Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny z j. angielskiego pt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny z j. angielskiego pt"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny z j. angielskiego pt
Projekt edukacyjny z j. angielskiego pt. „Ale mam newsa- o zapożyczeniach z j. angielskiego”

2 Co to są zapożyczenia? Zapożyczenia to obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, formy fleksyjne, czy związki frazeologiczne. Najprościej mówiąc jest to zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Zacierają one pierwotne zależności między językami.

3 Klasyfikacja Klasyfikacja zapożyczeń jest oparta na różnych kryteriach: przedmiotu zapożyczenia, pochodzenia, stopnia przyswojenia, drogi dostania się do języka i funkcji. Wyróżnia się także specjalną grupę: internacjonalizmy.

4 Kryterium przedmiotu zapożyczenia
Bierze pod uwagę co zostało zapożyczone z języka obcego.

5 Podział przedmiotu zapożyczenia
Przedmiot zapożyczenia dzielimy na: -Zapożyczenia właściwe -Strukturalne – „kalki” podział na : 1. Słowotwórcze 2. Frazeologiczne -Semantyczne (znaczeniowe) -Zapożyczenia sztuczne -Zapożyczenia fonetyczne -Zapożyczenia gramatyczne

6 Zapożyczenia właściwe
Zapożyczone zostają słowa wraz ze swoimi znaczeniami z języka żywego. W przeciwieństwie do zapożyczeń sztucznych, które pochodzą z języka martwego, np. starożytnej greki, łaciny. Najczęściej pierwotne formy ulegają spolszczeniu np. -mecz – ang. match – przejęcie słowa i znaczenia (starcie sportowe), spolszczenie pisowni. -burmistrz – niem. Burgmeister – przejęcie słowa i znaczenia (przewodniczący miasta), spolszczenie pisowni.

7 Strukturalne – „kalki”
Wierne odwzorowania obcych konstrukcji językowych, tłumaczenia ich na język polski. Wyróżniamy dwa typy kalek: -Słowotwórcze- Odwzorowania pojedynczych obcych słów. Np.  zaimek od łac. pronomen -Frazeologiczne- Odwzorowania obcych zwrotów. Np. wziąć się za coś

8 Semantyczne (znaczeniowe)
Do istniejącej już w systemie leksykalnym konstrukcji zapożyczane jest nowe znaczenie. Zwane są także pożyczkami ukrytymi. Przykład: -  wyraz mysz oznaczał tylko gatunek zwierzęcia, a pod wpływem angielskiego Mouse zaczął oznaczać także „mysz komputerową”;

9 Zapożyczenia sztuczne
Tworzone z obcych cząstek składowych Dzielimy je na: - Grupa, w której cząstki pochodzą z jednego języka. Np. telefon – gr. tele-daleko i gr.phone czyli dźwięk; - Hybrydy – grupa, w której cząstki pochodzą z różnych języków. Np. telewizja – gr. tele i łac. visio (widzenie).

10 Zapożyczenia fonetyczne
Przejmowanie fonetyki obcych języków. Przykłady: pol. wiesiele pod wpływem języka czeskiego przybrało postać wesele.

11 Zapożyczenia gramatyczne
Słabiej są zbadane wpływy gramatyki jednego języka na drugi, choć wiele wskazuje na to, że i one odgrywają znaczącą rolę.

12 Kryterium pochodzenia
Mówi o tym skąd pochodzą pożyczki. Ten podział mówi o kontaktach z innymi językami. Przykłady: - anglicyzm – język angielski, - bohemizm – język czeski, - galicyzm – język francuski, - germanizm – język niemiecki, - rutenizm – języki ruskie, języki wschodniosłowiańskie (np. język białoruski, język ukraiński),

13 Kryterium stopnia przyswojenia
Mówi o tym, w jak dużym stopniu słownictwo obce zadomowiło się w naszym systemie leksykalnym. Dzielimy je na: - Cytaty - Wyrazy częściowo przyswojone - Wyrazy całkowicie przyswojone

14 Cytaty Wyrazy i zwroty przeniesione z innego języka w niezmienionej postaci graficznej i fonetycznej. Przykłady: fr. à propos, à la carte; ang. bye bye; wł. allegro; łac. Incognito.

