Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znajdź haka na raka i zamień swe życie w cudne przeżycie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znajdź haka na raka i zamień swe życie w cudne przeżycie"— Zapis prezentacji:

1 Znajdź haka na raka i zamień swe życie w cudne przeżycie

2 Anatomia jelita grubego

3 Jelito grube stanowi końcowy odcinek przewodu pokarmowego
Jelito grube stanowi końcowy odcinek przewodu pokarmowego. Składa się z kątnicy, okrężnicy, odbytnicy i odbytu. Rozpoczyna się w prawej dolnej części jamy brzusznej (w tak zwanym dole biodrowym), w miejscu ujścia jelita cienkiego, a kończy odbytem w okolicy kroczowej. Jego łączna długość waha się od 120 do 150 cm, co stanowi około 20% długości całego przewodu pokarmowego.

4 Budowa anatomiczna jelita grubego

5 Na przekroju budowa ściany jelita grubego jest podobna jak na pozostałych odcinkach przewodu pokarmowego, to znaczy występują trzy warstwy: błona śluzowa, błona mięśniowa i błona surowicza (albo przydanka – tam gdzie jelito ma przebieg pozaotrzewnowy). Błona śluzowa, stykająca się bezpośrednio ze światłem narządu, jest gładka, z licznymi zagłębieniami, czyli kryptami jelitowymi. Wyścielają je produkujące śluz komórki kubkowe. Błona mięśniowa składa się z położonej od wewnątrz warstwy okrężnej i warstwy podłużnej, która znajduje się na zewnątrz niej i ma postać trzech pasm, zwanych taśmami okrężnicy. Błona surowicza, stanowiąca kontynuację otrzewnej ściennej, czyli warstwy wyścielającej ściany jamy brzusznej i jamy miednicy, przechodzi w tę ostatnią pod postacią krezki.

6 Budowa mikroskopowa ściany jelita grubego

7 Kątnica Leży wewnątrzotrzewnowo w prawym dole biodrowym
Kątnica Leży wewnątrzotrzewnowo w prawym dole biodrowym. Ujściem krętniczo-kątniczym łączy się z jelitem krętym. Od kątnicy odchodzi wyrostek robaczkowy. Ten wąski fragment szczątkowego jelita ma długość około 8 cm i charakteryzuje się zmiennym położeniem. Przewód pokarmowy, z zaznaczonym jelitem ślepym

8 Okrężnica Leży między kątnicą a odbytnicą
Okrężnica Leży między kątnicą a odbytnicą. Dzieli się na trzy części: wstępującą, poprzeczną i zstępującą. Okrężnica wstępująca jest przedłużeniem kątnicy. Biegnie ku górze po prawej stronie jamy brzusznej i zgięciem prawym (wątrobowym), pod wątrobą, przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Okrężnica poprzeczna przebiega na stronę lewą, gdzie w okolicy śledziony zgięciem lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Okrężnica zstępująca leży po stronie lewej jamy brzusznej i sięga do grzebienia biodrowego lewego. Tu przedłuża się w położoną w okolicy talerza biodrowego lewego okrężnicę esowatą, która na wysokości drugiego kręgu krzyżowego przechodzi w odbytnicę za pośrednictwem zgięcia esiczo-odbytniczego.

9 Jak pracuje jelito grube?

10 Fizjologia jelita grubego

11 Do głównych funkcji jelita grubego należą: absorpcja (wchłanianie) wody i elektrolitów oraz formowanie, magazynowanie i wydalanie stolca. Do kątnicy dociera dziennie ml płynnej papki pokarmowej, pozostałej po procesach trawienia i wchłaniania, które zachodzą we wcześniejszych odcinakach przewodu pokarmowego. Proces wchłaniania wody i elektrolitów rozpoczyna się w jelicie cienkim i jest kontynuowany w okrężnicy – głównie w jej prawej połowie. W jego wyniku ostatecznie uformowany kał (stolec) zawiera tylko ml wody, co stanowi około 75% jego objętości. Oprócz wody w jelicie grubym wchłaniane są jony, głównie sodu i chloru. Wydzielane zostają natomiast jony potasowe i wodorowęglanowe

