Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner"— Zapis prezentacji:

1 Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner
Łukasz Kempny Projekt i implementacja portalu wspomagającego wyjazd studentów na praktykę zagraniczną Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner

2 Plan prezentacji Analiza dziedziny Projekt systemu Testy Eksperymenty
Przegląd konkurencyjnych rozwiązań Zdefiniowanie wymagań Projekt systemu Technologie i narzędzia Prototyp Komponenty Diagramy przypadków użycia, aktywności Diagram bazy danych Testy Eksperymenty

3 Analiza dziedziny Konkurencyjne rozwiązania – brak
Witryny o podobnej tematyce:

4 Wymagania Zagraniczne praktyki studenckie ofertowane w ramach programu : IAESTE AIESEC Praktyki ERASMUS BEST + dowolnie innego… Uniwersalna i przyjazna platforma wymiany danych i komunikacji Oferty praktyk Raporty z praktyk

5 Wymagania cd. Student: Członek organizacji:
Wyszukuje ofertę praktyki wg swoich preferencji Wyszukuje raport z praktyki z miejsca i/lub od pracodawcy do którego chciałby aplikować Kontaktuje się z organizacją studencką, praktykantami, pracodawcami Tworzy raport z odbytej praktyki Członek organizacji: Dodaje oferty swojej organizacji studenckiej Prowadzi korespondencję ze studentami Prowadzi serwis informacyjny Zbiera raporty po praktykach

6 Metodologia i narzędzia
Assembla i SVN

7 Technologie ASP.net MVC 3 Entity Framework MS SQL Server Aplikacja
Dostęp do bazy danych Entity Framework Baza danych MS SQL Server

8 MVC - architektura MVC – Model-Widok-Kontroler, wzorzec projektowy

9 MVC - model Implementuje logikę biznesową aplikacji
Przechowuje stan aplikacji pomiędzy akcjami kontrolera Najczęściej przechowywany jest w bazie danych Może definiować zasady walidacji danych

10 MVC - widok Jest warstwą prezentacji danych (wyników działania logiki biznesowej – modelu) Może składać się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu (PartialView) W ASP.net jest to najczęściej HTML Markup (kod HTML, JavaScript, skrypty C#)

11 MVC - kontroler Obsługuje żądania użytkownika
Mapowanie URL na publiczne metody kontrolera, inaczej Akcje np. Akcje kontrolera : pobierają dane z modelu, realizują logikę biznesową, zwracają wyniki do w właściwego widoku

12 ASP.net vs. ASP.net MVC ASP.net ASP.net MVC
Brak podziału na logikę i prezentacje. Widoki służą tylko do generowania prezentacji, brak logiki. Mechanizm przechowywania stanu Strony pomiędzy zapytaniami (ViewState - często kilkaset kB). Stan aplikacji zapisywany tylko w Modelu. Bogate w funkcjonalność kontrolki (RAD). Łatwa integracja z popularnymi frameworkami JS (np. jQuery) czy też darmowe kontrolki Telerik. Skomplikowany i mało intuicyjny mechanizm Postback. Brak. Brak kontroli nad generowanym kodem HTML. Pełna kontrola nad generowanym kodem HTML. Uciążliwy cykl życia strony (Page Life Cycle).

13 ASP.net MVC 3 - zalety Wsparcie HTML 5 and CSS 3
The Razor View Engine zamiast <% … %> Client-Side Validation – walidacja po stronie klienta (jQuery) Data Annotations Remote Validator

14 Entity Framework Upraszcza kod dostępu do danych (tabela-encja)
Umożliwia tworzenie koncepcyjnego modelu dla danych pochodzących z dowolnego źródła Ułatwia dostosowanie tego modelu do wymagań biznesowych.

15 Kontrolki Telerik Extensions for ASP.net MVC jQuery UI

16 Prototyp Prototyp kompletnej aplikacji wykonany narzędziem Balsamiq Mocups Pomógł w ogólnym spojrzeniu na aplikację, a także podczas implementacji systemu

17 Komponenty Użytkownicy Pracodawcy Organizacje Oferty praktyk
Raporty z praktyk Powiadomienia Statystyki Wiadomości prywatne (poczta) Artykuły (aktualności)

18 Użytkownicy

19 Oferty praktyk

20 Raporty z praktyk

21 Pracodawcy

22 Organizacje

23 Powiadomienia

24 Artykuły

25 Wiadomości prywatne

26 Statystyki Liczba ofert/nowych ofert/ofert specjalnych
Liczba raportów z praktyk Liczba użytkowników Liczba pracodawców Odwiedziny portalu Raporty wg. kraju, kierunku studiów, oceny Oferty wg. kraju, kierunku studiów, płacy

27 Diagram ERD

28 Schemat bazy danych 41 tabel (12 łączących)

29 Zrzut ekranu

30 Zrzuty ekranu

31 Uruchamianie i testowanie
Testy na różnych przeglądarkach (Mozilla Firefox, Inernet Explorer, Opera, Chrome) Testy na różnych urządzeniach PC Tablet Telefon komórkowy Testy jednostkowe Testy automatyczne (WebAI)

32 Eksperymenty Testy użyteczności (User eXperience) Testy wydajnościowe
Metody prezentacji danych Standardy formularzy internetowych i ich walidacji Rola infografik na stronie (ikonki, wykresy, tabele) Poprawna nawigacja po serwisie Testy wydajnościowe Wpływ metody przechowywania zdjęć (w bazie danych vs. na serwerze) Obciążenie przy dużej liczbie użytkowników Testy bezpieczeństwa SQL Injection XSS Scripting

33 Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner
Łukasz Kempny Projekt i implementacja portalu wspomagającego wyjazd studentów na praktykę zagraniczną Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner


Pobierz ppt "Promotor: dr.inż. Aleksandra Werner"

Podobne prezentacje


Reklamy Google