Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 14: Struktury danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 14: Struktury danych."— Zapis prezentacji:

1 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 14: Struktury danych

2 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster), perspektywy, sekwencery, synonimy, moduły PL/SQL);struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster), perspektywy, sekwencery, synonimy, moduły PL/SQL); struktury pośrednie - odzworowujące struktury logiczne w fizyczne; bloki, rozszerzenia (ang. extents), segmenty;struktury pośrednie - odzworowujące struktury logiczne w fizyczne; bloki, rozszerzenia (ang. extents), segmenty; struktury fizyczne - zależne od własności systemu operacyjnego (systemy plikowe, urządzenia surowe (ang. raw devices)), trzy kategorie struktur: pliki danych, dzienniki (ang. redo log), pliki kontrolne;struktury fizyczne - zależne od własności systemu operacyjnego (systemy plikowe, urządzenia surowe (ang. raw devices)), trzy kategorie struktur: pliki danych, dzienniki (ang. redo log), pliki kontrolne;

3 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja przestrzeni danych (cd.) baza danych przestrzeń tabel system dane plik 1 plik 2 plik 3

4 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Przestrzenie tabel przeznaczenie:przeznaczenie: –zarządzanie przestrzenią dyskową, –określanie limitów zasobów dla użytkowników (ang. quota), –zarządzanie dostępnością danych, stany: online i offline, –wykonywanie częściowej kopii bezpieczeństwa (ang. backup) lub częściowego odtwarzanie (ang. recovery), przestrzeń tabel SYSTEM;przestrzeń tabel SYSTEM; powiększanie przestrzeni tabel:powiększanie przestrzeni tabel: ALTER TABLESPACE system ADD DATAFILE 'data3.ora' SIZE 10M CREATE TABLESPACE kadry DATAFILE 'data4.ora' SIZE 4M powiększanie bazy danych:powiększanie bazy danych:

5 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Manipulowanie przestrzeniami tabel tworzenie przestrzeni tabeltworzenie przestrzeni tabel CREATE TABLESPACE nazwa DATAFILE plik SIZE int [K|M] AUTOEXTEND OFF ON ON NEXT int [K|M] MAXSIZE UNLIMITED int [K|M] usunięcie przestrzeni tabelusunięcie przestrzeni tabel DROP TABLESPACE nazwa INCLUDING CONTENTS CASCADE CONSTRAINTS DEFAULT STORAGE opis składowania TEMPORARY

6 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ALTER TABLESPACE nazwa ADD DATAFILE plik SIZE int [K|M] AUTOEXTEND OFF ON ON NEXT int [K|M] MAXSIZE UNLIMITED int [K|M] DEFAULT STORAGE opis składowania Manipulowanie przestrzeniami tabel dodanie pliku, zmiana domyślnego składowaniadodanie pliku, zmiana domyślnego składowania, włączanie i wyłączanie przestrzeni tabelwłączanie i wyłączanie przestrzeni tabel ALTER TABLESPACE nazwa ONLINE ONLINE OFFLINENORMAL OFFLINENORMALIMMEDIATETEMPORARY

7 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Schematy schematy - zbiorniki opisów obiektów (opisy relacji, perspektyw, synonimów, etc.); posiadają rozłączne przestrzenie identyfikatorów obiektówschematy - zbiorniki opisów obiektów (opisy relacji, perspektyw, synonimów, etc.); posiadają rozłączne przestrzenie identyfikatorów obiektów schemat kowalski schemat nowak CREATE USER malinowski IDENTIFIED BY alfa13 tworzenie schematutworzenie schematu tabelapracownicy synonimpłace tabelapracownicy tabelazespoly

8 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Obiekty relacje,relacje, perspektywy,perspektywy, sekwencery,sekwencery, synonimy,synonimy, indeksy - B* - drzewa, bitmapowe,indeksy - B* - drzewa, bitmapowe, klastry,klastry, klastry haszoweklastry haszowe

9 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Morzy Pawlak Indeksy MatysiakMatysiak Czyżak Grzybowski Czyżak Grzybowski Morzy Stefanowski Biały Błażewicz Czyżak Frankowski Grzybowski Jezierski Matysiak Mizgajski dane Stefanowski Wożniak

