Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC"— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
2 LZD : wykłady: 30 godz. Egzamin (test): 2 LZZ 2 LZZ/DW: wykłady: 30 godz. Egzamin(test):

2

3

4

5

6

7

8 W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu ma znaczenie podstawowe

9 PIERWSZA POMOC Proste zabiegi ratownicze różnego rodzaju wykonywane doraźnie w wypadkach i nagłych schorzeniach. Pierwszą pomoc udziela się zwykle na miejscu wypadku lub zdarzenia, przed przejęciem opieki przez lekarza (lub ratownika medycznego).

10 PIERWSZA POMOC obejmuje: Zatrzymanie krwotoku
Przywrócenie oddychania i krążenia krwi(BLS, RKO) Założenie opatrunku, unieruchomienie złamania Wezwania lekarza i zorganizowanie transportu do szpitala(SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy)

11 Basic Life Support - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne RKO - Resuscytacja Krążeniowo-oddechowa

12 Nagłe schorzenie-pogorszenie się w krótkim okresie czasu stanu zdrowia osoby uprzednio sprawnej w wyniku uszkodzenia ważnych życiowo narządów (mózg-udar,serce-zawał,płuca) Nagły przypadek-każda sytuacja będąca wynikiem urazu lub nagłego schorzenia,w wyniku której dochodzi do zaburzenia ważnych życiowo czynności organizmu (oddychanie,praca serca).Wymaga natychmiastowego postępowania ratowniczego

13 Basic Life Support - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne RKO - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: zespół czynności ratowniczych polegających na czasowym zastąpieniu zatrzymanych funkcji oddychania i krążenia celem przywrócenia ich normalnej czynności.

14 RESUSCYTACJA (Reanimacja) – OŻYWIANIE
-zespół czynności mających na celu zahamowanie postępu umierania, odwrócenia go i doprowadzenia do ponownego pojawienia się objawów życia i świadomości. + świadomość – stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę ze swoich przeżyć + przytomność – zachowanie przez chorego świadomości oraz jego odpowiedź (reakcja) na otoczenie.

15 „SZYBKOŚĆ UMIERANIA NARZĄDÓW” w ostrym niedotlenieniu (w normotermii)
MÓZG - kora mózgowa: – 4 min. - j.n.okoruchowego: min. (źrenice) - ośrodek oddechowy: do min. SERCE - traci zdolność kurczenia się po 30- 40 min. NERKI - tracą zdolność filtracyjną po min.

16 W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia narządem chronionym przed niedotlenieniem (i zniszczeniem) w pierwszej kolejności jest mózg. Mózg jest niedostępny dla bezpośrednich działań ratunkowych, ratuje się go w sposób pośredni – RKO – służy przede wszystkim temu celowi.

17 „ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA”

18 „ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA”

19 „ZŁOTA GODZINA” Czas w jakim poszkodowany w wypadku,który otrzymał niezbędną pierwszą pomoc,powinien znaleźć się w szpitalu (SOR) i uzyskać w razie potrzeby pomoc specjalistyczną. Przekroczenie tego czasu znacznie pogarsza rokowanie co do przeżycia.

20 Przypadki wymagające doraźnej pomocy medycznej są wynikiem:
Ciężkich uszkodzeń ciała (urazy, rany, złamania, oparzenia, odmrożenia), Nagłych zachorowań (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, napad padaczki, utrata przytomności), Zatruć (leki, narkotyki, CO).

21 CZYNNOŚCI DORAŹNE RATUJĄCE ŻYCIE
Wyniesienie ofiary ze strefy zagrożenia oraz usunięcie czynnika szkodliwego dla poszkodowanego, ratownika i osób postronnych. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)> RKO Tamowanie groźnych krwotoków. Walka ze wstrząsem. Ułożenie w pozycji bezpiecznej. Zabezpieczenie miejsca wypadku.

22 WEZWANIE POMOCY Należy do podstawowych zadań ratownika i stanowi drugi element łańcucha ratunkowego, który należy zastosować jak najszybciej.

23 INFORMACJE które należy podać powiadamiając o wypadku:
Miejsce zdarzenia Przybliżony czas zdarzenia Rodzaj obrażeń ciała Liczba poszkodowanych Zakres udzielonej pierwszej pomocy Nazwisko wzywającego

24 TELEFONY ALARMOWE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO: 112 Pogotowie Ratunkowe: 999 Straż Pożarna: 998 Policja: 997

25 ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU
Trójkąt ostrzegawczy na jezdni, Włączenie świateł awaryjnych, Odłączenie źródła prądu elektrycznego Unikanie bezpośredniego kontaktu z raną, (sterylne rękawiczki, maski twarzowe) Opanowanie paniki i bałaganu, Bezpieczny transport.

26

27 Ratownik może doznać uszczerbku na zdrowiu lub ponieść straty materialne w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Roszczenia ratownika są rozpatrywane przez sądy cywilne.

