z zamiarem ich późniejszego przetwarzania a celem przetwarzania jest pozyskiwanie z gromadzonych danych różnych informacji niezbędnych do działania tej instytucji, która te dane gromadzi. Proces wykorzystywania danych związany jest z ich przetwarzaniem informatyka +

6 Informacja informatyka +
Trudno przytoczyć jedną definicję pojęcia informacja Informacja to taki czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie), aby móc ją wykorzystywać do różnych celów Posługując się powyższym slajdem staramy się wyjaśnić pojęcie informacji. Należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że informacje możemy uzyskiwać poprzez proces przetwarzania danych i ich interpretacji. Mówiąc krótko informacja to sens jaki my nadajemy danym. W kolejnym etapie spróbujemy zdefiniować pojęcie „wiedza”. Informacje możemy „zdobywać” dzięki przetwarzaniu i interpretacji danych . informatyka +

7 Wiedza Podobnie jak w przypadku informacji – trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie wiedza Tak definiował to pojecie Platon : „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania” Kontynuujemy proces wprowadzania pojęć podstawowych do których będziemy odwoływali się w dalszej części wykładu, gdy przejdziemy już do bazy danych. W tej części wykładu należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że widza jest umiejętnością wykorzystania informacja w dowolnej dziedzinie życia. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że wiedza to, miedzy innymi, umiejętność wykorzystania informacji . informatyka +

8 Społeczeństwo informacyjne 1
I znów będziemy mieli problem z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji” (I Kongres Informatyki Polskiej, 1994) I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość należeć będzie do społeczeństw informacyjnych informatyka +

9 Społeczeństwo informacyjne 2
Krótka kontynuacja definiowania pojęcia społeczeństwa informacyjnego. Należy podkreślić fakt, że codziennie korzystamy z wielu atrybutów społeczeństwa informacyjnego, chociażby internetu. Umiejętność korzystania ze zgromadzonych danych jest jedną z podstawowych cech społeczeństwa informacyjnego. informatyka +

10 Podsumowanie części 1 informatyka +
Dane - powstają na różnych etapach działalności gromadzimy dane w celu ich późniejszego wykorzystania przechowując dane należy zapewnić określony porządek Dane Informacje - często powstaje w wyniku przetwarzania i interpretacji danych Wiedza to miedzy innymi umiejętność wykorzystania informacji Informacja Można teraz uporządkować te pojęcia w kontekście baz danych i sposobu i wykorzystania. Dane zbieramy i zapisujemy by na ich podstawie uzyskiwać informacje, które będą stawały się wiedzą, gdy uzupełnimy je o sposoby i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Myślę, że nie trzeba udowadniać tezę, ze współczesne społeczeństwa (społeczeństwa informacyjne) opierają swoje działania i podstawy rozwoju na wiedzy, która jest miedzy innymi pozyskiwana z baz danych. Wiedza Społeczeństwo informacyjne - to także my informatyka +

11 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

12 Porozmawiajmy o danych 1
Uczeń Przedmiot Nauczyciel Data Ocena Tomek Kowal Maria Ciekawa Zosia Nowak Fizyka Informatyka 6 Monika Łagodna Romek Atomek Matematyka Zenon Poważny 5 3 Kontynuowanie rozważań o danych. Widoczne na slajdzie, w nieładzie, różne dane stopniowo przemieszczają się tworząc wstępnie uporządkowane dane. Pomimo poukładania danych „tematycznie” – trudno jeszcze określić ich sens. W drugiej części animacji dane zostają umieszczone w tabeli i dopiero nazwanie kolumn pozwala wstępnie zinterpretować przedstawione dane. Slajd wykonuje się ok. 45 sek. I w tym czasie komentujemy proces porządkowania danych. Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że dane bez ich interpretacji są najczęściej bezużyteczne. W powyższym przykładzie proces częściowej interpretacji danych został zrealizowany poprzez umieszczenie ich w tabeli oraz nazwanie kolumn. Przykład ten posłuży nam do wyprowadzenia definicji informacji. Jak widać - dane bez określonego porządku to chaos … i nie ma z takich danych korzyści Powoli zbiór danych staje się bardziej przejrzysty Jeszcze trochę pracy i powinno być dobrze informatyka + informatyka + 12

