Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZAGADNIENIA KONSOLIDACJI. Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie w okresie 1915-1965 1910195019301970 0 12.7 25.4 Osiadanie [cm] Lokalizacja punktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZAGADNIENIA KONSOLIDACJI. Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie w okresie 1915-1965 1910195019301970 0 12.7 25.4 Osiadanie [cm] Lokalizacja punktów."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZAGADNIENIA KONSOLIDACJI

2 Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie w okresie Osiadanie [cm] Lokalizacja punktów pomiarowych Wykresy osiadania punktów pomiarowych

3 Analogia: sprężyna z tłoczkiem – grunt drobnoziarnisty

4 Wykres obciążenia i osiadania PKiN w Warszawie

5 Q woda tłok sprężyna czas Ciśnienie wody u=Q/F u [Pa] s [Pa] Naprężenie sprężyny s=0 czas Naprężenie sprężyny Ciśnienie wody toto tktk u=Q/F s=Q u [Pa] s [Pa] Q otwór

6 Przebieg procesu konsolidacji dla piasku i gliny

7 korona zapory Grunty ściśliwe Osiadanie podłoża gruntowego pod zaporą ziemną

8 Grunt ściśliwy Piasek z 0 u T=T 1 T=T k T=T 2 T=T o =0 z A B C Schemat obciążenia gruntu Rozkład nadciśnienia porowego Przebieg procesu konsolidacji warstwy otwartej

9 Grunt ściśliwy Piasek Warstwa nieprzepuszczalna z 0 u T=T 1 T=T k T=T 2 T=T o =0 z A B C Schemat obciążenia gruntu Rozkład nadciśnienia porowego Przebieg procesu konsolidacji w warstwie półotwartej

10 Czas [miesiące] Ciśnienie porowe wody [kPa] Naprężenie efektywne [kPa] Osiadanie [mm] Stopień konsolidacji [-] T = T 0 0 < T < T k T = T k Zmienność parametrów charakteryzujących proces konsolidacji w czasie

11 Czas [miesiące] Ciśnienie porowe wody [kPa] Naprężenie efektywne [kPa] Osiadanie [mm] Stopień konsolidacji [-] T = T 0 u = σ 0 < T < T k 0 < u <σ T = T k u = 0 Zmienność parametrów charakteryzujących proces konsolidacji w czasie

12 Czas [miesiące] Ciśnienie porowe wody [kPa] Naprężenie efektywne [kPa] Osiadanie [mm] Stopień konsolidacji [-] T = T 0 u = σσ = 0 0 < T < T k 0 < u <σ0 < σ < σ T = T k u = 0σ = σ Zmienność parametrów charakteryzujących proces konsolidacji w czasie

13 Czas [miesiące] Ciśnienie porowe wody [kPa] Naprężenie efektywne [kPa] Osiadanie [mm] Stopień konsolidacji [-] T = T 0 u = σσ = 0S t = 0 0 < T < T k 0 < u <σ0 < σ < σ0 < S t < S c T = T k u = 0σ = σS t = S c Zmienność parametrów charakteryzujących proces konsolidacji w czasie

14 Czas [miesiące] Ciśnienie porowe wody [kPa] Naprężenie efektywne [kPa] Osiadanie [mm] Stopień konsolidacji [-] T = T 0 u = σσ = 0S t = 0S k = 0 0 < T < T k 0 < u <σ0 < σ < σ0 < S t < S c 0 < S k < 1 T = T k u = 0σ = σS t = S c S k = 1 Zmienność parametrów charakteryzujących proces konsolidacji w czasie

15 Założenia teorii konsolidacji jednoosiowej Terzaghiego (1925): Grunt jest jednorodny i całkowicie nasycony wodą. Szkielet gruntowy oraz woda są całkowicie nieściśliwe. Ruch wody odbywa się zgodnie z prawem Darcy. Współczynnik filtracji oraz moduł ściśliwości gruntu jest stały w ciągu całego procesu konsolidacji. Warstwa gruntu podlegająca konsolidacji posiada nieograniczoną rozciągłość, przepływ wody odbywa się w kierunku prostopadłym do warstwy. Powodem powolnego przebiegu procesu konsolidacji jest wyłącznie mała wodoprzepuszczalność gruntu, a nie inne opory.

16 Równanie konsolidacji jednoosiowej: Rozwiązania równania konsolidacji jednoosiowej:

17 Zależność stopnia konsolidacji i nadciśnień porowych od stosunku z/h i od T v z = 0 z = h warstwa ściśliwa Podłoże nieprzepuszczalne

18 Zależność stopnia konsolidacji S k od czynnika czasowego T v, dla odpływu wody w kierunku pionowym

19 Wyznaczenie czasów konsolidacji dla różnych stopni konsolidacji próbki edometrycznej

20 DeDe d D D d DeDe D Siatka kwadratowa D e = 1.128D Siatka trójkątna (równoboczna) D e = 1.05D Przykłady układu drenów pionowych (widok w planie)

21 Konsolidacja trójosiowa gruntu pod nasypem Warstwa filtracyjna Warstwa ściśliwa Dreny piaskowe Nasyp statyczny

22 Nomogram do wymiarowania drenażu pionowego

23 Nomogram do wymiarowania drenażu pionowego, dla S k = 0.9

24 Przykład zastosowania drenażu pionowego do konsolidacji warstwy gruntów ściśliwych w Kalkucie Namuły w n = 0.4 – 0.7 τ = 10 – 20 kPa 0,0 1,8 10,0 Plan fundamentów i rozstawa sączków pionowych Budowa geologiczna podłoża

25 Wyniki próbnego obciążenia podłoża zdrenowanego i nie zdrenowanego B i C - punkty pomiaru osiadań podłoża, q C i q D - przebieg obciążeń podłoża, S B i S C - krzywe osiadań podłoża zdrenowanego, S D – krzywa osiadania podłoża nie zdrenowanego 6 – płyty kamienne, 7 – nasyp konsolidujący z piasku Przykład zastosowania drenażu pionowego do konsolidacji warstwy gruntów ściśliwych w Kalkucie

26


Pobierz ppt "WYBRANE ZAGADNIENIA KONSOLIDACJI. Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie w okresie 1915-1965 1910195019301970 0 12.7 25.4 Osiadanie [cm] Lokalizacja punktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google