28 OCENA STANU CHOREGO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

29 UKŁAD NERWOWY

30 MÓZGOWIE

31 CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO
Zarządzanie działaniem całego organizmu Odbieranie bodźców ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, przetwarzanie informacji o nich i reagowanie na nie Sterowanie przejawami życia: oddychaniem, krążeniem, trawieniem i td. Przewodzenie bodźców z OUN do mięśni (ruchy) Pamięć Zdolność logicznego myślenia Uwalnianie hormonów

32 TYPOWE OBRAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO
MÓZG: - stłuczenie głowy - wstrząśnienie mózgu - stłuczenie mózgu - rozerwanie mózgu RDZEŃ KRĘGOWY: uszkodzenie z porażeniami NERWY OBWODOWE: przecięcie, zmiażdżenie

33 BADANIE UKŁADU NERWOWEGO
STAN ŚWIADOMOŚCI: przytomny, senny, splątany, nieprzytomny (śpiączka) -Ratownik powinien głośno odezwać się do poszkodowanego (np.”Jak pan się czuje ?”) -Sprawdzić reakcję na ból (klepnięcie w policzek, uszczypnięcie w ucho) STAN ŹRENIC

34 BADANIE ŹRENIC

35 SKALA GLASGOW OCENY STANU ŚWIADOMOŚCI (GCS)

36 UKŁAD KRĄŻENIA

37 UKŁAD KRĄŻENIA

38 UKŁAD KRĄŻENIA

39 UKŁAD KRĄŻENIA

40 CZYNNOŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA
Podstawowym płynem ustrojowym w organiźmie człowieka jest krew U dorosłego mężczyzny: 5 L (8% masy ciała) [ PŁYNY USTROJOWE (60% m.c.): - osocze: % - płyn pozakomórkowy: % - płyn śródkomórkowy: % ]

41 GŁÓWNE FUNKCJE KRWI Dostarczanie tlenu do tkanek i odbieranie dwutlenku węgla. Dostarczanie składników odżywczych i odbieranie produktów przemiany materii Zapewnienie stałości środowiska wewnętrznego organizmu (transport hormonów, regulacja ciepłoty ciała i td.)

42 CZYNNOŚĆ SERCA Serce jest siłą napędową układu krążenia ukierunkowując przepływ krwi w naczyniach Liczba skurczów serca u dorosłego człowieka: 60 – 80 min. Objętość skurczowa serca: ok. 70 ml 70ml x 70 min. = ok. 5 L (objętość minutowa) Ciśnienie krwi w tętnicach: 120/80 mmHg

43 OBRAŻENIA UKŁADU KRĄŻENIA WYMAGAJĄCE DORAŹNEJ PIERWSZEJ POMOCY
ZATRZYMANIE AKCJI SERCA : - ZAWAŁ M. SERCOWEGO - PRZYCZYNY POURAZOWE KRWOTOK (uszkodzenie naczyń) : - zewnętrzny (urazy) - wewnętrzny (urazy, schorzenia uszkadzające nacz.narządów wewn.

44 BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA
Stan ukrwienia skóry T ę t n o Ciśnienie krwi Osłuchiwanie serca E K G

45 BADANIE TĘTNA

46 BADANIE CIŚNIENIA KRWI TĘTNICZEJ
Prawidłowe ciśnienie krwi (RR): 120/80 mmHg

47 E K G (elektrokardiografia)

48 UKŁAD ODDECHOWY

49 CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO
Układ oddechowy zapewnia dostarczanie powietrza do płuc gdzie zachodzi wymiana gazowa. Oddychanie oraz krążenie krwi współpracują w zaopatrywaniu komórek organizmu w tlen i usuwaniu dwutlenku węgla. Tlen jest niezbędny każdej komórce organizmu do uzyskiwania energii co im umożliwia prawidłowe funkcjonowanie.

50 POJEMNOŚCI ODDECHOWE

51 ODDYCHANIE I KRĄŻENIE

52 „ODDYCHANIE TKANKOWE”

53 „PRZESTRZEŃ MARTWA”

54 USZKODZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce, zachłyśnięcie) Zadzierzgnięcie (powieszenie) Odma i krwiak opłucnej Uraz ściany klatki piersiowej (złamanie żeber, rana drążąca) Bezdech

55 BADANIE UKŁADU ODDECHOWEGO

56 NARZĄD RUCHU

57 NARZĄD RUCHU

58 CZYNNOŚĆ NARZĄDU RUCHU
Poruszanie się. Ochrona wrażliwych tkanek przed urazami mechanicznymi (mózg, serce, płuca). Wytwarzanie krwinek (szpik kostny).

59 USZKODZENIA NARZĄDU RUCHU
Stłuczenia. Złamania. Zwichnięcia. Rany z uszkodzeniem mięśni, naczyń i nerwów. Amputacje urazowe.

60

61

62


Pobierz ppt "KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google