Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język SQL – podstawy zapytań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język SQL – podstawy zapytań"— Zapis prezentacji:

1 Język SQL – podstawy zapytań
Wykład wprowadza do tematyki baz danych. W ramach wykładu zaprezentowane zostanie wprowadzenie do relacyjnego modelu danych. Zdefiniowane zostaną pojęcia : dane, informacja, wiedza oraz baza danych. Pojęcia podstawowe : tabela relacyjna, cechy tabeli relacyjnej, klucz podstawowy i klucz obcy. Przedstawione zostanie pojęcie Systemu Zarządzania Bazami Danych. Pokazane zostaną anomalie związane z modyfikacją danych i sposoby ich rozwiązywania. Omówione zostaną przykłady korzystania z baz danych.

2 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

3 Krótka historia języka SQL – kroki milowe
publikacją E.F.Codda pt. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. ( pol. Relacyjny model danych dla dużych współdzielonych banków danych). - w IBM powstał język SEQUEL (ang. Structured English Query Language – Stukturalny Angielski Język Zapytań) firma ORACLE wypuściła na rynek pierwszy komercyjny system zarządzania bazami danych oparty o SQL. Historia relacyjnego modelu danych rozpoczęła się w roku 1970 wraz z publikacją E.F.Codda pt. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. ( pol. Relacyjny model danych dla dużych współdzielonych banków danych). Ten artykuł wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ przedstawiał możliwości realizacji i praktyczne zastosowania komercyjnego systemu baz danych Praca ta stworzyła teoretyczne podstawy budowania baz danych w oparciu o relacyjne podejście do jej modelowania. Opublikowana teoria bardzo szybko zainteresowała potencjalnych twórców i producentów systemów zarządzania bazami danych. Droga od teorii do praktyki bywa często długa i wyboista ale w tym przypadku, ze względu na pilne potrzeby rynku, przebiegała dość szybko i sprawnie. Jednym z podstawowych wyzwań było opracowanie sposobu komunikowania się i korzystania z relacyjnych baz danych, czyli opracowanie specjalnego języka programowania. W ramach prac nad językiem do obsługi baz danych, prowadzonych w firmie IBM, w roku 1974 powstał język SEQUEL (ang. Structured English Query Language – Stukturalny Angielski Język Zapytań), który następnie został rozwinięty i nazwany SQL (ang. Structured Query Language – Strukturalny Język Zapytań) – zmiana nazwy wynikała ze sporu prawnego o zastrzeżoną nazwę SEQUEL. Pod koniec lat 70-tych XX wieku, firma ORACLE wypuściła na rynek pierwszy komercyjny system zarządzania bazami danych oparty o SQL. W latach 80-tych i 90–tych, ubiegłego wieku, trwał burzliwy rozwój baz danych opartych na modelu relacyjnym i języku SQL. … do dnia dzisiejszego trwa burzliwy rozwój tego języka

4 Standardy języka SQL Krótka historia standardów języka SQL :
1986: pierwszy standard SQL (SQL-86), 1989: następny standard SQL (SQL-89), 1992: wzbogacona wersja standardu (SQL-92 lub SQL 2), 1999: standardu rozszerzonego o pewne cechy obiektowości (SQL 3) 2003: Kolejne rozszerzenie standardu (m.in. włączenie do standardu języka XML) - SQL 4 2006 : Niewielkie rozszerzenie standardu 2008 : Kolejne niewielkie rozszerzenie standardu Ponieważ wielu producentów zaczęło tworzyć rozwiązania baz danych oparte o model relacyjny i język SQL powstawało ryzyko, że u różnych producentów język SQL będzie rozwijał się inaczej. Rozwiązaniem tego problemu było zdefiniowanie standardów języka SQL przez organizację ISO (ang. International Organization for Standarization) i ANSI (ang. American National Standards Institute). Definiowanie standardu należy traktować jako wytyczne dla producentów systemów, w jakim kierunku rozwijać kolejne opracowania języka SQL, jakie nowe elementy mogą zostać wprowadzone do języka i jak system baz danych powinien realizować operacje związane z definiowaniem baz danych i ich eksploatacją. Obecnie język SQL jest powszechnie stosowanym językiem komunikacji z bazami danych w systemach opartych o relacyjny model danych,. Krótka historia standardów języka SQL : 1986: pierwszy standard SQL (SQL-86), 1989: następny standard SQL (SQL-89), 1992: kolejna, wzbogacona wersja standardu (SQL-92 lub SQL 2), 1999: wdrożenie następnej wersji standardu rozszerzonego o pewne cechy obiektowości (SQL 3) 2003: Kolejne rozszerzenie standardu (m.in. włączenie do standardu języka XML) SQL 4 Język SQL jest nadal rozwijany i trudno przewidzieć, jakie kierunki rozwoju zostaną wybrane, zaś odpowiedzi na to pytanie dostarczać będą kolejne wersje standardu.