13 Porozmawiajmy o danych 2
Gromadzenie danych musi zapewnić porządek bo w przeciwnym razie nie damy sobie rady w sytuacji gdy danych będzie bardzo dużo. Kontynuujemy rozważania o istocie uporządkowania danych jako podstawy do umożliwienia ich wykorzystania. Przygotowujemy słuchaczy do tezy, że baza danych musi być oparta na pewnym określonym porządku – czyli na pewnym modelu danych. Jak sprawnie gromadzić dane zachowując możliwość ich wykorzystania ? informatyka +

14 Bazy danych 1 informatyka + Dane gromadzimy w bazach danych
Nauczyciel : Maria Bryła Przedmiot :Fizyka Rodzaj : Sprawdzian Data wyst. : Ocena : 3 Nazwisko : Kotek Imię : Jasio Data ur. : Pesel : Kod poczt: Miasto : Sopot Ulica : Klonowa 12/8 Nazwisko : Sarenka Imię : Zosia Data ur. : Pesel : Kod poczt: Miasto : Poznań Ulica : Osinowa 22/8 Nazwisko : Lisek Imię : Piotr Data ur. : Pesel : Kod poczt: Miasto : Opole Ulica : Długa 62/8 Nauczyciel : Józef Ostry Przedmiot :Informatyka Rodzaj : Sprawdzian Data wyst. : Ocena : 2 Nauczyciel : Jan Powaga Przedmiot :Matematyka Rodzaj : Sprawdzian Data wyst. : Ocena : 5 Dane gromadzimy w bazach danych Baza danych Po uruchomieniu slajdy strony z danymi przenoszą się do bazy danych – w trakcie tej animacji kontynuujemy rozważania dotyczące istoty baz danych i faktu, że podstawowym ich zadaniem jest gromadzenie określonych danych według założonego sposobu. informatyka +

15 Bazy danych 2 informatyka +
Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Aktualnie najczęściej wykorzystuje się bazy danych oparte na relacyjnym modelu danych informatyka +

16 Bazy danych 3 informatyka +
Codziennie korzystamy z różnych baz danych: Rozkład jazdy pociągów Korzystanie z bankomatu Korzystanie z pomocy i podpowiedzi w różnych programach Wyszukiwarki internetowe informatyka +

17 Podsumowanie części 2 informatyka +
Dane opisują pewne fakty i zdarzenia Gromadzimy dane w celu ich późniejszego wykorzystania Gromadzenie danych bez określonego porządku jest bezsensowne Dane gromadzimy w bazach danych Bardzo wiele codziennych czynności związanych jest z korzystaniem z baz danych I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

18 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

19 Relacyjny model danych 1
Sposób modelowania danych w którym podstawowym pojęciem jest tabela. Relacja jest pojęciem matematycznym (z dziedziny teorii zbiorów) i cały model relacyjny jest doskonale opisany przez matematyków. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Dobra interpretacja matematyczna pozwoliła zrealizować dobre oprogramowanie obsługujące relacyjne bazy danych. informatyka +

20 Wybrane cechy modelu relacyjnego 1
Wszystkie wartości zapisywane w tabelach oparte są na prostych typach danych(brak struktur złożonych ) Nazwisko Imię Adres Języki obce Rodzeństwo Kod Ulica Miasto Kot Jasio 12-098 Nowa 33/21 Opole Angielski, francuski, hiszpański brat Staś, siostra Mariola Lis Hania 65-987 Cicha 17/2 Sopot Angielski, niemiecki brak Żuk Piotrek 33-093 Miła 4/3 Gdynia Nie zna brat Jaś, brat Staś, siostra Hania Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. Powyższa tabela nie spełnia tej cechy - w dalszej części pokażemy jak można ten problem rozwiązać informatyka +

21 Wybrane cechy modelu relacyjnego 2
Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawione są w formie dwuwymiarowych tabel zwanych relacjami Płyty Numer Nazwa albumu Rok wydania Nazwa zespołu 1 Kwiaty polskie 1969 Akwarele 2 Help 1967 The Beatles 3 Mrowisko 1971 Klan 4 Rubikone 2009 Piotr Rubik 5 Hellwood Hunter Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

22 Wybrane cechy modelu relacyjnego 3
Wszystkie operacje wykonywane są w oparciu o logikę bez względu na położenie wiersza w tabeli Ponieważ w modelu relacyjnym kolejność kolumn i wierszy nie ma żadnego znaczenia - to widoczne trzy postaci tabel są identyczne i można z nich pobrać dokładnie te same informacje informatyka +