12 W jelicie grubym zachodzi również sekrecja śluzu, który chroni zewnętrzną powierzchnię (błonę śluzową) jelita przed drażniącym działaniem substancji zawartych w masach kałowych. Śluz zespala również masy kałowe oraz ułatwia ich przesuwanie (pasaż) przez jelito grube. Procesy wchłaniania w jelicie grubym usprawniają tak zwane ruchy mieszające, których istotą są odcinkowe (na długości 2-3 cm) skurcze warstwy okrężnej i podłużnej błony mięśniowej. Równocześnie z mieszaniem zachodzi przesuwanie treści pokarmowej w obrębie jelita grubego. Stanowi ono wynik tak zwanych ruchów propulsywnych, zachodzących głównie w prawej połowie okrężnicy, oraz tak zwanych ruchów masowych, występujących w okrężnicy poprzecznej, zstępującej i esowatej. Zdarzają się one zwykle 2-3 razy w ciągu dnia, głównie po posiłkach i trwają minut. Polegają na kolejnych skurczach warstwy okrężnej na odcinku około 20 cm. Kiedy masy kałowe docierają do odbytnicy, na skutek rozciągnięcia jej ścian zainicjowany zostaje odruch oddawaniu kału (defekacji). Nowotwory złośliwe jelita grubego. Informacje ogólne.

13 Nowotwory złośliwe jelita grubego

14 Epidemiologia Według najbardziej aktualnych danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w 2008 roku w Polsce u obu płci odnotowano łącznie ponad zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego i ponad spowodowanych przez nie zgonów. Jeśli weźmie się pod uwagę, że populacyjne rejestry nowotworowe zaniżają zwykle liczbę zachorowań i zgonów o około 20%, rzeczywiste liczby mogą okazać się jeszcze wyższe. Jednak nawet z danych wynika, że w Polsce co 40 minut wykrywa się kolejny przypadek raka jelita grubego, a mniej więcej co godzinę jedna osoba umiera z powodu tego nowotworu. Zapadalność na nowotwory złośliwe jelita grubego i spowodowana przez nie umieralność stale rośnie. Obecnie Polska znajduje się wśród krajów o średniej zapadalności. Jeśli jednak utrzymają się obecne trendy, wkrótce wejdziemy do grupy państw o wysokiej zapadalności. Należą do nich głównie państwa rozwinięte: na świecie – Stany Zjednoczone i Kanada, a w Europie – Czechy, Słowacja, Węgry i Niemcy.

15 Dla państw rozwiniętych charakterystyczna jest stosunkowo niska umieralność z powodu nowotworów jelita grubego. W Polsce jednak prawidłowość ta nie znajduje potwierdzenia. Analiza wskaźników śmiertelności (liczby zgonów spowodowanych dana chorobową podzielonej przez liczbę zachorowań) wskazuje, że w naszym kraju z powodu raka jelita grubego umiera około 71 % chorych na ten nowotwór. Potwierdzają to wyniki badania EUROCARE-3, porównującego odsetki przeżyć 5-letnich pacjentów z nowotworami złośliwymi jelita grubego. Polska z wartościami 26-28% zajmuje w tych klasyfikacjach jedną z ostatnich pozycji. Tymczasem w przodujących krajach europejskich odsetki przeżyć 5-letnich sięgają ponad 50%.

16 Trendy zapadalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych krężnicy i odbytnicy według płci w Polsce od 1963 do 2004 roku

17 Pięcioletnie przeżycia względne mężczyzn chorych na nowotwory złośliwe okrężnicy w Europie od 1990 do 1994 roku (badanie EUROCARE-3)

18 Pięcioletnie przeżycia względne kobiet chorych na nowotwory złośliwe okrężnicy w Europie od 1990 do (badanie EUROCARE – 3

19 Etiologia i patogeneza
Przyczyny powstawania raka jelita grubego nie zostały dotychczas poznane. Niewątpliwie duże znaczenie mają predyspozycje genetyczne . Współwystępowanie niektórych chorób może znacznie zwiększać ryzyko pojawienia się raka. Czynniki środowiskowe związane głównie z nawykami dietetycznymi mogą również mieć znaczenie w patogenezie raka jelita grubego (zwiększenie ryzyka – dieta bogata w krwiste mięso i tłuszcze zwierzęce, uboga w naturalne witaminy i wapń, oparta o produkty wysoko przetworzone oraz jednoczesne palenie tytoniu i brak naturalnego wysiłku fizycznego; zmniejszenie ryzyka – dieta bogato-błonnikowa, oparta o produkty świeże i zawarte w nich witaminy oraz wapń). Do znanych czynników ryzyka (poza predyspozycjami rodzinnymi) zaliczamy: – polipy gruczołowe jelita grubego, Większość raków jelita grubego powstaje ze zmian o charakterze gruczolaków, których wspólna i podstawowa cecha jest dysplazja nabłonka. – choroby zapalne jelita grubego, W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ryzyko zachorowania na raka może być większe nawet 20-krotnie. Dotyczy to jednak chorych z długoletnim przebiegiem choroby (ponad 7-10 lat). – czynniki środowiskowe (dietetyczne), Częstsze występowanie raka jelita grubego obserwuje się u pozostających na diecie z przewaga tłuszczów zwierzęcych i jednocześnie ubogiej w błonnik oraz wapń. Brak aktywności fizycznej, powtarzające się zaparcia i ekspozycja na dym tytoniowy są innymi czynnikami środowiskowymi. – wiek.