5 Standardy języka SQL Opracowywaniem i publikowanie standardów SQL zajmują się organizacje : ISO (ang. International Organization for Standarization) ANSI (ang. American National Standards Institute). Standard języka to wytyczne dla producentów Systemów Zarządzania Bazami Danych Pomimo istnienia standardów jezyka SQL – rózne implementacje różnia się od siebie (nieznacznie) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

6 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

7 Cechy języka SQL SQL jest językiem IV generacji
…i co z tego że IV generacji SQL jest językiem deklaratywnym … ????????? W języku SQL deklarujemy co chcemy osiągnąć – bez określania jak to należy wykonać Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

8 Cechy języka SQL Język SQL dzielimy na trzy podstawowe części:
Język Definiowania Danych – DDL (ang. Data Definition Language Język Manipulacji Danymi – DML (ang. Data Manipulation Language Język Kontroli Danych – DCL (ang. Data Control Language) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

9 Cechy języka SQL Język Definiowania Danych – DDL (ang. Data Definition Language Polecenia : CREATE – definiowanie obiektów w bazie danych ALTER - modyfikowanie obiektów w bazie danych DROP - usuwanie obiektów z bazy danych Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

10 Cechy języka SQL Przykład polecenia DDL : CREATE TABLE Uczniowie (
IdUcznia int IDENTITY(1,1) NOT NULL, Nazwisko varchar(50) NOT NULL, Imie varchar(50) NOT NULL, DataUrodzenia date NOT NULL, CzyChlopak bit NOT NULL, Pesel varchar(11) NULL, CONSTRAINT PK_uczniowie PRIMARY KEY CLUSTERED (IdUcznia ASC) ) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

11 Cechy języka SQL Język Manipulacji Danymi – DML (ang. Data Manipulation Language Polecenia : INSERT– wstawianie do tabeli nowych wierszy UPDATE - modyfikowanie wierszy w tabeli DELETE - usuwanie wierszy z tabeli MERGE - zbiorcze modyfikowanie tabeli SELECT – pobieranie danych z tabel (zapytania) Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

12 Cechy języka SQL Przykład polecenia DML :
INSERT INTO Uczniowie (Nazwisko, Imie, DataUrodzenia, CzyChlopak, Pesel) VALUES(‘Kot’, ‘Jan’, ‘ ’,’true’, ‘ ’) SELECT Nazwisko, Imie, Pesel FROM Uczniowie WHERE CzyChlopak=true ORDER BY nazwisko Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

13 Cechy języka SQL Język Kontroli Danych – DCL (ang. Data Control Language) Polecenia : GRANT– przydzielenie prawa do danych REVOKE – pozbawienie prawa do danych DENY - bezwarunkowe pozbawienie prawa do danych Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

14 Cechy języka SQL Praca z wykorzystaniem SQL może być realizowana na kilka sposobów : poprzez interaktywne zadawanie pytań do bazy (monitor), budowanie skryptów (zbioru wsadowo wykonywanych zapytań w SQL), osadzanie kodu (pojedynczych zapytań i całych procedur) SQL w innych językach programowania (na poziomie aplikacji), procedur składowanych (na poziome bazy danych). Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

15 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

16 Przykładowa baza danych

17 Przykładowa baza danych
Pisanie zapytań w języku SQL wymaga dobrej znajomości bazy danych do której te zapytania się odnoszą

18 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

19 Podstawowe operacje realizowane na modelu relacyjnym
Realizacja zapytań opiera się na trzech podstawowych operacjach wykonywanych na modelu relacyjnym: Operacja projekcji (zwana także rzutowaniem) Operacja selekcji Operacja łączenia