23 Wybrane cechy modelu relacyjnego 4
W tabeli musi istnieć kolumna lub zbiór kolumn o wartościach niepowtarzalnych, pozwalający odnaleźć konkretny wiersz. Nazwisko Imię DataUr. Nowak Jan Piotr Kowalski Piskorska Beata Zaznaczone wiersze są nierozróżnialne, Tak naprawdę nie wiadomo czy jest to pomyłka czy też opis dwóch różnych osób Pesel Nazwisko Imię DataUr. Nowak Jan Piotr Kowalski Piskorska Beata Dodatkowa kolumna „Pesel” – umożliwiła rozróżnienie dwóch osób. Pesel może być uznany za klucz podstawowy. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Taką kolumnę (lub zbiór) nazywamy kluczem podstawowym (ang. primary key) informatyka +

24 Relacyjny model danych 2
Projekt bazy danych, opartej na modelu relacyjnym, polega na opisaniu pewnej dziedziny życia za pomocą wielu tabel Każda tabela opisuje jeden rodzaj obiektów (np. uczeń, klient, książka) lub zdarzeń (np. wystawiona ocena, wykonany przelew, wizyta lekarska) I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Projektując bazę danych zapewnia się możliwość łączenia ze sobą danych zawartych w różnych tabelach. Więcej o projektowaniu relacyjnej bazy danych w dalszej części wykładu informatyka +

25 Podsumowanie części 3 informatyka +
Model relacyjny opiera się na pojęciu tabeli Każda tabela musi posiadać klucz podstawowy W modelu relacyjnym nieistotna jest kolejność kolumn i wierszy Baza danych oparta na modelu relacyjnym składa się z wielu tabel opisujących pewną dziedzinę życia. Bazy relacyjne są aktualnie najbardziej rozpowszechnione. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

26 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

27 Sztuczny klucz podstawowy
Tabela relacyjna Sztuczny klucz podstawowy Cechy tabeli relacyjnej Uczniowie 1.Przeznaczenie Iducznia Nazwisko Imie Data_ur Pesel Pesel Nowak Jan 2.Kolumny – określają cechy opisywanego obiektu Rybak Zofia Kowal Stefan Kozak Jan Pływak Anna 3.Klucz podstawowy 4.Wiersze – suma cech danego obiektu I już mamy tabelę wraz z zawartością  informatyka +

28 Redundancja!!!!!!!!!!!!!! I co tutaj nie gra  Faktury
Normalizacja – podstawa projektowania Faktury Idfaktury Numer Data_w Netto Vat Firma Nip Ulica Miasto 1 234/08 345.67 71.22 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 43/08 763.00 167.00 3 01/2008 322.00 68.65 Złotex Miła 7 Sopot 4 11.08/1 100.00 22.00 Koral Dobra 1 Opole 5 34w/08 882.00 187.00 6 987/08 250.55 58.12 7 002.08 891.00 201.15 Redundancja!!!!!!!!!!!!!! I co tutaj nie gra  informatyka +

29 Faktury Firmy Normalizacja – podstawa projektowania informatyka +
Klucz obcy Idfirmy 1 2 3 Idfaktury Numer Data_w Netto Vat 1 234/08 345.67 71.22 2 43/08 763.00 167.00 3 01/2008 322.00 68.65 4 11.08/1 100.00 22.00 5 34w/08 882.00 187.00 6 987/08 250.55 58.12 7 002.08 891.00 201.15 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 Złotex Miła 7 Sopot 3 Koral Dobra Warszawa 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 Złotex Miła 7 Sopot 2 Złotex Miła 7 Sopot Firmy Firma Nip Ulica Miasto Wedel Nowa 3 Warszawa Złotex Miła 7 Sopot Koral Dobra 1 Opole IdFirmy 1 2 3 informatyka +

30 Podsumowanie części 4 informatyka +
Model relacyjny opiera się na pojęciu tabeli Każda tabela musi posiadać klucz podstawowy W modelu relacyjnym nieistotna jest kolejność kolumn i wierszy Baza danych oparta na modelu relacyjnym składa się z wielu tabel opisujących pewną dziedzinę życia. Bazy relacyjne są aktualnie najbardziej rozpowszechnione. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

