Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapożyczenia to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, formy fleksyjne, czy związki frazeologiczne. Najprościej mówiąc jest to zjawisko przechodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapożyczenia to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, formy fleksyjne, czy związki frazeologiczne. Najprościej mówiąc jest to zjawisko przechodzenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Zapożyczenia to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, formy fleksyjne, czy związki frazeologiczne. Najprościej mówiąc jest to zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Zacierają one pierwotne zależności między językami.

3 Klasyfikacja zapożyczeń jest oparta na różnych kryteriach: przedmiotu zapożyczenia, pochodzenia, stopnia przyswojenia, drogi dostania się do języka i funkcji. Wyróżnia się także specjalną grupę: internacjonalizmy.

4 Bierze pod uwagę co zostało zapożyczone z języka obcego.

5 Przedmiot zapożyczenia dzielimy na: -Zapożyczenia właściwe -Strukturalne – kalki podział na : 1. Słowotwórcze 2. Frazeologiczne -Semantyczne (znaczeniowe) -Zapożyczenia sztuczne -Zapożyczenia fonetyczne -Zapożyczenia gramatyczne

6 Zapożyczone zostają słowa wraz ze swoimi znaczeniami z języka żywego. W przeciwieństwie do zapożyczeń sztucznych, które pochodzą z języka martwego, np. starożytnej greki, łaciny. Najczęściej pierwotne formy ulegają spolszczeniu np. -mecz – ang. match – przejęcie słowa i znaczenia (starcie sportowe), spolszczenie pisowni. -burmistrz – niem. Burgmeister – przejęcie słowa i znaczenia (przewodniczący miasta), spolszczenie pisowni.

7 Wierne odwzorowania obcych konstrukcji językowych, tłumaczenia ich na język polski. Wyróżniamy dwa typy kalek: -Słowotwórcze- Odwzorowania pojedynczych obcych słów. Np. zaimek od łac. pronomen -Frazeologiczne- Odwzorowania obcych zwrotów. Np. wziąć się za coś

8 Do istniejącej już w systemie leksykalnym konstrukcji zapożyczane jest nowe znaczenie. Zwane są także pożyczkami ukrytymi. Przykład: - wyraz mysz oznaczał tylko gatunek zwierzęcia, a pod wpływem angielskiego Mouse zaczął oznaczać także mysz komputerową;

9 Tworzone z obcych cząstek składowych. Dzielimy je na: - Grupa, w której cząstki pochodzą z jednego języka. Np. telefon – gr. tele-daleko i gr.phone czyli dźwięk; - Hybrydy – grupa, w której cząstki pochodzą z różnych języków. Np. telewizja – gr. tele i łac. visio (widzenie).

10 Przejmowanie fonetyki obcych języków. Przykłady: pol. wiesiele pod wpływem języka czeskiego przybrało postać wesele.

11 Słabiej są zbadane wpływy gramatyki jednego języka na drugi, choć wiele wskazuje na to, że i one odgrywają znaczącą rolę.

12 Mówi o tym skąd pochodzą pożyczki. Ten podział mówi o kontaktach z innymi językami. Przykłady: - anglicyzm – język angielski, - bohemizm – język czeski, - galicyzm – język francuski, - germanizm – język niemiecki, - rutenizm – języki ruskie, języki wschodniosłowiańskie (np. język białoruski, język ukraiński),

13 Mówi o tym, w jak dużym stopniu słownictwo obce zadomowiło się w naszym systemie leksykalnym. Dzielimy je na: - Cytaty - Wyrazy częściowo przyswojone - Wyrazy całkowicie przyswojone

14 Wyrazy i zwroty przeniesione z innego języka w niezmienionej postaci graficznej i fonetycznej. Przykłady: fr. à propos, à la carte; ang. bye bye; wł. allegro; łac. Incognito.

15 Odczuwane jako obce ze względu np. na wymowę, pisownię, nieodmienność, ale mocno tkwiące w naszym systemie leksykalnym. Przykłady: sinus (wymowa), apartheid (pisownia), dżu do (brak odmiany).

16 Odczuwane jako rodzime ze względu na spolszczoną formę i odmienność. Są to np. burmistrz, brokuły, chleb, cegła, fontanna, szkoła itd.

17 Określa rodzaj drogi jaką zapożyczenia dostały się do naszego języka. Dzielimy je na: - Zapożyczenia pośrednie- Dostały się z jakiegoś języka poprzez inny. Przykład: łac. castellum czes. kostel do pol. kościół - Zapożyczenia bezpośrednie- Dostały się do naszego języka bez pośrednika. Przykład: niem. Bürgermeister pol. burmistrz

18 Specjalna grupa wyrazów międzynarodowych. Posługuje się nimi wiele nacji. Słowa takie mają identyczne znaczenie w wielu językach. Różnią się tylko formą. Przykład: - pol. Totalitaryzm - ang. Totalitarism - czes. Totalita - fin. Totalitarismi

19 Słownictwo polskie dzielimy na rodzime i zapożyczone. Te drugie stanowią zasadniczą grupę leksykalną naszego języka. Pojawia się ono w polszczyźnie od początków jej rozwoju. Jest świadectwem licznych kontaktów politycznych i kulturalnych Polski z innymi krajami. Zapożyczenia są to, bowiem wyrazy, związki frazeologiczne, konstrukcje składowe przyjęte z obcego języka.

20 -Cesarz - z łac. - zapożyczenie z okresu przed przyjęciem chrześcijaństwa. - Pop - za pośrednictwem języków germańskich. Do XV w. był jedną z nazw duchownego. - Ksiądz - z germańskiego, jest polskim przekształceniem greckiego wyrazu "kunnigs", wódz, władca. W staropolszczyźnie oznaczał dostojnika świeckiego.

21 Charakteryzując słownictwo w poszczególnych etapach rozwoju języka polskiego można zauważyć, że: - w okresie staropolskim (od XV do XVI w.) miały miejsce silne wpływy niemieckie, łacińskie i czeskie - w okresie średniopolskim (od XVI w. do 70-tych lat XVIII w.) nastąpiło osłabienie wpływów łacińskich, niemieckich i czeskich natomiast nasiliły się wpływy języka włoskiego, francuskiego, ruskiego, tureckiego i węgierskiego. - w okresie nowopolskim od 70-tych lat XVIII. Do 1945r.) upowszechniły się germanizmy, rusycyzmy i zapożyczenia z języka angielskiego

22 Najwięcej nowych zapożyczeń w j. polskim pochodzi z j. angielskiego. Jest to spowodowane wciąż narastającą popularyzacją języka angielskiego, zwłaszcza w środowiskach najsilniej oddziaływujących na młode pokolenie.

23 naukowo- techniczne kulturasportmuzykaekonomiamodajedzenie fleszbestsellertenispopbiznestophamburger kompaktthrillerhokejhip-hopbiznesmendżinsychipsy komputerhappeningmeczrockmenadżerbikinifast food kontenerhobbyrugbydiscosponsortoplessstek strespubsetbluesleasingkipsypopcorn telewizorshowringDJmonitoringT-shirttost

24

25 -Buczkowski Łukasz -Burda Szymon -Iwański Marcin -Polak Mateusz -Woszczak Bartłomiej


Pobierz ppt "Zapożyczenia to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, formy fleksyjne, czy związki frazeologiczne. Najprościej mówiąc jest to zjawisko przechodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google