20 Podstawowe operacje realizowane na modelu relacyjnym
Operacja projekcji Tabela wynikowa po operacji projekcji Tabela wyjściowa Wykonanie operacji projekcji

21 Podstawowe operacje realizowane na modelu relacyjnym
Operacja selekcji Warunek selekcji Idklasy=2 Tabela wynikowa Tabela wyjściowa Wykonanie operacji selekcji

22 Podstawowe operacje realizowane na modelu relacyjnym
Operacja łączenia Wykonanie operacji łączenia Tabela wyjściowa Tabela wynikowa Tabela dołączania

23 Podstawowe operacje realizowane na modelu relacyjnym
Przedstawione operacje wykonywane na modelu relacyjnym są podstawa realizacji zapytań

24 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

25 Polecenie SELECT SELECT [TOP n] lista_kolumn FROM lista_tabel
WHERE warunki_selekcji GROUP BY lista_kolumn_grupowania HAVING warunek_selekcji ORDER BY lista_kolumn_porzadkowania

26 Polecenie SELECT- zapytania proste
FROM Uczniowie Przykładowy wynik zapytania Określona została , w opcji FROM, tabela z której pobieramy dane a znaczek * powoduje dostarczenie do wyniku zapytania wszystkich dostępnych w tabeli kolumn

27 Realizacja operacji projekcji
SELECT Nazwisko, Imie, Pesel, CzyChlopak FROM Uczniowie Przykładowy wynik zapytania Określona została , w opcji FROM, tabela z której pobieramy dane i wymieniono liste kolumn, które maja się pojawić w wyniku

28 Realizacja operacji projekcji i selekcji
SELECT Nazwisko, Imie, Pesel, CzyChlopak FROM Uczniowie WHERE CzyChlopak=1 Przykładowy wynik zapytania W klauzuli WHERE dodano warunek selekcji

29 Porządkowanie wyniku zapytania
SELECT Nazwisko, Imie, Pesel, Idklasy FROM Uczniowie WHERE Idklasy=1 OR Idklasy=2 ORDER BY Idklasy ASC, Nazwisko DESC Przykładowy wynik zapytania Dodano klauzule ORDER BY – realizującą porządkowanie wyniku zapytania (opcja ASC – rosnąco, DESC – malejąco)

30 Przekształcanie danych
SELECT Nazwisko, Imie, Pesel, CASE CzyChlopak WHEN 1 THEN ‘Mężczyzna’ ELSE ‘Kobieta’ END as Płeć FROM Uczniowie WHERE Idklasy=2 Przykładowy wynik zapytania Kolumna o nazwie Płeć powstała w wyniku przekształcenia wartości zapisanych w tabeli

31 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

32 Redundancja!!!!!!!!!!!!!! I co tutaj nie gra  Faktury
Normalizacja – podstawa projektowania Faktury Idfaktury Numer Data_w Netto Vat Firma Nip Ulica Miasto 1 234/08 345.67 71.22 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 43/08 763.00 167.00 3 01/2008 322.00 68.65 Złotex Miła 7 Sopot 4 11.08/1 100.00 22.00 Koral Dobra 1 Opole 5 34w/08 882.00 187.00 6 987/08 250.55 58.12 7 002.08 891.00 201.15 Redundancja!!!!!!!!!!!!!! I co tutaj nie gra 

33 Faktury Firmy Normalizacja – podstawa projektowania Klucz obcy Idfirmy
1 2 3 Idfaktury Numer Data_w Netto Vat 1 234/08 345.67 71.22 2 43/08 763.00 167.00 3 01/2008 322.00 68.65 4 11.08/1 100.00 22.00 5 34w/08 882.00 187.00 6 987/08 250.55 58.12 7 002.08 891.00 201.15 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 Złotex Miła 7 Sopot 3 Koral Dobra Warszawa 1 Wedel Nowa 3 Warszawa 2 Złotex Miła 7 Sopot 2 Złotex Miła 7 Sopot Firmy Firma Nip Ulica Miasto Wedel Nowa 3 Warszawa Złotex Miła 7 Sopot Koral Dobra 1 Opole IdFirmy 1 2 3

