Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 13: Architektura systemu Oracle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 13: Architektura systemu Oracle."— Zapis prezentacji:

1 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 13: Architektura systemu Oracle

2 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Warstwy instalacji Oraclea AplikacjeAplikacje Narzędzia Oracla SQL, PL/SQL Server Oraclea System Operacyjny DaneDane

3 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Architektura systemu Oracle Globalny Obszar Systemowy procesy systemowe procesy usługowe (serwery) dane instancja bazy danych SQL SQL SQL

4 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Instancja bazy danych instancja bazy danych - zbiór procesów (ang. process, task, job, program) oraz obszar pamięci współdzielonej zwanej Globalnym Obszarem Systemowym (ang. System Global Area - SGA) obsługujący jedną bazę danychinstancja bazy danych - zbiór procesów (ang. process, task, job, program) oraz obszar pamięci współdzielonej zwanej Globalnym Obszarem Systemowym (ang. System Global Area - SGA) obsługujący jedną bazę danych procesy systemowe Globalny Obszar Systemowy

5 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rodzaje organizacji instancji organizacja typu single-processorganizacja typu single-process serwer Oracle Globalny Obszar Systemowy Aplikacja

6 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rodzaje organizacji instancji (cd.) organizacja typu multiple-processesorganizacja typu multiple-processes Globalny Obszar Systemowy Procesydrugoplanowe procesy usługowe (serwery)SQL SQL SQL SMONPMONCKPTLGWRDBWRARCH

7 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Struktura bazy danych Oraclea Obszar Globalny Systemu Pliki dziennika powtórzeń procesy drugoplanowe (systemowe) Pliki bazy danych Pliki kontrolne Pliki startowe

8 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Procesy usługowe (serwery) procesy usługowe - realizują żądania użytkowników, wykonując:procesy usługowe - realizują żądania użytkowników, wykonując: –analizę składniową, optymalizację i wykonanie zleceń SQL, –odczyt niezbędnych bloków z dysku do buforów, –pielęgnują listy: LRU i zmodyfikowanych bloków SQL dane proces usługowy usługowy SGA bufordanych lista LRU lista zmodyfikowanych blokow

9 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Sekretarz Bazy Danych zadania Sekretarza Bazy Danych (ang. Database Writer- DBWR):zadania Sekretarza Bazy Danych (ang. Database Writer- DBWR): –zapis zmodyfikowanych bloków z buforów na dysk, SGA DBWR bufordanych t dane lista zmodyfikowanych blokow lista LRU

10 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Sekretarz Dziennika Powtórzeń Zadania Sekratarza Dziennika Powtórzeń (ang. Log Writer- LGWR)Zadania Sekratarza Dziennika Powtórzeń (ang. Log Writer- LGWR) zapis danych z bufora dziennika do pliku,zapis danych z bufora dziennika do pliku, zapis rekordu zakończenia transakcji,zapis rekordu zakończenia transakcji, realizacja punktu kontrolnego (ang. checkpoint).realizacja punktu kontrolnego (ang. checkpoint). SGA LGWR plik dziennika powtórzeń bufor dziennika powtórzeń

11 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Proces Punktu Kontrolnego Proces Punktu Kontrolnego (ang. Checkpointer - CKPT) może przejąć zadanie realizacji punktu kontrolnego, normalnie wykonywanego przez LGWRProces Punktu Kontrolnego (ang. Checkpointer - CKPT) może przejąć zadanie realizacji punktu kontrolnego, normalnie wykonywanego przez LGWR SGA DBWR bufordanych dane plik dziennika powtórzeń CKPT plik kontrolny 12 12 12

12 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Monitor Systemu Monitor Systemu (ang. System Monitor - SMON) odpowiedzialny jest za porządki, do jego obawiązków należy:Monitor Systemu (ang. System Monitor - SMON) odpowiedzialny jest za porządki, do jego obawiązków należy: –odtwarzanie systemu po awarii w czasie uruchamiania instancji, –usuwanie niepotrzebnych segementów tymczasowych, –aktualizowanie pliku kontrolnego bazy, –scalanie wolnych rozszerzeń (ang. extent) w ramach segmentu

13 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Monitor Procesów Monitor Procesów (ang. Process Monitor - PMON) zajmuje się odtwarzaniem procesów usługowych, które uległy awarii;Monitor Procesów (ang. Process Monitor - PMON) zajmuje się odtwarzaniem procesów usługowych, które uległy awarii; odpowiedzialny jest za: odpowiedzialny jest za: –usuwanie nienormalnie zakończonych połączeń, –wycofywanie nie zatwierdzonych transakcji, –czyszczenie buforów, –zwalnianie zajętych zasobów (np.: blokady, zatrzaski itp. założonych przez zatwierdzone procesy), –wykrywanie wewnętrznych zakleszczeń pomiędzy blokadami zakładanymi na dane bazy i automatyczne wycofywanie transakcji

14 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Archiwizator Archiwizator (ang. Archiver-ARCH) dokonuje archiwizacji online plików dziennika powtórzeńArchiwizator (ang. Archiver-ARCH) dokonuje archiwizacji online plików dziennika powtórzeń LGWR plik dziennika powtórzeń bufor dziennika powtórzeń ARCH zarchiwizowany dziennik dziennikpowtórzeń

15 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej przeznaczenie - przechowywanie:przeznaczenie - przechowywanie: –kodu wykonywanych programów, procesów, –informacji o bieżących sesjach użytkowników, –danych niezbędnych do wykonania programu (np.: stan wykonywanego zapytania), –informacji współdzielonych przez różne procesy (np.: blokady), –buforowanych danych.

