Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ Kostny Człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ Kostny Człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Układ Kostny Człowieka
Bartek Wróblewski 2F

2 Układ kostny składa się z około 200 kości, z których wiele stanowi dzwignię: do kości przyczepione są mięśnie powodujące poruszanie się całego organizmu. Kościec tworzy rusztowanie całego ustroju, określa jego wielkość, kształt i wytrzymałość. Kości łączą się ze sobą, tworzą liczne osłony chroniące narządy wewnętrzne przed różnymi urazami. Na przykład czaszka osłania zawarte w jej jamie mózgowie, kręgosłup chroni mieszczący się w kanale kręgowym rdzeń kręgowy, klatka piersiowa chroni płuca, serce, naczynia krwionośne, a miednica chroni znajdujący się w miednicy mniejszej pęcherz i odbytnicę, u kobiet także macicę, jajowody i jajniki. Szkielet stanowi podporę dla całego organizmu, określa położenie poszczególnych narządów względem siebie.

3 Kości Struktura Kości Rodzaje Kości Tworzenie, Wzrost oraz Cechy Kości

4 STRUKTURA KOŚCI. Kość uformowana jest przez substancję kostną i szpik. Substancja kostna: Jest to część twarda kości. Zawiera duże ilości wapnia. Może przyjmować dwie zasadnicze postacie: Kość gąbczasta - uformowana jest z delikatnych beleczek tworzących rodzaj siatki, gdzie znajdują się małe jamki. Ten typ tkanki występuje na końcach kości długich i we wnętrzu innych; Kość zbita - to tkanka kostna o grubej i sztywnej strukturze. Kość ma kształt cylindryczny, do jej wnętrza prowadzi tzw. kanał Haversa. Zbiór blaszek wraz z kanałem nosi nazwę osteonu. Szpik kostny: To gąbczasta, silnie ukrwiona tkanka, wypełniająca jamy wewnątrz kości. Szpik może być czerwony lub żółty. Ten pierwszy jest ważniejszy, gdyż jego rola to produkcja wszystkich komórek krwi. U noworodka cały szpik jest czerwony. U człowieka dorosłego szpik czerwony pozostaje przede wszystkim w kościach tułowia i czaszki, w kościach kończyn dominuje żółty szpik.

5 Rodzaje Kości. Kształt kości jest bardzo zróżnicowany. Można wyróżnić cztery ich rodzaje: Kości płaskie: do tego typu należą kości sklepienia mózgoczaszki i łopatka; Kości długie: środkowa część kości długiej nosi nazwę trzonu, końce zaś są nazwane nasadami. Trzony utworzone są przez kość zbitą. Typowym przykładem jest kość udowa i ramieniowa; Kości krótkie: do tego typu należą kości nadgarstka, kości stepu itp.; Kości różnokształtne: np. żuchwa, kości podniebienne, kręgi.

6 WZROST KOŚCI: Podczas fazy wzrostowej w dzieciństwie i młodości kości nie są całkowicie uwapnione. W pobliżu ich zakończeń znajdują się strefy tkanki chrzęstnej, bardziej miękkiej. Między dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem życia przyrost kości zostaje zahamowany, gdyż następuje wysycenie wapniem i kostnienie. Zarówno przyrost kości jak i jego zatrzymanie zależą od wielu czynników hormonalnych. TWORZENIE I NISZCZENIE KOŚCI: Kości nie przyrastają tylko na długość, lecz też na szerokość. W okresie budowy kości (i procesów gojenia) czynne są komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej tzw. osteoblasty. Kość już uformowana jest niszczona w sposób ciągły przez inny rodzaj komórek - osteoklasty. CECHY KOŚCI: W wieku dojrzałym kości charakteryzują się twardością i wytrzymałością, jednak w przypadku silnego urazu mogą ulec złamaniu. W dzieciństwie kości są bardzo giętkie. W tym okresie częste są uszkodzenia, w wyniku, których następuje odgięcie się kości, bez jej złamania, co świadczy o jej elastyczności. Natomiast na starość kości stają się łamliwe i kruche wskutek utraty wapnia. Proces ten nosi nazwę osteoporozy i jest powodem złamań w wyniku minimalnego nawet urazu lub wysiłku.

7 Szkielet: Szkielet człowieka można podzielić na dwie części:
Osiową. (Czaszka, Kręgosłup, Klatka Piersiowa) Obwodową. (Kończyny górne i dolne)