34 Przykładowy wynik zapytania
Operacja łączenia SELECT Uczniowie.* , Klasy.* FROM Uczniowie JOIN Klasy ON Uczniowie.Idklasy=Klasy.Idklasy Przykładowy wynik zapytania Do wiersza opisującego ucznia został dołaczony odpowiedni wiersz z tabeli klasy

35 Przykładowy wynik zapytania
Operacja łączenia SELECT Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie, CASE CzyChlopak WHEN 1 THEN ‘Mężczyzna’ ELSE ‘Kobieta’ END as Płeć, Klasy.Nazwa, Klasy.RokSzkolny FROM Uczniowie JOIN Klasy ON Uczniowie.Idklasy=Klasy.Idklasy WHERE YEAR(Uczniowie.DataUrodzenia)=1992 ORDER BY Płeć, Nazwisko DESC Przykładowy wynik zapytania Zapytanie wykonujące operacje projekcji, selekcji, łączenia, przekształca dane i porządkuje wynik zapytania

36 Rozwiązanie problemu Chcemy napisać zapytanie, które przygotuje wykaz uczniów (nazwisko i imię) oraz dane nauczyciela (nazwisko i imię oraz stopień zawodowy), który wystawił ocenę i datę wystawienia oceny tym uczniom, którzy w roku 2009 otrzymali z fizyki ocenę 5, wynik uporządkować malejąco według daty wystawienia oceny.

37 Rozwiązanie problemu SELECT Uczniowie.Nazwisko+’ ‘+Uczniowie.Imie AS Uczen, Nauczyciele.Nazwisko+’ ‘ Nauczyciele.Imie AS Nauczyciel, Oceny.DataWystawienia, Oceny.Ocena FROM Uczniowie JOIN Oceny ON Uczniowie.Iducznia=Oceny.IdUcznia JOIN Nauczyciele ON Nauczyciele.IdNauczyciela=Oceny.IdNauczyciela JOIN Przedmioty ON Oceny.Idprzedmiotu=Przedmioty.Idprzedmiotu WHERE YEAR(DataWystawienia) =2009 AND Ocena=5 AND Przedmioty.Nazwa=’Fizyka’ ORDER BY DataWystawienia DESC

38 Przykładowy wynik zapytania
Rozwiązanie problemu Przykładowy wynik zapytania

39 Złączenie zewnętrzne Do tej pory, domyślnie, realizowaliśmy tzw. złączenie wewnętrzne – czyli w wyniku zapytania pojawiały się tylko te wiersze dla których spełniony był warunek złączenia SQL umożliwia wykonanie złączenia zewnętrznego – czyli umożliwia dołączenie do wyniku zapytania także te wiersze dla których warunek złączenia nie jest spełniony Złączenie zewnętrzne omówimy na przykładzie

40 Złączenie zewnętrzne Przygotujemy zapytanie w którym będą wszyscy uczniowie wraz z informacja kiedy otrzymali w lutym roku 2009 ocenę mierną SELECT Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie, Oceny.DataWystawienia, Ocena FROM Uczniowie LEFT OUTER JOIN Oceny ON Uczniowie.iducznia=Oceny.Iducznia AND Oceny.Ocena=2 AND YEAR(DataWystawienia)=2009 AND MONTH(DataWystawienia)=2

41 Przykładowy wynik zapytania
Złączenie zewnętrzne Przykładowy wynik zapytania

42 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

43 Funkcje agregujące Zapytania SQL mogą być także wykorzystane do wykonywania obliczeń na podstawie danych zawartych w tabelach. Do tego celu służą funkcje agregujące. Język SQL udostępnia pięć podstawowych funkcji agregujących; COUNT – oblicza ilość wierszy otrzymanych w wyniku zapytania, SUM – sumuje zawartość kolumny (lub wyrażenia obliczonego na podstawie danych) dla wszystkich wierszy w wyniku zapytania, AVG – oblicza średnią arytmetyczną zawartości kolumny (lub wyrażenia obliczonego na podstawie danych) dla wszystkich wierszy w wyniku zapytania, MIN – określa wartość minimalną dla kolumny w wyniku zapytania, MAX – określa wartość maksymalną dla kolumny w wyniku zapytania.