16 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej (cd.) obszar kodu oprogramowania,obszar kodu oprogramowania, Globalny Obszar Systemowy (SGA):Globalny Obszar Systemowy (SGA): –bufor danych (ang. Database Buffer Cache), –bufor dziennika (ang. Redo Log Buffer), –współdzielony zbiornik (ang. Shared Pool), Globalny Obszar Programu (ang. Program Global Area),Globalny Obszar Programu (ang. Program Global Area), obszar sortowania (ang. Sort Area)obszar sortowania (ang. Sort Area)

17 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej (cd.) SGA bufordanych bufordziennikapowtórzeń procesy systemowe PGA serwer PGASA aplikacja obszar kodu oprogramowania oprogramowania oprogramowania współdzielonyzbiornik

18 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej (cd.) obszar kodu oprogramowania - fragment pamięci operacyjnej do przechowywania i wykonywania programów; jest tylko do odczytu; na pewnych platformach może być współdzielony między różne procesy,obszar kodu oprogramowania - fragment pamięci operacyjnej do przechowywania i wykonywania programów; jest tylko do odczytu; na pewnych platformach może być współdzielony między różne procesy, SGA - współdzielony obszar pamięci operacyjnej zawierający dane i informacje sterujące dla jednej instancji:SGA - współdzielony obszar pamięci operacyjnej zawierający dane i informacje sterujące dla jednej instancji: –bufor danych - fragment SGA służący do buforowania danych użytkowych, zarządzany algorytmem LRU, wielkość określana przez DB_BLOCK_BUFFERS [Blk], –bufor dziennika powtórzeń - obszar SGA o organizacji pętli służący do buforowania zapisu do dziennika powtórzeń, wielkość określana przez LOG_BUFFER [B] (domyślnie: 4*DB_BLOCK_SIZE),

19 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej (cd.) –współdzielony zbiornik, wielkość określana przez SHARED_POOL_SIZE, składa się z: współdzielonego obszaru zleceń SQL - zawiera elementy identycznych zleceń SQL (drzewo analizy składniowej, plan wykonania itp.)współdzielonego obszaru zleceń SQL - zawiera elementy identycznych zleceń SQL (drzewo analizy składniowej, plan wykonania itp.) współdzielony zbiornik współdzielony obszar zleceń SQL zleceń SQL PGA prywatny obszar zleceń SQL zleceń SQL PGA prywatny obszar zleceń SQL zleceń SQL

20 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Organizacja pamięci operacyjnej (cd.) bufor słownika bazy danych (ang. Data Dictionary Cache),bufor słownika bazy danych (ang. Data Dictionary Cache), Globalny Obszar Programu - fragment pamięci zawierający dane i informacje sterujące pojedynczym procesem, obejmuje:Globalny Obszar Programu - fragment pamięci zawierający dane i informacje sterujące pojedynczym procesem, obejmuje: –stos - zmienne, tablice sesji itp., –informacje o sesji użytkownika, –prywatny obszar zleceń SQL - zmienne i parametry zleceń SQL, obszar sortowania - fragment pamięci niezbędny do sortowania danych, wielkość określana przez SORT_AREA_SIZE [B]obszar sortowania - fragment pamięci niezbędny do sortowania danych, wielkość określana przez SORT_AREA_SIZE [B]

21 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Otwieranie bazy danych MOUNT NOMOUNT OPEN startup nomount startup mount startup [open] alter database mount alter database open

22 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Otwieranie bazy danych (cd.) tryb nomount - używany do tworzenia bazy danych, plików kontrolnych itp., powoduje:tryb nomount - używany do tworzenia bazy danych, plików kontrolnych itp., powoduje: –uruchmienie instancji, –otwarcie pliku z parametrami i plików śladowych, tryb mount - używany do reorganizacji bazy danych (np.: zmiany nazwy pliku) oraz odtwarzania po awarii, powoduje:tryb mount - używany do reorganizacji bazy danych (np.: zmiany nazwy pliku) oraz odtwarzania po awarii, powoduje: –otwarcie plików kontrolnych i przyłączenie plików z danymi oraz plików dziennika powtórzeń, tryb open - udostępnia bazę danych użytkownikom do normalnej pracy, powoduje:tryb open - udostępnia bazę danych użytkownikom do normalnej pracy, powoduje: –otwarcie plików danymi oraz plików dziennika powtórzeń, –odtwarzanie po ewentualnej awarii,

23 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zamykanie bazy danych MOUNT NOMOUNT OPEN shutdown alter database dismount alter database close

24 (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zamykanie bazy danych tryb normal - z oczekiwaniem na zakończenie wszystkich sesji użytkowników,tryb normal - z oczekiwaniem na zakończenie wszystkich sesji użytkowników, tryb immediate - z wycofaniem wszystkich aktywnych transakcji,tryb immediate - z wycofaniem wszystkich aktywnych transakcji, tryb abort - z natychmiastowym zakończeniem wszystkich procesów instancji i zwolnieniem pamięci SGAtryb abort - z natychmiastowym zakończeniem wszystkich procesów instancji i zwolnieniem pamięci SGA SVRMGR> shutdown [normal] SVRMGR> shutdown immediate SVRMGR> shutdown abort


Pobierz ppt "(c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Rozdział 13: Architektura systemu Oracle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google