8 Szkielet Część Osiowa:
Czaszka: Kręgosłup: Klatka Piersiowa:

9 KOŚCI CZASZKI. Czaszka zbudowana jest z ośmiu różnych kości silnie połączonych ze sobą. Ich połączenia mają kształt krętych linii, zwanych szwami. W pierwszych latach życia linie te w niektórych miejscach nie są zrośnięte, tworząc wgłębienia zwane ciemiączkami. Budowa kości czaszki jest typowa dla kości płaskich. Kości te są zbudowane z zewnętrznej blaszki, wewnętrznej blaszki i kości gąbczastej. W budowie czaszki człowieka wyróżniamy: mózgoczaszkę (chroni mózg), trzewioczaszkę (chroni narządy zmysłów - wzrok, węch, smak). KOŚĆ CZOŁOWA - to kość mieszcząca się w górnej i przedniej części czaszki, w okolicy czołowej. Jej część wewnętrzna stanowi fragment podstawy czaszki. W jej partii przedniej znajdują się twarde rąbki z wgłębieniami, które tworzą górną część oczodołów. Poza brzegami oczodołów, w głębi kości i między dwiema blaszkami, znajdują się dwie przestrzenie zwane zatokami czołowymi. Są one pokryte od wewnątrz linią śluzową i mają kontakt z jamą nosową. KOŚCI CIEMIENIOWE - są to dwie kości mieszczące się po przeciwnych stronach czaszki. Są płaskie o kształcie czworokąta. Stanowią boczno-górne części czaszki. KOŚCI SKRONIOWE - są to dwie kości usytuowane po obu stronach czaszki, tworzące jej boczno-dolne części. KOŚĆ POTYLICZNA - jest zlokalizowana w tylnej partii czaszki, tworząc częściowo sklepienie i częściowo jej podstawę. W jej środkowym fragmencie znajduje się otwór zwany otworem potylicznym. Kość potyliczna ma połączenie stawowe z kręgosłupem za pośrednictwem pierwszego kręgu szyjnego. Przez otwór potyliczny przechodzi rdzeń kręgowy biegnący od mózgowia do wnętrza kręgosłupa. KOŚĆ SITOWA - jest ona niewielka. Jej część pozioma tworzy niewielki obszar podstawy czaszki, z tyłu za okolicą czołową. Jej przedłużenia w kierunku dolnym tworzą górną część jamy nosowej. KOŚĆ KLINOWA - znajduje się w linii środkowej podstawy czaszki, z tyłu za kością czołową i sitową , a z przodu przed kością potyliczną. Składa się z: części środkowej zwanej trzonem. W jego wnętrzu znajdują się jamy zwane zatokami klinowymi. Przednia część trzonu stanowi fragment podstawy czaszki. Znajduje się w niej zagłębienie zwane siodłem tureckim, na którym osadzona jest przysadka mózgowa, przedłużeń, zwanych skrzydłami. Tworzą one część podstawy czaszki i część ściany oczodołów.

10 KOŚCI TWARZY. KOŚCI SZCZĘKI: - są dwie, umieszczone po obu stronach linii środkowej. Są połączone i tworzą środkową część kostnej struktury twarzy. W ich wnętrzu znajdują się jamy zwane zatokami szczękowymi. Są wyścielone od wewnątrz błoną śluzową, maja połączenie z jamą nosową. Kości szczęki stanowią zarazem fragmenty: jamy nosowej, jamy ustnej, oczodołów. ŻUCHWA: - ma kształt podkowiasty. Jest kością o znacznej ruchomości, a jej główna funkcją jest udział w procesie żucia. Jej końce są zaokrąglone i tworzą połączenia stawowe z kośćmi skroniowymi. Ma 16 otworów, w których osadzone są zęby. KOŚCI NOSOWE: - to dwie małe kości połączone ze sobą w linii środkowej. Tworzą grzbiet nosa. KOŚCI JARZMOWE: - są dwie, o czworobocznym kształcie. Tworzą część boczną policzków. JAMA NOSOWA: - jest to przestrzeń znajdująca się w części środkowej twarzy. Są tu trzy małżowiny nosowe: górne, środkowe i dolne. Ściana przyśrodkowa tzw. przegroda nosowa przedziela jamę nosową na dwie części. ZĘBY: - umocowane są w kościach szczęki i żuchwy, tworząc dwa łuki zębowe. Każdy ząb osadzony jest w zębodole. Zęby biorą udział w procesie rozdrabniania pokarmu i żucia. Jest to wstępna faza trawienia. Pierwsze uzębienie, zwane mlecznym składa się z 20 zębów (2 siekacze, 1 kieł, 2 trzonowe w pierwszej ćwiartce łuku). Przeciętny dorosły człowiek ma w każdej ćwiartce łuku zębowego 2 siekacze, 1 kieł, 2 zęby przedtrzonowe i 3 trzonowe, czyli 32 zęby. Część widoczna zęba to korona, ukryta to korzeń. Ząb zbudowany jest z tzw. zębiny. Na koronie jest pokryty szkliwem, a na korzeniu tzw. cementem. We wnętrzu zęba przebiegają nerwy i naczynia krwionośne.

