Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jak gdyby uratował cały świat”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jak gdyby uratował cały świat”."— Zapis prezentacji:

1 jak gdyby uratował cały świat”.
„A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”. (Talmud Babiloński) Karolina Fysz Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu ul. Żeromskiego 26 Bytom

2 Już pora byśmy nauczyli się,
CEL PROJEKTU Projekt powstał z myślą o tym, by pokazać jak ważna jest istota i znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Główne cele projektu: Prawdopodobnie niewielu z nas było w sytuacji, w której życie drugiego człowieka zależało od podjętej przez nas decyzji. A jeśli się to nam przytrafi? Jak pomożemy, skoro nie wiemy jak? Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Nabycie umiejętności prawidłowego reagowania w przypadkach zagrożenia życia Bez odpowiedniego przygotowania i odpowiedniej wiedzy na ten temat nie będziemy w stanie pomóc. Zdajmy sobie sprawę, że możemy być jedyną szansą dla poszkodowanego! Już pora byśmy nauczyli się, jak należy udzielać pierwszej pomocy!

3 Czy na pewno każdy z nich potrafi jej udzielić?
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ponieważ jestem uczennicą tej szkoły. Uważam, że jest to dobry pomysł, pomimo, że podstaw pierwszej pomocy uczymy się na lekcjach przysposobienia obronnego w klasie 2. Myślę, że, uczestnicząc w takim kursie ,wyniesiemy z niego więcej niż z lekcji, ponieważ będziemy mieli możliwość osobistego spotkania z ratownikami czy innymi osobami, które mają duże doświadczenie- na co dzień ratują wiele ludzkich istnień. DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT? Wielu uczniów mojej szkoły ukończyło już 18 lat, a to oznacza, że według prawa są zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy osobom, którym ta pomoc jest potrzebna. Czy na pewno każdy z nich potrafi jej udzielić? Na to pytanie nie znamy jednoznacznej odpowiedzi- możemy się przekonać jedynie w rzeczywistych sytuacjach lub sprawdzając swoje umiejętności na kursie udzielania pierwszej pomocy w ZSGH.

4 PLANOWANE DZIAŁANIA ETAP 1 ETAP 2 INSTYTUCJE RATOWNIK WOPR- u
Pierwszym etapem w realizacji mojego projektu będzie zwrócenie się o pomoc przy organizacji Szkolnego Dnia Pierwszej Pomocy do różnych instytucji, które posiadają potrzebny sprzęt i umiejętności. Mam na myśli m.in. Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarną. Zwróciłabym się do nich na piśmie lub osobiście (uważam, że druga opcja jest lepsza, ponieważ będę pewna, że pomyślą o rozpatrzeniu mojej propozycji). PLANOWANE DZIAŁANIA ETAP 2 RATOWNIK WOPR- u Drugi etap działań to prośba zwrócona do ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o przeprowadzenie wykładu dla uczniów mojej szkoły, w którym opowiedziałby o swojej pracy, a także o przeżyciach i emocjach, które jej towarzyszą. Dlaczego właśnie on? Wybrałam zawód ratownika, ponieważ jest to praca bardzo ekscytująca i pewno niektórzy z nas marzyli od dziecka, by nim zostać. Na co dzień spotyka się on z sytuacjami, w których odpowiednio wykonana pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia. Więc dlaczego by nie skorzystać z okazji i nie posłuchać o jego niełatwej pracy?

5 ETAP 3 ETAP 4 ZAPISY NA WARSZTATY PLAKATY I ULOTKI
Ze względu na to, że w mojej szkole jest bardzo wielu uczniów, niestety, nie każdy będzie mógł spróbować swoich sił na warsztatach pierwszej pomocy. PLAKATY I ULOTKI Plakaty i ulotki to nieodłączny element wielu projektów, jeśli chcemy, aby każdy o nim wiedział. Do wykonania ich zaangażuję m.in. moje koleżanki z klasy, ponieważ wiem, że mogę na nich polegać. Chcę, aby na plakatach znalazły się informację o organizowanych atrakcjach, a także o warsztatach, na które należy się zapisać. ETAP 4 Nie pozwala na to fakt, że główna realizacja projektu przebiec musi jednego dnia ( dla zaangażowanej instytucji jest to przecież normalny dzień pracy). Zapisy będą się odbywać już na tydzień przed Szkolnym Dniem Pierwszej Pomocy. Chętne osoby zgłaszałyby swój udział u opiekunki projektu- P. Domagalskiej. Niezdecydowani będą mieli jeszcze taką okazję w organizowany dzień, o ile będą jeszcze wolne miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Ulotki będą miały charakter czysto edukacyjny- zawierać będą podstawowe informację, np. co należy zrobić w razie wypadku czy zachorowania. Chciałabym, aby wszyscy uczniowie je dostali, dlatego też rozdawane będą przed wejściem do szkoły. Projekt ulotki