44 Funkcje agregujące SELECT COUNT(*) AS IluUczniow FROM Uczniowie SELECT COUNT(*) AS IluUczniow FROM Uczniowie JOIN Klasy ON Uczniowie.idklasy=Klasy.idklasy WHERE Klasy.Nazwa='IIa' Funkcja agregująca użyta w zapytaniu powoduje, ze w wyniku otrzymujemy jeden wiersz z wynikiem działania funkcji agregującej

45 Funkcje agregujące i grupowanie danych
SELECT Klasy.Nazwa, COUNT(*) AS IluUczniow FROM Uczniowie JOIN Klasy ON Uczniowie.idklasy=Klasy.idklasy GROUP BY Klasy.Nazwa Wykorzystaliśmy klauzulę GROUP BY w celu „rozbicia” działania funkcji agregującej dla wierszy zawierających tę sama wartość dla kolumny Klasy.Nazwa

46 Funkcje agregujące i grupowanie danych
Lista uczniów z klasy IIa oraz ich średnią ocen otrzymanych w roku 2009 SELECT Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie, AVG(Oceny.Ocen) as Średnia FROM Uczniowie JOIN Oceny ON Uczniowie.Iducznia=Oceny.IdUcznia JOIN Klasy ON Uczniowie.Idklasy=Klasy.Idklasy WHERE YEAR(Oceny.DataWystawienia)=2009 AND Klasy.Nazwa=’IIa’ GROUP BY Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie ORDER BY Średnia DESC

47 Funkcje agregujące i grupowanie danych
Lista uczniów z klasy IIa oraz ich średnią ocen otrzymanych w roku tylko ci uczniowie których srednia przekracza 3.00 SELECT Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie, AVG(Oceny.Ocen) as Średnia FROM Uczniowie JOIN Oceny ON Uczniowie.Iducznia=Oceny.IdUcznia JOIN Uczniowie.Idklasy=Klasy.Idklasy WHERE YEAR(Oceny.DataWystawienia)=2009 AND Klasy.Nazwa=’IIa’ GROUP BY Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie HAVING AVG(Oceny.Ocena) > 3.00 ORDER BY Średnia Klauzulę HAVING nazywamy opóźnionym warunkiem selekcji

48 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

49 Zapytania złożone Polecenie SELECT języka SQL umożliwia zagnieżdżanie zapytań, czyli wykorzystanie zapytania w wewnątrz innego zapytania. Dzięki tej właściwości można za pomocą jednego polecenia wykonywać bardzo złożone operacje na danych. Omówimy to, chcąc przygotować listę uczniów (zawierającą nazwisko i imię ucznia oraz nazwę klasy), którzy w roku 2009 nie otrzymali oceny niedostatecznej z fizyki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że chcemy pobrać z bazy dane, które nie są bezpośrednio w niej zapisane, bo jeżeli uczeń nie otrzymał oceny to w bazie danych nie ma żadnego zapisu tego faktu. Rozwiązując ten problem korzystamy z pewnych zależności logicznych.

50 Zapytania złożone Pomyślmy o tym problemie jako o działaniu na następujących zbiorach: A – zbiór wszystkich uczniów, B – zbiór uczniów, którzy otrzymali w roku 2009 ocenę niedostateczną z fizyki, C – poszukiwany zbiór uczniów, którzy w roku 2009 nie otrzymali oceny niedostatecznej z fizyki. Wyrażenie: C = A – B opisuje rozwiązanie naszego problemu, czyli poszukiwany zbiór możemy otrzymać jako różnicę dwóch innych zbiorów.