15 Wyrazy częściowo przyswojone
Odczuwane jako obce ze względu np. na wymowę, pisownię, nieodmienność, ale mocno tkwiące w naszym systemie leksykalnym. Przykłady: sinus (wymowa), apartheid (pisownia), dżu do (brak odmiany).

16 Wyrazy całkowicie przyswojone
Odczuwane jako rodzime ze względu na spolszczoną formę i odmienność. Są to np. burmistrz, brokuły, chleb, cegła, fontanna, szkoła itd.

17 Kryterium drogi dostania się do języka
Określa rodzaj drogi jaką zapożyczenia dostały się do naszego języka. Dzielimy je na: - Zapożyczenia pośrednie- Dostały się z jakiegoś języka poprzez inny. Przykład: łac. castellum → czes. kostel → do pol. kościół - Zapożyczenia bezpośrednie- Dostały się do naszego języka bez pośrednika. Przykład:  niem. Bürgermeister → pol. burmistrz

18 Internacjonalizmy Specjalna grupa wyrazów międzynarodowych. Posługuje się nimi wiele nacji. Słowa takie mają identyczne znaczenie w wielu językach. Różnią się tylko formą. Przykład: - pol. Totalitaryzm - ang. Totalitarism - czes. Totalita - fin. Totalitarismi

19 Zapożyczenia w j. polskim
Słownictwo polskie dzielimy na rodzime i zapożyczone. Te drugie stanowią zasadniczą grupę leksykalną naszego języka. Pojawia się ono w polszczyźnie od początków jej rozwoju. Jest świadectwem licznych kontaktów politycznych i kulturalnych Polski z innymi krajami. Zapożyczenia są to, bowiem wyrazy, związki frazeologiczne, konstrukcje składowe przyjęte z obcego języka.

20 Najstarsze zapożyczenia w j. polskim
-Cesarz - z łac. - zapożyczenie z okresu przed przyjęciem chrześcijaństwa. - Pop - za pośrednictwem języków germańskich. Do XV w. był jedną z nazw duchownego.  - Ksiądz - z germańskiego, jest polskim przekształceniem greckiego wyrazu "kunnigs", wódz, władca. W staropolszczyźnie oznaczał dostojnika świeckiego.

21 Historia zapożyczeń w Polsce
Charakteryzując słownictwo w poszczególnych etapach rozwoju języka polskiego można zauważyć, że:  - w okresie staropolskim (od XV do XVI w.) miały miejsce silne wpływy niemieckie, łacińskie i czeskie  - w okresie średniopolskim (od XVI w. do 70-tych lat XVIII w.) nastąpiło osłabienie wpływów łacińskich, niemieckich i czeskich natomiast nasiliły się wpływy języka włoskiego, francuskiego, ruskiego, tureckiego i węgierskiego.  - w okresie nowopolskim od 70-tych lat XVIII. Do 1945r.) upowszechniły się germanizmy, rusycyzmy i zapożyczenia z języka angielskiego

22 Najmłodsze zapożyczenia
Najwięcej nowych zapożyczeń w j. polskim pochodzi z j. angielskiego. Jest to spowodowane wciąż narastającą popularyzacją języka angielskiego, zwłaszcza w środowiskach najsilniej oddziaływujących na młode pokolenie. 

23 Tabela z zapożyczeniami z j. angielskiego
naukowo-techniczne kultura sport muzyka ekonomia moda jedzenie flesz bestseller tenis pop biznes top hamburger kompakt thriller hokej hip-hop biznesmen dżinsy chipsy komputer happening mecz rock menadżer bikini fast food kontener hobby rugby disco sponsor topless stek stres pub set blues leasing kipsy popcorn telewizor show ring DJ monitoring T-shirt tost

24 Zapraszamy na nasz komiks o tym jak w życiu codziennym używać zapożyczeń pt. „Ciężkie jest życie sportowca”

25 Uczestnicy projektu: -Buczkowski Łukasz -Burda Szymon -Iwański Marcin
-Polak Mateusz -Woszczak Bartłomiej


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny z j. angielskiego pt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google