31 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

32 Przykładowy projekt bazy danych
Schemat bazy danych do rejestrowania ocen uczniów informatyka +

33 Przykładowe fragmenty baz danych
Rejestr wypożyczeń książek Tabela opisująca wypożyczenia książek Powiązanie pomiędzy tabelami Tabela słownikowa Powiązanie pomiędzy tabelami Powiązanie pomiędzy tabelami I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Tabela opisująca książki Tabela opisująca osoby informatyka +

34 Analiza pewnego problemu 1
Wyobraźmy sobie, że w pewnej bazie danych istnieje tabela o nazwie „Klienci” o strukturze pokazanej na rysunku obok Przykładowa zawartość takiej tabeli mogłaby wyglądać tak jak na rysunku poniżej I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że jak brak pewnych danych to w tabeli przechowywana jest specyficzna wartość null informatyka +

35 Analiza pewnego problemu 2
W trakcie eksploatacji naszej przykładowej bazy danych wyniknął problem, ponieważ użytkownicy bazy danych chcieliby dodatkowo przechowywać dane o numerze telefonu komórkowego. Rozwiązaniem problemu mogłoby być dodanie do tabeli Klienci dodatkowej kolumny TelefonKomorkowy – tak jak poniżej Tak mogłaby wyglądać zmodyfikowana tabela … a tak zawartość tej tabeli I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

36 Analiza pewnego problemu 3
… ale czy mamy pewność, że w trakcie dalszej eksploatacji tej bazy danych nie będzie potrzeby dodawania kolejnych kolumn np. żeby zapisać więcej niż jeden numer telefonu albo adres strony www, numer faksu (… a może dwa numery), numer GG … itd. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. … a może chwila zastanowienia i rozwiązać ten problem raz a dobrze ??? informatyka +

37 Analiza pewnego problemu 4
Problem rozwiążemy w trzech krokach : 1.Utworzymy tabelę słownikową o nazwie „RodzajeKontaktow” 2. Z tabeli „Klienci” usuniemy kolumny opisujące numery telefonów itp. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. 3.Utworzymy nową tabelę (tzw. tabelę asocjacyjną) o nazwie „KontaktyKlienta” informatyka +

38 Analiza pewnego problemu 5
Model bazy danych I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

39 Analiza pewnego problemu 6
Przykładowa zawartość tabel (RodzajeKontaktow) Tabele podobnego typu nazywamy tabelami słownikowymi. Jeżeli będziemy dodatkowo potrzebowali przechowywać w bazie danych informacje o numerach Gadu Gadu i adresy stron WWW – to wystarczy dopisać kolejne wiersze do tabeli I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

40 Analiza pewnego problemu 7
Przykładowa zawartość tabel (Klienci) W tabeli „Klienci” nie zapisujemy teraz danych o numerach telefonów, adresach itp. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Dodatkowo uzyskujemy jeszcze jedna korzyść – w sytuacji gdy dany klient nie ma telefonu lub innego środka łączności, nie musimy przechowywać w tabeli wartości null. informatyka +

41 Analiza pewnego problemu 8
Przykładowa zawartość tabel (KontaktyKlienta) Tabele tego typu nazywamy tabelą powiązań (asocjacyjną) I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Dane zawarte w tabeli KontaktyKlienta wymagają interpretacji, żeby stały się czytelne informatyka +

42 Analiza pewnego problemu 9
Poniżej postać danych z poprzedniego slajdu, przekształcona do bardziej czytelnej postaci I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Dzięki kluczom obcym w tabeli KontaktyKlienta mogliśmy powiązać dane zapisane w różnych tabelach informatyka +

43 Podsumowanie części 5 informatyka +
Za pomocą dwuwymiarowych tabel opisujemy wybrany fragment rzeczywistości (bank, szkoła , kolekcja płyt) Tabele relacyjne mogą opisywać : Obiekty rzeczywiste (uczniowie, nauczyciele, klasy) Słowniki pojęć (przedmioty, rodzaje ocen) Zdarzenia i powiązania (wystawione oceny) I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Powiązanie danych zapisanych w różnych tabelach osiągamy dzięki parze kluczy : klucz obcy --- klucz podstawowy informatyka +

