Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński."— Zapis prezentacji:

1 Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński

2 Struktura logiczna i fizyczna bazy Baza danych Przestrzenie tabel Tablespace Segmenty Extent-y Bloki danych LogicznaFizyczna Bloki SO Pliki SO

3 Jak przechowywane są obiekty w bazie Przestrzeń tabel Tablespace Tabela ATabela B Segment Wiersze Kolumny Tabela Bloki Wiersz Extent

4 Blok Bazodanowy Nagłówek bloku Wolna przestrzeń Dane Rozszerzanie

5 Przestrzenie tabel i pliki danych Baza Oracle przechowuje dane w przestrzeniach tabel poprzez pliki systemu operacyjnego Przestrzeń tabel (tablespace): Przynależy tylko do jednej bazy danych Zawiera jeden lub więcej plików Składa się z segmentów, extentów i bloków Plik danych (data file): Przynależy tylko do jednej przestrzeni tabel Przechowuje obiekty bazodanowe Database Tablespace Data files

6 Zarządzanie strukturą przestrzeni tabel Zarządzanie lokalne (locally managed tablespace): Informacja o wolnych extentach jest przechowywana w przestrzeni tabel Mapa bitowa użyta do rozróżnienia wolnych i zajętych extentów Każdy bit reprezentuje wolny lub zajęty extent To jest rekomendowana metoda zarządzania przestrzenią tabel Zarządzanie przez tabele słownikowe (dictionary- managed tablespace): Informacja o wolne extentach jest przechowywana w tabelach słownikowych bazy. Tabele słownikowe są modyfokowane przy alokacji lub zwolnieniu extentu

7 Tworzenie nowej przestrzeni tabel SQLPLUS: CREATE TABLESPACE MY_TS1 DATAFILEmy_ts1.dbf' SIZE 20M AUTOEXTEND ON; Enterprise manager

8 Prekonfigurowane przestrzenie tabel TEMP UNDO SYSTEM SYSAUX SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;

9 Rodzaje przestrzeni tabel Normalna (permanent) Do przechowywania standardowych obiektów w bazie danych np. tabel, indeksów, materializowanych widoków Tymczasowa (temporary) Do przechowywanie obiektów tymczasowych lub częściowych rezultatów obliczeń Wycofania (undo) Do przechowywania zmienianych danych podczas transakcji w celu ich ewentualnego przywrócenia (wycofania zmian)

10 Rodzaje przestrzeni tabel

11 Stany pracy przestrzeni tabel Odczyt-Zapis (read-write) Normalny tryb pracy do modyfikacji danych Tylko do odczytu (read only) Modyfikacje na danych nie są możliwe Baza czeka na zakończenie aktywnych transakcji na tej przestrzeni. Nie można wprowadzić w ten stan przestrzeni SYSTEM i SYSAUX Nieaktywna (offline) Wyłączenie tej przestrzeni i wszystkich jej obiektów Baza działa normalnie z pozostałymi przestrzeniami tabel Przełączanie w trybie NORMAL, TEMPORARY, IMMEDIATE

12 Zmiana trybu pracy przestrzeni tabel ALTER TABLESPACE USERS READ ONLY; ALTER TABLESPACE USERS READ WRITE; ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE; ALTER TABLESPACE USERS ONLINE

13 Usuwanie przestrzeni tabel Usunięcie przestrzeni z bazy oraz jej wszystkich plików Usunięcie wszystkich obiektów z tej przestrzeni tabel Wymagane uprawnienie DROP TABLESPACE Zalecane wprowadzenie przestrzeni w tryb OFFLINE przed usunięciem. DROP TABLESPACE USERS INCLUDING CONTENTS;

14 Usuwanie przestrzeni tabel

15 Dostęp do informacji o przestrzeniach tabel SELECT TABLESPACE_NAME, STATUS, CONTENTS, LOGGING, EXTENT_MANAGEMENT, ALLOCATION_TYPE, SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT FROM DBA_TABLESPACES SELECT TS#, NAME FROM V$TABLESPACE;

16 Powiększanie Bazy danych Można powiększyć przestrzeń tabel w bazie przez: Stworzenie nowej przestrzeni tabel Dodania nowego pliku w istniejącej przestrzeni tabel Zapewnić swobodne rozszerzanie się plików w przestrzeniach tabel Przestrzeń SYSTEM Przestrzeń USERS Baza danych

17 Specjalne rodzaje przestrzeni tabel i plików danych Przestrzeń BIGFILE Przestrzeń z pojedynczym plikiem Może zawierać max. 4G bloków = 32TB przy 8 KB bloku danych Szyfrowane przestrzenie tabel Całkowicie przezroczyste dla użytkownika i aplikacji zewnętrznyc Różne algorytmy szyfrowania 3DES168 AES128 Przestrzenie o różnym rozmiarze bloku bazodanowego 2kB, 4kB, 8kB, 16kB, 32kB

18 Automatic Storage Management ASM Database Tablespace Segment Extent Oracle block Data file Physical block ASM disk group ASM disk ASM file Allocation unit File-system file or raw device

19 Dziękuję za uwagę i zapraszam na ćwiczenia


Pobierz ppt "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie strukturą bazy danych Wykład nr 2 Michał Szkopiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google