Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Artur Lewandowski Promotor: mgr inż. Dariusz Olczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Artur Lewandowski Promotor: mgr inż. Dariusz Olczyk"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Artur Lewandowski Promotor: mgr inż. Dariusz Olczyk
Szkolny kanał RSS Autor: Artur Lewandowski Promotor: mgr inż. Dariusz Olczyk Tematem pracy którą wykonałem było stworzenie systemu służącego do publikowanie informacji z systemu informacyjnego szkoły w postaci szkolnego kanału RSS

2 Co to jest RSS ? RSS - „Really Simple Syndication”.
Standard opublikowany w 1999 przez firmę Netscape Communications cel – informowanie o zmianach w serwisach WWW July 10, 1999: RSS 0.91 (Netscape), published by Netscape and authored by Dan Libby June 9, 2000: RSS 0.91 (UserLand), published by UserLand Software and authored by Dave Winer Dec. 25, 2000: RSS 0.92, UserLand Aug. 19, 2002: RSS 2.0, UserLand July 15, 2003: RSS 2.0 (version 2.0.1), published by the Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School and authored by Dave Winer July 15, 2003: RSS 2.0 (version rv-1), published by the RSS Advisory Board July 17, 2003: RSS 2.0 (version rv-2), RSS Advisory Board April 6, 2004: RSS 2.0 (version rv-3), RSS Advisory Board May 31, 2004: RSS 2.0 (version rv-4), RSS Advisory Board June 19, 2004: RSS 2.0 (version rv-5), RSS Advisory Board January 25, 2005: RSS 2.0 (version rv-6), RSS Advisory Board Aug. 12, 2006 (current): RSS 2.0 (version 2.0.8), RSS Advisory Board

3 RSS - zalety Możliwość kontrolowania wielu kanałów jednocześnie
Kanał RSS zawiera informacje z konkretnej kategorii Brak konieczności podawania adresu (anonimowość) Powszechne stosowanie

4 Etapy tworzenia systemu (1)
Wykonanie projektu Analiza wymagań funkcjonalnych Analiza wymagań niefunkcjonalnych Przygotowanie specyfikacji wymagań Implementacja systemu Wykonanie generatora treści RSS Wykonanie modułu administracyjnego Konfiguracja środowiska pracy systemu

5 Etapy tworzenia systemu (2)
Testowanie Testy funkcjonalne Testy wydajnościowe Testy osiągów (performance test) Testy przeciążeniowe (stress test) Wdrożenie Instalacja i konfiguracja modułów z oprogramowaniem i RSSAdmin Konfiguracja bazy danych Wykonanie dokumentacji Przygotowanie instrukcji dla użytkowników

6 Architektura systemu

7 Moduł generatora treści RSS (1)
Odbieranie zapytania od użytkownika o kanał RSS jaki ma być wygenerowany Odnalezienie i pobieranie informacji z właściwej bazy danych systemu informacyjnego szkoły Generowanie dokumentów XML w standardzie RSS 2.0 na podstawie treści w bazie danych Zwrócenie wyników użytkownikowi w postaci kanału RSS

8 Moduł generatora treści RSS (2)
<?xml version="1.0" encoding="iso " ?> - <rss version="2.0"> - <channel> <title>Kanał RSS Wyższej Szkoły Informatyki</title> <link> <description>Tu znajdują się informacje dotyczące Wyższej Szkoły Informatyki</description> <copyright>Wyższa Szkoła Informatyki</copyright> <pubDate>Fri, 23 Mar :55:22 GMT</pubDate> <category>Edukacja</category> <language>pl</language> - <item> <title>Kariera z Pracodawcą 2006</title> <link> <description>Sukces zeszłorocznego rankingu "Kariera z Pracodawcą 2005" zachęcił nas do organizacji jego kolejnej edycji. Badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród studentów i absolwentów, jak i zaproszonych do współpracy Biur Karier. W badaniu wzięło udział 2100 osób, które studiują lub są absolwentami 130 uczelni oraz 70 Biur Karier z całej Polski.</description> <category>Wiadomości</category> <guid isPermaLink="false">a4bab8c6-1fc acfc-896daf3b2359</guid> <pubDate>Wed, 28 Mar :59:39 GMT</pubDate> </item> - </channel> </rss>

9 RSSGener@tor – diagram klas

10 Moduł administracyjny (1)
Zarządzanie sposobem działania systemu Zarządzanie użytkownikami systemu RSSAdmin Dodanie i usunięcie kanału RSS Edytowanie informacji w poszczególnych kanałach Definiowanie źródła danych dla kanałów RSS

11 Moduł administracyjny (2)

12 Baza danych

13 Środowisko pracy

14 Testy wydajnościowe (1)

15 Testy wydajnościowe (2)
Performance test (2000*6)*15 min. = Stress test (2200*6)*15 min. =

16 Mocne strony systemu Modułowa budowa
Możliwość korzystania z wielu źródeł danych dla kanałów RSS Możliwość tworzenia wielu kanałów RSS w tym samym serwisie WWW Łatwe zarządzanie systemem Wysoka wydajność Wysoka elastyczność Możliwość rozbudowy Celem pracy było utworzenie aplikacji do zarządzania kanałem RSS, który będzie wykorzystany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jako medium informacyjne między uczelnią a studentami. Cel pracy został zrealizowany. Odpowiednie oprogramowanie zostało wykonane a proces jego tworzenia został udokumentowany. W pracy przedstawiono proces analizy, projektowania i implementacji aplikacji. Wykonane oprogramowanie zostało przetestowane pod względem spełnienia wymagań funkcjonalnych. Przeprowadzono również testy wydajnościowe, które dowodzą, ze aplikacja może być z powodzeniem wykorzystywana przez uczelnię Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki do komunikacji ze studentami lub kandydatami na studentów. Wdrożenie proponowanego rozwiązania może się przyczynić do zwiększenia zadowolenia studentów dzięki lepszemu i szybszemu dostępowi do informacji. Może również wpłynąć na zwiększenie prestiżu uczelni.

17 Podsumowanie Celem pracy było utworzenie aplikacji do zarządzania kanałem RSS, który będzie wykorzystany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jako medium informacyjne między uczelnią a studentami. Cel pracy został zrealizowany. Odpowiednie oprogramowanie zostało wykonane a proces jego tworzenia został udokumentowany. W pracy przedstawiono proces analizy, projektowania i implementacji aplikacji. Wykonane oprogramowanie zostało przetestowane pod względem spełnienia wymagań funkcjonalnych. Przeprowadzono również testy wydajnościowe, które dowodzą, ze aplikacja może być z powodzeniem wykorzystywana przez uczelnię Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki do komunikacji ze studentami lub kandydatami na studentów. Wdrożenie proponowanego rozwiązania może się przyczynić do zwiększenia zadowolenia studentów dzięki lepszemu i szybszemu dostępowi do informacji. Może również wpłynąć na zwiększenie prestiżu uczelni.


Pobierz ppt "Autor: Artur Lewandowski Promotor: mgr inż. Dariusz Olczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google