44 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

45 Problemy gromadzenia danych w tabelach 1
Problem 1 : Gromadzenie danych w tabeli nie może się odbywać bez reguł i ograniczeń – nie wystarczy samo nazwanie kolumn Pesel Nazwisko Imię DataUrodzenia Płeć Wiek Kotek Janina Kobieta 17 921105au34 Lisek Piotr 33 Wiktor 23 Lis 8 maj 91 Chłopak OK Jak widać na powyższym przykładzie – w tabeli bardzo łatwo może zapanować totalny bałagan, choćby z tego powodu, że to ludzie wprowadzają dane, a człowiek jest omylny. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. Bazy danych powinny posiadać mechanizmy ułatwiające wymuszanie poprawności zapisywanych danych informatyka +

46 Problemy gromadzenia danych w tabelach 3
Kilka słów o przedstawionych problemach Pesel Nazwisko Imię DataUrodzenia Płeć Wiek Kotek Janina Kobieta 17 921105au34 Lisek Piotr 33 Wiktor 23 Lis 8 maj 91 Chłopak OK Nazwa kolumny nie gwarantuje zapisywania w niej właściwych danych Gdy mamy zapisane błędne dane – baza danych traci sens. W powyższym przykładzie – numer Pesel powinien być zależny od daty urodzenia Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

47 Problemy gromadzenia danych w tabelach 4
Problem 2: Problemy i anomalie związane z zapisywaniem danych Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. W powyższej, przykładowej, tabeli mamy cały szereg problemów, które mogą wyniknąć w nieprawidłowo zabezpieczonej bazie danych informatyka +

48 Problemy gromadzenia danych w tabelach 5
Problem 2: Problemy i anomalie związane z zapisywaniem danych Czy Jan Kotek i Kotek Jan – to ta sama osoba???? Czy Daria Miła mieszka na ulicy Naftowej czy Benzynowej ??? Czy Sprawdzian i Sprawdz. to ten sam rodzaj oceny???? Czy Historia i Chistoria (ale wtyd – ale zdarzyć się może) to ten sam przedmiot ????? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

49 Podsumowanie części 6 informatyka +
Przedstawione wcześniej problemy oraz wiele innych, których nie zdążymy teraz omówić są poważnym wyzwaniem dla twórców baz danych. Bez rozwiązania tych problemów bazy danych byłyby niewiarygodne. W dalszej części wykładu omówimy niektóre sposoby zapewnienia poprawności przechowywanych danych I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

50 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

51 System Zarządzania Bazą Danych 1
Systemem Zarządzania Bazami Danych nazywamy specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające tworzenie baz danych oraz ich eksploatację SZBD powinien(miedzy innymi) umożliwiać : Definiowanie obiektów bazy danych Manipulowanie danymi Generowanie zapytań Zapewnienie spójności i integralności danych Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

52 System Zarządzania Bazą Danych 2
Przykłady SZBD : MS SQL Server 2008 Oracle MySQL Access Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. DB2 … i wiele, wiele innych informatyka +

53 System Zarządzania Bazą Danych 2
Jednym z najważniejszych zadań stojących przed SZBD jest zapewnienie spójności i integralności danych SZBD dostarczają szereg mechanizmów służących zapewnieniu poprawności przechowywanych danych Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

54 System Zarządzania Bazą Danych 2
Rodzaje reguł i ograniczeń Deklaracja typu Definicje kluczy Reguły poprawności dla kolumny Reguły poprawności dla wiersza Reguły integralności referencyjnej Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. Poszczególne typy reguł zostaną omówione w dalszej części wykładu informatyka +

55 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

56 Spójność i integralność danych
Jednym z najistotniejszych elementów Systemów Zarządzania Bazami Danych są mechanizmy zapewnienia spójności i integralności danych przechowywanych w bazie Podstawowe sposoby zapewnienia integralności danych Deklaracja typu Deklaracje kluczy Reguły poprawności dla kolumny Reguły poprawności dla wiersza Reguły integralności referencyjnej Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

57 Deklaracja typu 1 informatyka +
W tabelach relacyjnych przechowujemy dane różnego typu (liczby, teksty, znaki, daty …) Każda kolumna w tabeli musi mieć określony typ przechowywanych danych Deklaracja typu jest pierwszym sposobem zapewnienia poprawności danych – w ujęciu matematycznym jest to określenie dziedziny wartości dla kolumny Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