51 Zapytania złożone Zapytanie tworzące zbiór A
SELECT Uczniowie.Nazwisko, Uczniowie.Imie, Klasy.Nazwa, FROM Uczniowie JOIN Klasy ON Uczniowie.idklasy=Klasy.idklasy Zapytanie tworzące zbiór B WHERE Iducznia NOT IN (SELECT DISTINCT Iducznia FROM Oceny JOIN Przedmioty ON Oceny.Idprzedmiotu=Przedmioty.Idprzedmiotu WHERE Przedmioty.Nazwa=’Fizyka’ AND YEAR(Oceny.DataWystawienia)=2009 AND Oceny.Ocena=2) Warunek różnicy zbiorów

52 Zapytania złożone Pokazaliśmy jeden przykład zapytania złożonego, pokazujący dodatkowe możliwości, jakimi dysponujemy przy pisaniu zapytań do baz danych z wykorzystaniem języka SQL. Trudno wymienić wszystkie sytuacje, w których można wykorzystywać podzapytania ale jest jedna zasada ogólna: Podzapytanie może być wykorzystane wszędzie tam, gdzie ma sens wynik tego podzapytania

53 Plan prezentacji Krótka historia języka SQL Cechy języka SQL
Przykładowa baza danych Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym Polecenie SELECT – zapytania proste Polecenie SELECT – łączenie tabel Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących Polecenie SELECT – zapytania złożone Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię? Na początku wykładu należy wprowadzić kilka podstawowych definicji. Rozpoczynamy od definicji danych jako znaków, teksów, liczb i rożnych symboli, które zamierzamy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania. Powyższy slajd ma uzasadniać tezę, że zapisywanie danych bez pewnego określonego porządku jest czynnością bezcelową i w dalszej części wykładu teza ta będzie uzasadniania.

54 Co jeszcze potrafię?? Tworzenie wyniku zapytania w języku XML
SELECT Klasy.Nazwa, Klasy.RokSzkolny FROM Klasy FOR XML AUTO,ROOT('ListaKlas'),ELEMENTS <ListaKlas> <Klasy> <Nazwa>Ia</Nazwa> <RokSzkolny>2008/2009</RokSzkolny> </Klasy> <Nazwa>IIa</Nazwa> <Nazwa>Ib</Nazwa> <Nazwa>IIb</Nazwa> </ListaKlas>

55 Co jeszcze potrafię?? Operacje na zbiorach danych z wykorzystaniem operatorów UNION, EXCEPT i INTERSECT SELECT Nazwisko, Imie, Pesel FROM Uczniowie WHERE idklasy=1 UNION WHERE idklasy=2

56 Co jeszcze potrafię?? Zapytanie, które przygotuje listę uczniów z klasy o id klasy=1 za wyjątkiem tych, którzy urodzili się w marcu SELECT Nazwisko, Imie, Pesel FROM Uczniowie WHERE idklasy=1 EXCEPT WHERE MONTH(DataUrodzenia)=3

57 Co jeszcze potrafię?? Zapytanie, które przygotuje listę uczniów urodzonych w marcu, których nazwisko zaczyna się na literę K SELECT Nazwisko, Imie, Pesel FROM Uczniowie WHERE MONTH(DataUrodzenia)=3 INTERSECT WHERE nazwisko LIKE ‘K%’

58 Co jeszcze potrafię?? Tabele przestawne SELECT * FROM (
SELECT Przedmioty.Nazwa as Przedmiot, Klasy.Nazwa as Klasa, Oceny.Ocena FROM Klasy Join Uczniowie ON Klasy.idklasy=Uczniowie.idklasy Join Oceny ON Oceny.iducznia=Uczniowie.iducznia Join Przedmioty ON Przedmioty.idprzedmiotu=Oceny.idprzedmiotu ) as A PIVOT (AVG(Ocena) FOR Klasa in ([Ia],[IIa],[IIc])) as B

59 Co jeszcze potrafię?? Tabele przestawne

60 Podsumowanie Przedstawiliśmy podstawowe możliwości języka SQL a w szczególności polecenia SELECT Standard języka SQL ciągle jest rozwijany i wzbogacany o nowe możliwości

61 Dziękuję za uwagę … a może pytania ????
I na tej definicji powinniśmy zakończyć wprowadzanie podstawowych pojęć i definicji. W przypadku określania społeczeństwa informacyjnego należy szczególna uwagę zwrócić na fakt, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki opierają się na informacji i wiedzy a także na umiejętnościach wykorzystania danych do pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy. Po wprowadzeniu podstawowych definicji przechodzimy do zagadnień związanych z podstawowym tematem wykładu czyli do baz danych a w szczególności do baz danych opartych na modelu relacyjnym. … a może pytania ????


Pobierz ppt "Język SQL – podstawy zapytań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google