Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia hemostazy jako przyczyna nadmiernych krwawie ń okołooperacyjnych Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia hemostazy jako przyczyna nadmiernych krwawie ń okołooperacyjnych Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej."— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia hemostazy jako przyczyna nadmiernych krwawie ń okołooperacyjnych Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Kierownik Kliniki Prof.dr hab.med. Jacek Szmidt Warszawski Uniwersytet Medyczny I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013 MM Jele ń ska

2 Przyczyny nadmiernych krwawień okołooperacyjnych (operacje planowe) Przyczyny nadmiernych krwawień okołooperacyjnych (operacje planowe) I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska Chirurgiczne Defekt hemostazy nie wyrównany przed operacją (wrodzony lub nabyty) Wystąpienie okołooperacyjnych zaburzeń hemostazy

3 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska bioMérieux

4 Przyczyny nadmiernych krwawień okołooperacyjnych Nie wycofanie leków upośledzających hemostazę pierwotną Późne N ie wyrównany defekt hemostazy pierwotnej Zaburzenia hemostazy Wczesne I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

5 Pacjentka KM (lat 18) masywny krwotok po tonsillektomii wykonanej 03.09.20... Pomimo przetoczenia świeżo mrożonego osocza śródoperacyjne kłopoty z zatrzymaniem krwawienia W badaniach laboratoryjnych wykonanych miesiąc przed operacją APTT 50 sek. W wywiadzie zebranym po operacji obfite krwawienia miesięczne. I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

6 47 21,6 12,1 165 000 2060 30-45 s 15.5 s 11,4 150 000-350 000/ l <500 ng/ml Czas kaolin.kefalinowy (APTT) Czas protrombinowy Czas trombinowy Płytki krwi D-dimer Pacjentka KM (lat 18) masywny krwotok po tonsillektomii wykonanej 03.09.20.. Pomimo przetoczenia świeżo mrożonego osocza śródoperacyjne kłopoty z zatrzymaniem krwawienia B a d a n ie 04.09.20..W y n i kN o r m a Badanie układu krzepnięcia krwi (1) I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

7 Pacjentka KM (lat 18) masywny krwotok po tonsillektomii wykonanej 03.09.20.. Pomimo przetoczenia mrożonego osocza kłopoty z zatrzymaniem krwawienia I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

8 ~10% 60-200% Czynnik v.Willebranda O p i s: Nie rozpoznana przed operacją choroba von Willebranda. Po przetoczeniu koncentratu czynnika von Willebranda zatrzymanie krwawienia Pacjentka KM (lat 18) masywny krwotok po tonsillektomii wykonanej 03.09.20.. Pomimo przetoczenia mrożonego osocza kłopoty z zatrzymaniem krwawienia B a d a n i e 04.09.20..W y n i kN o r m a Badanie układu krzepnięcia krwi (2) I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

9 39,6 20,1 s 11,3 279 000/ l 30-45 s 16,8 s 11,6 s 150 000-350 000/ l Badania układu krzepnięcia krwi (1) Czas kaolin.kefalinowy (APTT ) Czas protrombinowy Czas trombinowy Płytki krwi B a d a n i e 30.06.20..W y n i kN o r m a Pacjent HM (lat 9) przyjęty celem usunięcia przerośniętego migdałka gardłowego powodującego zespół bezdechów nocnych, oraz obustronne wysiękowe zapalenie ucha środkowego. W wywiadzie nawracające krwawienia z nosa (przy prawidłowych wartościach ciśnienia), bez wywiadu rodzinnego ?????? I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

10 Czynnik von Willebranda (RCof) Badania układu krzepnięcia krwi (2) 52 – 154% 35% O p i s: Łagodna choroba von Willebranda (typ 1?). Przygotowanie chorego do operacji przez podanie we wlewie DDAVP (0,3μg/kg wagi) Czynnik von Willebranda (RCof) B a d a n ie 07.07.200.. 1h po wlewie W y n i k N o r m a 52 – 154% >140% Operacja bez zaburzeń hemostazy. Pacjent wypisany do domu 12.07.2004 w stanie dobrym. Pacjent HM (lat 9) cd B a d a n ie 30.06.200..W y n i kN o r m a I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