58 Deklaracja typu 2 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Dla danych znakowych char(n) - ciąg n znaków o stałej długości (np. jeżeli kolumna ma określony typ char(25) a wpiszemy słowo „kot” – to i tak zostanie ono zapisane za pomocą 25 znaków – uzupełnione spacjami) varchar(n) – ciąg n znaków o zmiennej długości (np. jeżeli kolumna ma określony typ varchar(25) a wpiszemy słowo „kot” –zostanie ono zapisane za pomocą 3 znaków) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. varchar(max) – ciąg znaków o zmiennej długości do 2 GB informatyka +

59 Deklaracja typu 3 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Pytanie : Skoro typ char w porównaniu z varchar wykorzystuje więcej pamięci do zapisywania danych (uzupełnianie spacjami) – to jakie korzyści możemy osiągnąć w przypadku wykorzystania typu char Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

60 Deklaracja typu 4 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Istnieją także odmiany podanych wcześniej znakowych typów danych poprzedzone literka „n” nchar (n) nvarchar(n) nvarchar(max) Są to typy danych znakowych (zapisywanych łącznie z informacją o stronie kodowej) umożliwiające przechowywanie tekstów używających znaków specyficznych dla różnych języków Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

61 Deklaracja typu 5 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Dla danych liczbowych – liczby całkowite tinyint- liczba całkowita z zakresu 0 ÷ przechowywana za pomocą 1 bajtu smallint- liczba całkowita z zakresu ÷ 32767 przechowywana za pomocą 2 bajtów int- liczba całkowita z zakresu ÷ przechowywana za pomocą 4 bajtów Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. bigint- liczba całkowita z zakresu ÷ przechowywana za pomocą 8 bajtów informatyka +

62 Deklaracja typu 5 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Dla danych liczbowych – liczby z ułamkiem real , float do zapisywania liczb zmiennoprzecinkowych decimal, numeric - do zapisywania liczb zmiennoprzecinkowych o określonej precyzji Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. money - do zapisywania liczb wyrażających kwoty pieniężne informatyka +

63 Deklaracja typu 6 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Dla danych liczbowych – data i czas date- do zapisywania dat np time- do zapisywania czasu np. 19:22: Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. datetime - do zapisywania łącznie daty i czasu np :22: informatyka +

64 Deklaracja typu 7 informatyka +
Przykładowe typy danych w SQL Server 2008 Dla danych liczbowych – typy różne bit- do zapisywania wartości logicznych (true, false lub 0,1) varbinary(n)- do zapisywania danych binarnych o długości n bajtów varbinary(max) - do zapisywania danych binarnych o długości do 2 GB (np. obrazy, dźwięki itp. ) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. xml- do zapisywania dokumentów XML o długości do 2 GB Timestamp - specjalny znacznik który automatycznie zmienia swoja wartość przy modyfikacji wiersza informatyka +

65 Deklaracja typu 8 informatyka + Krótkie podsumowanie
Każda kolumna w tabeli musi mieć określony typ danych jaki będzie w tej kolumnie zapisywany Decyzja o wyborze odpowiedniego typu danych jest pierwszym etapem zapewnienia spójności danych Wybór typu jest równoznaczny z określeniem dziedziny wartości dla danych zapisywanych w danej kolumnie Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

66 informatyka + Deklaracja kluczy
W każdej tabeli relacyjnej powinien być zdefiniowany klucz podstawowy – taka definicja zapewnia, ze każda wartość w kolumnie klucza podstawowego musi przyjąć inną wartość W SZBD istnieją mechanizmy nadające kolumnom klucza podstawowego automatycznie unikalne wartości (autonumeracja) Można także wymusić unikalność kolumn, które nie są kluczem podstawowym – klucze potencjalne Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

67 Reguły poprawności dla kolumny
Deklaracja typu określa dziedzinę wartości dla kolumny ale często jest to dziedzina zbyt szeroka Reguła poprawności dla kolumny jest wyrażeniem logicznym ograniczającym dziedzinę do tych wartości, które spełniają ten warunek Przykład : Numer Pesel (w tabeli Uczniowie) ma zadeklarowany typ danych char(11) - czyli ciąg znaków o maksymalnej długości 11. Powinniśmy wymusić, żeby to było dokładnie 11 znaków i mogą to być tylko cyfry. Taka definicja zapewni, że zapisywane w tabeli numery Pesel będą poprawne (w tej części wymagań) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

