Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński."— Zapis prezentacji:

1 Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2
Michał Szkopiński

2 Struktura logiczna i fizyczna bazy
Baza danych Przestrzenie tabel Tablespace Segmenty Extent-y Bloki danych Pliki SO Bloki SO Oracle Database 11g: Administration Workshop I

3 Jak przechowywane są obiekty w bazie
Kolumny Bloki Tabela A Tabela B Wiersze Segment Segment Tabela Przestrzeń tabel Tablespace Extent Wiersz Oracle Database 11g: Administration Workshop I

4 Blok Bazodanowy Nagłówek bloku Rozszerzanie Wolna przestrzeń Dane
Oracle Database 11g: Administration Workshop I

5 Przestrzenie tabel i pliki danych
Baza Oracle przechowuje dane w przestrzeniach tabel poprzez pliki systemu operacyjnego Przestrzeń tabel (tablespace): Przynależy tylko do jednej bazy danych Zawiera jeden lub więcej plików Składa się z segmentów, extentów i bloków Plik danych (data file): Przynależy tylko do jednej przestrzeni tabel Przechowuje obiekty bazodanowe Database Tablespace Data files Oracle Database 11g: Administration Workshop I

6 Zarządzanie strukturą przestrzeni tabel
Zarządzanie lokalne (locally managed tablespace): Informacja o wolnych extentach jest przechowywana w przestrzeni tabel Mapa bitowa użyta do rozróżnienia wolnych i zajętych extentów Każdy bit reprezentuje wolny lub zajęty extent To jest rekomendowana metoda zarządzania przestrzenią tabel Zarządzanie przez tabele słownikowe (dictionary-managed tablespace): Informacja o wolne extentach jest przechowywana w tabelach słownikowych bazy . Tabele słownikowe są modyfokowane przy alokacji lub zwolnieniu extentu Oracle Database 11g: Administration Workshop I

7 Tworzenie nowej przestrzeni tabel
SQLPLUS: CREATE TABLESPACE MY_TS1 DATAFILE ‘my_ts1.dbf' SIZE 20M AUTOEXTEND ON; Enterprise manager

8 Prekonfigurowane przestrzenie tabel
SYSTEM SYSAUX TEMP UNDO SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES; Oracle Database 11g: Administration Workshop I

9 Rodzaje przestrzeni tabel
Normalna (permanent) Do przechowywania standardowych obiektów w bazie danych np. tabel, indeksów, materializowanych widoków Tymczasowa (temporary) Do przechowywanie obiektów tymczasowych lub częściowych rezultatów obliczeń Wycofania (undo) Do przechowywania zmienianych danych podczas transakcji w celu ich ewentualnego przywrócenia (wycofania zmian)

10 Rodzaje przestrzeni tabel

11 Stany pracy przestrzeni tabel
Odczyt-Zapis (read-write) Normalny tryb pracy do modyfikacji danych Tylko do odczytu (read only) Modyfikacje na danych nie są możliwe Baza czeka na zakończenie aktywnych transakcji na tej przestrzeni. Nie można wprowadzić w ten stan przestrzeni SYSTEM i SYSAUX Nieaktywna (offline) Wyłączenie tej przestrzeni i wszystkich jej obiektów Baza działa normalnie z pozostałymi przestrzeniami tabel Przełączanie w trybie NORMAL, TEMPORARY, IMMEDIATE

12 Zmiana trybu pracy przestrzeni tabel
ALTER TABLESPACE USERS READ ONLY; ALTER TABLESPACE USERS READ WRITE; ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE; ALTER TABLESPACE USERS ONLINE Oracle Database 11g: Administration Workshop I

13 Usuwanie przestrzeni tabel
Usunięcie przestrzeni z bazy oraz jej wszystkich plików Usunięcie wszystkich obiektów z tej przestrzeni tabel Wymagane uprawnienie DROP TABLESPACE Zalecane wprowadzenie przestrzeni w tryb OFFLINE przed usunięciem. DROP TABLESPACE USERS INCLUDING CONTENTS;

14 Usuwanie przestrzeni tabel
Oracle Database 11g: Administration Workshop I

15 Dostęp do informacji o przestrzeniach tabel
SELECT TABLESPACE_NAME, STATUS, CONTENTS, LOGGING, EXTENT_MANAGEMENT, ALLOCATION_TYPE, SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT FROM DBA_TABLESPACES SELECT TS#, NAME FROM V$TABLESPACE; Oracle Database 11g: Administration Workshop I

16 Powiększanie Bazy danych
Można powiększyć przestrzeń tabel w bazie przez: Stworzenie nowej przestrzeni tabel Dodania nowego pliku w istniejącej przestrzeni tabel Zapewnić swobodne rozszerzanie się plików w przestrzeniach tabel Przestrzeń SYSTEM Przestrzeń USERS Baza danych Oracle Database 11g: Administration Workshop I

17 Specjalne rodzaje przestrzeni tabel i plików danych
Przestrzeń BIGFILE Przestrzeń z pojedynczym plikiem Może zawierać max. 4G bloków = 32TB przy 8 KB bloku danych Szyfrowane przestrzenie tabel Całkowicie przezroczyste dla użytkownika i aplikacji zewnętrznyc Różne algorytmy szyfrowania 3DES168 AES128 Przestrzenie o różnym rozmiarze bloku bazodanowego 2kB, 4kB, 8kB, 16kB, 32kB

18 Automatic Storage Management ASM
Database ASM disk group Tablespace Data file ASM file Segment ASM disk Extent File-system file or raw device Allocation unit Oracle block Physical block

19 zapraszam na ćwiczenia
Dziękuję za uwagę i zapraszam na ćwiczenia


Pobierz ppt "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google