11 vWF:Ag VIII:c VIII:Ag The response to desmopressin infusion (0.3 ug/kg body weight) in a hemophilic patient Wintrobes Clinical Hematology 2006;2:1652 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

12 27 17,9 13,7 309 000 530 22-35 s 16,0 s 14-22 s 150 000-350 000/ l <500 ng/ml Badanie układu krzepnięcia krwi Czas kaolin.kefalinowy (APTT) Czas protrombinowy Czas trombinowy Płytki krwi D-dimer B a d a n i e 05.05.20..W y n i kN o r m a Pacjentka KM (lat 25) operowana z powodu polipów zatok 29.04.20.. Planowanego zabiegu nie wykonano w pełnym zakresie z powodu masywnych krwawień (pomimo niskich wartościach ciśnienia). Przed operacyjne zbiorcze czasy krzepnięcia prawidłowe. Bez wywiadu w kierunku skazy krwotocznej Czynnik von Willebranda Norma I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

13 Stosowane (1rok) przez pacjentkę MK chińskie zioła Nr 1 zatoki ostry stan 6 Xi Yin Hua 9 Bai Zhi 9 Cang Er Zhi 6 Bo He X2 9 Jie Geng 9 Wu Wei Zi 6Xi Xin 6 Jin Yin Hua Fang Feng 6 9 Bai Shao 6 Gan Cao Nr 3 zatoki przewlekle Jie Geng 9 Chuan Bei Mu 12 Huang Qi 18 Chen Pi 3 Bai Zhi 9 X3 Cang Er Zi Xian Yi Hua 9 Fang Feng 9 Wu Wei Zi 9 Bai Shao 9 Bai Zhu 12 Fu Ling 12 Shan Yao 9 Nr 2 na pluca Bai He 14 Chuan Bei Mu 9 Tai Zhi Shen 12 Huang Jing 12 Mai Men Dong 12 X 2 Gou Qi Zi 18 Wu Wei Zi 9 Dang Gui 12 Ge Gen 12 He Sho Wu 25 Chen Pi 3 Bo He 6 www.cmcpolska.net I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

14 Preparaty ziołowe – ryzyko krwawień* Hamowanie funkcji płytek krwi Aktywacja fibrynolizy Nieswoiste hamowanie enzymów kaskady krzepnięcia (IIa i Xa) Hamowanie przekształcenia fibrynogenu w monomer fibryny Działanie synergistyczne z lekami przeciwzakrzepowymi Noah Samuels. Herbal remedies and anticoagulant therapy. Thromb Haemost 2005;93:3-7. * Powyżej 90% chorych nie informuje lekarza o zażywaniu preparatów ziołowych I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

15 Miłorząb (inhibitor PAF) powoduje krwawienia (szczególnie przy równoczesnym stosowaniu aspiryny, paracetamolu, warfaryny) ODSTAWIĆ NA MINIMUM 7 DNI PRZED OPERACJĄ Miłorząb (inhibitor PAF) powoduje krwawienia (szczególnie przy równoczesnym stosowaniu aspiryny, paracetamolu, warfaryny) ODSTAWIĆ NA MINIMUM 7 DNI PRZED OPERACJĄ Żeń-szeń powoduje krwawienia ODSTAWIĆ NA MINIMUM 7 DNI PRZED OPERACJĄ Żeń-szeń powoduje krwawienia ODSTAWIĆ NA MINIMUM 7 DNI PRZED OPERACJĄ Dziurawiec zmniejsza efektywność niektórych leków (warfaryna, cyklosporyna sterydy........) ODSTAWIĆ NA MINIMUM 5 DNI PRZED OPERACJĄ Dziurawiec zmniejsza efektywność niektórych leków (warfaryna, cyklosporyna sterydy........) ODSTAWIĆ NA MINIMUM 5 DNI PRZED OPERACJĄ Lancet 2001;35:128 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska Czosnek powoduje krwawienia ODSTAWIĆ NA MINIMUM 5 DNI PRZED OPERACJĄ Czosnek powoduje krwawienia ODSTAWIĆ NA MINIMUM 5 DNI PRZED OPERACJĄ