68 Reguły poprawności dla wiersza
Czasami występują logiczne zależności pomiędzy danymi zapisanymi w różnych kolumnach (dla jednego wiersza) Reguła poprawności dla wiersza jest wyrażeniem logicznym ograniczającym dziedzinę do tych wartości, które spełniają ten warunek . Przykład : Numer Pesel (w tabeli Uczniowie) jest logicznie powiązany z datą urodzenia ucznia zapisaną w tej samej kolumnie. Powinniśmy wymusić, żeby pierwsze sześć cyfr numeru Pesel odpowiadało dacie urodzenia zapisanej w innej kolumnie Taka definicja zapewni, że zapisywane w tabeli numery Pesel i daty urodzenia będą logicznie poprawne Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

69 Reguły integralności referencyjnej
Integralność referencyjna określa poprawność logiczna danych zapisanych w różnych tabelach Klasycznym przykładem takich zależności jest para klucz obcy – klucz podstawowy. Przykład : Kolumna iducznia w tabeli Uczniowie (jako klucz podstawowy) i kolumna iducznia w tabeli Oceny (jako klucz obcy) Powinniśmy wymusić, żeby wartości klucza obcego przyjmowały tylko takie wartości, które występują w tabeli gdzie ta kolumna jest kluczem podstawowym – zapewnia to odpowiednie powiązanie danych zapisanych w różnych tabelach. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

70 Podsumowanie części 8 informatyka +
Zapewnienie spójności i integralności danych jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed twórcami baz danych Systemy Zarządzania Bazami Danych dostarczają mechanizmy ułatwiajace realizacje tych zadań W trakcie zajęć warsztatowych przyjrzymy się jak te mechanizmy działają w praktyce I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

71 Plan prezentacji informatyka + Kilka definicji na dobry początek.
Dane i bazy danych. Podstawy relacyjnego modelu danych. Rozważania o tabeli. Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych. Problemy i anomalie związane z gromadzeniem danych w tabelach. Systemy Zarządzania Bazami Danych. Spójność i integralność danych. Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej. Podsumowanie wykładu – pytania. Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania. informatyka +

72 Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej
Czy chcemy tego czy nie chcemy, czy wiemy o tym czy nie wiemy … bazy danych są wszechobecne w naszym życiu Korzystanie z internetu, Załatwianie sprawy w urzędzie, Wypłacanie pieniędzy w bankomacie Zakupy w sklepie internetowym Wykupienie recepty w aptece … a jeszcze do tego elektroniczny dziennik lekcyjny  I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Trudno wyobrazić sobie działanie, żeby w tle nie było bazy danych informatyka +

73 Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej
Codziennie setki milionów ludzi korzystają z wielkiej „bazy danych” – czyli internetu. Kto nie zna internetowej wyszukiwarki np. google Wyszukiwarki internetowe pozwalają wyszukiwać dane i informacje z zasobów internetu na podstawie słów kluczowych I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Aktualnie stajemy się świadkami narodzin nowego!!!! informatyka +

74 Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej
Projekt WolframAlpha – wprowadza nową jakość do świata wyszukiwarek internetowych Różnicę w sposobie działania omówimy na przykładzie : Chcemy dowiedzieć się o ilości mieszkańców Polski I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

75 Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej
Wykorzystamy najpierw wyszukiwarkę google ( … i język angielski – bo projekt WolframAlpha aktualnie najlepiej radzi sobie z tym językiem) Wpisujemy w wyszukiwarce słowa - Poland citizniens (Polska obywalete) I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. I otrzymujemy wynik – ok. 5 milionów stron zawierających podane słowa informatyka +

76 Od rozkładu jazdy do bankowości internetowej
… a teraz to samo w wyszukiwarce WolframAlfa – wpisujemy to samo hasło …. I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. Początek podobny …. Ale efekt końcowy całkowicie odmienny informatyka +

77 informatyka + Tym razem otrzymujemy odpowiedź na zadane pytanie
I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. informatyka +

78 Dziękuję za uwagę … a może pytania ???? informatyka +
I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. … a może pytania ???? informatyka +

79 Dziękuję za uwagę … a może pytania ???? informatyka +
I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. … a może pytania ???? informatyka +


Pobierz ppt "Bazy danych - jak je ugryźć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google