10 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Manipulacje indeksami tworzenie indeksówtworzenie indeksów usuwanie indeksówusuwanie indeksów DROP INDEX nazwa CREATEINDEX nazwa ON tabela ( atrybut ) UNIQUECLUSTER klaster UNIQUECLUSTER klaster,

11 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Klastry klastry - grupa relacji współdzieląca te same dane, alternatywny sposób składowanie relacjiklastry - grupa relacji współdzieląca te same dane, alternatywny sposób składowanie relacji 120 Jezierski10 130 Matysiak10 220 Słowiński11 140 Koszlajda10 330 Czyżak11 440 Stefanowski 11................................... 120 Jezierski10 130 Matysiak10 220 Słowiński11 140 Koszlajda10 330 Czyżak11 440 Stefanowski 11................................... 10 BD Piotrowo3a 11 KSWD Piotrowo3b.................................... 10 BD Piotrowo3a 11 KSWD Piotrowo3b.................................... tabela pracownicy tabela zespoły 10 BDPiotrowo 120 Jezierski 120 Jezierski 130 Matysiak 130 Matysiak 140 Koszlajda 140 Koszlajda 11 KSWD Piotrowo3b 220 Słowiński 220 Słowiński 330 Czyżak 330 Czyżak 440 Stefanowski 440 Stefanowski................................... 10 BDPiotrowo 120 Jezierski 120 Jezierski 130 Matysiak 130 Matysiak 140 Koszlajda 140 Koszlajda 11 KSWD Piotrowo3b 220 Słowiński 220 Słowiński 330 Czyżak 330 Czyżak 440 Stefanowski 440 Stefanowski................................... klaster zesp_prac

12 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Klastry haszowe klastry haszowe - grupa relacji współdzieląca te same dane, dodatkowo dostęp przez funkcję haszowąklastry haszowe - grupa relacji współdzieląca te same dane, dodatkowo dostęp przez funkcję haszową 10 BDPiotrowo 120 Jezierski 120 Jezierski 130 Matysiak 130 Matysiak 140 Koszlajda 140 Koszlajda 11 KSWD Piotrowo3b 220 Słowiński 220 Słowiński 330 Czyżak 330 Czyżak 440 Stefanowski 440 Stefanowski................................... 10 BDPiotrowo 120 Jezierski 120 Jezierski 130 Matysiak 130 Matysiak 140 Koszlajda 140 Koszlajda 11 KSWD Piotrowo3b 220 Słowiński 220 Słowiński 330 Czyżak 330 Czyżak 440 Stefanowski 440 Stefanowski................................... klaster zesp_prac fm(id_zesp)= id_zesp mod 10 funkcja haszowa blok 0 blok 1 id_zesp=10 fm=0

13 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Manipulowanie klastrami tworzenie klastrówtworzenie klastrów CREATE CLUSTER nazwa ( atrybyt typ ) INDEX, HASHKEYS integer przypisanie tabeli do klastraprzypisanie tabeli do klastra CREATE TABLE nazwa_tabeli... CLUSTER nazwa_klastra ( atrybut ), usuwanie klastrausuwanie klastra CASCADE CONSTRAINTS DROP CLUSTER nazwa_klastra INCLUDING TABLES

14 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Struktury pośrednie blok danych - najmniejsza jednostka dyskowa używana przez bazę danych, odpowiada określonej liczbie bajtów;blok danych - najmniejsza jednostka dyskowa używana przez bazę danych, odpowiada określonej liczbie bajtów; rozszerzenie - ciągły zbiór bloków danych, przydzielany jednorazowo przez system dla danych pojedynczego obiektu;rozszerzenie - ciągły zbiór bloków danych, przydzielany jednorazowo przez system dla danych pojedynczego obiektu; segment - zbiór rozszerzeń przydzielony obiektowi; segment danych, segment indeksów, segment wycofania transakcji (ang. rollback segment), segment tymczasowy.segment - zbiór rozszerzeń przydzielony obiektowi; segment danych, segment indeksów, segment wycofania transakcji (ang. rollback segment), segment tymczasowy.