16 Przyczyny nadmiernych krwawień okołooperacyjnych Nie wyrównany defekt hemostazy wtórnej Późne DIC DIC Nie podjęcie funkcji przez przeszczepioną wątrobę Zaburzenia hemostazy Wczesne I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska Pierwotna fibrynoliza Pierwotna fibrynoliza

17 Duży krwiak śródmięśniowy u 22 letniego sportowca w następstwie urazu w trakcie rozgrywanego meczu palanta. Nie rozpoznana wcześniej łagodna postać hemofilii A (czynnik VIII 7%) Kitchen CS Consultive Hemostasis and Thrombosis 2002; s.149 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

18 41,0 32,3 (INR 2,8) ok. 32 000 170 30-45 s 14,5 s <500 ng/ml 220-376 mg/dl Czas kaolin. kefalinowy Czas protrombinowy D-dimer Fibrynogen O p i s Znaczne wydłużenie czasu protrombinowego, zmniejszająca się liczba płytek krwi, bardzo wysokie stężenie D-Dimeru pozwalają na rozpoznanie uogólnionego zespołu DIC. (Czynniki krzepnięcia II - 42%, V - 19 %, VII - 25% normy). Zgon w przebiegu niewydolności wielonarządowej Pacjent Z.K. (lat 20) po przeszczepieniu wątroby z powodu hepatitis B fulminans. W 12 godzin po operacji (3.04….) obniżenie liczby płytek krwi ze 111 000 do 48 000/ml Objawy skazy krwotocznej. B a d a n i e 5.04..... W y n i k N o r m a Płytki krwi26 000 150 000-350 000/ul Badanie układu krzepnięcia krwi I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

19

20 28 15,8 365 111 000 4 720 97 25-40 s 16,1 s 220-376 mg/dl 150 000-350 000/ l <500 ng/ml 80-120 % Badanie układu krzepnięcia krwi (1) Czas kaolin. kefalinowy Czas protrombinowy Fibrynogen Płytki krwi D-dimer Antytrombina O p i s Obecne laboratoryjne cechy wyrównanego zespołu DIC. Pacjent MS (lat 67) przygotowywany do operacji naprawczej tętniaka o maksymalnej średnicy 70 mm B a d a n i e 13.02.20..W y n i kN o r m a I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

21 32 18,3 450 170 000 2 550 25-40 s 16,1 s 220-376 mg/dl 150000-350000/ l <500 ng/ml Badanie układu krzepnięcia krwi (2) Czas kaolin. kefalinowy Czas protrombinowy Fibrynogen Płytki krwi D-dimer O p i s W przebiegu leczenia LMWH : znaczne zmniejszenie nasilenia aktywacji krzepnięcia wyrażające się zwiększeniem: liczby płytek krwi, stężenia fibrynogenu przy zawartości D-dimeru zmniejszonej o połowę. Pacjent MS (lat 67) z tętniakiem aorty brzusznej przygotowywany do operacji nadroparyną (2x 2 850 IU) B a d a n ie 08.02.1999W y n i kN o r m aB a d a n i e 13.02.20.. I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

22 MM Jelenska et al. Thromb Haemost 2004, 92:997-1002 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska

23 Przyczyny nadmiernych krwawień okołooperacyjnych Nie wyrównany defekt hemostazy wtórnej Późne DIC DIC Nie podjęcie funkcji przez przeszczepioną wątrobę Hipotermia Endogenna heparyna Przedawkowanie heparyny Przedawkowanie heparyny Zaburzenia hemostazy Wczesne I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska Pierwotna fibrynoliza Pierwotna fibrynoliza Kwasica Nie wycofanie leków upośledzających hemostazę pierwotną N ie wyrównany defekt hemostazy pierwotnej

24 I Sympozjum Chirurgii Naczy ń u Dzieci 06.12.2013. MM Jele ń ska


Pobierz ppt "Zaburzenia hemostazy jako przyczyna nadmiernych krwawie ń okołooperacyjnych Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google