Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOROŚLI I DZIECI SEGREGUJMY ŚMIECI!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOROŚLI I DZIECI SEGREGUJMY ŚMIECI!."— Zapis prezentacji:

1 DOROŚLI I DZIECI SEGREGUJMY ŚMIECI!

2 SEGREGACJA ŚMIECI W MOIM MIEŚCIE
My, mieszkańcy Świdnicy poprzez złe nawyki przyczyniamy się do degradacji środowiska. Zawarte w śmieciach różne związki chemiczne, wypłukiwane przez opady atmosferyczne, powodują skażenie gleb, wód i atmosfery. Są przyczyną wielu groźnych chorób ludzi, zwierząt i roślin.

3 GÓRA ŚMIECI W codziennym życiu produkujemy odpady domowe (resztki organiczne, papier, metal i szkło), których poważną cześć stanowią opakowania. Odpadów jest coraz więcej, a miejsca na ich składowanie coraz mniej. Śmieci wyrzucone przez człowieka ulegają rozkładowi przez wiele, wiele lat Niektóre z nich, na przykład plastikowe butelki, w ogóle nie ulegają rozkładowi.

4 Śmieci to wieloletni problem
Aby zapobiec dalszej degradacji środowiska, my mieszkańcy Świdnicy, dorośli i dzieci powinniśmy stać się „ekologicznymi” użytkownikami Każdy z nas niezależnie od wieku i okoliczności powinien dbać o czystość otoczenia i nie powinien wyrzucać byle gdzie śmieci. Przeciętny mieszkaniec Świdnicy rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci.

5 ODPADY TO ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE
Odpady stwarzają różne problemy ekologiczne: · zanieczyszczenie z wysypisk lub gdy odpady są wyrzucane w środowisku przyrodniczym, ·        nieprzyjemny zapach, zakażenia i szkodliwe gryzonie wokół wysypisk. ·        powstawanie metanu na wysypiskach z powodu gnicia resztek organicznych, ·        zajmowanie przestrzeni przez wysypiska, ·        marnotrawstwo surowców , które mogłyby być wykorzystane na nowo.

6 NOWE PRODUKTY ZYSKUJESZ
ODPADY SEGREGUJESZ - NOWE PRODUKTY ZYSKUJESZ Tak długo, jak będziemy mieszać wszystkie odpady, tak długo nie będziemy mogli ich ponownie wykorzystać. Potrzebna jest zatem segregacja śmieci. Tylko bowiem posegregowane śmieci można przetworzyć w inne użytkowe przedmioty.

7 W Świdnicy na podwórkach poustawiane są kontenery na odpady.
SEGREGACJA ŚMIECI W Świdnicy na podwórkach poustawiane są kontenery na odpady. Każdy z nich ma inny kolor i należy wrzucać do nich odpowiednie śmieci. 1. Pojemnik na makulaturę ma kolor niebieski. Wrzucamy: - gazety, książki, czasopisma, zeszyty itp. - torby papierowe np. po cukrze - karton i tekturę np. pudełka Kontenery do segregacji odpadów 2. Pojemnik na szkło ma kolor biały. Wrzucamy: - słoiki - butelki szklane - stłuczkę szklaną 3. Pojemnik na plastik ma kolor żółty. Wrzucamy: - zgniecione opakowania po napojach - czyste kubki po produktach mlecznych - opakowania foliowe (worki, reklamówki) - puszki po napojach i konserwach - drobny złom

8 SEGREGACJA BATERII W gospodarstwach domowych używa się rozmaitych baterii. Wszystkie one w różnych ilościach zawierają rtęć. Tylko samych baterii zużywa się kilka milionów sztuk rocznie. Spotykamy je w postaci „guziczków” w zegarkach kieszonkowych, aparatach fotograficznych, kamerach filmowych, aparatach słuchowych. W ciągu roku wyrzuca się łącznie z bateriami kilka ton rtęci, która może dostać się do środowiska, jeśli potraktujemy baterie jak zwykłe śmieci. Mieszkańcy Świdnicy oddając wyczerpane baterie rtęciowe w odpowiednie ręce przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska lecz także do oszczędzania surowców.

9 ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ŚWIDNICY
WYWÓZ ŚMIECI PRZEZ ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA ŚWIDNICY Śmieciarki z ZOM w Świdnicy zabierają kontenery z posegregowanymi odpadami i zawożą je do zakładu, w którym następuje recykling. ZOM ŚWIDNICA

10 ZBIÓRKA ODZIEŻY Odzież, meble czy naczynia mieszkańcy Świdnicy powinni wyrzucać w ostateczności, gdy są już bezużyteczne. Jeżeli są w dość dobrym stanie powinni przekazać je innym, np. rodzinie, przyjaciołom, placówkom pomocy społecznej. W Świdnicy są wystawione pojemniki na używaną odzież którą zabiera PCK.

11 ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH
LEKÓW W naszym środowisku znajduje się bardzo dużo substancji chemicznych. Wśród chemicznych substancji znaczną rolę odgrywają środki farmaceutyczne. Lekarze przestrzegają przed używaniem leków przeterminowanych. Dlatego też co jakiś czas naszą apteczkę należy przeglądać i usuwać leki stare lub zbędne. Nie można ich wyrzucać do śmieci, gdyż ktoś mógłby się nimi zatruć, nie można wrzucać do sedesu, gdyż wraz ze ściekami farmaceutyki dostają się do wody. Niepotrzebne i przeterminowane leki mieszkańcy Świdnicy powinni oddawać je do aptek, które wiedzą jak je bezpiecznie zniszczyć.

12 RECYKLING Recykling – to odzyskiwanie surowców z odpadów
i ich powtórne wykorzystanie. Zalety recyklingu: - zmniejsza ilość odpadów na wysypisku - pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców - prowadzi do detoksykacji odpadów takich jak: farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, stare baterie, chemikalia poprzez wydzielenie z nich substancji szkodliwych.

13 NOWE PRODUKTY Z ODPADÓW
Wiele odpadów można użyć ponownie, np.: * gazety, szmaty, makulaturę przerabia się na papier, * odpady szklane używane są do wykładania nawierzchni dróg lub ponownego przetwarzania na szkło , * z odpadów tworzyw, sztucznych można produkować płyty lub środki do utwardzania tynków.

14 GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNICY UL. SAPERÓW 27 A TEL. 74-853-12-13
AUTOR: PIOTR STUDNICKI KLASA II GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNICY UL. SAPERÓW 27 A TEL OPIEKUN: BEATA SAMORAJ


Pobierz ppt "DOROŚLI I DZIECI SEGREGUJMY ŚMIECI!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google