6 ETAP 5 ETAP6 KONKURS WYKŁAD
Przewidywany konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Myślałam o tym, aby test miał formę wielokrotnego wyboru- wybór wszystkich poprawnych odpowiedzi sprawi uczestnikom niewielki kłopot, a mnie pozwoli wyłonić zwycięzcę. Organizacja konkursu odbędzie się na dzień przed warsztatami, a ogłoszenie wyników podczas akademii (patrz: ETAP 8). W konkursie weźmie udział jeden przedstawiciel z każdej klasy. ETAP6 WYKŁAD Jak już wcześniej wspomniałam, wykład przeprowadzony będzie przez ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odbędzie się w szkolnej reprezentacyjnej sali multimedialnej w dwóch turach: I tura- po jednej klasie z klas 1 i 2 + po jednym przedstawicielu z pozostałych klas; II tura- po jednej klasie z klas 3 i 4 + po jednym przedstawicielu z pozostałych klas. Jest to najlepsze miejsce do przeprowadzenia takiego wykładu.

7 Tak zakończy się Szkolny Dzień Pierwszej Pomocy. 
ETAP 7 ETAP 8 AKADEMIA WARSZTATY Największa atrakcja dnia- dwugodzinne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Jedna z niewielu możliwości wzbogacenia swoich resuscytacyjnych umiejętności! Warsztaty przeprowadzone będą w trzech (uprzednio przygotowanych) salach lekcyjnych. Do każdej przydzielonych zostanie 16 uczestników kursu i po 2 „nauczycieli” pierwszej pomocy z instytucji, która wyrazi chęć współpracy. Aby jak największa ilość uczniów mogła skorzystać ze szkolenia, zostanie ono przeprowadzone w 2 turach. Tak długi (dwugodzinny) czas warsztatów pozwoli uczestnikom na wzięcie w nich czynnego udziału; sami będą wykonywać poszczególne czynności. Dzięki temu czas spędzony na warsztatach będzie efektywnie wykorzystany. Końcowym etapem będzie przygotowanie uroczystości podsumowującej projekt. Zaproszeni będą na nią oczywiście uczniowie i nauczyciele, jak również osoby, które przyczyniły się szczególnie do realizacji zamierzeń. Podczas akademii ogłoszone zostaną wyniki konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów i oczywiście wręczone zostaną nagrody. Aby odpowiednio zakończyć ten dzień chciałabym poprosić zaangażowaną instytucję o pełny pokaz pierwszej pomocy, ponieważ nie każdy z uczniów będzie miał okazję zobaczyć ją wcześniej na warsztatach. Będą świadkami tego, jak prawidłowo wykonuje się pozycję boczną, podstawowe zabiegi resuscytacyjne i wiele innych. Tak zakończy się Szkolny Dzień Pierwszej Pomocy. 

8 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Aby zrealizować mój projekt zwróciłabym się z prośbą o pomoc do przynajmniej jednej z niżej wymienionych instytucji: Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu Straży Pożarnej Pogotowia Ratunkowego Akademii Medycznej Wydział Zdrowia Publicznego Każda z nich dysponuje odpowiednim sprzętem do przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy. By zachęcić uczniów do udziału w kursie mam zaplanowane dla nich coś niezwykłego- wykład ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR- u), który opowiedziałby o swojej niełatwej pracy i o tym, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, która na co dzień jest dla niego niezbędna .

9 Jakie korzyści daje uczniom uczestnictwo w warsztatach?
EFEKTY DZIAŁAŃ Oczywiście, nie tylko uczestnicy warsztatów skorzystają ze Szkolnego Dnia Pierwszej Pomocy. Pozostali uczniowie będą mieli okazję przekonać się, że tak wielką wartość, jaką jest ludzkie życie, często można uratować znając tylko te najprostsze, najbanalniejsze czynności… Jakie korzyści daje uczniom uczestnictwo w warsztatach? Każdy po ukończeniu warsztatów będzie potrafił sprawnie przeprowadzić  resuscytację, zatamować krwotok, opatrzyć rany… Dzięki nim rozbudzi w sobie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zachowania tzw. „zimnej krwi”. Przeszkolony uczestnik kursu będzie potrafił ocenić stan poszkodowanego i będzie  przygotowany na każde zdarzenie, nie tylko podczas wypadków drogowych (jak to jest szeroko rozumiane), ale także m.in.  w domu np. przy zatruciu, poparzeniu, omdleniu, ataku padaczki itp. Oprócz umiejętności manualnych pozna również aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe elementy anatomii i fizjologii człowieka. Mam nadzieję, że zainspiruję moim projektem szerokie grono uczniów, którzy z chęcią zapiszą się na PEŁNY KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY.

10 BIBLIOGRAFIA Użyte w prezentacji zdjęcia pochodzą z:
i inne


Pobierz ppt "jak gdyby uratował cały świat”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google