Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacje wodociągowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacje wodociągowe"— Zapis prezentacji:

1 Instalacje wodociągowe
Zadania instalacji wodociągowych Elementy instalacji wodociągowych Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych Uzbrojenie instalacji wodociągowych Urządzenia w instalacjach wodociągowych

2 Cele prezentacji: Określenie zadania instalacji wodociągowej.
Omówienie elementów instalacji wodociągowej. Krótka charakterystyka materiałów rurowych, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych. Prezentacja może być wykorzystana na lekcjach z przedmiotów: instalacje sanitarne oraz wodociągi i kanalizacja w szkołach uczących w przedmiotach budowlanych. W prezentacji wykorzystano informacje i zdjęcia ze stron internetowych firm instalacyjnych.

3 Zadanie instalacji wodociągowej
Instalacja wodociągowa jest to system przewodów wraz z uzbrojeniem znajdujący się w budynku, którego zadaniem jest doprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych, pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości.

4 Elementy instalacji wodociągowej
Instalacja wodociągowa składa się z: Przewodów: poziomów, pionów, podłączeń lokalowych. Uzbrojenia: czerpalnego, odcinającego, zwrotnego, spustowego pomiarowego, Urządzeń do: tłoczenia wody, magazynowania wody, pomiaru ilości wody, oczyszczania wody.

5 Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych
Instalacje wodociągowe wykonuje się z: 1. Rur stalowych ocynkowanych 2. Rur miedzianych 3. Rur z tworzyw sztucznych:  Polipropylenu  Polietylenu  Polichlorku winylu  Polibutylenu.

6 Sprawdź co zapamiętałeś odpowiadając na poniższe pytania.
Jakie jest zadanie instalacji wodociągowej? Z jakich elementów składa się instalacja wodociągowa? Z jakich rur wykonuje się instalacje wodociągowe? Czym się charakteryzują poszczególne systemy rur? Co stanowi uzbrojenie instalacji wodociągowej? Jakie urządzenia mogą występować w instalacji wodociągowej?

7 Dziękuję za udział w prezentacji
Opracowanie: Agnieszka Rozwadowska Lublin, grudzień 2003 r.

8 Uzbrojenie instalacji wodociągowej
Do uzbrojenia instalacji wodociągowej zaliczamy: uzbrojenie czerpalne czyli zawory do czerpania tylko wody zimnej lub ciepłej oraz baterie czerpalne umożliwiające czerpanie wody zmieszanej, uzbrojenie odcinające czyli zawory kulowe oraz grzybkowe proste i skośne do zamykania i otwierania przepływu wody, uzbrojenie zwrotne czyli zawory zwrotne zapewniające jednokierunkowy przepływ wody w przewodach, uzbrojenie spustowe umożliwiające opróżnianie instalacji z wody, są to zawory ze spustem lub spusty. uzbrojenie pomiarowe do pomiaru ciśnienia czyli manometry

9 Urządzenia w instalacjach wodociągowych
stosuje się: pompy do tłoczenia wody gdy ciśnienie dyspozycyjne jest zbyt niskie, zbiorniki wodociągowe do magazynowania wody w czasie nierównomiernego rozbioru, wodomierze do pomiaru objętości zużytej wody, filtry do poprawy jakości wody i usuwania z niej zanieczyszczeń.

10 Rury stalowe ocynkowane
Rury stalowe ze szwem ocynkowane, gwintowane produkowane są w wymiarach średnic: ½” ÷ 4” (21,3x2,3-2,6mm ÷ 114,3x3,6-4,5mm). Połączenia za pomocą łączników żeliwnych gwintowanych przez połączenia skręcane. Własności: odporność na uszkodzenia mechaniczne, mała wydłużalność liniowa, rury i złączki mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte, znaczna chropowatość ścianek, czasochłonny montaż, Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym.

11 Rury miedziane Miedziane rury instalacyjne produkowane są w trzech stanach utwardzenia:  półtwardym (R250) w odcinkach  twardym (R 290) w odcinkach  rekrystalizowanym (R 220) w kręgach Połączenia za pomocą łączników miedzianych przez połączenia lutowane oraz za pomocą łączników mosiężnych przez połączenia skręcane. Własności: wysoka odporność na korozję, gładka powierzchnia wewnętrzną, ograniczającą osadzanie się kamienia z wody, ekonomiczny i oszczędny montaż, rury w stanie miękkim mogą być wyginane (użycie mniejszej ilości złączek), rury w stanie twardym mają wysoką sztywność i nie uginają się wzdłuż długich odcinków, przez co wymagają mniejszej ilości podpór, mniejsze średnice zewnętrzne niż rur stalowych, rury miedziane jako materiał instalacyjny są w pełni przystosowane do powtórnego przerobu, rury i złączki miedziane mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych.

12 Rury polipropylenowe Aquatherm
Rury i kształtki są wytwarzane z polipropylenu PP-R (fusiolen), modyfikowanego domieszkami stabilizującymi. Ponadto produkowane są rury z włóknem szklanym - rury Stabi-Glass. Połączenia rur przez zgrzewanie polifuzyjne. Własności: odporność na korozję i osadzanie się kamienia, duża gładkość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny na ponad 300 substancji chemicznych, materiał rury jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, zdemontowane rury i kształtki mogą być poddane powtórnemu przetworzeniu, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu jest niezbędna zgrzewarka, Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

13 Rury polietylenowe KISAN
Rura KISAN ma konstrukcję wielowarstwową składa się z rury wytworzonej z taśmy aluminiowej, zgrzewanej w sposób ciągły ultradźwiekami oraz nałożonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakości. Połączenia rur za pomocą złączek zaprasowywanych oraz złączek skręcanych typu VESTOL i VESTOL ZBK. Właściwości: odporność na korozję i zarastanie kamieniem, mała chropowatość bezwzględna - niskie opory przepływu, mały współczynnik rozszerzalności liniowej (tylko dwukrotnie większy od stali) - mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych, odporność na uderzenia hydrauliczne, brak pamięci kształtu - rury można wyginać w sposób trwały - łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku, krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom, do montażu połączeń zaprasowywanych niezbędna jest praska, Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym z zastosowaniem trójników ustalonych oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze z zastosowaniem rozdzielaczy lub trójników zaprasowywanych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

14 Rury NIBCO z polichlorku winylu
Rury i kształtki NIBCO są wytwarzane w dwu systemach: do wody zimnej z PVC-U w zakresie średnic od ½" do 8” do wody ciepłej z PVC-C w zakresie średnic od ½" do 4" . Połączenia rur przez klejenie klejem agresywnym tzw. zimne zgrzewanie. Własności: odporność na korozję i osadzanie się kamienia, rury mają dużą gładkość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny na wiele substancji chemicznych, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

15 Rury polibutylenowe Hep2O
System Hep2O składa się z rur polibutylrnowych o średnicach 15, 22 i 28 mm oraz szerokiej gamy kształtek. Połączenia rur: wykonanie połączenia polega na wciśnięciu rury w kształtkę. Połączenie daje możliwość swobodnego obrotu wokół osi. Własności: rury mają dużą gładkość powierzchni wewnętrznych, są odporne na korozję i osadzanie się kamienia, elastyczność rury sprawia, że może być łatwo wyginana (użycie mniejszej ilości kształtek ), montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym – trójnikowym oraz w podłodze w układzie rozdzielaczowym. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.


Pobierz ppt "Instalacje wodociągowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google