11 KRĘGOSŁUP Kręgosłup składa się z 24 elementów zwanych kręgami. Umieszczone są one w linii prostej. Połączone ze sobą za pomocą mięsni i więzadeł. Górna część kręgosłupa łączy się z podstawą czaszki przez powierzchnie stawowe z kością potyliczną. Przez kanał kręgowy przebiega rdzeń kręgowy. Dolna część kręgosłupa łączy się z kością krzyżową. Kość ta powstała w wyniku zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, łączy się ona z kością guziczną. W kręgosłupie wyróżniamy 5 części: Część szyjna - stanowi główny fragment kręgosłupa, w okolicy karkowej. Składa się z siedmiu kręgów, które są ruchome. Część piersiowa - jest kontynuacją części szyjnej, znajduje się w okolicy grzbietowej. Składa się z 12 kręgów. Są one masywne i mniej ruchome od kręgów szyjnych. Część lędźwiowa - jest umieszczona między częścią piersiową a krzyżową. Składa się z 5 kręgów. Są one najbardziej masywne. Wygięcia kręgosłupa w kierunku przednim zwane są lardozami, a wygięcia ku tyłowi - kyfozami. Część krzyżowa - składa się z 5 kręgów. Część guziczna

12 KOŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
Zbiór struktur kostnych okolicy piersiowej nosi nazwę klatki piersiowej. Klatka pieriowa jest konstrukcją ażurową. W jej skład wchodzą: Żebra: - są to kości długie i spłaszczone, które nadają kształt klatce piersiowej. Ich przednia część łączy się z mostkiem za pomocą chrząstki, która stanowi ostatni ich fragment. Z każdego z 12 kręgów piersiowych wychodzą 2 żebra po obu stronach, jest ich więc w sumie 24. 7 pierwszych żeber łączy się bezpośrednio z mostkiem. Są to żebra prawdziwe, 3 następne pary żeber łączą się z przodu ze sobą za pomocą chrząstki i nosza nazwę żeber rzekomych, ostatnie 2 pary żeber nie łączą się z mostkiem i noszą nazwę żeber wolnych. Pod każdym z żeber przebiegają naczynia krwionośne (tętnice oraz żyły) i nerwy międzyżebrowe, które unerwiają całą ścianę klatki piersiowej. Mostek: - to kość płaska. Położony jest w linii środkowej ciała, na przedniej ścianie klatki piersiowej. Łączy się z nim obustronnie 7 żeber i obojczyki. Górna cześć mostka, zwana rękojeścią jest najszersza, część dolna jest zaostrzona i nosi nazwę wyrostka mieczykowatego. Mostek jest częściowo zbudowany z dwóch warstw kości zbitej, pomiędzy którymi znajduje się kość gąbczasta. Kręgi piersiowe

13 Część Obwodowa Szkieletu Człowieka.
Kończyny Górne. Kończyny Dolne.

14 KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH Konstrukcja szkieletu kończyny górnej zapewnia jej bardzo dużą ruchomość. Wyróżniamy w niej kości: ramienia, przedramienia i ręki oraz kości obręczy barkowej. W skład szkieletu każdej z kończyn górnych wchodzą: Łopatka - kość płaska w kształcie trójkąta. Ma dwa ważne przedłużenia: grzebień łopatki na swej powierzchni tylnej i wyrostek kruczy na swym górnym brzegu. Obojczyk - kość długa, umieszczona poziomo w górnej i przedniej części klatki piersiowej. Łączy się z mostkiem i łopatką. Tworzy kształt litery "S". Kość ramienna - kość długa, stanowi podstawę ramienia. Składa się z trzonu i nasad. Kość łokciowa - kość długa. Wraz z kością promieniową tworzy strukturę przedramienia. Leży po stronie palca piątego - wewnętrznie. Kość promieniowa - to druga z kości przedramienia. Jest równoległa do kości łokciowej. Kość ta często ulega złamaniu. Leży po stronie kciuka - zewnętrznie. Kości nadgarstka - nadgarstek jest zbudowany z ośmiu kości krótkich, rozmieszczonych w dwóch szeregach. Kości śródręcza - śródręcze składa się z pięciu kości. Każda z nich odpowiada jednej z kości palców. Kości palców - są kościami długim. Palce z wyjątkiem kciuka składają się z trzech kości tzw. Policzków, kciuk ma tylko 2 kości (dwa paliczki).

15 KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH Szkielet kończyny dolnej umożliwia dwunożną lokomocję. Wyróżniamy w nim kości: uda, podudzia i stopy oraz kość miedniczą. KOŚCI MIEDNICY Miednica - jest zbudowana ze zrośniętych ze sobą trzech różnych kości. Są to kości: biodrowa, łonowa, kulszowa. Na powierzchni zewnętrznej kości miedniczej znajduje się zagłębienie o kształcie kulistej jamy. Jest to panewka stawu biodrowego; łączy się ona z głową kości udowej, która zagłębia się w jej wnętrzu.

16 KoNiEc :)

17 Prezentacja została wykonana samodzielnie przy pomocy materiałów zebranych z internetu,czasopisma „Świat Wiedzy” oraz źródeł własnych (Siostra),a także piosenki zespołu Bum „Kanikuły” która mam nadzieje umili oglądanie  Prezentacje można oglądać na dwa sposoby: 1.Automatycznie 2.Indeksowo(poprzez wybranie hiperłącza które przeniesie do slajdu na wybrany temat) Czas przesuwania się slajdu ustawiony jest automatycznie na 10sek,a każdy rysunek pojawia się automatycznie po tekście w odstępie 4-6sek. Życzę miłego oglądania 


Pobierz ppt "Układ Kostny Człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google