15 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Struktury pośrednie (cd.) 2KB2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB2KB2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB2KB2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB2KB2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB bloki bazy danych 2KB2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB 2KB rozszerzenie64KB rozszerzenie 16 KB segment 80 KB

16 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zarządzanie blokami danych PCTUSED=40%0%100% 100-PCTFREE=90% PCTUSED=40% PCTFREE=10% wypełnianie brakwypełniania CREATE TABLE nazwa_tabeli... PCTFREE integer PCTUSED integer

17 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zarządzanie rozszerzeniami INITIAL = 100INITIAL = 100 NEXT = 10NEXT = 10 PCTINCREASE = 20PCTINCREASE = 20 pierwszerozszerzenie 100KB10KB drugierozszerzenie trzecirozszerzenie 12KB segment

18 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Opis składowania STORAGE(INITIAL int [K|M] ) NEXT int [K|M] OPTIMAL int [K|M] MINEXTENTS int MAXEXTENTS int PCTINCREASE int FREELIST int

19 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Segmenty segmenty danych - przechowują dane użytkowe tablic oraz klastrów;segmenty danych - przechowują dane użytkowe tablic oraz klastrów; segmenty indeksów - przechowują indeksy;segmenty indeksów - przechowują indeksy; segmenty tymczasowe - zawierają dane tymczasowe, np. wyniki pośrednie zapytań;segmenty tymczasowe - zawierają dane tymczasowe, np. wyniki pośrednie zapytań; segmenty wycofania - zawierają dane zmodyfikowane przez aktywne transakcje; służą do:segmenty wycofania - zawierają dane zmodyfikowane przez aktywne transakcje; służą do: –zagwarantowania spójności odczytu dla transakcji typu read-only, –wycofywania transakcji, –do odtworzenie systemu po awarii; –jedyne segmenty jawnie tworzone przez administratora bazy

20 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Manipulowanie segmentami wycofania tworzenie segmentu wycofania (parametr ROLLBACK_SEGMENT)tworzenie segmentu wycofania (parametr ROLLBACK_SEGMENT) TABLESPACE przestrzeń tabel STORAGE opis składowania OPTIMALNULL int [K|M] CREATE ROLLBACK SEGMENT nazwa usuwanie segmentu wycofaniausuwanie segmentu wycofania DROP ROLLBACK SEGMENT nazwa

21 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Manipulowanie segmentami wycofania modyfikacja segmentu wycofaniamodyfikacja segmentu wycofania TABLESPACE przestrzeń tabel STORAGE opis składowania OPTIMALNULL TO int [K|M] ONLINEOFFLINESHRINK ALTER ROLLBACK SEGMENT nazwa

22 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Struktury fizyczne pliki danych - zawierają wszystkie dane użytkowe bazy danych, jeden plik może należeć tylko do jednej bazy danych,pliki danych - zawierają wszystkie dane użytkowe bazy danych, jeden plik może należeć tylko do jednej bazy danych, dzienniki (ang. redo log) - przechowują wszystkie zmiany zachodzące w bazie danych, informacja niezbędna do odtworzenia stanu spójnego po awarii;dzienniki (ang. redo log) - przechowują wszystkie zmiany zachodzące w bazie danych, informacja niezbędna do odtworzenia stanu spójnego po awarii; pliki kontrolne - przechowują informacje o fizycznej strukturze bazy danych, przykładowo:pliki kontrolne - przechowują informacje o fizycznej strukturze bazy danych, przykładowo: –nazwa bazy danych, –nazwy i lokalizacje plików danych oraz dzienników, –etykietę czasową utworzenia bazy danych.

23 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Tworzenie bazy danych CREATE DATABASE nazwa LOGFILE plik SIZE int [K|M] GROUP int DATAFILE plik SIZE int [K|M] AUTOEXTEND...REUSE REUSE ARCHIVELOGNOARCHIVELOG CHARACTER SET zestaw_znaków CONTROLFILE REUSE,


Pobierz ppt "(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 14: Struktury danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google