Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTYZM z KLASĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTYZM z KLASĄ."— Zapis prezentacji:

1 AUTYZM z KLASĄ

2 Czym jest autyzm? Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

3 Przyczyny autyzmu Nikt nie potrafi z całą pewnością podać dokładnych przyczyn autyzmu, ale sądzi się, że jest on związany z uszkodzeniem mózgu, które z kolei może mieć kilka przyczyn, takich jak np: uraz fizyczny doznany podczas trudnego porodu uwarunkowania genetyczne, niektóre infekcje wirusowe przed lub po urodzeniu, np. różyczka przebyta przez matkę podczas ciąży.

4 Skala Według danych Autyzm Europa 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.). W Stanach Zjednoczonych jedno na 166 urodzonych dzieci jest dotkniętych tym rodzajem schorzenia W Polsce dotkniętych jest około 50 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy dzieci. Statystycznie na 6 dzieci dotkniętych autyzmem jest jedna dziewczynka

5 Triada zaburzeń Zaburzenia rozwoju interakcji społecznych
Zaburzenia rozwoju komunikacji społecznych Zaburzenia rozwoju wyobraźni i rozumienia sytuacji społecznych

6 Interakcja społeczna Wycofani:
Część z nich nie jest zainteresowana wchodzeniem w interakcje z innymi osobami Część z nich brakuje umiejętności interakcji z innymi osobami - Nie są pewni w jaki sposób należy inicjować kontakty towarzyskie - Nie są pewni w jaki sposób należy zawierać przyjaźnie Nie rozumieją niepisanych zasad życia towarzyskiego Utrzymywanie kontaktu wzrokowego sprawia im trudność

7 Komunikacja społeczna
Komunikacja werbalna Dosłownie rozumienie języka Prowadzi do trudności w rozumieniu: Sarkazmu Dowcipów Są pedantyczni Słowa rozumieją zgodnie z ich dokładnym znaczeniem Mogą mieć trudności z wyrażaniem własnych myśli Komunikacja niewerbalna Trudności ze zrozumieniem mowy ciała, wyrazu twarzy tonacji głosu Prowadzi to do : Trudności z wyrażaniem uczuć Sprawiania wrażenia osoby niewrażliwej

8 Wyobraźnia Trudności związane z zaburzeniami polegającymi na udawaniu/ wcielaniu się w role. Trudności ze zrozumieniem przyczyn i rezultatów własnego działania Brak umiejętności wyobrażania sobie przyszłych wydarzeń Prowadzi do silnej potrzeby sztywnego uporządkowania dnia i dążenia do powtarzalności co pozwala na łatwiejsze przewidywanie przyszłych wydarzeń Mają trudności ze zrozumieniem uczuć innych osób a także domyślenie się co wiedzą, myślą lub jakie mają intencje

9 Inne zaburzenia Zachowania powtarzające się Obsesyjne zainteresowania
Zaburzenie zdolności uczenia się Epilepsja Nadmierna wrażliwość zmysłowa Problemy z zachowaniem

10 Inne c.d. Zachowania powtarzające się
Autyzm jest ściśle związany z zachowaniami powtarzającymi się, polegającymi na wykonywaniu stałych sekwencji czynności, które nie mają wyraźnego celu lub związku z wydarzeniami zewnętrznymi Obsesyjne zainteresowania Niektóre osoby nieustannie powracają do interesującej je wąskiej dziedziny ignorując otoczenie. To intensywne skupienie uwagi na jednym temacie może doprowadzić do niezwykłego rozwinięcia talentu w wąskiej dziedzinie, nieporównywalnego z ogólnym poziomem zdolności danej osoby

11 Inne c.d. Zaburzenie zdolności uczenia się
Około 75% osób z autyzmem przejawia zaburzenie zdolności uczenia się. Pozostałe 25% osób o normalnym lub ponadprzeciętnym poziomie inteligencji radzi sobie bez pomocy specjalisty, ale wymaga pomocy w kierowaniu ich życiem. Epilepsja Duża część osób z autyzmem cierpi na epilepsję zaburzenie funkcji mózgu, które może powodować chwilową utratę przytomności z ewentualnym wystąpieniem konwulsji. Może także wywoływać niekontrolowane zmiany w zachowaniu w tym agresji.

12 Inne c.d. Nadmierna wrażliwość zmysłowa
Wiele osób z autyzmem jest nadwrażliwych na dotyk, dźwięk, światło, intensywne barwy i zapach. Nie wiadomo, czy osoby te czują, słyszą lub widzą odmiennie czy po prostu silniej reagują niż inni na ten sam poziom bodźców zmysłowych. Problemy z zachowaniem Problemy związane z zachowaniem, zwane zachowaniem trudnym, dotyczą wielu, choć nie wszystkich osób z autyzmem. Często wywołane są wysokim poziomem stresu i frustracji odczuwanym przez osoby, które mają trudności z nawiązywaniem relacji i porozumieniem się z otoczeniem.