20 Objawy Objawy Lewa połowa jelita grubego Prawa połowa jelita grubego
Razem procent Krwawienie utajone 76 Bóle brzucha 57 60 59 Zmiana rytmu wypróżnień 37 56 Krwawienie jawne 66 14 52 Chudnięcie 35 42 36 Niedokrwistość 25 74 34 Wyczuwalny guz 8 32 Wzdęcie brzucha 12 16 13 Brak łaknienia 26 11 Gorączka 10 Niedrożność 7 5 6

21 Rozpoznanie Podstawą rozpoznania jest badanie histologiczne wycinka pobranego podczas kolonoskopii. Kolonoskopia – umożliwia wykrycie guza, pobranie wycinków i obejrzenie całego jelita w poszukiwaniu zmian synchronicznych.

22 Badania pomocnicze Badania laboratoryjne (1) Niedokrwistość niedobarwliwa – zwłaszcza w raku kątnicy i wstępnicy. (2) Zwiększone stężenie antygenu rakowo-płodowego (CEA) w surowicy. (3) Dodatni wynik testu na obecność krwi utajonej w kale. Badania obrazowe 1. USG jamy brzusznej 2. Tomografia komputerowa Przydatna do wykrywania przerzutów do wątroby i węzłów chłonnych. 3. Endosonografia 4. Rezonans magnetyczny Służą do oceny stopnia rozprzestrzeniania raka odbytnicy. 5. Pozytronowa tomografia mózgowa– dobra metoda wykrywania wznowy raka odbytnicy lub okrężnicy. Badanie morfologiczne W 85% przypadków gruczolakorak o różnym stopniu zróżnicowania. Około 20% z nich to raki słabo zróżnicowane lub niezróżnicowane o gorszym rokowaniu. Gorzej rokują także raki wytwarzające dużą ilość śluzu. Rozpoznanie różnicowe Choroba uchyłkowa okrężnicy. Guzki krwawnicze. Infekcyjne i nieswoiste zapalenia jelita grubego. Inne nowotwory jelita – chłoniak, rakowiak.

23 Strach przed udaniem się na badania i rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium zamyka nam drzwi do pokonania choroby i zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się. Nie bój się ! Strach podcina skrzydła. Nie daj się chorobie, tylko uwierz w swoją siłę!

24 JAK PORADZIĆ SOBIE PSYCHICZNIE Z CHOROBĄ?
PROCESY DUCHOWE A FIZYCZNE REAKCJE

25 STWIERDZAJ RZECZY DOBRE, A ŻYCIE BĘDZIE DLA CIEBIE RADOŚCIĄ!
Relację między umysłem a ciałem przedstawić można następująco: myśl powzięta przez świadomość wywołuje odpowiednie drganie w układzie mózgowo – rdzeniowym. Drganie to powoduje podobny bodziec w podświadomym układzie nerwowym, przez co myśl zostaje przekazana podświadomości – czyli rzeczywistemu medium twórczemu. W ten sposób materializują się wszystkie myśli. Każdą myśl, którą twoja świadomość uzna za słuszną, mózg przekazuje do splotu słonecznego, czyli do centrali podświadomości - a ona realizuje to wyobrażenie pod postacią fizycznej reakcji, wydarzenia lub sytuacji życiowej. To, co świadomie twierdzisz i uznajesz za słuszne, przybierze postać w twoim umyśle, ciele i w życiu. Zatem: STWIERDZAJ RZECZY DOBRE, A ŻYCIE BĘDZIE DLA CIEBIE RADOŚCIĄ!

26 PAMIĘTAJ RAK WYROK ŚMIERCI We wczesnej fazie rozwoju prawie każdy nowotwór jest całkowicie wyleczalny!


Pobierz ppt "Znajdź haka na raka i zamień swe życie w cudne przeżycie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google