13 ZACHOWANIE

14 Czym jest zachowanie….? Wiadomością Środkiem komunikowania się
Może być formą aktywności społecznej Ma wpływ na uczucia i myślenie Uczucia i myśli wpływają na zachowanie Jest wynikiem osobowości, charakteru i kontekstu

15 Definicja zachowań trudnych
„Zachowanie kulturowo anormalne, o takim nasileniu, częstotliwości lub czasie trwania, iż fizyczne bezpieczeństwo osoby angażującej się w nie lub osób postronnych może poważnie ograniczyć możliwość korzystania ze zwykłych miejsc i instytucji użyteczności publicznej lub może skutkować odmową dostępu do nich” Źródło:. Emerson E. Challenging Behaviour: Analysis and Intervention in People With Severe ...

16 Lodowa góra zachowań Konkretne Bicie, plucie, zachowanie popychanie,
rzucanie ,gryzienie Niejawne Frustracja, napięcie czynniki seksualne, nuda, brak odpowiednich umiejętności komunikacji, podwyższona wrażliwość na hałas, zapach

17 Zachowania trudne mogą być:
Agresywne Autoagresywne Zachowania zakłócające (destrukcyjne)

18 Zachowania trudne mogą być:
Agresywne Bicie rękami, nogami, głową, gryzienie, drapanie, ciągnięcie za włosy, popychanie, napieranie ciałem, werbalne grożenie/ straszenie Autoagresywne Gryzienie swoich części ciała, uderzanie głową w twarde przedmioty, w kolana, tupanie, wkładanie palców w oczy, wyrywanie włosów, uderzanie się dłońmi, pięściami, łokciami

19 Zachowania trudne mogą być: c.d.
Zachowania zakłócające (destrukcyjne) Wybuchy złości, krzyk, płacz, plucie, uciekanie z krzesła, nieprawidłowe siedzenie, nadaktywności, przesadne wolne tempo reagowania (zastyganie), rozlewanie płynów, rozrzucanie przedmiotów, nieprawidłowe werbalizacje (echolalia)

20 Ważne powody stojące za zachowaniem trudnym
Skupienie uwagi otoczenia Konkretne nagrody Ucieczka Stymulacja sensoryczna Samoregulacja Zaspokojenie naturalnej „jakiejś” potrzeby

21 Radzenie sobie z zachowaniem trudnym
Poznaj tę osobę Zdobądź jak najwięcej informacji o autyzmie i w jaki sposób odnosi się do danej osoby Zrozum tę osobę Zrozum wpływ środowiska Zrozum „niejawne czynniki napędzające” Doszukaj się interakcji nie pojedynczych czynników Nie stawiaj pochopnie diagnoz, przeanalizuj posiadane informacje, stwórz „hipotezy” oraz plan działanie

22 Jak kierować zachowaniem?
Zmień rezultat Manipuluj bodźcami Zmień otoczenie Zmień swoje zachowanie

23 Kierowanie zachowaniem
Zmień rezultat: nie komentuj, nie okazuj emocji, zachowuj się inaczej niż zwykle, Manipuluj bodźcem: pozwól osiągnąć cel zachowania ale staraj się kontrolować i małymi kroczkami przejmować inicjatywę Zmień otoczenie: czasami problem może leżeć w złym kolorze ścian w danym pomieszczeniu, złym zapachu, czy oświetleniu. Zmień swoje zachowanie: Staraj się zawsze zachować „kamienną twarz” nie zależnie od swoich emocji

24 Spektrum autyzmu Wszyscy mają pewne cechu zazwyczaj związane z autyzmem Zbieranie artykułów z gazet Rytuały związane z jedzeniem, ubieraniem, rozbieraniem Nie bycie pewnym czy ktoś żartuje Zdenerwowanie towarzyszące poznawaniu nowych osób

25 TEMPLE GRANDIN „Gdybyśmy pozbyli się genów odpowiadających za autyzm i zespół aspergera zostalibyśmy bez kadry naukowej, bo towarzyscy ludzie nie zajmują się inżynierią. Odrobina genu autyzmu tworzy genialnego badacza, a nadmiar niemą głęboko upośledzoną osobę.”

26 Bariery w edukacji

27 Bariery w edukacji Problemy związane z: organem prowadzącym rodzicami
infrastrukturą szkolną programem nauczania rówieśnikami kadrą pedagogiczną 36% 72% 82% 83% 84% 87%

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AUTYZM z KLASĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google